Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Madeleine berättar om matspjälkningssystemet

698 views

Published on

Vi har jobbat med organsystemen, här är Madeleines presentation.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Madeleine berättar om matspjälkningssystemet

  1. 1. MATSPJÄLKNINGSSYSTEMET bert -> INNEHÅLL • Bert raportetrar • Matens väg • Fakta FAKTA OM MATSPJÄLKNINGSSYSTEMET • MATSPJÄLKNINGSSYSTEMET ÄR ETT SYSTEM SOM HJÄLPER DIG ATT FÅ GENOM DET DU ÄTER FRÅN MUNNEN TILL RUMPAN . • SYSTEMET DU ANVÄNDER NÄR DU ÄTER OCH DRIKER HETER MATSPJÄLKNINGSSYSTEMET. EN RESA GEN OM MATSPJÄLKNINGSSYSTEMET
  2. 2. MUNNEN första stoppet i matspjälkningssy stemet I munnen ändras din mat till en gegga vi säger att du äter Bert köttbulle han är också matspjälkningsreporter. Du tuggar Bert som blandas med saliv . Saliv är det som gör att din mat blir geggig din mat som idag heter Bert köttbulle blir till en liten lätt Köttbullsgegga. När du sväljer åker maten ner i Matstrupen Bert köttbulle -> Bert rapporterar från : MUNNEN. Det här händer. FAKTA OM SALIV saliv är en vätska som åker upp och ner från matstrupen till munnen.
  3. 3. MATSTRUPEN andra stoppet i MATSPJÄLKNIN GSSYSTEMET  När du sväljer maten hamnar det i Matstrupen. När maten kommer till svalget stängs luftstrupen igen med ett lock på så sett hamnar din mat inte i lungorna. matstrupen leder maten från Munnen till Magsäcken. BERT RAPORTERAR FRÅN: Matstrupen fakta om Svalget. svalget har två rör som leder till 1. lungorna (det röret heter Luftstrupen) och 2. magsäcken ( det röret heter Matstrupen) här ligger matstrupen
  4. 4. magsäcken tredje stoppet i matspjälknings systemet magsäcken är en påse som är gjord av muskler den blir större när maten kommer och mindre när påsen är tom på mat. I magsäcken blandas maten med magsaft ,den innehåller ett ämne som delar upp proteinet i din mat så att din kropp kan Bert raporterar från: använda dem. magsäcken
  5. 5. tunntarmen fjärde stoppet i matspjälknings systemet. tunntarmen är ungefär 6 meter lång för att få plats i din lilla mage är den ihop ringlad den första biten i tunntarmen heter tolvfingertarmen. Till tolvfingertarmen kommer galla från gallblåsan och bukspott från bukspottskörteln. matsmeten åker efter det vidare till tjocktarmen
  6. 6. tjocktarmen femte stoppet i matspjälknings systemet. tarm peristaltik vad är det? tarm peristaltik är när tarmarna kläms ihop för att klämma vidare maten.  resten av geggan åker till tjocktarmen med tarmperistaltik.tjock tarmen går från tunntarmen till ändtarmen.
  7. 7. ändtarmen HEJDÅ BAJSET! geggan som är över efter resan kommer till ändtarmen HEJDÅ BAJSET!
  8. 8. källförtäckning FAKTA HITTAD I puls biologi-männsikan  BILDER HITTADE I  clipart

×