Przepis na projektnaukowy dlabadaczy językadr Konrad JuszczykWydział NeofilologiiUAM w Poznaniu1wtorek, 30 kwietnia 13
CEL i TŁOPROBLEMMETODA(rozwiązanie)PLAN BADAŃWYNIKI (efekty)Jaki	  jest	  cel	  prezentacji?Jaki	  jest	  problem	  do	  r...
Celem prezentacji jest przedstawienie porad dla piszącychprojekty badań naukowych w ramach nauk humanistycznych ispołeczny...
Jaki jest problem do rozwiązania?1. NCN, podobnie jak inne agencje finansujące naukę na świecie, narzucajednolitą dla wszys...
Działania naukowe tworzą proces badawczy (kilkuetapowy).przedstawiam etapy procesu badawczego dopasowane doczęści pełnego ...
Plan prezentacji(numery slajdów)I. Finansowanie nauki i pisanie projektów – 11II. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU - 22III. Pisani...
Plan prezentacjiI. Finansowanie nauki i pisanie projektówFinansowanie nauki przez państwo na przykładzie PolskiPisanie pro...
Plan prezentacjiII. PROCES SKŁADANIA WNIOSKUPisanie projektu w 7 tygodniHarmonogram konkursów NCNInformacje o wymogach kon...
Plan prezentacjiIII. Pisanie opisu projektu badawczego w konkursie NCNSKRÓCONY a SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGOETAPY...
Plan prezentacjiIV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty)LUDZIE: ile wykonawców może tworzyć zespół projek...
Plan prezentacjiI. Finansowanie nauki i pisanie projektówFinansowanie nauki przez państwo na przykładzie PolskiPisanie pro...
Zanim zacznę...Prezentuję swoje poglądy, a nie poglądy UAM czy Wydziału.I prezentuję także porady i dane z różnych źródeł ...
Pisać projekty czy publikować?http://www.guardian.co.uk/science/occams-corner/2013/apr/02/113wtorek, 30 kwietnia 13
Jenny Rohn z University College LondonAll of this takes a surprising amount of timeand energy, and the more people you hav...
Nauka jako społecznośćNaukowcy reprezentujący różne kraje i dziedziny nauki mają w pisaniuprojektów wspólne doświadczenia....
Beneficjenci	  funduszy	  na	  naukę	  Instytucje	  zarządzające	  finansami	  na	  naukęJak państwo finansuje naukę?Raport ...
Raport MNiSW Nauka w Polsce 2013r. edycja 1. W-wa 28 marca 2013Państwa konkurują ze sobą w finansowaniu nauki, bo politycyw...
Czym jest projekt naukowy?Przedsięwzięcie mające na celu zdobycie nowej wiedzyna ściśle określony temat w danej dziedzinie...
Pisanie projektu polega głównie na przewidywaniukto, kiedy i jak może wykonać zadania badawcze,które pozwolą osiągnąć pewn...
Pisanie projektu umożliwia naukowcommożliwość rozwoju naukowego i zdobycie lub tytułuzaplanowanie badania do wykonania w o...
otrzymujemy szczegółowe uzasadnienie ocenymożemy odwołać się od decyzji NCN (zasadnie;)składamy wniosek jeszcze raz w tym ...
Plan prezentacjiII. PROCES SKŁADANIA WNIOSKUPisanie projektu w 7 tygodniHarmonogram konkursów NCN i informacje o wymogach ...
Pisanie projektu zajmuje najczęściej parę miesięcy.Załóżmy, że masz 7 tygodni do złożenia wniosku:dzień na ustalenie wymog...
Konkursy i terminy: harmonogram 2012/2013Jakie są wymagania NCN?uważna lektura przewodnika dla wnioskodawcówi FAQ oraz kon...
25wtorek, 30 kwietnia 13
JakiekonkursyNCN są dlaosób beztytułudoktora?ETIUDAod 15 grudnia 2013do 15 marca 2013PRELUDIUMod 15 marca 2013do 15 czerwc...
JakiekonkursyNCN są dlaosób ztytułemdoktora?FUGA15 grudnia 2013do 15 marca 2014SONATAod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od ...
JakiekonkursyNCN są dlaosób ztytułemdoktora i/lubprofesora?OPUSod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 ...
ETIUDA, PRELUDIUM, FUGAdla magistrów i doktorantówSONATA i SONATA BIS, OPUSdla doktorów i profesorówMAESTRO, SYMFONIA, HAR...
FAQ: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faqkonsultacje z NCN: www.ncn.gov.pl/kontaktdo każdego panelu i dziedziny są ...
Jak złożyć wniosek?Wypełnij wniosek na www.osf.opi.org.plWyślij przez „operatora publicznego”egzemplarz z załącznikami do ...
dane Rektora, który podpisze wniosek:Prorektor prof. dr hab. Jacek Witkoś;wjacek@amu.edu.pl; vice-rector, Professornumer N...
1. Zespół Koordynatorów Dyscyplin ocenia część wniosku:„Skrócony opis projektu” i zgodność z badaniami podstawowymi.2. Eks...
Koordynatorzy Dyscyplinoceniają czy wniosekspełnia warunki formalneogłoszenia danego konkursu.OCENA kwalifikacyjna napodst...
Zgodnie z 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615) do znalezie...
Projekt	   zakłada	   realizację	   badań	   teoretycznych/empirycznych/eksperymentalnych	  w	  formie	  ...,	  a	  następ...
Panele i Poddziedziny NCNW części informacje ogólne należy wybrać „numer paneludyscyplin” oraz „pomocnicze określenia iden...
HS1: Fundamentalne pytania o naturę człowieka iotaczającej go rzeczywistościHS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, ...
HS2: Kultura i twórczość kulturowa, czyli literaturoznawstwo,bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki os...
ST - Nauki Ścisłe i TechniczneST6: Informatyka i technologie informacyjneST6_6: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentn...
Pamiętaj o dołączeniu dokumentu dodatkowego:Kwestionariusz występowania pomocy publicznej(dostępny we wniosku, w formularz...
DyrektorDziekanProrektorKwestorKierownik(Opiekun)Dział	  Nauki	  i	  Programów	  Krajowych:	  Arleta	  Borowiak:	  6182940...
Plan prezentacjiIII. Pisanie opisu projektu badawczego w konkursie NCNParę poważnych pytań dla planującego projekt badańPa...
Jaki problem naukowy chcesz badać?Co wiadomo o Twoim problemie?Co chcesz zmienić w swojej dziedzinie?Po co ci projekt w ro...
1. Po co Ci projekt naukowy? (Tobie i twoimwspółpracownikom oraz rodzinie i bliskim;)2. Po co Uczelni twój projekt? (prest...
Przykłady wymyślę sam! jak, kiedy, gdzie, ile..., alboskorzystam z takich naukowych metod badań jak:obserwacje: kogo, czeg...
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (5 stron PL)a SZCZEGÓŁOWY OPIS (15 stron ENG) wg NCN/OSFCel naukowy – cel prowadzonychba...
Proces badawczy (Kamasa/Konat)Założenia filozoficzne: w co wierzą badacze języka?Problem lub pytanie badawcze: co jest celem...
Cel	  naukowyWkład	  w	  rozwójZnaczenieKoncepcja	  i	  planMetodologiaWyniki1.	  PROBLEM	  BADAWCZYNa	  jakie	  pytanie	 ...
Jak pisać przekonujący projekt?Pisz projekt dla siebie i współpracowników tak, by był wykonalnyw określonym czasie za okre...
Jak pisać przekonujący projekt?Podawaj argumenty, przesłanki, powody, dla których wybieraszdaną metodę badań, analizy dany...
Na	   jednej	   stronie	  maszynopisu	   według	  w y m o g ó w	   N C N	  mieści	   się	   około	  5400	   znaków	   (ze	...
Plan prezentacjiIV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty)LUDZIE: ile wykonawców może tworzyć zespół projek...
Kogo mogę zaangażować i zatrudnić w projekcie?kto może być moim opiekunem w PRELUDIUM?kto może być w zespole w SONACIE	  c...
Jest jeden kierownik z tytułem doktoraPozostali są wykonawcami (1, 2, 3...) z tytułem doktoraOsoby niezatrudnione na uczel...
HarmonogramNCN opublikował zalecane wynagrodzenia w projektach.prof. - 9000; dr hab. - 7.000; dr – 5 tys. PLN na etacie, a...
• Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy danywykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z rea...
Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznegoopisu planowanych badań (nie są zadaniamibadawczymi czynności obejmując...
Jeśli zadań badawczych jest paręnaście lub parędziesiąt,to zaleca się ich podział na etapy (na przykład 5 etapów)Przykład:...
Plan prezentacjiIV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty)LUDZIE: ile wykonawców może tworzyć zespół projek...
W części inne koszty podajemy szczegółowy opis kosztów:materiałów: papier, płyty, nośniki pamięciliteratury: polska czy za...
Co mogę kupić? Cokolwiek, o ile to wycenisz i uzasadnisz!Ceny podajemy z vatem lub bez i piszemy: ceny z vatem (%)Wiele ur...
Koszt aparatury nie może przekroczyć 150.000 PLN dla nauk humanistycznych,ale zwykle kupuje się „drobne” sprzęty za parę t...
Czego	  potrzebuję?VAT*	  (uwaga:	  stawka	  VAT	  wzrasta	  co	  pół	  roku	  o	  1%)tryb	  zakupów	  PZP PORADYJednostki...
PROGRAM CENA LINKMicrosoT	  Professional	  Plus 55	  EUR	  czyli	  231	  PLNhcp://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/IT/licen...
sprzęt model sztuk cena suma linksłuchawkiSHURE	  SRH	  4401 400 400hdp://www.scenotechnika.pl/Sluchawki-­‐Studio-­‐Monito...
Na co potrzebujepieniędzy (zakupy)?Gdzie towpisać?Jak to opisać?(RODZAJ)jak wycenić?przykładowy kosztksiążkiInnekosztylite...
w	  jakiej	  sprawieJaki	  dział	  UAM	  się	  tym	  zajmuje?z	  kim	  się	  kontaktować?61829..@amu.edu.plGdzie	  trzeba	...
Jeśli przygotowaliśmy tabele z innymi kosztami i zechcemyje wkleić do formularza w OSFie to okaże się, że samokopiuj-wklej...
