Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia tatoos i

677 views

Published on

Projecte per a alumnes de 2n-3r d'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia tatoos i

 1. 1. ELS “TATTOO” A. Introducció al món dels tatoos B. Aprenema dissenyar untatoo. C. Ens preparamper a l’elaboraciód’untatoo. D. Un tatoo a la pell. En aquest trimestre aprendrem com treballa un tatuador, Començam! A. INTRODUCCIÓ AL MÓN DELS TATOOS. Els tatuatges són una de les modes més longeves, assentades en tot el món, tant en la cultura occidental com en l’oriental i que té indicis d’haver-se originat fa milers d’anys. Investiguem`ho! 1. Cerca el significat de la paraula Tatuatge. 2. Fes una recerca a la xarxa1 sobre la historia dels tatuatges i elabora un power point. 3. En un full DINA 3 elabora una línea de temps amb els esdeveniments més importants de la història dels tatuatges. 4. A partir de la informació que trobis a la xarxa2, escriu la biografia de 3 tatuadors importants. Tria’n un i fes un còmic. 5. A partir del documental “Secretos del tatuaje” contesta el qüestionari 1 que trobaràs als annexos. B. APRENEM A DISSENYAR UN TATOO. A l’hora de fer un tatuatge hi ha molts de dissenys on triar. 1. Fes una recerca a la xarxa3 sobre els diferents estils de tatuatges i elabora’n un mapa conceptual.
 2. 2. 2. Augmenta el dibuix i calcula el percentatge d’augment.
 3. 3. 3. Redueix el dibuix i calcula el percentatge de disminució.
 4. 4. 4. Realitza les activitats de càlcul de percentatges que et lliurarà la professora. 5. Visita les següents pàgines web sobre escales i realitza les activitats (veure introduccióa l’apartat d’annexos): http://www.ceiploreto.es/sugerencias/hdt.gob.mx/escalas/index.html http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a3/menu.html http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/flash/mi_amiga_la_tierra/Tema2_le cci%C3%B3n07.swf http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/escalas-de-mapas-y-planos- matematicas-para-2-de-se/5e1bb74c-1018-446c-9f1d-8c897cbd049c Hi ha dibuixos que són simètrics. Veurem què són les simetries, alguns tipus i aprendrem a dibuixar-les. 6. Cerca i escriu el concepte de simetria i completa el dibuix de la pàgina següent tenint en compte la simetria bilateral. 7. Cerca i escriu el concepte de semblança.
 5. 5. SIMETRIA.
 6. 6. 8. A partir dels dibuixos que tens a continuació, relaciona-los que siguin semblants tenint en compte els criteris de semblança.
 7. 7. Aplicar-se un tatuatge al cos pot ser més o menys dolorós depenent de la persona i sobretot de la zona del cos on s’apliqui. 9. En el dibuix del cos humà que trobaràs a l’apartat d’annexos, identifica les zones del cos molt sensibles, moderadament sensibles i poc sensibles. No t’oblidis d’incloure una llegenda. Sentim la sensació de dolor a través del sistema nerviós. A continuació coneixerem un poc més les parts d’aquest sistema i el seu funcionament. 10. A partir del documental “El Sistema Nervioso”, contestael qüestionari 2 que trobaràs a l’apartat d’annexos. 11. En el dibuix del cos humà que torbaràs a l’apartat d’annexos, dibuixa el Sistema Nerviós humà indicant les seves parts. 12. Contesta: a. Què són els actes reflexos? b. Com es generen? c. Què els provoca? Per aprofundir en el coneixement del sistema nerviós observarem un cervell de xot, però abans hem de conèixer les parts i el funcionament d’una lupa binocular. 13. Pràctica de laboratori 1: Identificar les parts d’una lupa binocular. Veure apartat d’annexos. 14. Pràctica de laboratori 2: Dissecció d’un cervell de xot. Fes la dissecció del cervell de xot seguint les instruccions de la professora i completa els noms de les parts de l’encèfal que trobaràs a l’apartat d’annexos.
 8. 8. La qualitat d’un tatuatge no es conserva de la mateixa forma a totes les zones del cos. Investiguem a quines zones es perd aquesta qualitat i la raó. 15. En el dibuix de la figura humana identifica les zones del cos on es pot veure afectada la qualitat del tatuatge i digués per què. La legislació sobre la zona del cos on es poden fer tatuatges no és la mateixa a tots els països. Cerca a la xarxa sobre aquest tema. 16. En el dibuix de la figura humana identifica les zones del cos on està prohibit fer-se un tatuatge a diferents països. 17. Realitza activitats de càlcul de canvi d’unitats de longitud i superfície que et proporcionarà la professora. 18. Realitza les activitats de càlcul d’àrea que et proporcionarà la professora. A l’apartat d’annexos trobaràs un recordatori de les fórmules. 19. Dibuixa la teva mà i calcula’n l’àrea per estimació. 20. Tria una imatge per tatuar-te i la zona del cos on te la vols tatuar. Zona del cos: Imatge: 21. Calcula l’àrea del tatuatge i augmenta o redueix el dibuix (% d’augment o disminució) per a que s’adapti a l’àrea del cos on el vols aplicar. 22. Amb l’ajuda de la professora, fes un transfer amb paper hectogràfic i aplica- te’l sobre la pell.
