Eindwerk

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eindwerk

 1. 1. EindwerkVind jij facebook ook zo leuk?“ De invloed van sociale media op desamenleving de nieuwsberichtgeving Lisa Keymeulen Nr : 8 Klas: 6 Humane Aen andere media” Eindwerk 1
 2. 2. EindwerkVind jij facebook ook zo leuk?“ De invloed van sociale media op de Lisa Keymeulen samenleving de nieuwsberichtgevingen andere media” Nr : 8 Klas: 6 Humane A Eindwerk
 3. 3. MotivatieHet vak cultuur interesseert me heel erg. Aangezien het eindwerk over mediamocht gaan kwam spontaan in mij op om mijn eindwerk te schrijven over de nieuwesociale media. Dit is iets dat heel onze maatschappij enorm beïnvloedt dezerdagenen ook mij als jongere boeit dit onderwerp enorm. Ik kies er dan ook voor om eenenquête te houden omtrent sociale media om zo meer te weten te komen over dedrijfveren van de gebruikers. Het lijkt me ook interessant dit onderzoekhoofdzakelijk te gaan richten op jongeren. Dit is dan ook de generatie die opgroeidemet computers en internet en die in hun vrije tijd een groot deel spenderen aaninternetten en sociale media. Maar toch wil ik ook van de iets ouderen te wetenkomen wat hun gewoontes zijn op sociale media en waarom zij er gebruik vanmaken om eens te kunnen vergelijken met de gewoonten van jongeren.Ik ben zelf een fervent gebruiker van sociale netwerksites en daarom heb ik zelftoch ook al een beperkte kennis omtrent dit onderwerp.Mijn onderzoeksvraag is: Welke invloed hebben sociale media op onze jongeren inde hedendaagse samenleving?
 4. 4. InhoudMotivatie ................................................................................................................................................3Inleiding .................................................................................................................................................5Welke sociale media zijn er en wat houden ze in? ...............................................................................6Wie gebruikt er sociale media ? ............................................................................................................6Hoe vaak gebruikt men sociale media? ................................................................................................7Waarom gebruikt men sociale media? ..................................................................................................7Waarom maakt men geen profiel aan? .................................................................................................8Wat zijn de voor- en nadelen van sociale media? ................................................................................9 Veel mogelijkheden ...........................................................................................................................9 Privacy ...............................................................................................................................................9 Gebrek aan communicatie, spam en andere nadelen ................................................................... 10 Sociale media als broeihaard voor pesters .................................................................................... 11 Grens met de werkelijkheid ............................................................................................................ 12 Positief voor het zelfvertrouwen ..................................................................................................... 12Hoe hard beheersen sociale media ons leven? ................................................................................. 13Hoe gaan we om met onze privacy op sociale netwerken? ............................................................... 14Welke invloed heeft ons gedrag op sociale media op onze toekomstige carrière? ........................... 14 Kloutscores bepalen je status ........................................................................................................ 15 Tijdens de werkuren ....................................................................................................................... 15Wat betekenen smartphones voor sociale media en voor de jeugd? ................................................ 16Conclusie. ........................................................................................................................................... 17Tijdspad .............................................................................................................................................. 18Reflectie op eigen handelen en leren ................................................................................................. 21Reflectie op het thema ....................................................................................................................... 22
 5. 5. InleidingRecent onderzoek toonde aan dat het gebruik van facebook mensen ongelukkigmaakt. De jongeren, de hoofdgebruikers van deze media, kunnen haast niet meerzonder terwijl de oudere bevolking aangeeft het helemaal niet nodig te hebben.Het is dus duidelijk dat de gevolgen van de sociale media op onze samenleving eenongelofelijk interessant en vooral actueel onderwerp is. Maar hoe gaan jongeren nuom met deze media en welke gevolgen heeft deze omgang op de samenleving ende jongeren zelf? Staat onze privacy op het spel en wiens schuld is dat ?Deze vragen kwamen allemaal aanbod bij het opstellen van dit werk en bij hetopstellen van een uitgebreide online enquête afgenomen van zo’n 120 gebruikersen niet-gebruikers. De enquête werd voornamelijk verspreid via mail en via socialenetwerksites als facebook en noxa.Aangezien het merendeel van de invullers zich bevindt in de leeftijdscategorietussen 12 en 30 jaar, specifieer ik mijn onderzoek grotendeels op dezeleeftijdscategorie die gemakshalve jongeren zal worden genoemd.Bijgestaan door mijn eigen mening en door de feiten uit wetenschappelijke artikelstoegepast op actuele krantenartikelen hoop ik zo te achterhalen of Facebook hethedendaagse leven beheerst en of het, het leven ook beïnvloedt.