123...i pamiętaj by sprawdzićtabele na wydruku wniosku!70wtorek, 30 kwietnia 13
Zobacz ile pieniędzy przyznają w danym panelu!Wylicz sumy aparatury i innych kosztów bezpośrednich.Wpisz koszty w tabelę w...
Przed złożeniem wniosku należyodwiedzić DNiPK w celu wyliczeniakosztów pośrednich dla uczelni (czyli poczekać kolejce, a p...
((całość-­‐aparatura)*20%)/całość2012,00 2013,00 2014,00 2015,00 razembezpośredniesuma	  (B3+B4+B5)suma	  (C3+C4+C5)suma	 ...
Aplikacja do wypełniania wniosków dla NCN, zwana OSF,umożliwia opis tylko części danych ważnych dla projektu.Podczas przyg...
NR KOSZTORYS:	  APARATURAMODEL	  I	  UZASADNIENIE SZTUK KOSZT 2013 2014 2015 2016 SUMA1 komputer ... 2 5000 10000 100002 l...
Prezentacja jest przeglądem problemów z jakimi spotyka się piszący wnioseki przedstawia rozwiązania, jakie autor poznał re...
Te strony warto przejrzeć:OGŁOSZENIA o konkursach NCNINSTRUKCJA wypełniania wnioskuREGULAMIN konkursów NCNPRZEWODNIK dla R...
RADY Rady Młodych NaukowcówJak napisać wniosek ofinansowanie badań naukowych?poradnik dla młodych naukowcówhttp://rmn.org.p...
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/79wtorek, 30 kw...
http://www.ncn.gov.pl80wtorek, 30 kwietnia 13
http://wn.amu.edu.pl/dla-pracownika/dla-pracownika/badania-naukowe81wtorek, 30 kwietnia 13
NA	  CO	  NAM	  NAUKA:WYMAGANIA	  NCNKONKURSY	  I	  TERMINYPANELE	  I	  PODDZIEDZINYKTO	  OCENIA	  WNIOSKI?RECENZENCI	  I	...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka

11,324 views

Published on

Oto rozszerzona prezentacja porad i pomysłów na pisanie i planowanie projektu naukowego empirycznych badań języka zebranych przez Konrada Juszczyka oraz Barbarę Konat i Victorię Kamasę.

Published in: Self Improvement
8 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Chetnie bym udzielila odpowiedzi, ale nie mam teraz czasu przeczytac nawet komenatarzy. Radze z wazniejszymi pytaniami zwracac sie do ekspertow/koorrdyantorow NCN. Z tego co potrafie zauwazyc, NCN zaczyna wygladac na 'normalna' agencje przyznajaca granty na projekty, przypominajaca agencje amerykanskie. Ja rozmawialam na tematy co do ktorych mialam watpliwosci z Kinga i Dorota z hs6 w NCN. One znaja przynajmniej Europe, wiec rozumieja takze o co codzi w nauce swiatowej, przy czym rozumieja nauke polska, ktora ja znam bardzo pobieznie. Kinga chyba nadal jest na urlopie macierzynskim, natomiast jesli Dorota to inny wydzial (ona zajmuje sie hs), to prawdopodobnie potrafi poradzic do kogo sie nalezy zwrocic. Na temat Polski i Europy podal mi duzo informacji Emmanuel z UAM. Podobnie jak Kinga oraz Dorota z UJ, byl bardzo pomocny. Anna
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Zapraszamy: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENPdzVKeDRteWtkVjZpZlhMNFdzbHc6MQ#gid=0
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @piotrjwojciechowski O ile dobrze rozumiem przepisy NCN to jest tak:

  PRELUDIUM to konkursy dla doktorantów. Doktorant jest wówczas kierownikiem swojego grantu, ale musi także wskazać opiekuna. Opiekun nie musi być promotorem doktoranta. Opiekun nie otrzymuje wynagrodzenia, ale może mieć sfinansowane wyjazdy na konferencje (choć lepiej o to najpierw ncn na wszelki wypadek zaptytać). Opiekun jest beneficjentem, bo beneficjentem jest każdy uczestnik projektu, niezależnie od tego czy otrzymuje jakieś wynagrodzenie czy nie. Zakłada się zapewne, że korzyścią jest wspólna praca naukowa i tak dalej. Rzeczywiście jest sporo punktów w projekcie, w których trzeba coś zrobić i nie wiadomo czy można komuś za to zapłacić, czy lepiej zrobić to samemu, choć nie wiadomo kiedy na to znajdzie się czas. Przekonuję się o tym teraz, w trakcie realizacji własnego grantu. Może napiszę o tym osobną 'prezentację'.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @piotrjwojciechowski Preludium to chyba przed lub niedlugo po doktoracie, niestety ja juz dlugo jestem po, moze ktos bedacy na tym etapie rozwoju potrafi odpowiedziec. Ja podejrzewam, ze w Preludium czlonek zespolu jest kims duzo starszym i doswiadczonym, cos w typie promotora, czy mentora. Wtedy faktycznie nie jest to stosunek gdzie obie osoby w projekcie sa 'rowne'. W takim przypadku ten ktory jest mentorem prwdopodobnie dostaje jakas symboliczna, drobna zaplate za swoja role, ale nie jest 'beneficjentem'. Jakkolwiek, najlepiej sie wlasnie zapytac. On moze nie byc zorientowany, czy mu naleza sie pieniedze, wiec pewnie lepiej w NCN. To jest proste pytanie, na ktore odpowiedza panie, ktore odpowiadaja na telefony. Natomiast jesli chodzi o projekt odrzucony na podstawie brakow merytorycznych to czy nie bylo raportu dolaczaonego do decyzji? Nie wiem co to za ministerstwo, wiec nie moge nic radzic nie znajac konkretow, ale jesli sa jakiekolwiek pytania, to nalezy oczywiscie je zadac w ministerstwie, jak ma inaczej rozwijac sie nauka. Jesli z ministerstwa to sa sposoby aby odpowiedz uzyskac. Ja postapilam wedlug rady kolegi Emmanuela, bardzo dobrze dziala (nieco zmodyfikowanej). Polega to na tym, ze gdy zadaje sie pytanie, to powinni inni wiedziec o tym, czyli mozna uzyc facebook, twitter, etc, do ministerstwa ja gdy spodziewam sie trudnosci, przesylam kopie email w zaleznosci od rodzaju pytania, do odpowiedniego urzednika, ktory moze zaregowac, a nawet do kilku urzednikow, az do poziomu ministra, jesli to ma sens. Jesli dobrze sie dobierze grupe gdzie wysyla sie kopie, to oczywiscie ze bedzie odpowiedz. Ja znam 'swoje' ministerstwo, wiem gdzie skierowac kopie. Pewnie inni beda potrafili lepiej odpowiedziec, znaja moze wlasnie to ministerstwo. ja tylko zachecam do zadawania pytan, po to istnieja pracownicy ministerstwa, by odpowiadali na pytania, odrzucony projekt ma uczyc. Bez informacji dlaczego zostal odrzucony, niczego nie nauczy. Powodzenia, zawsze mozna dostac odpowiedz.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bardzo przydatna prezentacja. Właśnie takiej mi brakowało, by zrozumieć jakich błędów nie popełniać w planowaniu swojej przyszłej kariery naukowej. (Jeden mój projekt do Ministerstwa już odrzucono, a nie otrzymałem informacji zwrotnej, gdzie tkwił błąd formalny). O potencjalnym przedziale wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego z tytułem naukowym nie miałem bladego pojęcia. Nie wiem czy wypada pytać promotora lub opiekuna naukowego projektu o wysokość należnego mu honorarium. Zresztą tutaj mam pewną wątpliwość. W którymś z paragrafów do programu 'Preludium 4' pojawia się zapis, że promotor/opiekun, o ile jest członkiem zespołu, nie może być beneficjentem pieniędzy. Czy w tym przypadku termin 'beneficjent' jest jakoś niestandardowo zdefiniowany? Przyznam, że nie bardzo rozumiem ten zapis. Czyli może tworzyć ze mną zespół, a nie może brać za to wynagrodzenia? Umiałby mi ktoś szerzej to wyjaśnić?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
8
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka

 1. 1. Przepis na projektnaukowy dlabadaczy językadr Konrad JuszczykWydział NeofilologiiUAM w Poznaniu1wtorek, 30 kwietnia 13
 2. 2. CEL i TŁOPROBLEMMETODA(rozwiązanie)PLAN BADAŃWYNIKI (efekty)Jaki  jest  cel  prezentacji?Jaki  jest  problem  do  rozwiązania?Jaką   metodę/rozwiązanie  proponuję  w  prezentacji?PLAN  BADAŃ,  czyli  PLAN  PREZENTACJIWYNIKI:  więcej  wniosków  ;)2wtorek, 30 kwietnia 13
 3. 3. Celem prezentacji jest przedstawienie porad dla piszącychprojekty badań naukowych w ramach nauk humanistycznych ispołecznych. OBSERWACJE:1. Polska nauka przechodzi na system grantowy od 2011 r.,odkąd MNiSW coraz większe sumy przekazuje na programynaukowe w NCN czy NPRH, NCBiR i inne.2. Naukowcy - humaniści i naukowcy społeczni mogą liczyć tylkona około 300mln PLN rocznie, co stanowi zaledwie parę %funduszy przeznaczanych na naukę w Polsce!Jaki jest cel prezentacji?3wtorek, 30 kwietnia 13
 4. 4. Jaki jest problem do rozwiązania?1. NCN, podobnie jak inne agencje finansujące naukę na świecie, narzucajednolitą dla wszystkich dziedzin nauki i konkursów strukturę wniosków.Każdy naukowiec ma odpowiedzieć na pytania o cel badań, założenia,materiał badawczy, metody analizy i interpretacji wyników i efekty projektu.2. Niektórzy humaniści nie są pewni odpowiedzi na pytania o te elementy.Wierzymy jednak, że badacze języka potrafią na te pytaniaodpowiedzieć. Zwłaszcza jeśli decydują się na badania empiryczne.3. Obecnie w Polsce brakuje poradników dla piszących projekty naukowe.4. Język jest (być może;) wrodzony, ale pisanie projektów - nie (na pewno;).5. Każdy jednak może się tego nauczyć i wszyscy naukowcy uczą się pisaniaprojektów! Niektóre uczelnie i firmy organizują specjalne kursy pisania.4wtorek, 30 kwietnia 13
