Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
"Piaţa de capital a  RM.Tendinţe dedezvoltare"     Elaborat de: Roşca Ludmila
Crearea pieței de capital               din Moldova a început               imediat după obți...
A fost creată infrastructura privatizării, care cuprindearegistratori independenți și Bursa de valori, fonduride investiți...
Pe bună măsură, la                finele anului 1998               piața de capital din   ...
Sursa: lex.justice.md
Astfel, instrumentul de bază utilizat pe piață au         rămas acțiunile.Deși în perioada 2002 - 2004 au mai fos...
Unicele  instrumente  financiare accesibile în   prezent investitorilor sunt acțiunile.Astfel, valorile mobiliare ...
La moment pe piață nufuncționează nici un tip de organizații de plasament  colectiv, iar serviciile   prestate de cătr...
De la fondarea pieței de capital, din RM au fost în total înregistrate emisiile a 3778 societăți pe acțiuni în valoare...
Pe piaţa bursieră în anul 2011 au fost înregistrate 2046 tranzacţiiîn volum total de 241,97 mil. lei. Volumul tranzacţiilo...
Desigur, că la moment nu                 putem afirma că avem o                piaţă de c...
Valoarea anuală a                  pieţei de capital                 a depăşit în anul ...
Acest salt al pieţei de capital din anul 2007 a fost alimentat înprimul rând de investiţiile directe şi indirecte în secto...
În contextul procesului de integrare europeană a RM, a demarat şiprocesul de raliere a cadrului legislativ autohton privin...
În acelaşi timp, există o tendinţă de reglementare mai puţinrestrictivă a pieţei de capital autohtone în scopul liberaliză...
Amplificarea acestor tendinţe, ulterior,  pe termen lung, ar putea duce la creşterea numărului şi volumului tranzacţiilor...
O anumită amploare, pe piaţa de capital           autohtonă, a căpătat-o şi tendinţa de           in...
Totodată, se poate menţiona tendinţa de a implementa,pe piaţa de capital a RM, anumite produseinovaţionale, în special, In...
Noua LEGE CU PRIVIRE LA PIAŢA DE CAPITAL a redusnumărul de licenţe pentru jucătorii pe PC la trei (A,B,C) de la zececâte s...
Pe parcursul anilor 2001-2010             PC a suferit numeroase             modificări, majorita...
Deşi, este greu deafirmat că în ţaranoastră există oPIAŢĂ DECAPITALdezvoltată, însăexistă un începutşi-un saltpromiţător p...
Bibliografie:1. Garştea N. Studiu privind impactul semnării Acordului de  asociere între Republica Moldova și Uniunea Eur...
Piaţa de Capital din R.M.-Tendinţe de dezvoltare
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Piaţa de Capital din R.M.-Tendinţe de dezvoltare

3,758 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Login to see the comments

Piaţa de Capital din R.M.-Tendinţe de dezvoltare

 1. 1. "Piaţa de capital a RM.Tendinţe dedezvoltare" Elaborat de: Roşca Ludmila
 2. 2. Crearea pieței de capital din Moldova a început imediat după obținerea independenței prin crearea societăților pe acțiuni și crearea condițiilor pentru circulația valorilor mobiliare.Odată cu inițierea procesului de privatizare în masăa proprietății de stat, majoritatea companiilor au fost privatizate, cetățenii devenind acționari a acestor companii.
 3. 3. A fost creată infrastructura privatizării, care cuprindearegistratori independenți și Bursa de valori, fonduride investiții și companii fiduciare, brokeri și dealeri.A fost efectuat un lucru enorm de creare a unei bazelegislative care ar permite crearea și funcționarea uneipiețe moderne şi eficiente.
 4. 4. Pe bună măsură, la finele anului 1998 piața de capital din Moldova era considerată una dintre cele mai dezvoltate din piețele statelor- membre ale CSI. Ulterior, însă, evoluția pieței de capital din Moldova s-aîncetinit și, în unele domenii, chiar a suferit un regres.