 6. 6. Welke sociale media zijn er en wat houden ze in?Er zijn verschillende sociale netwerksites en het fenomeen heeft dan ookverschillende definiëringen. Een van de definiëringen is dat het een plaats is omjezelf te presenteren en om je netwerk te onderhouden en in kaart te brengen. 1Facebook is de grootste en bekendste netwerksite . Deze website is dan ookgericht op alle doelgroepen terwijl een sociale netwerksite als Noxa, Netlog enHyves eerder gericht is op jongeren. Beiden hebben immers wel een gelijkaardigdoel namelijk een online profiel aanmaken waarop je persoonlijke informatieprijsgeeft. Hiertoe behoren statusupdates waarin verteld wordt wat er die dag isgebeurd of waarin gedichten staan die weergeven hoe men zich voelt. Anderenetwerksites zijn dan weer eerder gericht op volwassenen, ook wel de werkendebevolking genoemd. Zo’n netwerksites als linked-in zijn gericht op het zoeken naareen toekomstige werknemer of werkgever.Wie gebruikt er sociale media ?Het gebruik van Facebook en dergelijke is duidelijk het grootst in deleeftijdscategorie 15- tot 25 jarigen. Dit werd bevestigd door het feit dat socialemedia vooral een studentenmedium is. Toch hoort de leeftijdscategorie 25- tot 35jarigen ook bij de frequente gebruikers van de sociale netwerksites. De enquêtebevestigt een duidelijke tendens, hoe ouder hoe kleiner de kans dat men gebruikmaakt van sociale media en ook de frequentie van het gebruik neemt veeleer afmet de leeftijd. Eerder onderzoek toonde aan dat geaardheid en sekse slechts eengeringe rol spelen. Een laatste opmerkelijk punt is dat jongeren steeds vroegerbeginnen met het gebruik van sociale media. Waar de gemiddelde leeftijd enkelejaren terug nog op 13 jaar lag, hebben nu een groot deel van de 9 tot 12 jarige ookal een profiel.1 Gerald Hekman http://essay.utwente.nl/60500/1/MSc_Hekman,_G.P..pdf , 2010, p 13 e.v.) 6
 7. 7. Ook al is de minimum leeftijd op die sites als netlog en facebook bij het maken vaneen profiel 13 jaar.2 100 99,1 92,8 100 50 50 50 0,9 7,2 0 0 15 tot 25 tot 35 tot 45 + 25 35 45 Ja NeeHoe vaak gebruikt men sociale media?Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven en dus ook in de vrijetijd.Ongeveer één op drie gebruikers van sociale netwerksites is dagelijks meerdereuren actief op sociale media. Dit is vooral het geval bij de jongeren. Deze jongerenzijn dan ook heel afhankelijk van sociale media, ze zouden het zelfs missen moesthet hen worden ontnomen. De helft van de sociale netwerksitegebruikers isminstens één maal in de week actief op zijn profiel. Daarentegen past een kleindeel zijn profiel slechts weinig aan, zo zijn er gebruikers die minder dan 1 keer perweek online komen. Wat toch ook een opmerkelijke vaststelling is.Waarom gebruikt men sociale media?Het verkrijgen van kennis, delen van emoties en het bouwen aan een sterkeresociale status dit zijn nog maar enkele van de vele motivaties die jongeren hebbenom sociale media te gebruiken. Het aanmaken van een profiel gebeurt vaak onderdruk van vrienden of familie maar de reden waarom we het achteraf nog zullenopzoeken ligt elders.Enerzijds is het een manier van zoeken naar afleiding en ontspanning.2 Onbekend, 2011, jongeren beginnen steeds vroeger met sociale netwerksites, 19/03/2012,http://www.gva.be/nieuws/media-en-cultuur/aid1038618/jongeren-beginnen-steeds-vroeger-met-sociale-netwerksites.aspx