 5. 5. Działania naukowe tworzą proces badawczy (kilkuetapowy).przedstawiam etapy procesu badawczego dopasowane doczęści pełnego (szczegółowego) opisu projektu NCN (OSF).Projekt badawczy jest propozycją realizacji działań naukowych.przedstawiam porady dotyczące planowania zadańbadawczych za pomocą wykresu Gantta, opisu aparatury,wyliczania kosztów pośrednich oraz realizacji projektu na UAM;a także porady stylistyczne – jak pisać przekonujący projekt?Jaką metodę proponuję,czyli rozwiązanie problemu?5wtorek, 30 kwietnia 13
 6. 6. Plan prezentacji(numery slajdów)I. Finansowanie nauki i pisanie projektów – 11II. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU - 22III. Pisanie opisu projektu badawczego w konkursie NCN - 43IV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty) - 53V. Inne prezentacje, poradniki i przewodniki... - 776wtorek, 30 kwietnia 13
 7. 7. Plan prezentacjiI. Finansowanie nauki i pisanie projektówFinansowanie nauki przez państwo na przykładzie PolskiPisanie projektów jako problem naukowców.Próba definicji projektu naukowego (badawczego)7wtorek, 30 kwietnia 13
 8. 8. Plan prezentacjiII. PROCES SKŁADANIA WNIOSKUPisanie projektu w 7 tygodniHarmonogram konkursów NCNInformacje o wymogach konkursuWybór panelu NCNDokumenty dodatkoweDane Uczelni i Wydziału do wpisania we wnioskuZbieranie podpisów i terminy składania wniosku8wtorek, 30 kwietnia 13
 9. 9. Plan prezentacjiIII. Pisanie opisu projektu badawczego w konkursie NCNSKRÓCONY a SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGOETAPY PROCESU BADAWCZEGO W BADANIACH JĘZYKAPOŁĄCZENIE OPISU PROJEKTU I PROCESU BADAWCZEGOPISANIE PRZEKONUJĄCEGO PROJEKTU BADAWCZEGO9wtorek, 30 kwietnia 13
 10. 10. Plan prezentacjiIV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty)LUDZIE: ile wykonawców może tworzyć zespół projektu?CZAS: harmonogram Gantta i określanie zadań badawczychAPARATURA (materiały i oprogramowanie):jak wycenić, jak opisać, jak zamówić?KOSZTY: wynagrodzenia i koszty pośrednie10wtorek, 30 kwietnia 13
 11. 11. Plan prezentacjiI. Finansowanie nauki i pisanie projektówFinansowanie nauki przez państwo na przykładzie PolskiPisanie projektów jako problem naukowców.Próba definicji projektu naukowego (badawczego)11wtorek, 30 kwietnia 13
 12. 12. Zanim zacznę...Prezentuję swoje poglądy, a nie poglądy UAM czy Wydziału.I prezentuję także porady i dane z różnych źródeł i szkoleń(organizowanych m.in. przez Regionalny Punkt Kontaktowyw Poznaniu oraz Fundację Nauki Polskiej w projekcie SKILLS)Naukowcy w różnych krajach i dziedzinach nauki składająwnioski o dofinansowanie równie często jak publikacje.niektórzy przyznają, że pisanie projektów zabiera imczas, który woleliby przeznaczyć na pisanie publikacji!12wtorek, 30 kwietnia 13
 13. 13. Pisać projekty czy publikować?http://www.guardian.co.uk/science/occams-corner/2013/apr/02/113wtorek, 30 kwietnia 13
 14. 14. Jenny Rohn z University College LondonAll of this takes a surprising amount of timeand energy, and the more people you haveworking for you, the more time and energy ittakes. Unfortunately, these efforts have to bejuggled alongside other tasks; if youre in auniversity, you probably have teachingobligations, and various committees and otheradministrative tasks. But by far the biggesttime-suck is the writing of research grants.Jenny Rohn runs a research team at UCL and tweets as @JennyRohn14wtorek, 30 kwietnia 13
 15. 15. Nauka jako społecznośćNaukowcy reprezentujący różne kraje i dziedziny nauki mają w pisaniuprojektów wspólne doświadczenia. Oto niektóre z nich, oczywiste lub nie:Projekty naukowe powstają przez parę miesięcy a czasem dłużej!szukamy problemów i partnerów, spisujemy pomysły,czytamy, przygotowujemy wersje wstępne, poprawiamy...Przeciętny „success-rate” waha się w przedziale 10-30 %Projekty są składane parokrotnie w różnych programach.Konferencje służą nie tylko prezentacji wyników projektów, leczprzed wszystkim nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu nowychzespołów projektowych.15wtorek, 30 kwietnia 13
 16. 16. Beneficjenci  funduszy  na  naukę  Instytucje  zarządzające  finansami  na  naukęJak państwo finansuje naukę?Raport MNiSW Nauka w Polsce 2013r. edycja 1. W-wa 28 marca 2013Budżet MNiSW na NAUKĘ w 2012 roku to 6705 mln PLN, a NCN: 900.Budżet NCN wzrasta z 500 mln PLN w 2011 roku do 900 w 2012.Suma środków przyznanych w różnych programach w projektach: humanistycznych144, społecznych 148, technicznych 2400, medycznych 409, rolnych 113,przyrodniczych 270 i ścisłych 473 mln. (w sumie 4mld PLN w 2012).Średni koszt oceny jednego wniosku w NCN to ponad 1000 PLN (suma: 12mln PLN)http://forumakademickie.pl/fa/2012/04/narodowe-centrum-nauki/ http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=443574http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/08/01/01/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2011-68-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/hMinisterstwo  FinansówBudżet  NaukiPodatki  i  inne  zyski  państwaMinisterstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  WyższegoNarodowe  Centrum  NaukiUczelnie  publiczneJednostki  naukowe  i  naukowcywykonawcy  projektów16wtorek, 30 kwietnia 13
 17. 17. Raport MNiSW Nauka w Polsce 2013r. edycja 1. W-wa 28 marca 2013Państwa konkurują ze sobą w finansowaniu nauki, bo politycywierzą, że postęp naukowy wpływa na gospodarczy. Po prostu!Polska na naukę przeznacza prawie pół procent PKB ;-(USA: 2,7% (405mld$); Niemcy: 2,6% (69mld$); Turcja: 0,85% (6,9mld$)Budżet MNiSW w części NAUKA wzrastaz 3815 mln PLN w 2007 do 6835 mln PLN w 2013http://forumakademickie.pl/fa/2012/04/narodowe-centrum-nauki/http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/08/01/01/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2011-68-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/hWydatki na naukę jako procent PKB17wtorek, 30 kwietnia 13
 18. 18. Czym jest projekt naukowy?Przedsięwzięcie mające na celu zdobycie nowej wiedzyna ściśle określony temat w danej dziedzinie poprzezodpowiedź na pewne pytanie naukowe w ramachprzyjętej teorii i/lub paradygmatu naukowegozebranie i zbadanie pewnego materiału/danychzastosowanie pewnej metody analizy i interpretacjiwspółpracę pewnej zespół ludzi we wspólnycm celu,w pewnym czasie za pewną formę wynagrodzenia.Produktem projektu są przede wszystkim publikacje iprezentacje lub plakaty na konferencje, w którychprzedstawia się „nową wiedzę” i „postęp w nauce” itd. itp.Definicja własna. Zapraszam do zgłaszania propozycji poprawek.18wtorek, 30 kwietnia 13
 19. 19. Pisanie projektu polega głównie na przewidywaniukto, kiedy i jak może wykonać zadania badawcze,które pozwolą osiągnąć pewne cele naukowe.Pisanie projektu o dofinansowanie badań wiąże sięz odpowiedzią na parę ważnych pytań. Część z nichznajdziesz w tej prezentacji. Odpowiedzi natomiastudzielisz sobie sam, zależnie od tego, co planujesz.Zebrane w prezentacji wskazówki są wynikiem wieludyskusji ze współpracownikami autora na WydzialeNeofilologii oraz z pracownikami administracji UAM.Propozycja przepisu na projekt naukowy19wtorek, 30 kwietnia 13
 20. 20. Pisanie projektu umożliwia naukowcommożliwość rozwoju naukowego i zdobycie lub tytułuzaplanowanie badania do wykonania w określonym czasiedofinansowanie swoich wymarzonych badańzorganizowanie zespołu badawczego i wykonawców zew.zakup odpowiedniej aparatury naukowej oraz książekuczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznychkonsultacje i kwerendy krajowe i zagranicznepublikacje artykułów naukowych i monografiiCo mogę zyskać dzięki napisaniu projektu?20wtorek, 30 kwietnia 13
 21. 21. otrzymujemy szczegółowe uzasadnienie ocenymożemy odwołać się od decyzji NCN (zasadnie;)składamy wniosek jeszcze raz w tym samym lub innymkonkursie i opisujemy naniesione w projekcie zmianyskładamy wniosek jeszcze raz w innej agendzienaukowej (np. FNP) w kraju lub granicą (patrz baza).fragmenty projektu można przekształcić w publikacjeA jeśli Twój projekt nieotrzyma dofinansowania?21wtorek, 30 kwietnia 13
