Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vienkārši par vienkāršo "Akceptēšanas kritēriji"

1,015 views

Published on

Akceptēšanas kritēriju definēšana jeb kā pārliecināties, ka tiek saņemts tas, kas pasūtīts.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vienkārši par vienkāršo "Akceptēšanas kritēriji"

  1. 1. Akceptēšanas kritērijijeb kā pārliecināties, ka tiek saņemts tas, kas pasūtīts?
  2. 2. Definīcija Kritēriji, kas sistēmai vai tās komponentam jāapmierina, lai topieņemtu lietotājs, pasūtītājs vai kāda cita pilnvarota juridiska vai fiziska persona** Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
  3. 3. Kas ir pasūtīts?Jāpārzina pasūtītais - jālasa prasībuapraksti nolikumā / piedāvājumā un saistītajos lietotāju stāstos
  4. 4. Ko nozīmē “padarīts”?Jānoformulē, kā izskatās padarīts darbs -kas ir? ko var redzēt? ko var izdarīt? kas notiek? kurš, ko redz / var izdarīt?
  5. 5. Kā pārbaudīšu, ka ir “padarīts”? Ko es, kā savas organizācijas pārstāvis darīšu, lai pārbaudītu, ka konkrētā prasība / lietotāju stāsts atbalsta reālo procesu, kura nodrošināšana ietilpst manos darba pienākumos?
  6. 6. Konfliktējoši “padarīts” kritēriji Ja prasību izmanto vairākas iesaistītās puses, katra definē savus “padarīts” kritērijus, kurus pēc tam saskaņo
  7. 7. PiemērsPrasība GRP.1: Fakultatīvo nodarbību grupas,pagarinātās dienas grupas, interešu izglītībasgrupas, Apvienoto klašu funkcionalitāteLietotāju stāsts Grupu uzskaite: <IEdarbinieks> <izveido grupas un piesaista tāmizglītojamos, pedagogus>, <lai nodrošinātuvienotu uzskaiti izglītības sistēmā un tarifikācijuarī tādām grupām, kuras pēc sastāva atšķirasno klasēm>
  8. 8. Akceptēšanas kritērijiIespēja izveidot grupas - interešu izglītība,profesionālās ievirzes klase (mūzika un māksla),profesionālās ievirzes grupa (sports), pagarinātādienas grupa, fakultatīvā grupa, ? individuālāgrupa, mācību priekšmetu grupa, apvienotā klase.IE darbinieks (loma: iestādes operators),apstiprinot sarakstus uz 1.septembri, saņeminformatīvu paziņojumu par pārsniegtu izglītojamoskaitu klasē. Ierobežojums neattiecas uz grupām.Identificētas saistītās REP un TAR prasības.

×