 8. 8. Anderzijds kan je er ook je gevoelens kwijt en kan je op zoek naar begrip.Al deze motivaties zijn samen te vatten in vijf termen nl. cognitive needs, affectiveneeds, personal integrative needs, social integrative needs en tension releaseneeds. Vooral de achtergrond van de jongeren beïnvloedt voor een groot deel hetsoort van hun gebruik. Lenhart en Madden (2007) tonen bijvoorbeeld aan datjongeren die weinig toegang hebben tot het internet, bijvoorbeeld alleen op school,sociale netwerksites vooral gebruiken als een communicatiemiddel.3 Jongeren dieonbeperkt de toegang hebben tot het internet gaan die tijd spenderen om hetnetwerk door te surfen, hun profiel tot in de puntjes aan te passen, vele vrienden teverzamelen en ook om met vreemden te praten. Onbetwistbaar is wel het feit datjongeren heel vaak gebruik maken van sociale media. Oudere generaties vragenzich dan vaak af waarom deze hele dagen achter het scherm zitten. De hoofdredenhiervan is zoals eerder gezegd voornamelijk het gegeven dat men contact kanonderhouden met familie en vrienden. Dit kan via een privébericht, een bericht datenkel de persoon in kwestie kan lezen, maar ook door te chatten of door tereageren op statusupdates van die persoon. Verder is er op Twitter ook demogelijkheid om posts te gaan retweeten dat is het citeren van iemand anders post.Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat nieuws en informatie zich razendsnel gaatverspreiden. Daarnaast is een andere belangrijke factor ook het contact dat menheeft met vrienden via deze websites. Sociale media bieden echter nog veel meermogelijkheden zoals het delen van foto’s, het aanmaken van een evenement,spelletjes spelen, video’s en nieuwslinks delen en vele anderen. Dezemogelijkheden worden door de gebruikers echter niet als het belangrijkste gezien,ze zijn eerder een leuke aanvulling op de statusupdates.Waarom maakt men geen profiel aan?Ondanks de vele voordelen zijn er toch nog steeds mensen die niet actief zijn opsociale media. Maar waarom zijn deze personen niet actief op dit hedendaagsesysteem van sociale netwerken?Ze zijn vaak niet echt geïnteresseerd in het delen van privé informatie en het lezen3 Gerald Hekman http://essay.utwente.nl/60500/1/MSc_Hekman,_G.P..pdf , 2010, p 13 e.v.)
 9. 9. van de laatste nieuwtjes over vrienden en familie Ze vinden dit eerder tijdverspilling.De helft van de personen die geen gebruik maken van sociale media zegt dat datvooral is omdat ze weinig vrienden hebben die actief zijn op sociale media. Ook hetfeit dat het vrij ingewikkeld in gebruik is, vooral dan omdat het iets nieuws enonbekend is schrikt mogelijke gebruikers af..En laten we ook de schending van de privacy niet vergeten want ook dat is eenbelangrijke reden waarom men geen gebruik zou maken van sociale media.Wat zijn de voor en nadelen van sociale media?Veel mogelijkhedenSociale media hebben uiteraard zowel voordelen als nadelen. Mensen vinden hetvooral een gemakkelijke en snelle manier om in contact te komen met verrevrienden of mensen die ze kennen van vroeger. Ze gebruiken het dan ook om metdeze vrienden en kennissen af te spreken. Verder zijn vooral de nieuwtjes eenbelangrijk onderdeel omdat ieder in zich toch wat nieuwsgierigheid koestert. Ook ishet een gemakkelijke kalender omdat je ieders verjaardag daarop terug kan vinden.Vooral opvallend is het feit dat mensen deze sociale media ook gebruiken omnieuwe vrienden te leren kennen. Velen vinden dan ook dat sociale media eenwaardige manier is om sociaal contact te hebben. En als laatste mag niet ontbrekendat het enorm goedkoop en gemakkelijk is om veel mensen te bereiken. Zo wordenook je events een succes! En wie ziet er nu niet graag filmpjes en foto’s van eenfeestje? De spelletjes zijn dan weer ideaal om het vervelen tegen te gaan..PrivacyOok de privacy schrikt de gebruikers af. Zo kan iedereen je foto opslaan ofkopiëren, kan men je vaak taggen zonder dat je het wilt en dat zijn nog maar enkelebezwaren tegen de privacy. Facebook en consoorten doen hun best om hunprivacy regels aan te passen en steeds te blijven verstrengen.