 22. 22. Plan prezentacjiII. PROCES SKŁADANIA WNIOSKUPisanie projektu w 7 tygodniHarmonogram konkursów NCN i informacje o wymogach konkursujak złożyć wniosek i jakie dane Uczelni wpisać we wniosku?kto i jak ocenia wnioski w NCN?czym są badania podstawowe?jakie panele są do wyboru w NCN?dokumenty dodatkowezbieranie podpisów i terminy składania wniosku22wtorek, 30 kwietnia 13
 23. 23. Pisanie projektu zajmuje najczęściej parę miesięcy.Załóżmy, że masz 7 tygodni do złożenia wniosku:dzień na ustalenie wymogów danego konkursu3 tygodnie na napisanie opisu szczegółowego.2 tygodnie na zaplanowanie projektu w harmonogramie1 tydzień na opisanie aparatury i wyliczenie kosztorysu1 tydzień na ostateczne poprawki i podpisy na wnioskuPamiętaj, że wniosek powinien być zamknięty na 10 dniprzed terminem wysłania (wewnętrzny termin na UAM).Pisanie projektu w siedem tygodni23wtorek, 30 kwietnia 13
 24. 24. Konkursy i terminy: harmonogram 2012/2013Jakie są wymagania NCN?uważna lektura przewodnika dla wnioskodawcówi FAQ oraz konsultacje z NCN przez telefon i emailogłoszenia naboru wniosków na dany konkurshttp://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursyPanele i Poddziedziny: które są dla nas interesujące?Czym są badania podstawowe według ustawy?Kto ocenia wnioski? Recenzenci i eksperciNCN: Na Co Nam Nauka?24wtorek, 30 kwietnia 13
 25. 25. 25wtorek, 30 kwietnia 13
 26. 26. JakiekonkursyNCN są dlaosób beztytułudoktora?ETIUDAod 15 grudnia 2013do 15 marca 2013PRELUDIUMod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013FUGA15 grudnia 2013do 15 marca 2014http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram26wtorek, 30 kwietnia 13
 27. 27. JakiekonkursyNCN są dlaosób ztytułemdoktora?FUGA15 grudnia 2013do 15 marca 2014SONATAod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013SONATA BISod 15 czerwca 2013do 15 września 2013OPUSod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram27wtorek, 30 kwietnia 13
 28. 28. JakiekonkursyNCN są dlaosób ztytułemdoktora i/lubprofesora?OPUSod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013HARMONIAod 15 czerwca 2013do 15 września 2013SYMFONIA15 grudnia 2013do 15 marca 2014MAESTROod 15 czerwca 2013do 15 września 2013http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram28wtorek, 30 kwietnia 13
 29. 29. ETIUDA, PRELUDIUM, FUGAdla magistrów i doktorantówSONATA i SONATA BIS, OPUSdla doktorów i profesorówMAESTRO, SYMFONIA, HARMONIAdla doświadczonych naukowcówz bogatym dorobkiem (profesorów)Konkursy a kariera naukowca29wtorek, 30 kwietnia 13
 30. 30. FAQ: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faqkonsultacje z NCN: www.ncn.gov.pl/kontaktdo każdego panelu i dziedziny są przydzieleni pracownicy-pomocnicy, (czyli koordynatorzy danych dziedzin), którychtelefony i emaile są tu: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/strukturaOni naprawdę odpowiadają na pytania telefonicznie(w godzinach pracy) oraz emailowo.Warto przejrzeć także wyniki konkursów orazStatystyki konkursów publikowane przez NCNPrzykłady finansowanych projektów NCNJak uzyskać informacie oskładaniu wniosków w NCN?30wtorek, 30 kwietnia 13
 31. 31. Jak złożyć wniosek?Wypełnij wniosek na www.osf.opi.org.plWyślij przez „operatora publicznego”egzemplarz z załącznikami do 15 czerwca 2013na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,z dopiskiem o nazwie i edycji konkursu oraz nr panelu wniosku.Kliknij w OSFie wyślij do dnia 15 czerwca 2013 r.Czekaj na wyniki do końca listopada 2013 r.http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-12-201331wtorek, 30 kwietnia 13
 32. 32. dane Rektora, który podpisze wniosek:Prorektor prof. dr hab. Jacek Witkoś;wjacek@amu.edu.pl; vice-rector, Professornumer NIP uczelni: 7770006350numer REGON uczelni: 000001293numer KRS uczelni: brak! (bd.)siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 306405 9dane Dziekan lub Dziekana, który podpisze wniosek:prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz; Dean, Professor,prof. dr hab. Maciej Karpiński; vice-dean, Professor,numery NIP, REGON i KRS wydziału (niespodzianka: takie same jak uczelni;)Dane Uczelni i Wydziału do wpisaniawe wniosku (sprawdź w DNiPK)32wtorek, 30 kwietnia 13
 33. 33. 1. Zespół Koordynatorów Dyscyplin ocenia część wniosku:„Skrócony opis projektu” i zgodność z badaniami podstawowymi.2. Eksperci zewnętrzni (recenzenci) czytają całość wniosku.Opis szczegółowy procedury oceniania jest na stroniencn: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-36_2012.pdfNCN opublikowało także PRZEWODNIK dla EKSPERTÓW:http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/przewodnik_ncn_dla_ekspertow_2012.pdfKto ocenia wnioski? recenzenci i eksperci33wtorek, 30 kwietnia 13
 34. 34. Koordynatorzy Dyscyplinoceniają czy wniosekspełnia warunki formalneogłoszenia danego konkursu.OCENA kwalifikacyjna napodstawie skróconego opisuKoordynatorzy Dyscyplinwyznaczają ekspertówOCENA specjalistyczna napodstawie całego wniosku.Zespoły Ekspertów oceniająwniosek wg 10 kryteriówOCENA specjalistyczna napodstawie całego wniosku.I etap oceny formalnej II etap oceny merytorycznej:Jaka jest procedura ocenianiawniosków przyjęta w NCN?34wtorek, 30 kwietnia 13
 35. 35. Zgodnie z 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615) do znalezienia w internecie (google;):badania   naukowe:   badania   podstawowe   –   oryginalne   prace  badawcze   eksperymentalne   lub   teoretyczne   podejmowane  przede   wszystkim   w   celu   zdobywania   nowej   wiedzy   o  podstawach   zjawisk   i   obserwowalnych   faktów   bez   nastawienia  na  bezpośrednie  praktyczne  zastosowanie  lub  użytkowanie.Czym są badania podstawowewedług ustawy o nauce?35wtorek, 30 kwietnia 13
 36. 36. Projekt   zakłada   realizację   badań   teoretycznych/empirycznych/eksperymentalnych  w  formie  ...,  a  następnie  ich  szczegółowego  opisu  ...  Badania  mają  zatem  na  celu  charakterystykę  ...  oraz  ich  analizę  za  pomocą  ...w  celu  ustalenia  zależności  pomiędzy  występowaniem  wyrażeń...  Problemy   tego   typu   należą   do   problemów  podstawowych,   a   wyniki   badań  nie   mają   bezpośredniego   zastosowania.   Wszelkie   przewidywane   aplikacje  rozwiązań   wypracowanych   w   ramach   projektu   będą   niezależne   od  wykonawców  projektu.  Wykonawcy  bowiem  postawili  sobie  za  cel  zdobycie  nowej  wiedzy  w  zakresie  ...  dotyczącej  zjawisk  związanych  z  ...  i  procesami  ...TEKST POCHODZI Z WNIOSKU,DOFINANSOWANEGO PRZEZ NCNPrzykład uzasadnienia spełniania przezwniosek kryterium badań podstawowych36wtorek, 30 kwietnia 13
 37. 37. Panele i Poddziedziny NCNW części informacje ogólne należy wybrać „numer paneludyscyplin” oraz „pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3)” ito decyduje o przydzieleniu nam RECENZENTÓW oraz EKSPERTÓWprzez NCN.Co ważne, niezależnie od naszego wykształcenia orazzatrudnienia możemy wybrać DOWOLNĄ DZIEDZINĘ i PANEL NCN.Niektóre badania językoznawcze dotyczą problemów naukowychwspólnych dla innych nauk społecznych, takich jak psychologiaczy socjologia (czyli HS6) i mają wspólne metody badań i teorie.Jeśli wybraliśmy HS6 to warto we wniosku wyjaśnić jakwyniki badań wpłyną na rozwój danej dziedziny/nauki.37wtorek, 30 kwietnia 13
 38. 38. HS1: Fundamentalne pytania o naturę człowieka iotaczającej go rzeczywistościHS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteriaprawdy, filozofia języka)HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia naukiHS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucjaumysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania,sztuczna inteligencja)HS_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijnaHS_16: Inne zagadnienia pokrewnePanele i poddziedziny NCNzwiązane z badaniami języka38wtorek, 30 kwietnia 13