 9. 9. ANNEXOS 1. HISTORIA DELS TATUATGES Wikipedia:Historia de los tatuajes http://horimine.wordpress.com/tattoo-2/historia-del-tatuaje http://origendeltatuaje.blogspot.com www.tlctv.com/tatuajes-una-practica-milenaria-que-atraviesa-la- historia/ http://info.painfulpleasures.com/blogs/european-tattoo-culture http://www.tattoo-odin.com/historia_tatuaje.asp 2. BIOGRAFIES. Martin hildebrandt, C. H. Fellows, Sailor Jerry Collins, Tom Rilley, Samuel O’Reilly, Maud Wagner, Gus Wagner, Sutherland Macdonald, Lyle Tuttle, Cliff Raven, Don Nolan, Zeke Owens, Spider Webb, Don Ed Hardy, Bob Roberts, Jamie Summers, Jack rudy, HoriyoshiIII, Bob Roberts, Less Skuse, ... Los 13 tatuadores más geniales del mundo Los 10 mejores tatuadores españoles 3. ESTILS DE TATUATGE - Tradicional (old school) - Neotradicional (new school) - Geomètric - Puntillisme - tribals (maori, de borneo, de les illes d’alaska,...) - realisme (black&grey i color) - surrealisme - japonès, efecte aquarel·la, biomecànic...
 10. 10. 4. QÜESTIONARI 1. DOCUMENTAL: SECRETOS DEL TATUAJE (ANCIENT INK) Responde las siguientes cuestiones: 1. ¿Cuántos norteamericanos están tatuados hoy en día? 2. ¿Por qué crees que Nueva Zelanda es considerada una de las tierras más aisladas de la Tierra? 3. ¿Quiénes son los maorís? 4. ¿En qué se inspiran los tatuajes maorís? 5. ¿Cómo llaman los maorís al tatuaje facial? 6. ¿Con qué sehacía la tinta de los tatuajes maorís? 7. ¿Qué es el FakaPapa? 8. ¿Cuántas veces por minuto pincha la piel una máquina de tatuar? 9. ¿Qué similitudes existen entre el moco facial maorí y el tatuaje hawaiano? 10.¿Qué expresan los tatuajes polinesios? 11.¿Con qué herramientas se hace el tatuaje tradicional polinesio? 12.¿De qué estaban hechas las agujas de los tatuadores polinesios antiguamente? 13.¿Qué quiere decir la palabra ta-ta en polinesio? 14.¿Qué representan los pájaros tatuados en el estilo polinesio? 15.¿Qué edad tienen las momias tatuadas más antiguas? 16.¿Dóndefue encontrado el Hombrede Hielo? 17.¿Para qué se cree que se tatuó el Hombrede Hielo? 18.¿Con qué setatuaban los esquimales? 19.¿Qué es una cruz solar? 20.¿Qué es el sílex? 21.¿Qué es un tatuaje punitivo? 22.¿Qué guardan en la Universidad de medicina de Tokio? 23.¿En qué consistela técnica del picado japonés o Tebori? 24.¿De qué está hecha la herramienta que se usa para el tatuaje tradicional japonés? 25.¿Qué libera el cuerpo para contrarrestar eldolor de los tatuajes? 26.¿Qué graveenfermedad se puede contagiar con los tatuajes hechos con clips sin esterilizar?
 11. 11. 27.¿Cómo se pueden eliminar los tatuajes? 28.¿Qué hace el laser con la tinta de los tatuajes? 29.¿Qué porcentajede adultos se arrepiente de habersehecho un tatuaje? 30.¿Por qué Thomas A. Edison fue importante en la historia de los tatuajes? 31.¿Quién fue el inventor de la pistola de tinta? 32.¿Qué quiere decir un bulldog tatuado? 33.¿Qué son los tatuajes por servicio? 34.¿Qué quiere decir picto? 35.¿Qué significado tienen los lotos tatuados?
 12. 12. 5. Introducció a les escalesnumèriques. Escala numérica Es la relación de proporcionalidad directa existente entre las medidas reales en el terreno (T) y las correspondientes representadas en el mapa (M). Se representa como un cociente o división cuyo numerador suele ser siempre 1. E = M:T Por Ejemplo, la escala 1:100.000, significa que la unidad en el papel equivale a 100.000 unidades en el terreno, y la escala 1:25.000 significa que una unidad en el mapa equivalen a 25.000 en la realidad. Cabe resaltar que la escala es adimensional, es decir, puede utilizarse con cualquier unidad de medida longitudinal siempre y cuando sean las mismas unidades en ambos lados de la escala, si se toman las unidades en centímetros en un mapa a escala 1:100.000, se tiene que 1 cm en el mapa (M) equivale a 100.000 cm en el terreno (T), es decir, 1 km. Cuanto mayor sea el denominador, más pequeño serán los elementos representados en el mapa final que obtengamos.Entonces cuando se tiene un denominador grande, se esta hablando de escalas pequeñas,y viceversa. El término escala grande o pequeña,esta asociado al mayor o menor detalle que puedes observaren un