 10. 10. Zo worden de profielen van minderjarigen beschermd en kan de gebruiker zelfbepalen wat al dan niet zichtbaar is op het net. Toch blijft de privacy beperkt, wanteen foto die je vrienden online gezet hebben kan je zelf niet verwijderen.Ondanks de mogelijkheid tot het aanpassen van je privacy instellingen, zijn velegebruikers niet op de hoogte dat men ze kan aanpassen of hoe men het moetdoen. Maar komt dit nu door het gebrek aan informatie van de beheerder vansociale media of waar zit het probleem? Vermoedelijk is het een wisselwerking vanbeide actoren. Beheerders van deze websites stellen wel een privacy beleid op datopenbaar is gesteld maar eigenlijk kom je er als gebruiker amper mee in aanraking.Anderzijds is het inderdaad zo dat gebruikers zelf ook niet geïnteresseerd zijn in hetlezen van deze informatie. Als het werkelijk zo is dat de beheerders de informatieeerder vaag houden en bezoekers er te weinig met confronteren zouden er danwetten moeten komen omtrent de privacy op sociale media? Het zou alleszins eengoede zaak zijn als er een wetgeving komt omtrent sociale media en hun pirvacymaar anderzijds is het praktisch erg moeilijk te regelen. Bovendien is een site alsfacebook een site die over de landsgrenzen heen gaat en enkel een wet in Belgiëzou dus niet veel opleveren. Als laatste mag men ook niet vergeten dat zelfs moester een wetgeving zijn dat mensen zelf hun privacy nog kunnen schenden doorbepaalde persoonlijke informatie zoals adressen online te zetten.Gebrek aan communicatie, spam en andere nadelenWat het gebruik van sociale media nog hindert is de regelmatige verandering vanlay-out en functies zoals bij Facebook het geval was bij de lancering van het nieuweTimeline profiel. Anderzijds wordt ook de reclame op de deze websites vaakhinderlijk bevonden, net zoals het feit dat spam zich gemakkelijk en snelverspreiden via deze kanalen. Het tegenhouden van spam is echter zeer moeilijkomdat men het pas kan aanpakken nadat er meerdere meldingen zijn geweest overeen persoon die vaak spam verzend of over een applicatie die zich bezighoudt metspam rond te zenden.
 11. 11. Sociale media als broeihaard voor pestersSociale netwerksites zijn ook een broeihaard voor pesters.Ze krijgen gemakkelijk toegang tot informatie of foto’s van hun slachtoffers enkunnen deze ook gemakkelijk delen. Voor pesters vergroot dit ook aanzienlijk hunmacht en dat niet alleen op het web. Het uitschelden en pesten via internet is ookerg hard. Men kan zich anoniem voordoen en het verzenden van een scheldwoordvia deze weg is ook veel makkelijker dan in het echte leven. Men kan ook hetprofiel van iemand hacken en foutieve, slechte informatie doorsturen via dit profiel.Men kan hiervoor een melding naar de beheerders van de website sturen maardeze worden meestal pas gehoord wanneer velen dezelfde melding sturen en datbiedt in dit geval geen oplossing. Des te vaker gebeurd het ook dat slachtoffers vandit soort pesten geen uitweg zien, ze worden dan ook thuis aangepakt in hunzogenaamde ‘veilige’ ruimte, in hun privé. En zelfs daar kunnen ze dus niet meeraan de bedreigingen ontsnappen waardoor ze vaker de stap naar zelfmoord zetten.Vele 10- en 11 jarigen voelen zich niet veilig op het net omdat alles er vooriedereen kan worden beschikbaar gesteld.Zelfs met de zwaarste beveiliging ingesteld op je profiel kan men nog steeds kijkennaar je profielfoto, je leeftijd, je woonplaats en je profielinformatie. Onder dieprofielinformatie wordt verstaan de pagina’s zoals de pagina’s waarvan je fan bent,je geloofsovertuiging,...Is het publiek maken hiervan nu jouw keuze of is het de keuze van de beheerder?Dit is net als bij de privacy een probleem dat te maken heeft met zowel degebruiker als de beheerder van zo’n site. Ten eerste zouden zo’n websites demogelijkheid niet mogen bieden om je adres of telefoonnummer in te geven. Tentweede zouden ze duidelijke uitleg moeten geven over hoe men zelf zijn privacyinstellingen kan aanpassen. Daarboven zou er moeten voor gezorgd worden datmen de privacy volledig zelf zou kunnen bepalen als gebruiker.
