Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Video tur 2

331 views

Published on

TUR 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Video tur 2

  1. 1. Video Kursusgang 2
  2. 2. Øvelsen fra sidst
  3. 3. Præsenter din video
  4. 4. Elevopgaver med video Besvare en opgave på en anden måde. •Præsentere en løsning/Forklare en problemstilling •Læse noget op (sprog) •Vise noget fra deres arbejdsdag •Andre kompetencer end skriftlige – at vise at de rent faktisk kan! •Gør plagiat og snyd sværere
  5. 5. Øvelse 2: Elevopgave med video Forbered en undervisningsgang, hvor eleverne skal lave deres aflevering som video. •De 3 P'er skal indgå i din plan Overvejelser om hvilke krav du vil stille til hvordan eleverne skal optage og publicere deres video og hvor den skal gemmes. Dvs. der skal indgå en 'elevversion' af de 3 P'er (De 3 P'er forklaret for elever). •Aflever din undervisningsplan. Beskrivelsen kan f.eks. indeholde undervisningens formål, dens indhold og metode (inkl. de 3 P'er), hvilket materiale, der skal bruges og hvordan der evalueres.
  6. 6. Aflevering af video i Moodle
  7. 7. Tak for i dag!

×