Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Punts de llibre 2016-2017

133 views

Published on

Projecte de punts de llibre per la solidaritat de Save the Children a les Aules FISE

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Punts de llibre 2016-2017

  1. 1. PROJECTE PUNTS DE LLIBRE “SAVE THE CHILDREN” CURS 2016-2017 Objectius - Elaborar punts de llibre per a vendre’Is i recaptar doblers per a la ONG Save the Children - Utilitzar diferents tècniques pictòriques i plàstiques - Conèixer la vida i obra del pintor Monet - Investigar sobre Etiopia i conèixer la situació dels infants a aquest país - Descobrir experiències que ens obren a altres realitats a través de les històries - Reflexionar sobre la importància de millorar el món en el qual vivim - Afavorir la participació i la corresponsabilitat a favor de l’accés a l’aigua i el sanejament per a tothom. Competències Expressió oral, escrita i artística. Percepció i descobriment Escolta i empatia Creativitat i imaginació Anàlisi i reflexió Treball en grup i acord Relacionar, deduir i raonar Negociació i cooperació Responsabilitat individual ai col·lectiva Metodologia Treball en grup i cooperatiu afavorint el procés d’anàlisi, reflexió i comprensió. Ús de tècniques d’expressió creativa Proposta d’activitats 1. Investigar sobreEtiòpia (localització,clima,situació econòmica...) i la situació de la infància a aquest país. Recollir la informació en un document 2. Investigar la vida i obra de Monet. Fer-ne un document o mural 3. Fer una mescla de les activitats “la Marioneta Nicoleta”i “Bons ingredients” de la guia Punts de llibres per la solidaritatdeSave the Children per fer un mural de frases comparatives per al dret a l’aigua: “L’aigua és tan important com... el més important per nosaltres és...” (la roda per a una bicicleta, les fulles per a un arbre...) i de “bons ingredients” del llibres (personatges) combinats amb “bons ingredients” sobre el bon ús de l’aigua. 4. Utilitzar el collage de lletres i diferents cal·ligrafies amb les frases creades o amb la paraula aigua escrita en diferents idiomes per realitzar punts de llibre. 5. Utilitzar aquarel·les,ceres i llapisdecolors per acolorir dibuixosdeMonet. Retallar els dibuixos i aferrar-los als punts de llibre. 6. Crear un racó solidari dins l’aula (ròtul, murals i documents elaborats, ...)

×