 39. 39. HS2: Kultura i twórczość kulturowa, czyli literaturoznawstwo,bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki osztuceHS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnegojęzyka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologialingwistycznaHS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka iteoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-,etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym:języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka,kultura językaPanele i poddziedziny NCNzwiązane z badaniami języka39wtorek, 30 kwietnia 13
 40. 40. ST - Nauki Ścisłe i TechniczneST6: Informatyka i technologie informacyjneST6_6: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne iwieloagentoweST6_9: Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i syntezamowy, przetwarzanie języka naturalnegoST6_11: Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzaniedanych i zastosowanie w przetwarzaniu sygnałówST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacjiST6_14: Inne zagadnienia pokrewnePanele i poddziedziny NCNzwiązane z badaniami języka40wtorek, 30 kwietnia 13
 41. 41. Pamiętaj o dołączeniu dokumentu dodatkowego:Kwestionariusz występowania pomocy publicznej(dostępny we wniosku, w formularzu na OSF)podpisane oświadczenie od terminie otwarcia przewodu(PRELUDIUM) czy obrony doktoratu (FUGA, SONATA)inne podpisy (Dyrektor jednostki przed Dziekanem!)kierownik centrum czy laboratorium do pomocy...Dokumenty dodatkowe41wtorek, 30 kwietnia 13
 42. 42. DyrektorDziekanProrektorKwestorKierownik(Opiekun)Dział  Nauki  i  Programów  Krajowych:  Arleta  Borowiak:  618294016Dziekanat  danego  Wydziału:...Sekretariat  danego  Instytutu...Dział  Nauki  wysyła  wniosek  pocztą  około  tygodnia  przed  terminem  złożenia  w  NCNKierownik  wniosku  SAM  wysyła  wniosek  elekronicznie  poprzez  kliknięcie  w  OSFiePodpis  jednostki  wspierającej?3  tygodnie  przed  terminem  złożenia  wniosku  w  NCN2  tygodnie  przed  terminem  złożenia  wniosku  w  NCN10  dni  przed  terminem  złożenia  wniosku  w  NCNPielgrzymka  po  podpisy:(ostatnie  2-­‐3  tygodnie)Zaleca   się   sprawdzenie   na   wydruku  wniosku   miejsc   do   podpisu.   Podpisu  Dyrektora   wymaga   Dziekan,   a   nie  NCN,   więc   na   wydruku   miejsce   na  podpis  Dyrektora  nie  jest  oznaczone.  Terminy   są   różne   dla   różnych  jednostek   na   danej   uczelni   i  wydziale.   Zaleca   się   sprawdzenie  terminów   w   sekretariacie   oraz  dziekanacie  i  na  stronie  www.42wtorek, 30 kwietnia 13
 43. 43. Plan prezentacjiIII. Pisanie opisu projektu badawczego w konkursie NCNParę poważnych pytań dla planującego projekt badańParę poważnych pytań o metodologię badań językaSKRÓCONY a SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGOETAPY PROCESU BADAWCZEGO W BADANIACH JĘZYKAPOŁĄCZENIE OPISU PROJEKTU I PROCESU BADAWCZEGOPISANIE PRZEKONUJĄCEGO PROJEKTU BADAWCZEGOJak długi może być pełny opis projektu badawczego?43wtorek, 30 kwietnia 13
 44. 44. Jaki problem naukowy chcesz badać?Co wiadomo o Twoim problemie?Co chcesz zmienić w swojej dziedzinie?Po co ci projekt w rozwoju Twojej kariery?Co chcesz uzyskać dzięki realizacji projektu?Czego chcesz się dowiedzieć? Co cię ciekawi?Komu chcesz pomóc poprzez realizację projektu?Jakie masz potrzeby sprzętowe, życiowe i tak dalej?Jaki masz pomysł na projekt?44wtorek, 30 kwietnia 13
 45. 45. 1. Po co Ci projekt naukowy? (Tobie i twoimwspółpracownikom oraz rodzinie i bliskim;)2. Po co Uczelni twój projekt? (prestiż i koszty pośrednie)3. Po co NCN twój projekt? (spełnianie kryteriów badańpodstawowych i wymogów danego konkursu NCN)4. Po co NAUCE twój projekt? (podpowiedz recenzentowi)5. Po co społeczeństwu twój projekt? (ZNACZENIE i EFEKT)Odpowiedz sobie 5 razy na pytaniaDLACZEGO? PO CO? I CO Z TEGO?45wtorek, 30 kwietnia 13
 46. 46. Przykłady wymyślę sam! jak, kiedy, gdzie, ile..., alboskorzystam z takich naukowych metod badań jak:obserwacje: kogo, czego, jak, po co i gdzie...wywiady ustrukturyzowane, pogłębione itd.ankiety czy kwestionariusze socjologicznekorpusowe: tekst czy nagrania audio-videoeksperymentalne – behawioralne lub innekomputacyjne i komputerowe (symulacje)Wsparcie: informatyka, statystyka, sekretarza, studentaMetodologia badań języka46wtorek, 30 kwietnia 13
 47. 47. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (5 stron PL)a SZCZEGÓŁOWY OPIS (15 stron ENG) wg NCN/OSFCel naukowy – cel prowadzonychbadań/hipoteza badawcza,Metodyka – zastosowanametoda badawcza/metodykaEfekt – znaczenie orazprzewidywany wymiernyefekt realizacji projektu,Nowatorski charakter –uzasadnienie nowatorskiegocharakteru projektu,Znaczenie projektu – wpływrealizacji projektu na rozwójdyscypliny naukowej.Objective (Cel naukowy)Discipline – Contribution(Wkład w rozwój dyscypliny)Significance (Znaczenie projektu)Work Plan (Koncepcja i plan badań)Methodology (Metodologia badań)Results (Efekt)Literature References (Literatura)47wtorek, 30 kwietnia 13
 48. 48. Proces badawczy (Kamasa/Konat)Założenia filozoficzne: w co wierzą badacze języka?Problem lub pytanie badawcze: co jest celem badań?co chcę opisać i wyjaśnić? czego chce się dowiedzieć?Konceptualizacja: co już wiem(y) o wybranym problemie?jakie są podstawowe pojęcia i ich definicje nominalne?pytania szczegółowe o zjawiska i zależności (selekcja)Operacjonalizacja: jak przeprowadzę badania? Co zrobię?jakich danych potrzebuję? jak je zbiorę? jak je zanalizuję?Opracowanie wyników: jak zinterpretuję wyniki analiz danych?48wtorek, 30 kwietnia 13
 49. 49. Cel  naukowyWkład  w  rozwójZnaczenieKoncepcja  i  planMetodologiaWyniki1.  PROBLEM  BADAWCZYNa  jakie  pytanie  będziemy  szukać  odpowiedzi?Jakiego  typu  odpowiedzi  szukamy?  (jak  jest  VS  dlaczego  tak  jest)  (opis  VS  wyjaśnianie)Komu  potrzebna  potrzebna  jest  odpowiedź  na  pytanie?  Co  i  komu  przyniesie  rozwiązanie  problemu?3.  OPERACJONALIZACJAJak  „zobaczę”  to,  co  badam?  (definicja  operacyjna)Jakich  metod  użyję,  by  to  „zobaczyć”?  (metody  i  techniki  badawcze)Projektowanie  narzędzi  badawczych  kwesUonariusz  ankiety/wywiadu;    projekt  eksperymentu  i  bodźce;  arkusz  obserwacji;  klucz  kodowania;W  jakiej  zbiorowości  /  na  jakim  materiale  będę  to  obserwować  /  badać?Dobór  próby/  materiału  badawczegoCo  zrobię  z  uzyskanymi  wynikami?  (planowane  metody  analizy  danych)Czego  dokładnie  chcę  się  dowiedzieć,  a  co  pominę?Co  będę  badać,  a  co  kontrolować?  Co  już  wiadomo,  co  i  jak  badano?Jak  zdefiniuję  badane  przeze  mnie  zjawisko?  (definicja  nominalna)2.  KONCEPTUALIZACJAW  jakim  czasopiśmie  opublikuję  wyniki  badań?Na  jakiej  konferencji  przedstawię  wyniki  badań?Jak  zinterpretuję  wyniki  badań?  (w  świetle  innych  badań)Jak  opracuję  i  zaprezentuję  wyniki  w  artykule  i  raporcie?4.  ANALIZA  i  OPRACOWANIE  WYNIKÓW  BADAŃ49wtorek, 30 kwietnia 13
 50. 50. Jak pisać przekonujący projekt?Pisz projekt dla siebie i współpracowników tak, by był wykonalnyw określonym czasie za określone pieniądze i zgodnie z przyjętąmetodologią oraz teorią naukową.Pamiętaj, że recenzent czy ekspert ma mało bardzoczasu na czytanie i ocenę projektu. Dużo mniej, niż ty.W tekście opisów używaj określeń propowanych w OSF.Definiuj cele główne i szczegółowe projektu oraz etapy.Używaj czasu przyszłego i trybu oznajmującego.Strona bierna wygląda poważnie, ale czynna – zachęjąco.Pisz zdaniami możliwie krótkimi i prostymi.50wtorek, 30 kwietnia 13
 51. 51. Jak pisać przekonujący projekt?Podawaj argumenty, przesłanki, powody, dla których wybieraszdaną metodę badań, analizy danych i założenia teoretyczne.Podaj ile przykładów potrzebujesz i gdzie je znajdziesz, ile osóbchcesz przebadać czy nagrać, jak długo potrwają badania czynagrania, na czym będą polegać, jaka będzie procedura analizy...Podaj charakterystykę aparatury, której potrzebujesz i uzasadnij jejzakup względem planowanych zadań i metod badawczych.Podaj nazwy czasopism, w których chcesz publikować i nazwykonkretnych konferencji, na które chcesz pojechać (kiedy i gdziesię odbędą, poszukaj konferencji cyklicznych w swojej dziedzinie).Przekonuj, że projekt jest nowatorski i potrzebny społecznie.51wtorek, 30 kwietnia 13
