Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lampiris,	  een	  snelgroeiend	  energiebedrijf.	                              Lampiris	  NV	  ...
Lampiris	  levert	  vandaag	  energie	  aan	  330.000	  Belgische	  aansluiAngen.	  	                    ...
Lampiris	  koopt	  haar	  elektriciteit	  in	  bij	  lokale	  producenten,	  day-­‐ahead	  op	  Belpex	  en	  koopt	  blok...
Voorbeeld	  1:	  Windenergie	  –	  Sept	  2010	  
Voorbeeld	  2:	  PV	  –	  Juli	  2010	  
 Voorbeel	  3	  PV	  :Maart	  2011	                          6	  
Totaal	  decentrale	  produc7e	                      7	  
Inkoopalterna7even	  •  Spot	  Prijs	     –  Indexa7on	  BELPEX	  •  Vaste	  Prijs	     –  Indexa7e	  op	  basis	  van...
Wat	  zal	  de	  eindprijs	  bepalen	  •  Voorspelbaarheid	  van	  de	  produc7e	  •  Technische	  risico’s	  •  Type	  me...
Waarom	  doen	  we	  het	  graag	  •  Het	  is	  groene	  stroom.	  •  Inkoopprofielen	  worden	  verwerkt	  in	  onze	   ...
Prak7sch	  •  Verzamelen	  van	  verbruiksgegevens	  •  Inschapen	  jaarlijks	  produc7e-­‐volume	  •  Keuze	  voor	  cont...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

