Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Līva Šteinberga
2012. gada 29. oktobrī
Lekcija LU Datorikas fakultātes kursa
“Kvalifikācijas darbs I” ietvaros
Šis darbs i...
Kvalifikācijas darbam jāsatur paskaidrojošs
teksts, kurā atspoguļota konkrētā
programmatūras projekta organizācija,
kvalit...
Kvalifikācijas darba ietvaros izstrādātā
programmatūras produkta apjomam jāatbilst
vismaz 3 personmēnešu darbietilpībai.
}  Kas ir darbietilpība?
}  Kāpēc tā jāprognozē?
}  Kādas prognozēšanas metodes eksistē?
}  Piemēri
}  Darbietilpības novērtēšana ir process, kurā
prognozē programmatūras produkta izstrādei
nepieciešamo darba apjomu.
}  ...
Piegādāt:
}  Vajadzīgo
funkcionalitāti
}  Norunātajā laikā
}  Par norunāto cenu
}  Prasītajā kvalitātē
Posmi:
•  Nospr...
}  Programmatūra nav taustāma
}  Programmatūru izstrādā cilvēki
}  Programmatūras izstrāde ir radošs process
nevis tika...
}  Parkinsona likums: “Lai cik maz darba būtu, tas
aizņems visu tam atvēlēto laiku.”
Work expands to fill the time availa...
Darbietilpības novērtējumi bieži ir neprecīzi vai
nemaz netiek veikti.
Statistikas dati:
}  Vidēji projektiem paredzētais...
}  International Software Benchmarking Standards
Group repozitorijos glabāto vairāk kā 400 projektu
datu analīzes rezultā...
Paredzot nākotni ir daudz nezināmā
◦  Prasības – ir neprecīzas un mainīgas
◦  Projektējums – var tikt mainīts laika gaitā
...
Lai uzlabotu novērtējumu precizitāti,
vajadzīga sistēmātiska pieeja darbietilpības
prognozēšanas procesam!
}  Bottom-up (Dekompozīcija)
◦  Darbu sadala nelielās aktivitātēs (uzdevumos)
◦  Veic darbietilpības novērtējumu katrai a...
1. Jāaprēķina produktivitāte jeb darba ražīgums
(darbiniekam vai komandai)
2. Ja zināms programmatūras apjoms/ izmērs
un darbinieku produktivitāte, var izrēķināt cik
darba cilvēk-stundu / dienu / m...
Iedomāto produktivitāti aprēķina pēc
vienādojuma
izmantojot datus par līdzīgiem agrāk
izstrādātiem projektiem savā uzņēmum...
Biežāk lietotās mērvienības programmatūras
apjoma / izmēra noteikšanai:
}  pirmkoda rindiņu skaits (LOC jeb SLOC)
source ...
Raksturojums
}  Tradicionāla metode programmatūras fiziskā
izmēra / apjoma prognozēšanai
}  Apraksta programmatūras apjo...
}  Priekšrocības
◦  Vienkārši un automātiski mērāms lielums
◦  Tieša saistība ar gala produktu
◦  Tieša saistība ar progr...
Nav ieteicams lietot darbietilpības
noteikšanai
“Measuring programming progress by
lines of code is like measuring aircraf...
Raksturojums
}  Apraksta programmatūras nodrošinātās
funkcionalitātes apjomu
}  Aprēķināms pēc programmatūras prasību
sp...
}  Skaita plānotās sistēmas atribūtus, piem.,
lietojot IFPUG metodi jāskaita:
◦  Ievadi
◦  Izvadi
◦  Vaicājumi
◦  Izmanto...
Nepieciešamo darba apjomu var ietekmēt
dažādi izmaksu faktori:
}  cilvēku skaits komandā
}  programmēšanas valoda
}  or...
}  Algoritmiski modeļi
◦  Aprēķinos izmanto formulas
◦  Izmanto citu līdzīgu un pabeigtu projektu datus
◦  COSMIC, IFPUG,...
Algoritmiski modeļi Ekspertu vērtējumi Analoģiju bāzēti
vērtējumi
Pieeja Būvē statistisku modeli Atkarība no
ekspertu vied...
}  Atbilst starptautiski atzītam standartam
ISO/IEC 19761: 2003
}  1999. gadā to publicēja Common Software
Measurement I...
Derīga, lai prognozētu funkcionālos izmērus:
}  Darījumlietotnēm (bussiness applications)
(piem., banku sistēmas, interne...
Nederīga:
}  Programmatūrai, kas ietver sarežģītas
loģiskās izteiksmes,sarežģītu matemātiskus
aprēķinu veikšanu, attēlu u...
