Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamara(muzej nikole tesle)

2,640 views

Published on

 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service HelpWriting.net who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend HelpWriting.net to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tamara(muzej nikole tesle)

 1. 1. MuzejNikoleTesle<br />
 2. 2. Polifazni sistem<br />HidraulicnaanalogijaizradjenapoTeslinojzamisli, upoznajeposetiocasaTeslinompredstavomfizičkihprincipaformiranjaobrtnogmagnetnogpoljaivizuelnoprikazujevektorskosabiranjedvejulinearnoorijentisanih.<br />Na Svetskojizložbi u Čikagu, 1893. godine Tesla je izložioisvojduhoviti model indukcionogmotora u kojem je rotor slobodnorotirajucemetalnojaje. Ovajmodel, zajednosaradnimmodelomprvog "pravog“ indukcionogmotorasarotoromu kratkomspoju pokazujenajvažnijideo<br />Teslinogpolifaznogsistema.<br />
 3. 3. Polifaznisistem<br />Teslinipatentibilisuosnovakonstrukcije<br />prvihvelikihgeneratorazavišefaznestruje, <br />o čemusvedočiipločasajednogod<br />generatorahidrocentralenaNijagari(1899), postavljenauz model hidroenergetskogsistema. Datum puštanja u radprvihmašina u ovojhidrocentralistvarni je početakelektrifikacijesveta. Mali model hidroenergetskogsistemasatrofaznimnaizmeničnimstrujama, u ovojprostoriji, prikazujesvebitneelementeTeslinogizuma.<br />Pričao Teslinimizumimanastavljase turbinombezlopatica(1913), pumpomiobrtomerom, konstruisanimpoistomprincipu. Na ovimpronalascima Tesla je radio višeod 20 godina, pokušavajućidaihusavršiiprimeni u praksi, a tekkrajem 20. vekapočelisudapobudjujupravointeresovanjeidanailazenarazumevanje u naučnomsvetu.<br />
 4. 4. Teslintransformatoriradioveze<br />Tesla je prviuspeodasvojimoscilatorimaproizvedestrujevisokeučestanostiinaponaodvišemilionavolti. To je omogućilorazvojnovihoblastitehnike. Tesla je eksperimentisao u svojojlaboratoriji u Njujorku, kaoi u laboratoriji u KoloradoSpringsu.<br />Teslinvisokofrekventnioscilatorsavelikimtransformatorom,uradjenje 1955. godinepotehničkimopisimaizKoloradoSpringsa. Dostiženaponodoko 200.000 volti, ivećpolaveka, kaoprvimuzejskiTeslintransformatornasvetu, zadivljujeposetioceiuveseljavadecu.<br />Pored velikogoscilatoranalazi se ijedanmanjioscilator, s kakvima je Tesla eksperimentisaoindukujućisvetlosneefektepripražnjenjima u cevima s razredjenimgasomUzovaj model stojiitekstpresudeVrhovnogsudaSAD-a (1943), kojim je Teslinimizumima u tojoblastidatoprvenstvopredMarkonijevim.<br />
 5. 5. Teledirigovanje<br />Teslinaistraživanjaidostignuća u oblasti  teleupravljanjaprikazanasurekonstruisanimradnimmodelombrodića, kojim je postaviotemeljeteleupravljanja, kada je u Njujorku, 1898. godineprikazaomogućnostupravljanjabežičnimputemmehaničkimnapravamauopšte.<br />Razvitak teledirigovanog upravljanja pokazuje koliko je Tesla svojim izumima i eksperimentima išao ispred svoga vremena, predviđajući razvitak teleautomatike. Veliki snimak antene Tesline "Svetske radio stanice", koju je podigao na Long Ajlendu, pored Njujorka, govori o njegovoj nameri da sagradi emisionu stanicu posebnih namena. Po njegovoj zamisli, ta stanica, sagradjena 1900. godine, trebalo je da bežičnim putem celom svetu, prenosi ne samo vesti, već i muziku i fotografske snimke. Ta velika zamisao nije se ostvarila; ostao je to Teslin neostvaren san.<br />
 6. 6. Teledirigovanje<br />Priznanja<br />O značajunjegovihpronalazaka, u poslednjemdeluizložbe, govoremnogobrojnaodlikovanja, počasnediplomeinagrade.<br />Odsvihpriznanja, svakako je najvećeonokoje mu je posmrtnododelila, 1960. godine, Medjunarodnakomisijazaelektrotehniku, nazasedanju u Filadelfiji. Ta komisijaodlučila je da, u celomsvetu, mernajedinicamagnetneindukcijedobijenaziv "Tesla" , čime je Tesla uvršćenmedjuvelikane, kaoštosu: Volta, Amper, Faradej, Kelvin...<br />Teslinaposmrtnamaska, poslednji je eksponat, a pored njesuistaknuterečiameričkogpronalazačaArmstronga: "Svetćejošdugomoratidačekana um ravanTeslinom, postvaralačkimmogućnostimaipobogatstvumašte." <br />
 7. 7. Ličnipredmeti, prepiska<br />OdabranisupredmetiizTeslinezaostavštine, kojinajkarakteristicnijeosvetljavajunjegovuizuzetnulicnost, nacinživotaiodnose s drugima. U vitrinamasuizloženi:sesir,stap,putnatorba,sitniceizsvakodnevnozivota-pozivnice,pozorisnekarte.<br />Kao najdražuuspomenunarodnikrajiporodicu Tesla je celogživotacuvaoposebnovezenunarodnutorbu, kakve se nose u Lici, rucniradnjegovemajkeDjuke. U vitrinama se nalazinizodabranihdokumenataifotografijaizbogateTeslineprepiskesanajprisnijimprijateljima, književnicimaiumetnicima,MarkomTvenomR. A. Džonsonom, koji je prepevaonekolikoTeslinihprevodapesamaJovanaJovanovicaZmaja, zatimDžordžomVestingahusomidrugima.<br />
