Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kick-off uitvoering actieplan Haren

19 views

Published on

Presentatie bijeenkomst actieplan Haren

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kick-off uitvoering actieplan Haren

 1. 1. 15-2-2019 1 Kick-off Uitvoering ActieplanHaren 11-02-2019 Tom Kikkert Mischa de Gier Even voorstellen: het team 1 2
 2. 2. 15-2-2019 2 Actieplan Centrum Haren • Op basis van Centrumvisie • Juni 2016 • Gemeente Haren, ism Ondernemend Haren en Dorpsfonds • Compacte analyse • 29 gedefinieerde projecten • Hoofdthema’s: 1) Vastgoed 2) infra/parkeren/openbare ruimte 3) Professionalisering 4) Marketing Belang van samenwerking én aanpakken! 1e fase uitvoering actieplan • Eind 2018: budget en opdracht voor starten uitvoering 1e fase actieplan • Opdracht en budget vanuit vml. gemeente Haren • Subsidie-aanvraag bij provincie (co- financiering) • Keuze voor 6 samenhangende projecten in eerste fase • Centraal: positionering Haren • Aansturing vanuit gemeente, Ondernemend Haren, Dorpsfonds 3 4
 3. 3. 15-2-2019 3 BREIN Daniel Kahneman, 2011 Systeem 1 Emotie/ intuïtie (waarom) Systeem 2 Rationeel (hoe/wat) BREIN Daniel Kahneman, 2011 Systeem 1 Emotie/ intuïtie (waarom) Systeem 2 Rationeel (hoe/wat) overtuigend beargumenteren 5 6
 4. 4. 15-2-2019 4 Smartagent, 2011; Lamme, 2010; Morel, 2010; Hattum, 2010 7 8
 5. 5. 15-2-2019 5 9 10
 6. 6. 15-2-2019 6 11 12
 7. 7. 15-2-2019 7 Smartagent, 2011; Lamme, 2010; Morel, 2010; Hattum, 2010 Lokaal Smartagent, 2011; Lamme, 2010; Morel, 2010; Hattum, 2010 Regionaal 13 14
 8. 8. 15-2-2019 8 Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie 15 16
 9. 9. 15-2-2019 9 Presentatie- en profileringsscan • Uitstraling: staat centraal in positionering • Externe expert die naar uw bedrijf bekijkt • Focus op uitstraling en profilering (7 thema’s) • Offline en online • Compact rapport • Voor winkel en horeca • Praktische adviezen • Alle detailhandel- en horecabedrijven in centrum Haren krijgen scan aangeboden Voorbeeld presentatie- en profileringsscan 17 18
 10. 10. 15-2-2019 10 Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie Smartagent, 2011; Lamme, 2010; Morel, 2010; Hattum, 2010 19 20
 11. 11. 15-2-2019 11 Interpretatie: Carol S. Pearson - Awakening the Heroes Within Wij Avontuurlijk Wij controle Ik Controle Ik Avontuurlijk Liefhebber Beschermer Koopman GoedaardigeLeider Deskundige Magiër Held Schepper Avonturier Nar Rebel Toekomst: • Geloven • Vertrouwen • Ervaren Angela Ahrends, 2013 21 22
 12. 12. 15-2-2019 12 Matthieu Bloem Bloem goud- en edelsmederij 23 24
 13. 13. 15-2-2019 13 De Jongens Hoogeveen 25 26
 14. 14. 15-2-2019 14 Dignita 27 28
 15. 15. 15-2-2019 15 Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie Branchering en acquisitie • Branchering: mix van aanbod detailhandel, horeca, diensten • Complete voorzieningen voor lokale bezoeker • Extra focus op positionering • Brancheringsplan: • In beeld brengen sterkten en zwakten in branchering • In beeld brengen gewenste toevoegingen • Doel: gerichte acquisitie 29 30
 16. 16. 15-2-2019 16 Ontwikkeling winkelmeters 2017 en 2019 Leegstandspercentage 2017 4,7% 2019 7,2% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Totaal 00-Leegstand 11-Dagelijks 22-Mode & Luxe 35-Vrije Tijd 37-In/Om Huis 38-Detailh Overig 2017 2019 Vergelijking met benchmark 2019 (56 referentieplaatsen) Oppervlakte (m2’s WVO) Haren 25.495 Benchmark 34.551 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 00-Leegstand 11-Dagelijks 22-Mode & Luxe 35-Vrije Tijd 37-In/Om Huis 38-Detailh Overig 59.210-Horeca Haren Benchmark 31 32
 17. 17. 15-2-2019 17 Bidbook • Acquisitie-instrument voor nieuwe bedrijven • Helderheid over koers, positionering • Aanwezige bedrijven, contactpersonen • Inzicht in beschikbare panden • Online en offline Hardenberg 33 34
 18. 18. 15-2-2019 18 Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie Loop- en zichtlijnen • Uitstraling begint op straat • Rol entrees • Looplijnen moeten uitnodigen en passen bij de sfeer van Haren • Belang openbare ruimte • Cruciale rol vastgoed (wanden, hoeken) • Schouw • Concrete verbetervoorstellen met gemeente en private eigenaren Schouw (icm bebording, routing en parkeren) 4 maart, 13.00- 16.00u. Geef je op! 35 36
 19. 19. 15-2-2019 19 Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie Bebording, routing en parkeren (M) • Conclusie uit visie: voldoende parkeren, maar niet altijd goed vindbaar • Belang van goed parkeerverwijssysteem • Gastvrijheid voor autobezoeker • Loop-schouw (combinatie met loop- en zichtlijnen) • ‘Auto-schouw’ • Aanbieden verbeterplan aan gemeente 37 38
 20. 20. 15-2-2019 20 Van positionering naar 6 projecten • 1) Presentatie en profilering ondernemingen • 2) Professioneel en gastvrij ondernemerschap • 3) Branchering en acquisitie • 4) Loop- en zichtlijnen • 5) Routing en parkeren • 6) Uitwerking marketingcommunicatie Quantumdenken Associatief Denken Serieel Denken Denken Betekenis Vormgeving, Framing, kleur, conceptueel denken enz. Meer verkopen, omzetverhoging enz. Imago Omzet Identiteit 39 40
 21. 21. 15-2-2019 21 medewerkers Klant Bezoeker Passant Communicatie Waarden Relevantie Emotie Betekenis Verkoop Uniek Identiteit Gratis Meeste Beste Grootste Korting Newton Quantum Quantum vs. Newton Quantum Newton Complex Eenduidig Chaotisch Volgens duidelijke regels Onzeker Beheersbaar Vertrouwen Zekerheid Bottom-up Voorspelbaar Leiderschap Controle Experimenteel Management Zelf organiserend Reactief 41 42
 22. 22. 15-2-2019 22 Ondernemers Medewerkers Klanten binnenstad Bezoekers binnenstad Marketing en Communicatie Vertaling DNA Vertaling DNA 43 44
 23. 23. 15-2-2019 23 Vertaling DNA Gastvrijheid 45 46
 24. 24. 15-2-2019 24 47

×