 52. 52. Na   jednej   stronie  maszynopisu   według  w y m o g ó w   N C N  mieści   się   około  5400   znaków   (ze  spacjami  oczywiście).UWAGA: zamiast wpisywania czy wklejania tekstu opisów downiosku można załączyć pliki w PDFie (klik: Z a ł ą c z p l i k).OSF/NCN ogranicza ich liczbę do „15. s. maszynopisu”, czyliformat strony A4, czcionka Times New Roman, wielkość 11pkt, interlinia pojedyncza, marginesy boczne 2cm, dolny igórny 1,5 cm (wiemy to z komunikatu w OSFie).15 stronach maszynopisu,czyli ponad 81000 znaków52wtorek, 30 kwietnia 13
 53. 53. Plan prezentacjiIV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty)LUDZIE: ile wykonawców może tworzyć zespół projektu?CZAS: harmonogram Gantta i określanie zadań badawczychAPARATURA (materiały i oprogramowanie):jak wycenić, jak opisać, jak zamówić?KOSZTY: wynagrodzenia i koszty pośrednie53wtorek, 30 kwietnia 13
 54. 54. Kogo mogę zaangażować i zatrudnić w projekcie?kto może być moim opiekunem w PRELUDIUM?kto może być w zespole w SONACIE  czy w  OPUSIE?kto może być współpracownikiem w HARMONII?Wycena: stawka za godzinę lub miesiąc pracy (NCN)Umowa o dzieło vs umowa zlecenie a etat...Zatrudnianie ludzi spoza uczelni (firmy na fakturę)Uczniowie lub studenci do ukończenia 26 roku życia niesą objęci ubezpieczeniami w ZUS z tytułu umowy zlecenie.Konsultacje zagraniczne z ekspertem w naszej działceBudowanie zespołu ludzi54wtorek, 30 kwietnia 13
 55. 55. Jest jeden kierownik z tytułem doktoraPozostali są wykonawcami (1, 2, 3...) z tytułem doktoraOsoby niezatrudnione na uczelni są jako „wykonawca”konsultacje zagraniczne wpisujemy jako inne kosztykasę dla studentów jako pomocników w inne kosztykasę dla wykonawców spoza uczelni w inne kosztyDodatkowo warto pomyśleć o wykonawcy w roli:informatyka, statystyka, sekretarza i także go wpisać.Przykładowy zespół w SONACIE55wtorek, 30 kwietnia 13
 56. 56. HarmonogramNCN opublikował zalecane wynagrodzenia w projektach.prof. - 9000; dr hab. - 7.000; dr – 5 tys. PLN na etacie, ale brakuje zaleceńdotyczących wynagrodzeń dla osób już zatrudnionych na uczelni, arealizujących projekt w ramach umowy o dzieło. Każdą kwotę trzeba uzasadnić.Czas realizacji zadań podajesz w miesiącachKoszt wyliczasz zależnie od stopnia (mgr/dr/prof)koszt pracy za jedną godzinę: na przykład 50PLNkoszt pracy za jeden miesiąc: 50x10x4=50x40=2000kwota wynagrodzenia będzie oczywiście pomniejszonao około 40% podatków (ZUS, FP, FGŚP i ubezpieczenia)Po wyliczeniu kosztów pośrednich dodajesz je do wybranych sum wharmonogramie, bo suma koszytów w harmonogramie MUSI zgadzać się z sumą wkosztorysie! OSF uprzedzi Cię o tym pokazując różnicę w sumach na czerwono.56wtorek, 30 kwietnia 13
 57. 57. • Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy danywykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu, np:• (A) kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo),projekt realizuje w czasie swojej pracy, przez 2 h dziennie – wykazujezatem 25% czasu poświęconego na realizację projektu(10 h z sumarycznej liczby 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia).• (B) kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo),projekt realizuje poza swoimi obowiązkami zawodowymi, przez 2 hdziennie – wykazuje zatem 20% czasu poświęconego na realizację projektu(10 h z sumarycznej liczby 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia).• Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane orazzgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe niemoże przekraczać 100%.• Nie należy interpretować powyższego kryterium w odniesieniu do czasutrwania projektu (np. udział w projekcie przez cały czas jego trwania lub wokreślonej jego części) ani w odniesieniu do zaangażowania poszczególnychosób w zespole (np. kierownik 50%, dwoje wykonawców po 25%).• http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/archiwum-15-09-do-15-12-201157wtorek, 30 kwietnia 13
 58. 58. Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznegoopisu planowanych badań (nie są zadaniamibadawczymi czynności obejmujące logistykę projektu,takie jak: zakup aparatury, materiałów itp., prace ocharakterze redakcyjnym czy przygotowawczym,wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji;zad. badawczym jest opracowanie i analiza wyników.http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonata-bis/instrukcja-sonata-bis1-4Każde zadanie badawcze jest potencjalnym zleceniemalbo dziełem do późniejszej umowy w realizacji grantu.Co jest zadaniem badawczymi kosztem kwalifikowanym?58wtorek, 30 kwietnia 13
 59. 59. Jeśli zadań badawczych jest paręnaście lub parędziesiąt,to zaleca się ich podział na etapy (na przykład 5 etapów)Przykład: PRZYGOTOWANIE, NAGRANIA,ANOTACJE, ANALIZY, PODSUMOWANIEPrzykłady nazw zadań badawczych:PRZYGOTOWANIE: MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE NAGRAŃANOTACJA: segmentacja, transkrypcja ortograficznaANALIZA nagrań, anotacji, ankiet czy kwestionariuszyPODSUMOWANIE analiz i opracowanie wyników badań...59wtorek, 30 kwietnia 13
 60. 60. Plan prezentacjiIV. Planowanie projektu (ludzie, czas, aparatura, koszty)LUDZIE: ile wykonawców może tworzyć zespół projektu?CZAS: harmonogram Gantta i określanie zadań badawczychAPARATURA (materiały i oprogramowanie):jak wycenić, jak opisać, jak zamówić?KOSZTY: wynagrodzenia i koszty pośrednie60wtorek, 30 kwietnia 13
 61. 61. W części inne koszty podajemy szczegółowy opis kosztów:materiałów: papier, płyty, nośniki pamięciliteratury: polska czy zagraniczna, ile za ile?konferencji: przewidywane konferencje cykliczne wnaszej dziedzinie, międzynarodowe, zagraniczne,krajowe i dokładne koszty udziału (podróż+pobyt+fee)publikacji: podaj rodzaj wydawnictwa naukowegousługi obce: wszystkie zadania zlecane na fakturękonsultacji zagranicznych i kwerend, jeśli są planowanetak zwane „inne koszty”61wtorek, 30 kwietnia 13
 62. 62. Co mogę kupić? Cokolwiek, o ile to wycenisz i uzasadnisz!Ceny podajemy z vatem lub bez i piszemy: ceny z vatem (%)Wiele urządzeń i materiałów uczelnie zamawiają w ramachtzw. dostaw sukcesywnych. Sprawdź czy aparatura, którejpotrzebujesz do badań jest dostępna na liście dostaw nastronie Działu Zaopatrzenia. Tam też możesz ustalić cenyaparatury i materiałów. A jeśli nie tam, to w „internecie”.Pamiętaj, że ze względu na procedury przetargowezakupy aparatury trwają od 3 do 6 miesięcy. Dlategozaleca się podanie długiego czasu realizacji zamówień,na przykład pierwsze półrocze projektu.Technologia, czyli aparatura62wtorek, 30 kwietnia 13
 63. 63. Koszt aparatury nie może przekroczyć 150.000 PLN dla nauk humanistycznych,ale zwykle kupuje się „drobne” sprzęty za parę tysięcy. Szacując koszty aparaturynależy natomiast wziąć pod uwagę aktualne ceny aparatury na rynku (internet) orazzmiany cen aparatury są zależne od kursu walutceny niektórych urządzeń (np. komputerów) zmienią się w ciągu rokuzakup będzie realizowany w pierwszych miesiącach projektu, czyli w przypadkukonkursów NCN–8 miesięcy po złożeniu wniosku, bo wyniki są ogłaszane zwykle półroku po terminie składania wniosków, a umowy są podpisywane 2 miesiące później.konieczność uzyskania zgody od Rektora w przypadku zmian w kosztach aparaturydo 15% lub chęci zakupu aparatury nieplanowanej, której koszt nie przekracza 15%całej kwoty przyznanej na aparaturę w danym projekcie (zapis w umowie z NCN)konieczność aneksowania umowy i uzyskania zgody od NCN wprzypadku zmian w kosztach aparatury powyżej 15% kosztów.Każdy zakup trzeba powiązać z zadaniem badawczym (numer) i dokładnie uzasadnić!Technologia, czyli aparatura63wtorek, 30 kwietnia 13