 5. 5. Sursa: lex.justice.md
 6. 6. Astfel, instrumentul de bază utilizat pe piață au rămas acțiunile.Deși în perioada 2002 - 2004 au mai fost efectuatecâteva emisiuni de obligațiuni corporative, ele nu auluat amploare. Majoritatea covârșitoare a emisiunilorde valori mobiliare au avut loc prin plasări închise,aceste titluri nefiind accesibile publicului larg.
 7. 7. Unicele instrumente financiare accesibile în prezent investitorilor sunt acțiunile.Astfel, valorile mobiliare de stat în prezent nu pot fitranzacționate la BURSA DE VALORI, cambiile cainstrumente de plată nu au căpătat amploare, și până înprezent nu au fost efectuate tranzacții Cu Nici Un TipDe Instrumente Financiare Derivate
 8. 8. La moment pe piață nufuncționează nici un tip de organizații de plasament colectiv, iar serviciile prestate de către participanții profesioniștise limitează, în majoritatea cazurilor, la medierea tranzacțiilor de valori mobiliare și la consultanța primară a clienților.
 9. 9. De la fondarea pieței de capital, din RM au fost în total înregistrate emisiile a 3778 societăți pe acțiuni în valoare totală de 21,1 miliarde lei, dintre care 12,6 miliarde au fost atrase în cadrul emisiunilor de constituire a societăților, și 8,6 miliarde lei - prin emisiuni suplimentare de acțiuni și obligațiuniSursa:Garştea N. Studiu privind impactul semnăriiAcordului de asociere între Republica Moldova șiUniunea Europeană asupra pieţei de capital dinMoldova, Chişinău 2011
 10. 10. Pe piaţa bursieră în anul 2011 au fost înregistrate 2046 tranzacţiiîn volum total de 241,97 mil. lei. Volumul tranzacţiilor bursieres-a diminuat cu 25,92 mil. lei sau cu 9,7% comparativ cu anulprecedent. Această diminuare este rezultatul scăderii de 4,6 ori avolumului ofertelor publice.
 11. 11. Desigur, că la moment nu putem afirma că avem o piaţă de capital dezvoltată (lipsesc emisiunile publice de valori mobiliare, puţine acţiuni sunt lichide pe piaţa secundară, etc.), însă există un început şi un salt promiţător pentru această piaţă.Premizele de dezvoltare, la fel, persistă. Din an înan creşte volumul remitenţelor, iar odată cuapropierea de spaţiul UE fluxuri financiareconsiderabile sunt gata să penetreze circuitulfinanciar al Republicii Moldova.
 12. 12. Valoarea anuală a pieţei de capital a depăşit în anul 2007 pragul de 3 miliarde de. lei, în creştere cu 72% faţă de anul precedent.Aportul la acest salt a fost adus atât dinpartea creşterii volumelor emisiunilor devalori mobiliare (+ 86 %), cât şi a valoriitranzacţiilor pe piaţa secundară avalorilor mobiliare (+64 %).
 13. 13. Acest salt al pieţei de capital din anul 2007 a fost alimentat înprimul rând de investiţiile directe şi indirecte în sectorul financiar al Moldovei, precum şi în aşa ramuri ca, bunăoară, construcţii, transport, comerţ. Principalele state occidentale ce investesc în Republica Moldova sunt SUA, Germania, Franta, Marea Britanie, Spania, iar printre companiile cu cele mai mari investiţii in RM se află "Union Fenosa" (Spania),Sudzucker (Germania), France Telecom (Franta), KNAUF(Germania), QBE Insurance Group (Australia), Steilman(Germania), Moldcell (Turcia), BTR (Banca Turco-Romana),Grape Valley (Moldova-Irlanda)şi Farmaco (SUA).