 12. 12. Grens met de werkelijkheidVele mensen lijken daarenboven ook niet te beseffen dat wat er gezegd is opsociale netwerksites in het echte leven ook kan worden aangehaald. Hetonderscheid tussen sociale media en het echte leven vervaagt meer en meer. Alprobeert men vaak toch hetzelfde taalgebruik te hanteren en gebruikt menbijvoorbeeld ironische of sarcastische opmerkingen die dan verkeerd opgevatworden. Men vergeet vaak ook, dat iets overbrengen via tekst vaak veel moeilijkeris omdat je het bijvoorbeeld niet van iemands lichaamstaal kan aflezen.Zoals al eerder vermeld ziet men de communicatie via sociale media steeds meerals volwaardige communicatie waardoor het contact in het echte leven afneemt enook vindt men het steeds moeilijker om face to face te communiceren.Positief voor het zelfvertrouwenVerder moet er toch nog een voordeel worden aangehaald.Door het krijgen en uitlokken van feedback krijgen jongeren immers een duidelijkbeeld van zichzelf en weten zij hoe ze hun online presentatie moeten aanpassenom zo positief mogelijk commentaar te krijgen. Doordat jongeren positiefgeëvalueerd worden door anderen op de sociale netwerksites, gaan ze ook zichzelfpositiever evalueren en krijgen ze dus meer zelfvertrouwen. Dit leidt ertoe dat hetgebruik van sociale netwerksites voor de meeste jongeren, goed is voor hetzelfvertrouwen4. Al heeft dit ook een keerzijde. Op sociale netwerksites wordt menvaak en meestal ook vaker geconfronteerd met goede commentaar maar in hetechte leven valt deze commentaar vaker weg. Er is dus eigenlijk een enormverschil tussen de echte wereld en de virtuele wereld op sociale netwerksites. Veeljongeren doen zich anders voor dan ze in werkelijkheid zijn wat een negatief effectheeft.Als laatste nadeel werd ook meermaals vernoemd dat facebook de gegevens vanzijn gebruikers niet zou mogen opslaan en al zeker niet zo mogen doorgeven aanderden. Hiervoor is het immers al meermaals in opspraak gekomen.4 Van Waard, N., 2011, Frankwatching, geraadpleegd op 20/03/2012,http://www.frankwatching.com/archive/2011/05/24/jongeren-social-media-see-me-comment-me-befriend-me/
 13. 13. Hoe hard beheersen sociale media ons leven?In tegenstelling tot wat velen wellicht denken zijn de sociale netwerksites niet hetmeest gebruikte medium om af te spreken met vrienden. De SMS is daarentegenoverduidelijk het meest gebruikt medium.De briefkaart is zoals u verwacht het minst populair en de redenen waarom zijn vrijvoor de hand liggend nl. het sms’en, het chatten en dergelijke zijn veel sneller enwellicht ook goedkoper dan die retro briefkaart.Eerder haalden we al aan dat de meeste gebruikers dagelijks één of meerdere urenaanwezig zijn op sociale media. Maar beheerst een site als facebook nu echt onsleven? Een sluitend bewijs hebben we daarover nog niet kunnen vinden. 15 % gafechter aan dat ze andere hobby’s hebben als primaire bezigheid. Ook het kijkennaar tv, het lezen van de krant of het luisteren naar de radio nemen een groter deelin van de dag dan we zouden denken. Terwijl het gebruik van sociale mediaslechts bij 6% van de gebruikers hun belangrijkste vrijetijdsbesteding is.Ook is het duidelijk dat het contact in het echte leven nog net iets meer de voorkeurgeniet dan online contact.En dat laatste statement wordt bijgestaan door het feit dat velen toch al discussieshebben gehad door wat er op hun profiel werd gezegd of gezet. De meerderheidhier van praatte ruzies en discussies uit zonder ernstige problemen tot gevolg.Opmerkelijk is wel dat bijna 10% van de discussies tot zwaardere problemen leidtzoals het kwijtraken van een vriend of vriendin in het echte leven.Zelfs 3% van de mensen gaf aan zelfs hun partner kwijtgeraakt te zijn en dit zowelbij gehuwden als samenwonenden als jongere koppeltjes.Enigszins optimistisch is het feit dat 25% procent aangaf nooit relationeleproblemen gehad te hebben omwille van misverstanden op sociale media.Ondanks het feit dat de meerderheid zijn vrienden ontmoet buiten de sociale mediais het toch vrij opvallend dat één vierde van de gebruikers aangeeft vriendengemaakt te hebben via sociale media. De definiëring waaronder vriendschap hiervalt, valt vermoedelijk vrij ruim te beschouwen.