[Cigdem Gencel, 2010]
}  1 CFP (COSMIC funkcijpunkts) ir definēts kā
viena datu plūsma
}  Katra datu plūsmas instance (Ievads, Izvads,
Lasīšan...
}  Lietotājs - jebkas, kas darbojas ar ar mērāmo
programmatūru
}  Funkcionālais lietotājs - lietotāja tips, kas
funkcion...
}  Funkcionālās lietotāju prasības sastāv no
funkcionāliem procesiem
}  Funkcionālais process tiek izsaukts, kad
program...
Trigeri un tiem atbilstošie funkcionālie procesi
}  Darījumlietotnēs:
◦  Ir saņemts pasūtījums – Ievadīt pasūtījumu sistē...
}  4 tipu datu plūsmu tipi:
◦  Ievads (Entry) – kontroles vai biznesa informācija, kas nāk no
lietotāja un šķērso lietotn...
[Cigdem Gencel, 2010]
Izmērs CFP (funkcionālais processi) =
Σ izmērs(Ievadsi) + Σ izmērs(Izvadsi) + Σ size
(Lasīšanai) + Σ size(Rakstīšanai)
}  Pasūtījumu apstrādes lietotne glabā datus par
klientiem – klienta ID, vārds, uzvārds, adrese,
telefona numurs, kredīta...
Functional
Process
User Exch.
rate
Financia
l trans.
User
prof.
Sys.
config.
Entry Exit Read Write CFP
Login
validation
R ...
}  The International Software Benchmarking
Standards Group uztur divus repozitorijus ar
vēsturiskiem projektu datiem
}  ...
CFP Planning (h) Analysis (h) Building (h) Testing (h) Deploying (h)
44 9 7 88 50 52
CFP Planning (h) Analysis (h) Buildin...
}  The COSMIC Functional Size Measurement
Method Version 3.0.1 Measurement Manual
(The COSMIC Implementation Guide for IS...
}  Spēja (agile) pieeja darbietilpības plānošanai
}  Darbietilpības novērtējuma mērvienība –
sarežģītības punkts
}  Izm...
}  Komandas biedri sapulcējas un balso par
katras funkcionālās prasības izteiktas
lietotāju stāsta (user story) formā rel...
Ātrums	
  (velocity)	
  =	
  vienā	
  iterācijā	
  realizēto	
  punktu	
  skaits	
  	
  
Darbietilpība	
  lietotāju	
  stā...
Paldies par uzmanību!
[Cigdem Gencel, 2010]
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Darbietilpiibas prognozeeshana  liva steinberga - 29 10 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Darbietilpiibas prognozeeshana liva steinberga - 29 10 2012

398 views

Published on

Lekcija par darbietilpības prognozēšanu Programmētāja kvalifikācijas darba kontekstā.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darbietilpiibas prognozeeshana liva steinberga - 29 10 2012

 1. 1. Līva Šteinberga 2012. gada 29. oktobrī Lekcija LU Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs I” ietvaros Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē».
 2. 2. Kvalifikācijas darbam jāsatur paskaidrojošs teksts, kurā atspoguļota konkrētā programmatūras projekta organizācija, kvalitātes nodrošināšana, konfigurāciju pārvaldība un dots darbietilpības novērtējums saskaņā ar izplatītām metodēm.
 3. 3. Kvalifikācijas darba ietvaros izstrādātā programmatūras produkta apjomam jāatbilst vismaz 3 personmēnešu darbietilpībai.
 4. 4. }  Kas ir darbietilpība? }  Kāpēc tā jāprognozē? }  Kādas prognozēšanas metodes eksistē? }  Piemēri
 5. 5. }  Darbietilpības novērtēšana ir process, kurā prognozē programmatūras produkta izstrādei nepieciešamo darba apjomu. }  Novērtējumi ir vajadzīgi visā izstrādes laikā ◦  Pirms projekta uzsākšanas, lai izvērtētu vai iecere ir realizējama, piedalītos piedāvājumu konkursos un plānotu budžetu ◦  Periodiski pārvērtējumi vajadzīgi, lai nepieciešamības gadījumā projekta realizācijas laikā pārdalītu resursus
 6. 6. Piegādāt: }  Vajadzīgo funkcionalitāti }  Norunātajā laikā }  Par norunāto cenu }  Prasītajā kvalitātē Posmi: •  Nospraust mērķus •  Censties sasniegt mērķus Ko darīt, ja mērķi nav sasniedzami?