 14. 14. În contextul procesului de integrare europeană a RM, a demarat şiprocesul de raliere a cadrului legislativ autohton privind piaţa decapital la directivele UE, care prevede o restructurare radicală ainfrastructurii pieţei şi o deschidere semnificativă pentru accesulinvestitorilor şi companiilor investiţionale europene. Pentruatingerea acestui obiectiv, a fost elaborată STRATEGIA DEDEZVOLTARE A PIEŢEI FINANCIARE NEBANCARE PEANII 2011-2014, care prevede alinierea legislaţiei naţionale îndomeniul pieţei financiare nebancare la standardele europene.
 15. 15. În acelaşi timp, există o tendinţă de reglementare mai puţinrestrictivă a pieţei de capital autohtone în scopul liberalizăriisemnificative a acesteia exprimată prin:-liberalizarea tranzacţiilor cuvalori mobiliare,-posibilitatea introducerii unornoi instrumente financiare(instrumente financiare derivate,obligaţiuni municipale),-atragerea unor noi operatori pepiaţă cu potenţial semnificativ,inclusiv a celor din UE, precumşi-accesul operatorilor naţionali lapieţele europene.
 16. 16. Amplificarea acestor tendinţe, ulterior, pe termen lung, ar putea duce la creşterea numărului şi volumului tranzacţiilor cu valori mobiliare.
 17. 17. O anumită amploare, pe piaţa de capital autohtonă, a căpătat-o şi tendinţa de informatizare a acesteia. Astfel, spre exemplu, pentru efectuarea tranzacţiilor, BVM utilizează un program asistat de calculator numit SISTEMUL AUTOMATIZAT INTEGRAT DE TRANZACŢIONARE (SAIT).În contextul proceselor deinformatizare a pieţei de capitalautohtone, un noi proiect deperspectivă pentru dezvoltarea acesteiaeste considerat crearea „Bursei deValori Chişinău” , care va fi o verigănouă pe piaţa financiară a RM.
 18. 18. Totodată, se poate menţiona tendinţa de a implementa,pe piaţa de capital a RM, anumite produseinovaţionale, în special, Instrumente FinanciareDerivate. Posibilitatea securitizării activelor, însă , laetapa actuală, se întăreşte foarte vag.
 19. 19. Noua LEGE CU PRIVIRE LA PIAŢA DE CAPITAL a redusnumărul de licenţe pentru jucătorii pe PC la trei (A,B,C) de la zececâte sunt în prezent. Legea acordă o perioadă de zece ani pentruca jucătorii existenţi din piaţa de capital să-şi ridice capitalulnormativ la noile cote stabilite de legislaţie.Documentul are ca scop ridicarea nivelului de protecţie a investitorilor, creareaşi susţinerea unei pieţe de capital echilibrate, eficiente şi transparente, precum şireducerea riscurilor din sistem. Totodată legea creează premize pentrudezvoltarea şi diversificarea instrumentelor financiare.
 20. 20. Pe parcursul anilor 2001-2010 PC a suferit numeroase modificări, majoritatea agravând situaţia pieţei şi înrăutăţind condiţiile de funcţionare.Ca rezultat, stareaacutală a pieţei de capitalpoate fi caracterizată cafiind puţin dezvoltată,cu o atractivitate şi oprofitabilitate redusă.
 21. 21. Deşi, este greu deafirmat că în ţaranoastră există oPIAŢĂ DECAPITALdezvoltată, însăexistă un începutşi-un saltpromiţător pentruaceastă piaţă.
 22. 22. Bibliografie:1. Garştea N. Studiu privind impactul semnării Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană asupra pieţei de capital din Moldova, Chişinău 2011.2. http://www.businessexpert.md/index.php?r=5&s=1133. http://forum.md/Themes/71/743804. www.cnpf.md5. www.contabilsef.md6. Hîncu R., Iordachi V., Munteanu N., s.a. Bazele funcţionării pieţei de capital. Manual.Chişinău: ASEM, 2012, pag 293-294, 337 p.

×