 14. 14. Een groot deel van de ondervraagden gaf echter ook aan dat ze al naar een partnergezocht hebben via sociale media al resulteerde dit slechts bij een schamele 10%in een echte relatie achteraf.Hoe gaan we om met onze privacy op sociale netwerken?De meerderheid van de mensen geeft aan dat ze vinden dat hun privacy op socialemedia niet gerespecteerd wordt. Maar wiens fout is dat? De gebruikers zelf wijzende beheerder van de site aan omdat deze gebrekkige informatie doorspeelt. Debeheerders ontkennen en zeggen dat ze meer dan genoeg doen aan de privacyvan de gebruikers. Zo hebben ze een compleet overzicht van de privacy regels dieworden gehanteerd op de website, deze zijn ook integraal te raadplegen op de sitezelf.Ook is het zo dat men bij het aanmaken van een profiel bijna nooit degebruiksvoorwaarden leest.Welke invloed heeft ons gedrag op sociale media op onzetoekomstige carrière?Ook bedrijven maken gebruik van sociale media. Niet alleen voor commerciëledoeleinden maar ook om te kunnen controleren wat de werknemers doen naast hetwerk. Zo zal solliciteren niet enkel meer een gesprek en een uitgebreide cvomvatten maar ook je facebook, twitter en linked-in profiel ontkomen niet aan eencontrole. Foto’s waarop men niet al te nuchter staat worden best snel verwijderd.Hetzelfde met te veel persoonlijke informatie in statusupdates of andere details opje pagina waar je soms het bestaan niet meer van weet.
 15. 15. Kloutscores bepalen je statusWaar ze in de toekomst ook rekening zullen met houden op je sollicitatie is de kloutscore. Dat is een score die de macht en status weergeeft van een persoon op hetnet. Eerst is er de registratie op de website van Klout en vervolgens moeten al desociale media die de persoon gebruikt verbonden worden aan het Kloutprofiel.De website berekent dan een score tssen 0 en 100. Hoe hoger deze score hoemeer mensen je beïnvloedt op sociale media en dus hoe invloedrijker je bent op hetnet. Wanneer de klout score meer dan 50 bedraagt krijg je bovendien ookvoordelen in winkels en er zouden ook financiële voordelen aan verbonden zijn.5Tijdens de werkurenMaar als je dan uiteindelijk toch je droom job te pakken hebt blijft het uitkijken methet posten van bepaalde foto’s en berichten op je profiel. Opgelet ook met hettijdstip waarop je iets post want een Zwitserse vrouw is onlangs nog ontslaan nadatbleek dat ze tijdens een dag ziekteverlof berichten aan het posten was opfacebook. Achteraf scheen de vrouw deze berichten te hebben gepost met haarsmartphone toen ze in haar bed lag. Maar dit excuus hielp haar, haar job niet terugte krijgen.6Ook sociale media raadplegen tijdens werkuren is geen goed idee.Al hebben vele bedrijven daarvoor al een oplossing gevonden, ze blokkerennamelijk alle sociale netwerksites op hun computers. Waardoor op geen enkelemanier nog toegang tot die websites verkregen kan worden. Ook op school is detoegang tot sociale netwerksites intussen verboden en geblokkeerd. Duidelijk is dusdat het gebruik van profielen op sociale media een grote invloed kunnen hebbenvoor een sollicitatie of zelfs een ontslag tot gevolg kunnen hebben.5 Vandyck, T., (24 januari 2012), Klout meet wat u waard bent, In naam van Humo nummer 3725, p24 en 25.6 Jobat, geen datum, Jobat, Job kwijt door facebook, 20/03/2012, http://www.jobat.be/nl/artikels/job-kwijt-door-facebook/
 16. 16. Wat betekenen smartphones voor sociale media en voor de jeugd?Smartphones zijn niet langer alleen weggelegd voor een politicus of een zakenman.Aangezien ook steeds meer en meer jongeren in het bezit zijn van dit hebbeding.In Nederland is het zelfs zo dat jongeren de grootgebruikers zijn van smartphones,60% van de smartphonegebruikers zijn immers jongeren.Maar welke rol spelen deze smartphones nu voor sociale media?Ten eerste is het zo dat smartphones de mogelijkheid bieden om gebruik te makenvan wifi-netwerken die meestal gratis internet beschikbaar stellen.Ten tweede bieden ze ook enorm snelle dataverbindingen die in combinatie meteen aangepast gsm-abonnement voor vrij voordelig internet zorgt als er geen wifi-hotspot in de buurt is. Ten laatste werken deze toestellen veel sneller en zijn zeveel verfijnder dan een standaard gsm waardoor applicaties goed kunnen geopendworden. Natuurlijk biedt een smartphone meer dan alleen internet maar anderetoepassingen zijn niet relevant voor dit onderzoek.77 Van der Maal, M., 2011, young works blog, 25/03/2012, http://blog.youngworks.nl/facts/jongeren-en-smartphones-2
