Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session28 lisa ström

177 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session28 lisa ström

 1. 1. i regionen Varför och hur?Lisa Ström, Göteborgsregionens kommunalförbund lisa.strom@grkom.se
 2. 2. Vad pratar vi om?• Hållbart resande: Transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö• Mobility Management: mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjat• Nya Vägvanor: Nya Väg vanor handlar om ett bättre sätt att röra sig i trafiken och syftar till mer samåkning, gång, cykel och kollektivtrafikresande för minskad trängsel, förbättrad miljö och hälsa
 3. 3. Arbetsmarknadsregionen
 4. 4. Några utgångspunkter…. Västsvenska paketet
 5. 5. MIIT Marknad Incitament & Tjänster40 miljoner 2011-2013 VP-finansierade resurser Linjeresurser Samordnare Tarja Elmberg TK Företagsrådgivare (TK) Strategisk Komm (GR) Petter Kjellgren & Shahbaz Khan Kommunikatör Eva Eriksson TK Skolrådgivare (TK) Kommunrådgivare (GR) Sara Hellgren Lisa Ström Godsrådgivare (TK) Företagsrådgivare (VT) Magnus Jäderberg Håkan Skog Stråkkoordinering Mobilitetsansvarig (Mdl) Projektledare (VT) Malin Månsson Helene Frahm Teamleader Johanna Rödström (Cowi) MM i Byggskedet (TrV) Felicia Myrstrand-Jonsen Pernilla Sott (Cowi) Ulrika Franzén (Sweco) Lena Eveby (Sweco) Kommunikatör/Projektledare (Reg Halland) Linn Berntsson MM i Byggskedet (TK) Anna-Karin Wikman
 6. 6. MIIT – Marknad Incitament & TjänsterVi arbetar med kommunikation och marknadsföring på tre nivåer: Skapa förståelse för hur vi ska leva, bo, jobba Målbilden och röra oss i Göteborgsregionen Skapa insikt om färdmedelsval och positiva attityder Nya vägvanor till kollektivtrafik, cykel och gång Marknadsföring Förändra beteende och ”få dem ombord” på av kollektivtrafiken kollektivtrafiken
 7. 7. MIIT – Marknad Incitament & TjänsterRiktat mot tre olika målgrupper: Företag & Skolor Arbetsgivare Medborgare
 8. 8. Erfarenheter från Dialog med hushållen 2007-2011 • Resursbesparande att utnyttja det som redan är gjort (material, erfarenheter m.m.) • Positivt med regional samverkan • Bearbetning och information påverkar resvanor
 9. 9. Hur jobbar vi idag?• Nätverket för hållbart resande 17 kommuner• Nyhetsbrevet Hållbart resande i Väst• Gemensamma projekt och aktiviteter :Ny adress- Nya VägvanorNya Vägvanor vid event och aktiviteterDialog med hushållPå egna ben
 10. 10. www.paegnaben.se/dinkommun
 11. 11. Nya Vägvanor vid event och aktiviteter
 12. 12. Ny adress Nya VägvanorSteg 1 Steg 2 Steg 3Delfinansierat av Energimyndigheten
 13. 13. Dialog med hushåll om Nya VägvanorSteg 1 Steg 2 Steg 3
 14. 14. Tack för er uppmärksamhet! www.grkom.se/hallbartresande www.nyavagvanor.se

×