mapa, cuando se pueden observarlos diversos elementos representados en un mapa con sumo detalle, se habla de escalas grandes,y si los elementos están representados con símbolos o poco detalle, se habla de escalas pequeñas. Cuando la escala es grande, el mapa abarca un área muy pequeña pero los detalles son muy visibles, las formaciones del terreno y la información planimétrica están muy detalladas. En las escalas grandes,por regla general, los mapas no utilizan símbolos, todos los elementos son representados en su forma real; se consideran mapas de gran exactitud y precisión. Sin embargo, a partir de la escala 1:25.000 ya se comienzan a utilizar símbolos, hecho que no le resta exactitud al mapa. En los mapas a escala mediana, muchos de los elementos son simbolizados, la representación del terreno es generalizada, conservando su forma. Su exactitud y precisión pueden ser muy buenas dentro de las escalas respectivas. Los mapas en escalas pequeñas,aun cuando su precisión y exactitud sean buenas,muestran la gran mayoría de su contenido por medio de símbolos, que se ubican en su precisión correcta con pequeños desplazamientos, y las formas de los efectos planimétricos tienden a generalizarse.
 13. 13. Escala gráfica Es una reglilla constituida por varios segmentos iguales y contiguos de una recta, denominados unidades,de manera que cada uno indica un determinado número de metros, kilómetros u otras medidas de longitud. Las escalas gráficas se pueden presentarde varias formas, para darle elegancia a las mismas: en colores, con varias líneas horizontales o sencillas con una línea. La escala gráfica consta de dos partes denominadas Cuerpo y Talón: Del cero a la izquierda aparece una división que es la cabeza o talón, generalmente está subdividida en partes más pequeñas,que sirven para comparar y tomar mejor las medidas. Del cero hacia la derecha está el cuerpo de la escala, que son las divisiones con el valor que representan y al final debe llevar las Unidades (m, km, millas..... ). Algunas escalas no contienen la cabeza y aparece únicamente el cuerpo. Con la escala gráfica, se pueden medir directamente distancias del terreno sobre el propio mapa. Simplemente se mide la distancia deseada y luego se transporta sobre la escala gráfica para leer y estimar la distancia. Practica en las siguientes páginas web: http://www.ceiploreto.es/sugerencias/hdt.gob.mx/escalas/index.html http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a3/menu.html http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/flash/mi_amiga_la_tierra/Tema2_lecci%C3 %B3n07.swf http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/escalas-de-mapas-y-planos- matematicas-para-2-de-se/5e1bb74c-1018-446c-9f1d-8c897cbd049c
 14. 14. 6. QÜESTIONARI 2. DOCUMENTAL:ELS SISTEMA NERVIOSO. Ciencias Osgam.SA 1. Nombra dos funciones del Sistema nervioso. 2. Escribe3 ejemplos de actuaciones del S.N. 3. ¿Qué envía el S.N. desdeel cerebro a otras partes del cuerpo? 4. Escribeejemplos de músculos y glándulas sobrelos que opera el S.N. sin nuestro control consciente. 5. ¿En qué subsistemas sedivide el S.N.? ¿Qué función tiene cada uno? 6. ¿Cómo se llaman las células nerviosas? 7. ¿Qué dos estructuras adicionales poseen las neuronas respecto a las demás células del cuerpo? 8. ¿Qué es la mielina? 9. ¿Cuál es la función de las fibras? 10.¿Cómo se llaman las fibras que recogen los impulsos? 11.¿Y las que envían los impulsos? 12.¿Pueden reproducirselas neuronas? 13.¿Qué tamaño tiene el cuerpo celular de una neurona? 14.¿Qué longitud puede llegar a tener un axón? 15.¿Cómo realizan su función las neuronas? 16.¿Qué es un impulso nervioso? 17.¿De qué depende la velocidad del impulso? 18.¿Cuál es la velocidad máxima de un impulso? 19.¿Y la velocidad mínima? 20.Ejemplos de estímulos. 21.¿Qué son los nervios?
 15. 15. 22.Describela médula espinal. 23.¿Qué estructura protegela médula espinal? 24.¿De qué está formada la materia gris? 25.¿Y la materia blanca? 26.¿De qué está formado el encéfalo? 27.¿Dóndetiene lugar el controlconsciente de las actividades? 28.¿Cuántas células nerviosas integran el cerebro? 29.¿Qué tiene lugar en la materia gris del cerebro? 30.¿Qué estructuras protegen el encéfalo? 31.¿Qué dirección siguen los impulsos que permiten realizar nuestras decisiones? 32.Escribe3 ejemplos de decisiones. 33.Escribe3 ejemplos de actividades controladas por el S.N. autónomo. 34.¿De qué es responsableel área izquierda del encéfalo? 35.¿Y la parte derecha?
 16. 16. 7. LUPA BINOCULAR
 17. 17. 8. CERVELLDE XOT
 18. 18. 9. ÀREES

×