 17. 17. Conclusie.Welke invloed hebben sociale media nu op jongeren?Op gelijk wel toestel raadpleegt de grote meerderheid van de jongeren zijn socialemedia. Het gebruiken van sociale media is ook heel belangrijk voor de identiteit enhet zelfvertrouwen van de jeugd.Naast dit voordeel zijn er ook andere voordelen op te noemen zoals het gratiskunnen communiceren met mensen die zowel ver als dicht bij wonen.Op sociaal vlak zijn deze sociale media dus erg belangrijk maar daar zijn ookenkele nadelen aan verbonden. Zoals de mogelijkheid om personen ook inhuiselijke en beschermde omgeving aan te vallen en te pesten.Andere nadelen zijn de nog steeds te beperkte privacy mogelijkheden en hetgebrek aan informatie over de privacy instellingen.Ten laatste is het ook opmerkelijk hoe ook je sollicitatie beïnvloed wordt door wat jeplaatst op je sociale media profielen.Duidelijk is vooral dat er zowel bij de beheerders als gebruikers van deze sites nogwerk aan de winkel is. Beter informeren omtrent privacy van de gebruiker uit en eenbetere communicatie van de beheerders uit zou al heel wat oplossen.Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven en dus moeten we er ookmee leren leven.
 18. 18. Tijdspad3/09 : Opzoeken over onderwerp zoeken artikels en voorgaande studies opzoeken boeken Boek: Throwing sheep in the boardroom van Matthew Fraser. http://www.amazon.co.uk/Throwing-Sheep-Boardroom- Networking-Transform/dp/04707401406/09: opstellen onderzoeksvraag maken van vragen voor enquête10/09: Opstellen vragen enquête+ opstellen enquête en verspreiden enquête viafacebook en andere sociale netwerksites.5/10 doormailen enquête14/10: Opzoeken deskundigen Mailen prof Els De Bens van Ugent, En de makers van netlog.5/11: verwerken data enquête8/11: contacteren Prof Steve Paulussen van VUB,12/11: Meer informatie doorgeven aan steve paulussen zoals resultaten enquête.18/11: Contacteren jeudgwerknet in verband met vorming omtrent nieuwe media (inschrijving of verkrijgen informatie) => Antwoord: volzet.10/12: opnieuw contacteren Dr. Steve Paulussen19/12: verder contact met Dr. Paulussen29/12: verder verwerken gegevens enquête uittypen tekst
 19. 19. 4/01: Verder werken aan tekst opzoeken van wetenschappelijke teksten ( geen gevonden)21/01: opzoeken artikels in krant Een relatie op facebook: 4 eurohttp://nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120116_140 Facebook verraadt afwezige leerlinghttp://nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=EB3KTD9F Tiener stapt uit leven na pesterijen op facebookhttp://nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120112_100 Facebook biedt examentroost30/01: opnieuw contact zoeken met steve paulussen en vragen of hij tijd heeft +4/02: vragen naar eventueel wetenschappelijk werk24/02: Verder werken aan tekst en opzoeken artikels.26/02: Steve Paulussen contacteren na ontbreken van antwoord, hierop kreeg iknegatief antwoord.2/03: Uitleg steve paulussen ontvangen (geen interview mogelijk)4/03: Bellen ‘in the pocket’ interview => Ze gaan me mailen6/03: Negatief antwoord van in the pocket => Valkuil: nog geen interview en geenwetenschappelijk werk10/03: In contact gekomen met een andere 6e jaar die ook een eindwerk doet overdit onderwerp. Afspraak tot zoeken naar een persoon om te interviewen en vragenopstellen en doormailen.18/03: Uittypen tekst en zoeken naar wetenschappelijk werk. =>http://essay.utwente.nl/60500/1/MSc_Hekman,_G.P..pdf24/03: verder typen en verwerken laatste bronnen in eindwerk