 64. 64. Czego  potrzebuję?VAT*  (uwaga:  stawka  VAT  wzrasta  co  pół  roku  o  1%)tryb  zakupów  PZP PORADYJednostki  centralne  komputerów,  serwery,  monitory,  zestawy  komputerów  stacjonarnych0% przetarg  nieograniczony warto  sprawdzić  jakie  modele  są  zamówione  przez  UAM  w  ramach  „umów  na  dostawy  sukcesywne”  komputer  przenośny  typu  laptop 23% przetarg  nieograniczonywarto  sprawdzić  jakie  modele  są  zamówione  przez  UAM  w  ramach  „umów  na  dostawy  sukcesywne”  LINKdrukarki  i  skanery 0% przetarg  nieograniczonywarto  zwrócić  uwagę  na  koszty  tonerów  i  bębnakamery,  mikrofony,  lampy  do  studia  i  inne  specjalistyczne  aparatury  badawcze  23%zwolnione  z  PZP  wg  art.  4.  8.  (można  wskazać  wykonawcę  zamówienia,  czyli  dostawcę)warto  dołączyć  dokładną  specyfikację  od  dostawcyoprogramowanie 23%zwolnione  z  PZP  wg  art.  4.  8.  (można  wskazać  wykonawcę  zamówienia,  czyli  dostawcę)zniżki  edukacyjne:  Microsok  i  AdobenVivo  czy  ATLAS.UUrządzenia  komputerowe  do  pism  Braillea  (dla  osób  niewidomych  i  niedowidzących)0% ?są  na  liście  towarów  zwolnionych  z  VATUrządzenia  do  transmisji  danych  cyfrowych  (w  tym  koncentratory  i  switche  sieciowe,  routery  i  modemy)0% przetarg  nieograniczonysą  na  liście  towarów  zwolnionych  z  VATUWAGA:  wszystkie  zamówienia  realizuje  Dział  Zamówień  Publicznych  lub  inny  w  danej  jednostce,  a  decyzje  o  trybie  PZP  podejmuje  REKTOR.Wykaz  towarów,  których  dostawa  jest  opodatkowana  stawką  0%  na  podstawie  art.  83  ust.  1  pkt  26  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  hnp://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,670,,,ustawa-­‐z-­‐dnia-­‐11032004-­‐r-­‐o-­‐podatku-­‐od-­‐towarow-­‐i-­‐uslug.htmlUWAGA:  wszystkie  zamówienia  realizuje  Dział  Zamówień  Publicznych  lub  inny  w  danej  jednostce,  a  decyzje  o  trybie  PZP  podejmuje  REKTOR.Wykaz  towarów,  których  dostawa  jest  opodatkowana  stawką  0%  na  podstawie  art.  83  ust.  1  pkt  26  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  hnp://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,670,,,ustawa-­‐z-­‐dnia-­‐11032004-­‐r-­‐o-­‐podatku-­‐od-­‐towarow-­‐i-­‐uslug.htmlUWAGA:  wszystkie  zamówienia  realizuje  Dział  Zamówień  Publicznych  lub  inny  w  danej  jednostce,  a  decyzje  o  trybie  PZP  podejmuje  REKTOR.Wykaz  towarów,  których  dostawa  jest  opodatkowana  stawką  0%  na  podstawie  art.  83  ust.  1  pkt  26  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  hnp://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,670,,,ustawa-­‐z-­‐dnia-­‐11032004-­‐r-­‐o-­‐podatku-­‐od-­‐towarow-­‐i-­‐uslug.htmlUWAGA:  wszystkie  zamówienia  realizuje  Dział  Zamówień  Publicznych  lub  inny  w  danej  jednostce,  a  decyzje  o  trybie  PZP  podejmuje  REKTOR.Wykaz  towarów,  których  dostawa  jest  opodatkowana  stawką  0%  na  podstawie  art.  83  ust.  1  pkt  26  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  hnp://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,670,,,ustawa-­‐z-­‐dnia-­‐11032004-­‐r-­‐o-­‐podatku-­‐od-­‐towarow-­‐i-­‐uslug.html64wtorek, 30 kwietnia 13
 65. 65. PROGRAM CENA LINKMicrosoT  Professional  Plus 55  EUR  czyli  231  PLNhcp://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/IT/licencje/licencje-­‐microsoTMicrosoT  Project  Professional194  EURhcp://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/IT/licencje/licencje-­‐microsoTProgramy  firmy  Microso`  zamawiamy  poprzez  formularz  Centrum  Informatycznego  UAM  na  podstawie  Academic  Licensing,  a  pozostałeprogramy  w  Dziale  Zamówień  Publicznych,  zwolnione  z  PZP  wg  art.  4.  8.Programy  firmy  Microso`  zamawiamy  poprzez  formularz  Centrum  Informatycznego  UAM  na  podstawie  Academic  Licensing,  a  pozostałeprogramy  w  Dziale  Zamówień  Publicznych,  zwolnione  z  PZP  wg  art.  4.  8.Programy  firmy  Microso`  zamawiamy  poprzez  formularz  Centrum  Informatycznego  UAM  na  podstawie  Academic  Licensing,  a  pozostałeprogramy  w  Dziale  Zamówień  Publicznych,  zwolnione  z  PZP  wg  art.  4.  8.ADOBE  CS6  Master  Collec]on  PL  CLP3819  PLNcortland.pl/edukacja  (717188001)(google:  cennik  clp  xls  uj)ADOBE  CS6  Produc]on  Premium  CLP1741  PLNcortland.pl/edukacja  (717188001)(google:  cennik  clp  xls  uj)STATISTICA 150  PLNhcp://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/IT/licencje/sta]s]caMATLAB 2310  PLNhcp://www.ont.com.pl/informacje/informacja_dla_placowekCeny  sprawdzane  w  listopadzie  2012.  Ceny  są  zależne  m.in.  od  kursu  euro.Ceny  sprawdzane  w  listopadzie  2012.  Ceny  są  zależne  m.in.  od  kursu  euro.Ceny  sprawdzane  w  listopadzie  2012.  Ceny  są  zależne  m.in.  od  kursu  euro.65wtorek, 30 kwietnia 13
 66. 66. sprzęt model sztuk cena suma linksłuchawkiSHURE  SRH  4401 400 400hdp://www.scenotechnika.pl/Sluchawki-­‐Studio-­‐Monitorowe-­‐Shure/Sluchawki_monitorowe_Shure_SRH440_produkt-­‐4166.htmllistwa  UPS EVER 1 400 400hdp://www.cortland.pl/apc-­‐back-­‐ups-­‐przenośny  dysk  twardyPQI  1TB 2 500 1000hdp://www.cortland.pl/pqi-­‐dysk-­‐hdd-­‐2-­‐5-­‐and-­‐8243-­‐h567l-­‐1-­‐tb-­‐usb-­‐2.0-­‐czarny.htmlurządzenie  wielofunkcyjneHP  LaserJet  Pro  CM1415fnw1 2000 2000hdp://www.cortland.pl/hp-­‐laserjet-­‐pro-­‐cm1415fnw.htmlpapierryza  papieru  500  kartek  A418 15 270hdp://www.ceneo.pl/4247069tonerczarno-­‐biały  na  1500  stron  A46 250 1500toner  w  trzech  kolorachkolorowy  na  1500  stron  A43 250 750publikacja200  stron  w  150  egzemplarzach2 5000 10000korekta  tesktukorekta  angielskiego400 20 800066wtorek, 30 kwietnia 13
 67. 67. Na co potrzebujepieniędzy (zakupy)?Gdzie towpisać?Jak to opisać?(RODZAJ)jak wycenić?przykładowy kosztksiążkiInnekosztyliteratura (polska/zagr.) ile sztuk razy cena 5000usługi firmy(poza uam)Innekosztyusługi obce (faktura) 10000konsultacjazagranicznaInnekosztywspółpraca zzagranicąprzejazd/przelot+pobyt w hotelu+diety (tabela DWZ)10000konferencjazagranicznaInnekosztywspółpraca zzagranicąl. konferencji razy l. osób = l. wyjazdówopłata+przejazd+pobyt+diety pobytowe, hotelowe,ryczałt na dojazd (tabela DWZ)3000konferencja krajowaInnekosztydelegacja krajowaliczba konferencji raz liczba osób=l. wyjazdówopłata+przejazd (zniżka PKP!) +pobyt w hotelu2000Publikacja papierowa(przekład? korekta?)Innekosztywydanie monografiidrukiem...liczba egz. liczba stron, kolor lub czarno-biało,tabela wydawnictwa (na przykład RYS)15000papier, toner,pamięć, płyty(pieczątki)Innekosztymateriałliczba sztuk razy cena wg producenta lubsklepu (na przykład komputronik)5000większe sprzęty(środki trwałe)aparatura nazwa aparaturyliczba sztuk razy cena wg producenta lubsklepu (na przykład komputronik)50000programy aparatura oprogramowanieliczba sztuk razy cena wg producenta lubsklepu (na przykład komputronik)1000067wtorek, 30 kwietnia 13
 68. 68. w  jakiej  sprawieJaki  dział  UAM  się  tym  zajmuje?z  kim  się  kontaktować?61829..@amu.edu.plGdzie  trzeba  się  przejść?W  S  Z  Y  S  T  K  O  ;-­‐)Dział  Nauki  i  Programów  Krajowych  (przygotowanie  umów?)Wydział  Neofilologii:Arleta  Borowiak4016arletab@amu.edu.plWieniawskiego  1,  Collegium  Iuridicum,  ale  który  pokój?dane  do  umówDział  Księgowości  i  KosztówBarbara  Kostusiak4447kosbar@Wieniawskiego  1,  Collegium  Iuridicum,  pokój  05konferencja  lub  konsultacja  zagraniczna  Dział  Współpracy  z  Zagranicąjeśli  do  Niemiec:  Monika  Szymaniak    (mszymani@...)4437dwzuam@ Wieniawskiego  1,  pokój  206zakup  biletów  lotniczych  i  PKPbiuro  podróży  BLUE-­‐SKY  TRAVELSeweryn  Krostek  lub  ktoś  inny  w  BST41  09  14s.chrostek@bluesky.plul.  Roosevelta  260-­‐829  PoznańPublikacja  papierowa  (przekład?  korekta?)wydawnictwo  naukowe  (ale  jakie?)Kinga  Szurpit4646press@ul.  A.  Fredry  1061-­‐701  PoznańksiążkiBiblioteka  Uniwersytecka  w  PoznaniuKinga  Adamiak3803kinga.adamiak@ul.  Ratajczaka  38/40papier,  toner,  pamięć,  płytyDział  Zaopatrzenia SebasUan  Falkowski4441sf@ ul.  Wieniawskiego  1,  piwnicawiększe  sprzęty  (serwer,  drukarka)DZIAŁ  GŁÓWNEGO  INŻYNIERAJanusz  Brzeziński1103uamdgi@ ul.  Grunwaldzka  6inne  urządzenia  (mikrofony,  kamery)Dział  Zamówień  Publicznych  Grzegorz  Zieliński4012gz@ ul.  Wieniawskiego  1,  pokój68wtorek, 30 kwietnia 13
 69. 69. Jeśli przygotowaliśmy tabele z innymi kosztami i zechcemyje wkleić do formularza w OSFie to okaże się, że samokopiuj-wklej nie sprawdza się, bo tabela się „sypie”.Sprawdza się jednak następująca „metoda” via EXCEL:1. Zachowaj arkusz lub jego fragment (zakres komórek)jako plik w formacie HTML (strony internetowej)2. Otwórz plik HTML w przeglądarce (np. FIREFOX)i pokaż źródło strony (FIREFOX: CTRL+U), a potemzaznacz cały tekst w HTML (CTRL+A) i skopiuj (CTRL+C)3. Wklej do odpowiedniego pola w OSFie (źródło dokumentu)Jak przerzucić tabelę z excelado wniosku w OSFie?69wtorek, 30 kwietnia 13
 70. 70. 123...i pamiętaj by sprawdzićtabele na wydruku wniosku!70wtorek, 30 kwietnia 13
