Oldppt filtering the evidence

532 views

Published on

Oto stara prezentacja o spójności tekstu wg podręcznika Bańczerowskiego w tekście z tygodnika Economist. Polecam przejrzeć.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oldppt filtering the evidence

 1. 1. ì  F i l t e r i n g   t h e   E c o n o m i s t   t e x t   coherence   &   cohesive   Apr 27th 2006 http://www.economist.com/node/ 6861848?story_id=6861848& 31 maja światowym dniem bez papierosa!K o n r a d   J u s z c z y k  j ę z y k o z n a w s t w o  
 2. 2. Evidence  filtered?  ì  Why  do  Europeans  smoke  more  than  Americans?     ì  NBER  Working  Paper,  no.12124.     ì  Available  at  www.nber.org/papers/w12124  ì  Tekst  artykułu  pochodzi  z  Economist  ì  Terminy  spójności  i  ich  definicja  pochodzą  z:  ì  Bańczerowski,  J.  1982.  Wstęp  do  językoznawstwa.   Poznań:  UAM.   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 3. 3. Zacznijmy  od  początku…   Określenie tematu artykułu Tytuł, data, źródło artykułu Teza zawarta w pytaniu? K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 4. 4. Spójność treści prezentacji:ì  Analiza  pierwszego  akapitu  –  lid  i  temat  ì  POLA  LEKSYKALNE  TEKSTU  (rodziny  wyrazów)  ì  SPÓJNOŚĆ  KONKLUZYJNA  (wynikanie)  ì  KONKLUZJE  INTRA  i  EKSTRAJĘZYKOWE  ì  ANAFORA  i  KATAFORA  (synonimia)  ì  SPÓJNNOŚĆ  LEKSYKALNA  –  (ko)hiponimiczna    ì  SPÓJNNOŚĆ  SEMICZNA  –  komitatywna,  alternatywna,   kauzalna  (przyczyna  i  skutek)  ì  SPÓJNOŚĆ  oparta  na  klamrach  (...i  puenta;)   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 5. 5. Analiza  pierwszego  akapitu  -­‐  lid  ì  JUDGED  by  their  waistlines,  Europeans  are  much   healthier  than  Americans.     ì  More  than  30%  of  Americans  are  obese,  compared  with  13%   of  Germans  and  under  10%  of  the  French.    ì  But  judged  by  their  lungs,  Americans  are  fitter  than  their   peers  across  the  Atlantic.     ì  Only  19%  of  adult  Americans  smoke,  against  34%  of  Germans   and  27%  of  Britons.    ì  Why  do  Europeans  light  up  so  much  more?  ì  CO  JEST  SUBTEKSTEM?  ì  CO  JEST  TEMATEM  TEGO  TEKSTU?   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 6. 6. SUBTEKST  I  TEMAT  ì  DETERMINATUM  ABSOLUTUM  wyznaczającym   SUBTEKST  tekstu  są     ì  Europeans  and  Americans  ì  SUBTEKST  wyznaczony  przez  powyższe  jest   determinacyjnie  raczej  spójny,  bowiem  kolejne   zdania  mówią  o  ludziach  z  tych  dwóch   kontynentów  i  porównują  ich…   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 7. 7. POLA  LEKSYKALNE  TEKSTU?  ì  Podzbiory  zbioru  wyrazów  przyporządkowanych   danemu  tekstowi,  których  elementy  (konkretne   wyrazy)  mają  wspólne  cechy  leksykalne  nazywa   się  POLEM  LEKSYKALNYM  TEKSTU    ì  Proponowane  pole  leksykalne  tekstu:   ì  waistliness,  healthier,  obese,  fitter  –  zdrowie?   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 8. 8. SPÓJNOŚĆ  KONKLUZYJNA  ì  Autor  na  stronie  328  wyraża  „pobożne  życzenie”:   ì  Zdanie  „Każdy  człowiek  posiada  pewną  wiedzę…”  ì  Why  do  Europeans  light  up  so  much  more?  ì  David  Cutler  and  Edward  Glaeser,  of  Harvard  University,   attempt  to  answer  this  question  in  a  recent  paper*.   ì  Since  they  are  both  economists,     the  first  thing  they  look  at  is  price.  ì  Co  oznacza  słowo  paper?  ì  Dlaczego  badacze  zwracają  uwagę  na  cenę?   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 9. 9. KONKLUZJE  INTRA  i  EKSTRAJĘZYKOWE?   ì  Perhaps  smoking  is  more  expensive  in   America?     ì  Not   so.   Relative   to   other   commodities,   cigarettes   are   in   fact   37%   cheaper   in   America   than   they   are   in   the  European  Union.  You  can  buy  a  pack  for  $3.60  on   average   stateside,   but   you   have   to   pay   $6.25   in   Britain.  The  French  add  $2.06  in  tax  per  packet,  the   Americans  only  86  cents.   