08 bruno vanderschueren - lampiris

1,251 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

08 bruno vanderschueren - lampiris

 1. 1. Lampiris,  een  snelgroeiend  energiebedrijf.   Lampiris  NV   Geografisch   • Belgische  onderneming  zonder  banden  met  historische   Parijs  :   Gent  :     energiebedrijven.   Extern   Extern  contact  center     • Con7nue  groei  van  winst,  omzet  en  verkochte  volumes.   Contact   Sint  Truiden:     Center   • Producent  van  groene  energie  vanaf  2013.   Extern  contact  center     • Portefeuille  met  182.000  elektriciteitsaanslui7ngen  en   Paris  :   Luik:   148.000  gasaanslui7ngen.   Zetel   Zetel  Lampiris  NV   • In  2010  leverde  Lampiris    2,6  TWh  aardgas  en  0,9  TWh   Lampiris   &  Extern  contact  center   elektriciteit.   France  SAS   • Gas  shipping  licen7e  in  België  en  Nederland.   • 72  personen  op  loonlijst.     • Leverancier  van  groene  elektriciteit  en  aardgas  in  de  3  regio’s.   • Ac7ef  op  de  Franse  markt  sinds  2010  (Lampiris  France  SAS).   Aandeelhoudersstructuur   Historiek   Priivaat  kapitaal   Privaat  kapitaal   2003     2007   2010     50%   50%   Opirich7ng  Lampiris  NV   Gaslevering  in  België   Elektriciteitslevering  in   Frankrijk   Lampiris  NV   100%   2005   2009     Lampiris  France  SAS   Elektriciteitslevering  in  België   Oprich7ng  Lampiris  France   Onze  strategische  focus   Groei  via  groene   Lage  kosten  door   Klantenbehoud   Lage  kosten  en   Innova7e  is  onze   energie  en   efficiënte   door  empathie  &   duurzaamheid  als   toekomst   scherpe  prijs     opera7es   reac7esnelheid     ons  DNA  3/23/11   1  
 2. 2. Lampiris  levert  vandaag  energie  aan  330.000  Belgische  aansluiAngen.     Klantenportefeuille   Totaal  aantal  beleverde  aansluiAngen   • Lampiris  kende  de  afgelopen  jaren  een  sterke  groei  in  aantal  beleverde    330,000     aanslui7ngen  (EAN’s)  en  heec  vandaag  330.000  aanslui7ngen  in    350,000     portefeuille.    300,000      250,000      192,000     • Deze  groei  werd  nog  versneld  door  het  ac7ef  benaderen  van  de  Vlaamse    200,000     markt  in  2010.    136,000      150,000      96,000     • Lampiris  is  de  enige  leverancier  die  in  de  3  regios  residen7ële  verbruikers    100,000     beleverd.    50,000      21,000      280      -­‐         • 10%  van  onze  klanten  neemt  enkel  aardgas.   2005   2006   2007   2008   2009   Feb  2011   Geografische  spreiding   Geografische  spreiding   Duur  contract   elektriciteitsaansluiAngen   aardgasaansluiAngen   Productverdeling   2  jaar   3%   3  jaar   Bxl   Bxl   Elek   9%   21%   23%   Wall   only   39%   31%   Wall   Dual   Vl   54%   Fuel   Gas   1  jaar   23%   Vl   54%   only   88%   40%   15%  3/23/11   2  
 3. 3. Lampiris  koopt  haar  elektriciteit  in  bij  lokale  producenten,  day-­‐ahead  op  Belpex  en  koopt  blokken   bij  verschillende  tegenparAjen  en  op  ENDEX  .   Sourcing  elektriciteit   Zelfstandige  Producenten   Belpex   TegenparAjen/ENDEX  • Meer  dan  190  hoofdzakelijk  groen   • Belpex  is  de  Belgische  beurs  voor  anonieme,   • Aankopen  van  blokken  met  vast  prijzen   zelfstandige  producenten.   ontruimte  handel  in  «  day-­‐ahead  electricity  ».   voor  de  toekomst    bij  verschillende   tegenpar7jen.  • We  spreken  hier  over  wind,  biomassa,   • Onze  aankopen  op  Belpex  vertegenwoordigden   biomethanisering,  kwaliteitscogenera7e,   6%  van  het  volume  in  2010.   • Hierbij  worden  EFET  contracten  gebruikt.   waterkracht  ,  fotovoltaïsche  installa7es,   afvalverbranders,  …   • Lampiris  koopt  op  deze  beurs  om  dag  na  dag   • Het  volume  van  de  deals   het  evenwicht  te  garanderen.   vertegenwoordigden  33  %  van  het  volume  • Contracten  met  zowel  vast  als  variabele   in  2010.   prijzen.  • Dit  volume  vertegenwoordigt  61  %  van  het   volume  in  2010.   Verbruik  en  inkoop  elektriciteit  2011    200,000,000        • Bij  deze  producenten  kan  Lampiris  compe77ef   inkopen.  Zo  verkrijgen  we  een    150,000,000         Alloca7ons  KWh   kostenvoordeel.    100,000,000         Deals  • Permanent  team  7D/7D    50,000,000         Injec7ons    -­‐             Belpex  achats   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  3/23/11   3  
 4. 4. Voorbeeld  1:  Windenergie  –  Sept  2010  
 5. 5. Voorbeeld  2:  PV  –  Juli  2010  
 6. 6.  Voorbeel  3  PV  :Maart  2011   6  
 7. 7. Totaal  decentrale  produc7e   7  
 8. 8. Inkoopalterna7even  •  Spot  Prijs   –  Indexa7on  BELPEX  •  Vaste  Prijs   –  Indexa7e  op  basis  van  Endex     –  Gebruikte  parameters  :  EndexM,  EndexQ  •  Combina7e  Spot  /  Endex  •  Poroolio  Management   –  Producent  maakt  eigen  forecast   –  Verkoop  op  basis  van  mix  Forward  en  Spot   –  Mogelijkheid  voor  «  condi7onnal  bidding  »   –  Staat  in  voor  de  onbalans-­‐risico’s  
 9. 9. Wat  zal  de  eindprijs  bepalen  •  Voorspelbaarheid  van  de  produc7e  •  Technische  risico’s  •  Type  meteropname  •  Vaste  vs  vlopende  prijs  •  Impact  van  het  profiel  op  de  prijs  •  Injec7e  best  samen  onderbrengen  met   residuele  levering  
 10. 10. Waarom  doen  we  het  graag  •  Het  is  groene  stroom.  •  Inkoopprofielen  worden  verwerkt  in  onze   leveringsportefeuille.  •  Onbalans  voordeel  door  een  grote  waaier  van   contracten.  •  Ontwikkeling  van  kennis  en  socware  met   betrekking  tot  de  forecas7ng.  •  Piekvermogen  in  lijn  met  levering  (zomer).  
 11. 11. Prak7sch  •  Verzamelen  van  verbruiksgegevens  •  Inschapen  jaarlijks  produc7e-­‐volume  •  Keuze  voor  contractduur  (kan  verschillend  voor   injec7e  en  verbruik)  •  Keuze  prijsformule  •  Account  managers   – Guy  Bosschaerts     •  +32  492  731921   – Guy  Moens     •  +32  476  453100  

×