 7. 7. }  Programmatūra nav taustāma }  Programmatūru izstrādā cilvēki }  Programmatūras izstrāde ir radošs process nevis tikai mehāniska darbība }  Katrs projekts ir unikāls }  Tehnoloģijas strauji mainās }  Maz informācijas par līdzīgu projektu pieredzi
 8. 8. }  Parkinsona likums: “Lai cik maz darba būtu, tas aizņems visu tam atvēlēto laiku.” Work expands to fill the time available [Parkinson] }  Brūka likums: “Ja aizkavēta darba izpildē piesaista vairāk (papildus) cilvēku, tad darbs aizkavēsies vēl ilgāk.” Putting more people on a late job makes it later. [Brook] }  “Price to win”: Pietiekami zema cena, lai uzvarētu piedāvājumu konkursā Price to win : figure sufficiently low to win contract
 9. 9. Darbietilpības novērtējumi bieži ir neprecīzi vai nemaz netiek veikti. Statistikas dati: }  Vidēji projektiem paredzētais budžets tika pārtērēts par 90%, bet paredzētais laiks par 120% [Standish Group pētījums par 8380 projektiem 1994. gadā]
 10. 10. }  International Software Benchmarking Standards Group repozitorijos glabāto vairāk kā 400 projektu datu analīzes rezultāti 2005. gadā: ◦  Darbietilpība precīzi aprēķināta ~25% no visiem projektiem. Vidēji reālā darbietilpība bijusi 2 reizes lielāka par sākotnēji prognozēto. ◦  Apmēram 60% projektu darbietilpība novērtēta vismaz par 10% mazāka nekā reālā darbietilpība. ◦  Novērotas nopietnas kļūdas, piemēram, reālā darbietilpība bijusi 20 reizes lielāka par prognozēto.
 11. 11. Paredzot nākotni ir daudz nezināmā ◦  Prasības – ir neprecīzas un mainīgas ◦  Projektējums – var tikt mainīts laika gaitā ◦  Izstrāde – atkarība no programmēšanas valodas un izstrādes vides ◦  Testēšana – nepieciešamais apjoms dažādām sistēmām var būtiski atšķirties (piem., dzīvībai kritiskas sistēmas, elementāras spēles) ◦  Ieviešana – dažādi lietotāja akcepta kritēriji ◦  Personāls – pieredze un kompetence ◦  Tehnoloģijas – viena vai vairākas platformas u.c.
 12. 12. Lai uzlabotu novērtējumu precizitāti, vajadzīga sistēmātiska pieeja darbietilpības prognozēšanas procesam!
 13. 13. }  Bottom-up (Dekompozīcija) ◦  Darbu sadala nelielās aktivitātēs (uzdevumos) ◦  Veic darbietilpības novērtējumu katrai aktivitātei ◦  Sasummē iegūtos novērtējumus ◦  Lieto, kad nav pieejami dati par agrāk izstrādātiem projektiem }  Top-down ◦  Novērtē visu produkta izstrādei nepieciešamo darbu ◦  Zemāka līmeņa uzdevumu veikšanai nepieciešamo darbu aprēķina kā daļu no kopējās darbietilpības
 14. 14. 1. Jāaprēķina produktivitāte jeb darba ražīgums (darbiniekam vai komandai)
 15. 15. 2. Ja zināms programmatūras apjoms/ izmērs un darbinieku produktivitāte, var izrēķināt cik darba cilvēk-stundu / dienu / mēnešu vajadzēs, lai darbu paveiktu jeb kāda ir projekta darbietilpība.
 16. 16. Iedomāto produktivitāti aprēķina pēc vienādojuma izmantojot datus par līdzīgiem agrāk izstrādātiem projektiem savā uzņēmumā vai citos uzņēmumos (benchmark productivity data)
 17. 17. Biežāk lietotās mērvienības programmatūras apjoma / izmēra noteikšanai: }  pirmkoda rindiņu skaits (LOC jeb SLOC) source lines of code }  funkcijpunkti function points
 18. 18. Raksturojums }  Tradicionāla metode programmatūras fiziskā izmēra / apjoma prognozēšanai }  Apraksta programmatūras apjomu no programmētāja skatu punkta }  Koda kvalitāte netiek ņemta vērā }  Tiek lietots daudzās darbietilpības novērtēšanas metodēs
 19. 19. }  Priekšrocības ◦  Vienkārši un automātiski mērāms lielums ◦  Tieša saistība ar gala produktu ◦  Tieša saistība ar programmēšanai patērēto laiku }  Trūkumi ◦  Vāji definēts mērs (Piemēram, vai jāskaita arī komentāru rindas?) ◦  Atkarīgs no programmēšanas valodas ◦  Atkarīgs no izstrādātāja prasmēm ◦  Nav zināms plānošanas fāzē
 20. 20. Nav ieteicams lietot darbietilpības noteikšanai “Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight” [Bill Gates]
 21. 21. Raksturojums }  Apraksta programmatūras nodrošinātās funkcionalitātes apjomu }  Aprēķināms pēc programmatūras prasību specifikācijā iekļautajām prasībām }  Apraksta programmatūras apjomu no lietotāja skatu punkta }  Neatkarīgi no programmēšanas valodas
 22. 22. }  Skaita plānotās sistēmas atribūtus, piem., lietojot IFPUG metodi jāskaita: ◦  Ievadi ◦  Izvadi ◦  Vaicājumi ◦  Izmantotie “iekšējie” jeb “loģikas” faili ◦  Ārējo saskarņu faili
 23. 23. Nepieciešamo darba apjomu var ietekmēt dažādi izmaksu faktori: }  cilvēku skaits komandā }  programmēšanas valoda }  organizācijas tips }  uzņēmējdarbības sfēra }  lietotnes tips }  izstrādes platforma u.c.