ì  Price  –  expensive  –  cheaper  –  pay  –  buy…   ì  Smoking  –  pack  –  commodity  –  packet…   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 10. 10. ANAFORA  i  KATAFORA  ì  Wyrazy  będące  w  relacji  kosignifikacji:   ì  Europeans  -­‐  [Americans’]  peers  across  Atlantic   ì  Germans,  Britons…  ì  Następny  akapit:   ì  [in]  America  –  [on]  stateside   ì  the  European  Union  –  [in]  Britain  ì  Zdania  zawierające  te  wyrazy  to  ANAFORY  ì  Trzeba  wykazać  się  wiedzą  pozajęzykową?  ì  Anafory  utrzymują  $  SIGNIFIKACYJNĄ!   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 11. 11. $  LEKSYKALNA  –  HIPONIMICZNA  ì  Wyrazy  związane  relacją  hiponimii  w  zdaniach:   ì  Europeans  are  less  likely  than  Americans     to  believe  that  smoking  is  harmful.     ì  Only  73%  of  Germans,  for  example,  believe  smoking     is  dangerous,  against  91%  of  Americans.  ì  Dzięki  hiponimii  wyrazów  Europeans  i  Germans   zachowano  także  $  SIGNIFIKACYJNĄ  ì  Dwa  zdania  są  także  przykładem  ANAFORY  ì  $  SYNONIMICZNA  dzięki  wyrazom  o  smoking…:   ì  harmful:dangerous    oraz  believe:believe   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 12. 12. $  LEKSYKALNA  KOHIPONIMICZNA  ì  JUDGED  by  their  waistlines,  Europeans     are  much  healthier  than  Americans.     ì  More  than  30%  of  Americans  are  obese,  compared   with  13%  of  Germans  and  under  10%  of  the  French.  ì  But  judged  by  their  lungs,  Americans     are  fitter  than  their  peers  across  the  Atlantic.     ì  Only  19%  of  adult  Americans  smoke,     against  34%  of  Germans  and  27%  of  Britons.  ì  $  SEMICZNA  KOMITATYWNA  też  tu  jest!   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 13. 13. $  SEMICZNA  -­‐  KOMITATYWNA  ì  Kotemporalność  i  kospacjalność  faktów:  ì  You  can  buy  a  pack  for  $3.60  on  average  stateside,   but  you  have  to  pay  $6.25  in  Britain.  The  French  add   $2.06   in   tax   per   packet,   the   Americans   only   86   cents.  ì  Jest  to  także  przykład  $  ADWERSATYWNEJ!  ì  Treści  są  wobec  siebie  przeciwstawne…   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 14. 14. $  SEMICZNA  ALTERNATYWNA  ì  In   fact,   the   gap   is   best   explained   by   neither   prices   nor  [explained  by]  incomes,  but  by  ignorance.  ì  Europeans  are  less  likely  than  Americans  to  believe   that   smoking   is   harmful.   Only   73%   of   Germans,   for   example,   believe   smoking   is   dangerous,   against   91%   of  Americans.   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 15. 15. $  SEMICZNA  -­‐  KAUZALNA  ì  Smoking  rises  then  falls  with  affluence.    ì  The   very   poor   cannot   afford   to   smoke   as   much   as   they  might  like.    ì  The  rich,  on  the  other  hand,  dont  like  to  smoke  as   much   as   they   could,   because   they   put   a   higher   value  on  a  long  and  healthy  life.  ì  $  LEKSYKALNA  ANTONIMICZNA  też  jest!   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 16. 16. $  dzięki  „klamrom”  ì  JUDGED  by  their  waistlines…  ì  But  judged  by  their  lungs…  ì  What   accounts   for   the   rest   of   it?   Vanity   is   one   factor  the  two  economists  do  not  investigate.  ì  Since  smoking  suppresses  appetite,  perhaps  those  svelte   European  waistlines  are  bought  at  the  expense  of  their   healthy  lungs.   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  
 17. 17. Jeszcze  więcej  spójności…  ì  Przejrzyj  rozdział  8  w  podręczniku  Tabakowskiej   (Kognitywne  podstawy  języka  i  językoznawstwa):   ì  Struktura  wypowiedzi:  lingwistyka  tekstu.  ì  Poszukaj  innych  artykułów  prasowych  lub     nie  i  sprawdź  relacje  spójności  w  tekście.  ì  Zastanów  się  jak  spójność  pomaga  tworzyć   zrozumiałe  teksty  naukowe  i  rozprawki  ;).   K o n r a d   J u s z c z y k   j ę z y k o z n a w s t w o  

×