 20. 20. 25/03: opstellen reflectieverslagen en stapstenen.26/03: afwerken reflectieverslagen en stapstenen Tekst laten nalezen en aanpassen27/03: Bijlages en paginanummering inorde maken. Controleren tijdspad. Afwerken en afronden van eindwerk28/03: Printen en inbinden van eindwerk30/03: Indienen eindwerk
 21. 21. Reflectie op eigen handelen en lerenIk heb heel wat bij geleerd bij het maken van dit werk.In het vervolg zal ik wellicht naar nog meer deskundigen mails sturen om zo tochzeker iemand te pakken te krijgen. Uiteindelijk had ik dan wel een interview maar ikben er niet tevreden over. Persoonlijk vind ik de ‘deskundige’ helemaal geendeskundige en het was hierdoor helemaal niet interessant. Ik vind dit zeer spijtigwant ik had graag zelf een interview gaan afnemen van een deskundige zodat ikook meer kon doorvragen. Want ik vond het een zeer boeiend onderwerp en mijnvragen waren ook boeiend. De enquête was anderzijds wel een groot succes enhad ook enkele interessante resultaten. 120 mensen vulden mijn enquête online in.Misschien neem ik in de toekomst ook papieren enquêtes af om zo een nog groterpubliek te bereiken. Ik ben altijd heel erg enthousiast geweest over het onderwerpwaardoor ik op tijd begonnen ben met het zoeken van literatuur en het typen vanmijn tekst.In het vervolg zou ik die literatuur wel beter moeten nakijken want het boek stondniet volledig online. Het deel dat ik nodig had voor mijn onderzoek was niet onlinete vinden wat echt wel vervelend was vooral omdat dit boek niet te vinden was in debibliotheek. Het was ook een heel erg groot werk maar het was een goedevoorbereiding op het schrijven van een thesis is het hoger.Om me nog meer te informeren heb ik nog wat research gedaan bij mijn facebookvrienden. Ik stelde hen vragen via de vragen applicatie die facebook biedt.Enkele vragen waren: ‘heb jij een smartphone en hoe vaak gebruik je hem ?’ en‘lees jij de gebruikersvoorwaarden wanneer je een profiel aanmaakt op een sociaalmedium?’ Ik kreeg hier telkens ongeveer 40 antwoorden op en de resultaten vondik zeer boeiend en opvallend. Aangezien het onderwerp over facebook ging vond ikdit gepast en in het vervolg zou ik dit dus zeker nog doen. Eén van de moeilijkstezaken vond ik toch het vinden van een gepaste titel al ben ik ben er nu nog steedsniet helemaal tevreden over.
 22. 22. Reflectie op het themaDit thema sprak mij direct aan dus ik was heel blij toen ik dit onderwerp toegewezenkreeg. Het is ook een heel actueel thema waardoor je in kranten voortdurendartikels kan vinden. Enkele van die krantenartikels heb ik dan ook verwerkt in mijnwerk. Over sociale media en facebook zijn er ook veel wetenschappelijke werken tevinden. Maar er waar zeer weinig wetenschappelijke werken die over mijn specifiekonderwerp gaan. Uiteindelijk heb ik na heel lang zoeken toch nog een interessantwetenschappelijk werk gevonden dat ik heb kunnen verwerken in mijnonderzoektaak. Door de massale respons op mijn enquête werd het eigenlijk nogboeiender. Want er kwamen toch enkele opmerkelijke resultaten uit voort.Aan de andere kant vond ik het ook wel moeilijk mijn onderzoeksvraag op te lossenaangezien deze toch vrij ruim was. Omtrent dit thema had ik ook heel graag eeninterview afgenomen met een deskundige. Dit is helaas niet gelukt.Anderzijds had ik graag ook iets meer twitter er in betrokken en vooral dan deinvloed van dit medium op de actualiteit. Dit interesseert me ook enorm na demassale hulp en steunbetuigingen na de ramp op pukkelpop en de meerdererevoluties in de Arabische wereld dankzij dit medium. Dit betrekken zou mijn vraagveel te breed gemaakt hebben en dus is het toch ook goed dat ik dat onderwerp erniet meer bij betrokken heb. Eén ding is zeker ik vind het nog steeds een boeiendonderwerp en nieuwe bevindingen omtrent dit onderwerp zal ik blijven volgen.En misschien dat mijn thesis ook ooit over dit onderwerp of over de invloed vantwitter op politiek en sociaal vlak zal gaan. Ik ben al bij al zeer tevreden over hetonderwerp en mijn werkstuk. Ik ga dan ook akkoord met alle stellingen die in hetwerk staan.

×