 24. 24. }  Algoritmiski modeļi ◦  Aprēķinos izmanto formulas ◦  Izmanto citu līdzīgu un pabeigtu projektu datus ◦  COSMIC, IFPUG, MARK II, NESMA, FISMA, COCOMO, COCOMO II }  Ekspertu vērtējums ◦  DELPHI, PERT, Plānošanas pokers, Vienas personas vērtējums }  Analoģiju bāzēti vērtējumi ◦  Vērtējumus veic balstoties uz ļoti līdzīgu projektu datiem
 25. 25. Algoritmiski modeļi Ekspertu vērtējumi Analoģiju bāzēti vērtējumi Pieeja Būvē statistisku modeli Atkarība no ekspertu viedokļa Mēra līdzības un pielāgo Vajadzība pēc datiem Ir Nav Ir Priekšrocības Objektīvi, atkārtojami, analizējamas formulas Relatīvi lēti
 Precīzi, ja ekspertiem ir pieredze ar līdzīgiem projektiem Bāzēta uz reālu projektu pieredzi Trūkumi Nepiemērota speciālgadījumiem
 Kalibrēta uz pagātnes datiem nevis nākotnes datiem Rezultāti stipri akgarīgi no vērtētājiem Nepieciešama detalizēta informācija par daudziem projektiem
 26. 26. }  Atbilst starptautiski atzītam standartam ISO/IEC 19761: 2003 }  1999. gadā to publicēja Common Software Measurement International Consortium (COSMIC), pēdējā versija 3.0.1 publicēta 2009. gadā
 27. 27. Derīga, lai prognozētu funkcionālos izmērus: }  Darījumlietotnēm (bussiness applications) (piem., banku sistēmas, internetveikali) }  Reāla-laika programmatūrai (real-time software) (piem., automašīnas motora vadības sistēma, telekomunikāciju sistēmas) }  Hibrīdām lietotnēm (piemēram, reāla-laika lidmašīnas biļešu rezervācijas sistēmai)
 28. 28. Nederīga: }  Programmatūrai, kas ietver sarežģītas loģiskās izteiksmes,sarežģītu matemātiskus aprēķinu veikšanu, attēlu un skaņas apstrādi utml. (piem., ekspertu sistēmas, simulāciju programmatūru, laika prognožu sistēmas, datorspēles)
 29. 29. [Cigdem Gencel, 2010]
 30. 30. }  1 CFP (COSMIC funkcijpunkts) ir definēts kā viena datu plūsma }  Katra datu plūsmas instance (Ievads, Izvads, Lasīšana, Rakstīšana), kad dati tiek pievienoti, mainīti vai izdzēsti ir 1 CFP izmērā
 31. 31. }  Lietotājs - jebkas, kas darbojas ar ar mērāmo programmatūru }  Funkcionālais lietotājs - lietotāja tips, kas funkcionālajās lietotāja prasībās, var sūtīt un var saņemt datus no programmatūras ◦  Darījumlietotnēs – cilvēki un citas lietotnes, ar kurām tās sadarbojas ◦  Reāla laika lietotnēs – ierīces vai cita programmatūra
 32. 32. }  Funkcionālās lietotāju prasības sastāv no funkcionāliem procesiem }  Funkcionālais process tiek izsaukts, kad programmatūras lietotājs atpazīst notikumu (trigeri) un sūta ziņu, lai sāktu procesu }  Process ir pabeigts, kad programmatūra ir paveikusi visu kas prasīts
 33. 33. Trigeri un tiem atbilstošie funkcionālie procesi }  Darījumlietotnēs: ◦  Ir saņemts pasūtījums – Ievadīt pasūtījumu sistēmā ◦  Darbinieks ir apprēcējies – Atjaunināt viņa personas datus ◦  Ir mēneša beigas – Aprēķināt algas }  Reāla laika lietotnēs ◦  Pilota komanda – Pievilkt lidmašīnas ratus un pacelties gaisā ◦  Ziņa par sastādītu telefona numuru – Izveidot savienojumu
