Metody badań rozwoju          językowego dzieci                 Konrad	  Juszczyk	  2012    ...
Spis treści slajdów            obserwacja            studium przypadku            dzienni...
Rudolph Schaffer           1926-2008        Przedstawiciel	   ważnego	   współcześnie	   nurtu	      ...
OBSERWACJA       Badacz	   musi	   zdecydować	   co,	   kogo,	   kiedy	   i	         gdzie	  i	  jak	  (techni...
WYWIAD            Badacz	  przeprowadza	  rozmawę	  z	  dziećmi	              lub	   ich	   rodzicam...
NAGRANIA audio i wideo        Współczesna	   dostępność	   urządzeń	   do	          nagrywania	   dźwięku	  ...
EKSPERYMENT            Badacz	   przygotowuje	   sytuację,	   w	   której	              warunki	  dl...
PRZEKROJOWE I PODŁUŻNE   różne	   grupy	   dzieci	   w	   te	   same	   grupy	   dzieci	     r ó ż n y m	   w i e k u	...
PROCEDURY W BADANIACH        PSYCHOLOGICZNYCH            Precyzyjny	  opis	  badanej	  grupy:     ...
Po co są teorie?          ...teorię	  należy	  pojmować	  tylko	  jako	  narzędzie,	  które	  ma	         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metody badań rozwoju dziecka

5,936 views

Published on

Oto przegląd metod badań rozwoju języka dziecka stosowanych we współczesnej psychologii rozwojowej i społecznej oraz psycholingwistyce (to prawie to samo;).

http://lingwistyka.pbworks.com/w/page/47551318/0%3A%20SCALE-SYLABUS

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metody badań rozwoju dziecka

 1. 1. Metody badań rozwoju językowego dzieci Konrad  Juszczyk  2012 Socio-­‐Cogni)ve  Aspects  of  Language  Emergence na  podstawie  Psychologii  Dziecka  Rudolpha   Schaffera  oraz Psycholingwistyki  Gleason  i  Ratnerwtorek, 28 lutego 12 1
 2. 2. Spis treści slajdów obserwacja studium przypadku dziennik wywiad nagrania audio i wideo eksperyment podłużne i przekrojowe procedury w badaniach psychologicznych rola teorii naukowychwtorek, 28 lutego 12 2
 3. 3. Rudolph Schaffer 1926-2008 Przedstawiciel   ważnego   współcześnie   nurtu   psychologii   rozwojowej   uprawianej   w   perspektywie   społecznej   i   interakcyjnej,   z   mocnym  zakorzenieniem  w  etologii. Zakłada   interakcję  czynników   biologicznych  i   społecznych  oraz  wzajemny  wpływ   na  siebie   dziecka  i  dorosłego  w  toku  rozwoju.   Znany  badacz  interakcji  w  diadzie  i  poliadzie. Przedmowa  do  wydania  polskiego    Psychologia  dzieckawtorek, 28 lutego 12 3
 4. 4. OBSERWACJA Badacz   musi   zdecydować   co,   kogo,   kiedy   i   gdzie  i  jak  (technika)  obserwuje.   Wyróżnia  się  obserwacje   uczestniczącą  lub  nieuczestniczącą ciągłą  i  całościową  oraz  częściową Dla   zachowania   bezstronności   stosuje   się   testy   rzetelności   oparte   na   jednomyślności   kilku  obserwatorów. Opis  1  dziecka  to  studium  przypadku. Obserwacje  zapisywane  to  dzienniki  mowy.wtorek, 28 lutego 12 4
 5. 5. WYWIAD Badacz  przeprowadza  rozmawę  z  dziećmi   lub   ich   rodzicami   i   wplata   w   nią   odpowiednie   pytania   albo   przygotowuje   kwesRonariusz   z   pytaniami   otwartymi   lub  zamkniętymi.   Nawet   dzieci   przedszkolne   są   w   stanie   udzielić  wielu  wartościowych  dla  badacza   informacji  o  swym  rozwoju. Konieczna   jest   konsekwencja   przy   opracowywaniu  wyników  takich  rozmów.  wtorek, 28 lutego 12 5
 6. 6. NAGRANIA audio i wideo Współczesna   dostępność   urządzeń   do   nagrywania   dźwięku   i   obrazu   (filmu)   zwiększa  możliwości  gromadzenia: nagrań  (wy)mowy  dzieci  i  dorosłych nagrań  interakcji  dzieci  z  dziećmi  itd. korpusów   nagrań   i   transkryptów   np.   w     systemie   CHILDES   The   Child   Language   Data  Exchange  System w   tym   także   zapisy   polskich   badaczy   z   dzienników  Szumana  (Smoczyńska  1998).wtorek, 28 lutego 12 6
 7. 7. EKSPERYMENT Badacz   przygotowuje   sytuację,   w   której   warunki  dla  wszyskich  jej  uczestników  są   j e d n a k o w e ,   a   c e l o w o   z m i e n i a   (kontroluje)  tylko  niektóre  z  nich.   Badacz  mierzy  zachowanie  dzieci. E k s p e r y m e n t y   p o z w a l a j ą   n a   weryfikowanie  hipotez  i  dochodzenie  do   wniosków  przyczynowo-­‐skutkowych. Uczetników   dzieli   się  na  grupy  badane  i   kontrolną,  a  wyniki  porównuje  się.wtorek, 28 lutego 12 7
 8. 8. PRZEKROJOWE I PODŁUŻNE różne   grupy   dzieci   w   te   same   grupy   dzieci   r ó ż n y m   w i e k u   s ą   obserwowane   są   i   porównywane   pod   b a d a n e   w   ró ż n ym   względem   określonej   w i e k u   w   c e l u   cechy  w  celu  ocenienia   prześledzenia   zmian   j a k   d a n a   c e c h a   rozwojowych zmieniła   się   w   wyniku   badania   podłużne   są   ich  rozwoju. często   długotrwałe   i   badania   takie   można   kosztowne   i   dlatego  są   przeprowadzić  szybko. rzadko  stosowane. W   obu   typach   badań   należy   bardzo   dokładnie   dobrać   grupę   badanych   dzieci   pod   względem   wieku,  płci,  poziomu  rozwoju,  inteligencji  itd,  itp.wtorek, 28 lutego 12 8
 9. 9. PROCEDURY W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH Precyzyjny  opis  badanej  grupy: Ocena  oparta  na  trafnych  i  rzetelnych  metodach: Precyzyjne  opisy  wszystkich  aspektów   metodologicznych: Wykorzystanie  grup  kontrolnych: Środki  ostrożności  chroniące  przez  brakiem   obiektywizmu:wtorek, 28 lutego 12 9
 10. 10. Po co są teorie? ...teorię  należy  pojmować  tylko  jako  narzędzie,  które  ma   pomóc   w   rozważaniach   na   temat   tego,   co   znane   i   w   szukaniu  tego,  co  jeszcze  pozostaje  nieznane. Rudolph  Schaffer Teorie,  tak  jak  narzędzia,  mają  swoje  ograniczenia. Teoria  jest  zastępowana  przez  inną  jeśli  okazuje  się,  że:   pewne   jej   elementy   zostały   poddane   testom   empirycznym  i  nie  znalazły  w  nich  potwierdzenia. opiera  się  na  niejasnych  i  niesprawdzalnych  pojęciach. Nowsze   teorie   umożliwiają   lepsze,   dokładniejsze   rozumienie  zjawisk,  czasem  także  szerszego  ich  zakresu.wtorek, 28 lutego 12 10

×