 8. 8. Ličnipredmeti, prepiska<br />U posebnojvitriniprezentovane (predstavljene) susacuvanefotografijeTeslinihnajbližihrodjaka: ocaMilutina, sestaraMarice, Angeline iMilke, ujakaNikoleipradede Tome.<br />PosetaBeogradu, 1892. godine, ostala je zabeležena u tadašnjimbeogradskimnovinama, kojesuizložene, kaoipismakoja je Tesla dobioodknjiževnika Laze Kostica.<br />InstrumentiizTeslinihlaboratorija<br />Izloženisumerniinstrumentizamerenjejacinestruja, naponaiotpora, kaoipriborzatehnickocrtanjeialatkorišcen u laboratoriji.<br /> <br />U poslednjojvitriniovogadelanalaze se dokumenta o njegovojsmrtiisahrani u Njujorku (1943)<br />
 9. 9. Kolorado Springs<br />Тесла је 1899. одлучио да се пресели и настави истраживања у Колораду спрингдсу, где је имао довољно простора за своје експерименте са високим напонима и високим учестаностима. По свом доласку је новинарима изјавио да намерава да спроведе експеримент бежичне телеграфије између Пајкс Пика (врх стеновитих планина у Колораду) и Париза. Теслини експерименти су убрзо постали предмет урбаних легенди. У свом дневнику је описао експерименте који се тичу јоносфереи земаљских таласа изазваних трансферзалним или лонгитудиналним таласима.<br />Тесла напушта Колорадо Спрингс 7. јануара 1900., а лабораторија се руши и распродаје за исплату дуга. Међутим, експерименти у Колорадо Спрингсу су Теслу припремили за следећи пројекат, подизање постројења за бежични пренос енергије. У то време пријављује патент у области резонантних електричних осцилаторних кола.<br />
 10. 10. Светска радио станица на Лонг Ајленду<br />Тесла почиње планирање Светске радио станице - Ворденклајф куле 1890. године са 150.000 $ (од којих је 51% улаже Џеј Пи Морган). Градња почиње 1901. године, а јануара 1902. године га затиче вест да је Маркони успео да оствари трансатлантски пренос сигнала. Јуна 1902. је Тесла преместио лабораторију из улице Хјустон у Ворденклајф. Велелепна кула Светске радио станице још није довршена, а главни финансијер, Морган, се новембра повлачи из подухвата, док су новине то пропратиле натписима Теслин Ворденклајф је милионска лудорија. Године 1906. Тесла напушта кулу и враћа се у Њујорк. Та кула је током Првог светског рата <br />размонтирана, под изговором да може<br />послужити немачким шпијунима. Амерички патентни<br />завод је 1904. године поништио претходну одлуку и доделио Ђуљелму Марконију патент на радио, чак је<br />и Михајло Пупинстао на страну Марконија. Од<br />тада почиње Теслина борба за повратак радио <br />патента.<br />
 11. 11. Urna s posmrtnimpepelom<br />. U trećojprostorijiMuzejapostavljena je urna s Teslinimposmrtnimpepelom, u pozlaćenojkugli, nakamenompostolju. Tesliniposmrtniostacikremiranisu u Njujorku, a 1957. godineprenesenisu u Beograd<br />
 12. 12. Zanimljivosti<br />Споменик Николи Тесли испред ЕТФа у Београду<br />Хотел Њујоркер Никола Тесла и Краљ Петар II<br />Новчаница од 100српских динара на којој је лик Николе Тесле<br />Хотел Њујоркер Спомен плоча Тесли на хотелу<br />Пасош Николе Тесле<br />Споменик Николи Тесли близу Нијагариних водопада, Канада <br />Спомен плоча Николи Тесли код Сабора у Загребу<br />Телеграм Владка Мачека Николи Тесли<br />
 13. 13. Biografija<br />Nikola TESLA, elektroinženjer, pronalazač(10. 7. 1856-7. 1. 1943) Nikola Tesla, američki naučnik srpskog porekla, najviše je doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Po njemu je jedinica međunarodnog SI sistema dobila naziv — mera za magnetnu indukciju "tesla". Tesla je konstruisao generator struja visoke frekvencije i napona, danas poznat kao "Teslin transformator", transformator bez jezgra, Teslina zavojnica, ili Teslin kalem.<br />U perioduod 1881. do 1882. godineradi u Budimpešti, u Centralnomtelegrafskomuredu. Upravotuzapočinjesvojvelikipronalazački period — usavršavaaparatzapojačanjeglasakodtelefona, a februara 1882. godinedolazinaideju o obrtnommagnetnompolju.<br />
 14. 14. VazneGodine<br />10.7.1856.-Rodjenje NikoleTesle<br />1882.-Izumeo nacinstvaranjaobrnutogmagnetnogpolja.<br />1883.-Izumeo indukcioni motor<br />2.6.1892.-Poseta Beogradu<br />1891.-Izumeo varnickioscilator<br />1896.-Poceo saradomhidrocentralanaNijagarinimvodopadima<br />1896.-objavio prvirado X-zracima<br />1897.-Patentirao bazicnisistemradija<br />1898.-prve registracijedaljinskogupravljanja<br />3.7.1899.-Izumeo visokonaponskipredajnik<br />1900.-Zapoceo izgradnjuvordenkrifttornja<br />1928.-Izumeo avionsavertikalnimuzletanjem I sletanjem<br />1937.-Napravio oruzje<br />7.1.1943.-Smrt NikoleTesle<br />
 15. 15. HVALA NA PAZNJI<br />Autor:TamaraPavlovic VIII2<br />

×