 34. 34. }  4 tipu datu plūsmu tipi: ◦  Ievads (Entry) – kontroles vai biznesa informācija, kas nāk no lietotāja un šķērso lietotnes robežu (lietotāja ievaddati, sensoru informācija) ◦  Izvads (Exit) – apstrādāti dati, kas tiek virzīti ārā no lietotnes (grafiki, atskaites) lietotājam, kas tos pieprasījis ◦  Lasīšana (Read) – pārvieto datus no atmiņas procesam, kas tos pieprasījis ◦  Rakstīšana (Write) – pārvieto datus no procesa uz atmiņu
 35. 35. [Cigdem Gencel, 2010]
 36. 36. Izmērs CFP (funkcionālais processi) = Σ izmērs(Ievadsi) + Σ izmērs(Izvadsi) + Σ size (Lasīšanai) + Σ size(Rakstīšanai)
 37. 37. }  Pasūtījumu apstrādes lietotne glabā datus par klientiem – klienta ID, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, kredīta limits, klienta tipa kods }  Ar klientu informāciju darbojas pasūtījumu apstrādes operatori }  Process “Jauna klienta izveide sistēmā” ietver ◦  1 Ievads (saistīts ar klienta objektu) ◦  1 Rakstīšana (saistīts ar klienta objektu) ◦  1 Izvads (apstiprinājums vai kļūdas paziņojums) }  Procesa izmērs: 3 CFP (COSMIC Function Point)
 38. 38. Functional Process User Exch. rate Financia l trans. User prof. Sys. config. Entry Exit Read Write CFP Login validation R 1 1 1 0 3 User profile loading R 1 1 1 0 3 Exchange rates loading R/W 1 1 1 1 4 Buying or Selling currencies R/W R R 1 1 3 1 6 Detailed exchange rate information loading R 1 1 1 0 3 ……….. …… TOTAL 37
 39. 39. }  The International Software Benchmarking Standards Group uztur divus repozitorijus ar vēsturiskiem projektu datiem }  Pašlaik pieejama informācija par ~5600 projektiem }  Projektu dati pieejami par maksu
 40. 40. CFP Planning (h) Analysis (h) Building (h) Testing (h) Deploying (h) 44 9 7 88 50 52 CFP Planning (h) Analysis (h) Building (h) Testing (h) Deploying(h) 37 7 6 74 42 44 Benchmarking jeb industrijas dati par projektu ar līdzīgu CFP skaitu: Aprēķina darbietilpību savam projektam: Tālāk, ņemot vērā projekta unikālitāti un “izmaksu faktorus”, precizē darbietilpību. Piemēram, par 20% palielina izstrādes (building) darbu, jo darbinieki ir iesācēji darbā ar konkrēto programmēšanas valodu.
 41. 41. }  The COSMIC Functional Size Measurement Method Version 3.0.1 Measurement Manual (The COSMIC Implementation Guide for ISO/ IEC 19761: 2003), May 2009 VAI }  The COSMIC Functional Size Measurement Method Version 3.0 Method Overview, September 2007
 42. 42. }  Spēja (agile) pieeja darbietilpības plānošanai }  Darbietilpības novērtējuma mērvienība – sarežģītības punkts }  Izmanto kārtis uz kurām rakstīts punktu skaits }  Biežāk lietotās skalas: ◦  Fibonači skaitļi - 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ◦  0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
 43. 43. }  Komandas biedri sapulcējas un balso par katras funkcionālās prasības izteiktas lietotāju stāsta (user story) formā relatīvo sarežģītības pakāpi, izmantojot kārtis }  Katrs balso individuāli (izvēlas kārti), bet visi balso vienlaicīgi (atklāj kārti). Ja vērtējumi atšķiras, tad diskutē un vienojas vai pārbalso
 44. 44. Ātrums  (velocity)  =  vienā  iterācijā  realizēto  punktu  skaits     Darbietilpība  lietotāju  stāstam  =  vidējā  sarežgītības  punkta   darbietilpība  *  punktu  skaits  
 45. 45. Paldies par uzmanību!
 46. 46. [Cigdem Gencel, 2010]

×