Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kickoff mode 1802 2014 inno+ sekretariat program

614 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kickoff mode 1802 2014 inno+ sekretariat program

  1. 1. Blå INNO + Blå INNO+ kick-off møde 18/2-14 Velkommen Det Blå INNO+ Det Blå Danmarks INNO+ Sekretariat
  2. 2. Program Blå INNO + 9.30 – 9.45 Velkomst v/ vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening og adm. direktør Jenny Braat, Danske Maritime 9.45 – 9.55 Centrale elementer i INNO+ set fra Søfartsstyrelsens side v/ kontorchef Mogens Schrøder Bech, Søfartsstyrelsen 9.55- 10.00 Dansk Metals betragtninger vedr. INNO+ v/ cheføkonom Allan Lyngsø Madsen, Dansk Metal 10.00 – 10.15 Baggrund for INNO+ arbejdet v/ chefkonsulent Hans Otto Kristensen, Danmarks Rederiforening 10.15 – 10.30 Værdiskabelse ved tværgående projekter, v/ projektleder Alexander Kleiman, Danske Maritime 10.30 – 10.40 Kort indlæg ved ph.d. studerende Ingrid Vincent Andersen, MEK/DTU 10.40 – 11.00 Kort pause 11.00 – 11.30 Gennemgang af ”køreplan” for ansøgningsprocessen vedr. INNO+ v/ kontorchef Rikke Aarøe Carlsen og chefkonsulent Magnus Gary. 11.30 – 12.15 Diskussion samt spørgsmål vedr. det videre arbejde, kort og godt: ORDET FRIT v/ ordstyrer Hans Otto Kristensen 12.15 – 12.30 Afrunding af dagens program v/ Jenny Braat 12.30 – 13.30 Servering af sandwichbolle med drikkevarer med muligheder for networking
  3. 3. Blå INNO + Plan og proces frem til ansøgning v/ kontorchef Rikke Aarøe Carlsen & chefkonsulent Magnus Gary Det Blå INNO+ Det Blå Danmarks INNO+ Sekretariat
  4. 4. TIDSPLAN + Møder og interviews med aktører afholdes i marts - Ideer genereres, modnes og udvikles - Overordnet gruppering af interessenter finder sted Blå INNO + + Udbud forventes at komme primo april - Stormøde afholdes og næste skridt drøftes - Ansøgning udarbejdes - I august-september kommunikeres med Danmarks Innovationsfond og sideløbende med samfundspartnerskabets parter - Afgørelse fra Danmarks Innovationsfond forventes til oktober + November 2014 - marts 2015 - Igangsættelse af projekter - Implementering af organisatoriske og styringsmæssige forhold for partnerskab - Fortsat arbejde med en maritim forskningsstrategi
  5. 5. PROCESSEN Idé generering Idé screening Koncept udvikling Planlægning Beskrivelse & test af forslag Kommercialisering & finansiering Blå INNO +
  6. 6. Blå INNO + Diskussion og spørgsmål v/ ordstyrer Chefkonsulent Hans Otto Kristensen Det Blå INNO+ Det Blå Danmarks INNO+ Sekretariat

×