Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ellära och magnetism 1

2,293 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ellära och magnetism 1

 1. 1. ELLÄRA OCH MAGNETISM Grunder i magnetism 2013-01-22
 2. 2. MAGNETISM    De flesta metaller har en egenskap som kallas för magnetism Det innebär att metallen har en förmåga att dra till eller stöta ifrån sig andra magnetiska material Vad detta berodde på visste man inte när det upptäcktes, men man förstod direkt att dessa egenskaper kunde användas
 3. 3. VAD BEROR MAGNETISM PÅ?     Magnetism beror på elektroner i ämnets atomkärna Elektronerna har negativ laddning, men även en så kallad magnetisk sinn, som kan vara antingen +1/2 eller -1/2 I de flesta ämnen har elektronerna lika många elektroner med positivt spinn som med negativt spinn, så dessa tar ut varandra I vissa metaller har elektronerna olika antal spinn, vilket gör att ett spinn blir dominerande. Dessa ämnen blir magnetiska
 4. 4. HUR UPPTÄCKER VI MAGNETISM?       Magnetiska föremål har en egenskap att dra till sig eller stöta bort andra magnetiska föremål När två magnetiska material dras till varandra säger vi att de attraherar varandra När två magnetiska material stöter ifrån varandra säger vi att de repellerar varandra Alla magneter har en så kallad nord och sydända Motsatt sida attraherar varandra Samma sida repellerar varandra
 5. 5. PERMANENTMAGNET Magneter kan ha många olika former och styrkor, men de är alla konstruerade på samma sätt, med en nord och en sydända  Stavmagnet   Hästskomagnet
 6. 6. ATTRAKTION OCH REPELLATION  Stavmagneten
 7. 7. MAGNETFÄLT    Alla magneter har ett osynligt magnetfält Det är detta magnetfält som påverkar material runt om det Detta magnetfält går ut från magnetens nordpol och går in i magnetens sydpol
 8. 8. JORDENS MAGNETFÄLT Även jorden är en magnet och har ett magnetiskt fält  Det beror på att jordens kärna innehåller flytande metall som ger jorden magnetiska egenskaper  Däremot är geografin fel, så när vi säger jordens nordpol är det egentligen en sydpol och tvärtom 
 9. 9. ATT LÄSA I HÄFTET

×