 71. 71. Zobacz ile pieniędzy przyznają w danym panelu!Wylicz sumy aparatury i innych kosztów bezpośrednich.Wpisz koszty w tabelę w excelu i wylicz koszty rocznezalecam ułożenie harmonogramu jako wykresu Gantta.Wylicz koszty pośrednie w excelu wg prostej formuły.Wpisz koszty pośrednie do wniosku w osfie i wyślij doDziału Nauki do sprawdzenia (albo udaj się tam osobiście).Do harmonogramu należy także dodać koszty pośrednie,aparatury, pozostałych wynagrodzeń oraz inne koszty.Kosztorys i koszty pośrednie71wtorek, 30 kwietnia 13
 72. 72. Przed złożeniem wniosku należyodwiedzić DNiPK w celu wyliczeniakosztów pośrednich dla uczelni (czyli poczekać kolejce, a potempatrzeć, jak się korzysta z kalkulatora, kartki i ołówka...) lubwyliczyć koszty pośrednie we wniosku dla NCN w EXCELU!najpierw musimy ustalić ile dofinansowania potrzebujemyna każdy rok osobno (zsumować wydatki z harmonogramu)potem wyliczamy współczynnik kosztów pośrednichwedług wzoru: ((całość-aparatura)*20%)/całość[20% to narzut dla humanistów, 30% dla innych nauk]wymnażamy sumę wydatków na każdy rok przez współczynnikotrzymane kwoty wpisujemy do odpowiednich rubryk we wniosku.72wtorek, 30 kwietnia 13
 73. 73. ((całość-­‐aparatura)*20%)/całość2012,00 2013,00 2014,00 2015,00 razembezpośredniesuma  (B3+B4+B5)suma  (C3+C4+C5)suma  (D3+D4+D5)suma  (E3+E4+E5)suma  rzędu  2wynagrodzenie z  wniosku z  wniosku z  wniosku z  wniosku suma  rzędu  3aparatura z  wniosku z  wniosku z  wniosku z  wniosku suma  rzędu  4inne z  wniosku z  wniosku z  wniosku z  wniosku suma  rzędu  5koszty  pośrednie A1*B2 A1*C2 A1*D2 A1*D2 suma  rzędu  6ogółemsuma  kolumnysuma  kolumnysuma  kolumnysuma  kolumnysuma  rzędu  7Jak się wylicza koszty pośr.?(żeby nie czekać w kolejce ;-)73wtorek, 30 kwietnia 13
 74. 74. Aplikacja do wypełniania wniosków dla NCN, zwana OSF,umożliwia opis tylko części danych ważnych dla projektu.Podczas przygotowania projektu konieczne jest wyliczaniewielu sum i tworzenie tabel pomocniczych dla kierownika.Istnieje możliwość wykorzystania w tym celu programów typuEXCEL, NUMBERS lub GOOGLE SPREADSHEET, czyli arkuszykalkulacyjnych lub innych programów dla księgowych.Testową wersję takiego arkusza umieściłem w internecie:http://goo.gl/61WQU oraz tutaj: http://goo.gl/dmZ6MOCZYWIŚCIE wszystkie sumy są ORIENTACYJNE,a formuły mogą być błędne, ale nie powinny;).Harmonogram i kosztorysw jednym arkuszu EXCEL74wtorek, 30 kwietnia 13
 75. 75. NR KOSZTORYS:  APARATURAMODEL  I  UZASADNIENIE SZTUK KOSZT 2013 2014 2015 2016 SUMA1 komputer ... 2 5000 10000 100002 laptop ... 4 4000 16000 160003 drukarka ... 1 2000 0 2000 2000... ... ...10000 16000 0 2000 28000KOSZTORYS:  INNE  KOSZTY  (bezpośrednie)KOSZTORYS:  INNE  KOSZTY  (bezpośrednie)KOSZTORYS:  INNE  KOSZTY  (bezpośrednie)KOSZTORYS:  INNE  KOSZTY  (bezpośrednie) LATALATALATALATARODZAJ PRZEDMIOT  KOSZTU SZTUK KOSZT 2013 2014 2015 2016 SUMAmateriał papier 10000 1 10000 10000usługi  obce 600 10 6000 6000literatura 100 50 5000 5000delegacja  krajowa 4 2500 10000 10000współpraca  zagranicznawspółpraca  zagraniczna 4 5000 20000 20000publikacje 1 5000 5000 500015000 20000 10000 11000 56000KOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAOSOBA ZAKRES % FORMA KWOTA 2013 2014 2015 2016 SUMAK ... 40 dzieło 2000 12  000 6  000 0 8  000 26  000W1 ... 10 dzieło 1000 0 9  000 6  000 0 15  000W2 ... 20 dzieło 3000 0 0 36  000 0 36  00012  000 15  000 42  000 8  000 77  000Kosztorys  projektu  badawczego  -­‐  podmiot(y) 133 0000,1652ROK  2013ROK  2014ROK  2015ROK  2016RAZEMKoszty  bezpośrednie  realizacji  projektu,  w  tym: 37000 51  000 52  000 21  000 161  000-­‐  wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi 12  000 15  000 42  000 8  000 77  000-­‐  koszty  aparatury 10000 16000 0 2000 28000-­‐  inne  koszty  bezpośrednie 15000 20000 10000 11000 56000Koszty  pośrednie 6113,00 8426,00 8591,00 3470,00 26600Koszty  realizacji  projektu  ogółem 43  113 59  426 60  591 24  470 187  600187  600KOSZTORYS:  WYNAGRODZENIAKOSZTORYS:  WYNAGRODZENIASKRÓT rozwinięcieK KierownikW1 wykonawca  nr  1W2 wykonawca  nr  1O1 usługi  obce  1Wystarczy  wypełnić  żółte  pola  i  sprawdzić  ręcznie  formuły  na  wszelki  wypadek.Przyjęto  20%  dla  HSHARMONOGRAM  (GANTT) LATALATALATALATA 201320132013201320132013 201420142014201420142014201420142014201420142014 201520152015201520152015201520152015201520152015 201620162016201620162016NAZWA  ZADANIA  BADAWCZEGO OSOBA KWOTA CZAS 2013 2014 2015 2016 KOSZTY (DODANE) KOSZTY S  U  M  A ROK 7 8 9 .0 .1 .2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .0 .1 .2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .0 .1 .2 1 2 3 4 5 6PRZYGOTOWANIE  MERYTORYCZNE K 2000 6 6 0 0 0 12  000 aparatura 28000 40  000 2013 + + + + + ++PRZEPROWADZENIE  NAGRAŃ W1 1000 9 0 9 0 0 9  000 inne 50000 59  000 2014 + + + + + + + + ++SELEKCJA NAGRAŃ K 2000 3 0 3 0 0 6  000 0 0 6  000 2014 + + ++ANOTACJA  NAGRAŃ W1 1000 6 0 0 6 0 6  000 0 0 6  000 2015 + + + + + ++ANALIZA  TEKSTU W2 3000 6 0 0 6 0 18  000 0 0 18  000 2015 + + + + + ++ANALIZA  GESTÓW W2 3000 6 0 0 6 0 18  000 0 0 18  000 2015 + + + + + ++ANALIZA  STATYSTYCZNA O1 3000 2 0 0 0 2 6  000 0 0 6  000 2016 + ++PODSUMOWANIE K 2000 2 0 0 0 2 4  000 0 0 4  000 2016 + ++PUBLIKACJA K 2000 2 0 0 0 2 4  000 pośrednie 26600 30  600 2016 + +42 6 12 18 6 83  000 187  60012  000 15  000 42  000 14  00075wtorek, 30 kwietnia 13
 76. 76. Prezentacja jest przeglądem problemów z jakimi spotyka się piszący wnioseki przedstawia rozwiązania, jakie autor poznał realizując projekt NCN na UAM.Należy pamiętać, że przyjęte na danej uczelni procedury realizacji kolejnychetapów projektu są zależne od przepisów danej uczelni i pracowników jejposzczególnych działów, czyli mogą być inne niż na UAM w Poznaniu.POWODZENIA!76wtorek, 30 kwietnia 13
 77. 77. Te strony warto przejrzeć:OGŁOSZENIA o konkursach NCNINSTRUKCJA wypełniania wnioskuREGULAMIN konkursów NCNPRZEWODNIK dla RECENZENTÓW NCNWN.AMU.EDU.PL i AMU.EDU.PLNCN, NCBiR, RPK, FNP77wtorek, 30 kwietnia 13
 78. 78. RADY Rady Młodych NaukowcówJak napisać wniosek ofinansowanie badań naukowych?poradnik dla młodych naukowcówhttp://rmn.org.pl/pozostale/161-poradnik-rmn78wtorek, 30 kwietnia 13
 79. 79. http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/79wtorek, 30 kwietnia 13
 80. 80. http://www.ncn.gov.pl80wtorek, 30 kwietnia 13
 81. 81. http://wn.amu.edu.pl/dla-pracownika/dla-pracownika/badania-naukowe81wtorek, 30 kwietnia 13
 82. 82. NA  CO  NAM  NAUKA:WYMAGANIA  NCNKONKURSY  I  TERMINYPANELE  I  PODDZIEDZINYKTO  OCENIA  WNIOSKI?RECENZENCI  I  EKSPERCIPOMYSŁ  NA  PROJEKT:PROBLEM  NAUKOWYPYTANIE  BADAWCZEOCZEKIWANE  EFEKTYKORZYŚCI  I  BENEFICJENCIOPIS  PROBLEMU  W  LITERATURZEPISANIE  PROJEKTU:PEŁNY  OPIS  PROJEKTUSTRESZCZENIE  PROJEKTUSKRÓCONY  OPIS  PROJEKTUSŁOWA  KLUCZE  PROJEKTUPRZEKŁAD  NA  ANGIELSKIPISANIE  PROJEKTU:PEŁNY  OPIS  PROJEKTUSTRESZCZENIE  PROJEKTUSKRÓCONY  OPIS  PROJEKTUSŁOWA  KLUCZE  PROJEKTUPRZEKŁAD  NA  ANGIELSKIMETODOLOGIA:ZNANE  MI  METODY  BADAŃUZASADNIENIE  WYBORUWSPARCIE  STATYSTYKAWSPARCIE  INFORMATYKAWSPRARCIE  STUDENTÓWZESPÓŁ  LUDZI:KOGO  POTRZEBUJESZ?KTO  MOŻE  CI  POMÓC?JAK  GO  ZATRUDNISZ?ILE  MOŻESZ  ZAPŁACIĆ?TECHNOLOGIA:DOSTĘP  DO  SPRZĘTUWYCENA  APARATURYWYCENA  MATERIAŁÓWWYCENA  KONFERENCJI,  KSIĄŻEK  I  KONSULTACJI  ZAGRANICZNYCHTECHNOLOGIA:DOSTĘP  DO  SPRZĘTUWYCENA  APARATURYWYCENA  MATERIAŁÓWWYCENA  KONFERENCJI,  KSIĄŻEK  I  KONSULTACJI  ZAGRANICZNYCHHARMONOGRAM:ZADANIA  BADAWCZE?CZAS  REALIZACJI  ZADAŃKOSZT  REALIZACJI  ZADAŃDIAGRAM  GANTTAPODZIAŁ  NA  ETAPYKOSZTORYS:APARATURAMATERIAŁYINNE  KOSZTYKONFERENCJEKONSULTACJEKSIĄŻKI  I  INNEPielgrzymka  po  podpisy:Pielgrzymka  po  podpisy:HARMONOGRAM:ZADANIA  BADAWCZE?CZAS  REALIZACJI  ZADAŃKOSZT  REALIZACJI  ZADAŃDIAGRAM  GANTTAPODZIAŁ  NA  ETAPYKOSZTORYS:APARATURAMATERIAŁYINNE  KOSZTYKONFERENCJEKONSULTACJEKSIĄŻKI  I  INNEDyrektor DziekanHARMONOGRAM:ZADANIA  BADAWCZE?CZAS  REALIZACJI  ZADAŃKOSZT  REALIZACJI  ZADAŃDIAGRAM  GANTTAPODZIAŁ  NA  ETAPYKOSZTORYS:APARATURAMATERIAŁYINNE  KOSZTYKONFERENCJEKONSULTACJEKSIĄŻKI  I  INNEProrektor KwestorHARMONOGRAM:ZADANIA  BADAWCZE?CZAS  REALIZACJI  ZADAŃKOSZT  REALIZACJI  ZADAŃDIAGRAM  GANTTAPODZIAŁ  NA  ETAPYKOSZTORYS:APARATURAMATERIAŁYINNE  KOSZTYKONFERENCJEKONSULTACJEKSIĄŻKI  I  INNE Dział  Nauki  i  Programów  Krajowych  Dział  Nauki  i  Programów  Krajowych  82wtorek, 30 kwietnia 13

×