Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Ba Mv Devlieger Liesbeth

603 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

1 Ba Mv Devlieger Liesbeth

 1. 1. Coördinatie en ondersteuning van het lokale integrale veiligheidsbeleid
 2. 2. Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) <ul><li>Belast met het ontwikkelen en ondersteunen van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid inzake criminaliteit op lokaal vlak. </li></ul><ul><li>4 diensten: - Dienst Lokale Opvolging - Dienst Diefstal en Thematische Preventie - Dienst Financiën - De Dienst Procesbegeleiding en -ondersteuning </li></ul>
 3. 3. Contractuele dispositieven inzake preventie en / of veiligheid <ul><li>Opdrachten van de Dienst L okale Opvolging </li></ul><ul><li>Activiteiten in 2007 </li></ul>
 4. 4. Opdrachten van de Dienst Lokale Opvolging <ul><li>Uitwerken, opvolgen en evalueren van strategische veiligheids- en preventieplannen </li></ul><ul><li>Opvolgen en goedkeuren van de zonale veiligheidsplannen </li></ul><ul><li>Analyseren van verkeersveiligheidsovereenkomsten </li></ul><ul><li>Ontwikkelen en overbrengen van nieuwe acties </li></ul><ul><li>Omkaderen van het personeel van de plannen en bieden van methodologische ondersteuning aan de lokale actoren, enz. </li></ul>
 5. 5. Activiteiten in 2007 <ul><li>Beleid van de Minister van Binnenlandse Zaken voorbereiden </li></ul><ul><li>Oprichting van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 </li></ul><ul><li>Deelname aan de begeleidingscomités van wetenschappelijke onderzoeken </li></ul><ul><li>Uitvoeren van de financiële controle van de strategische plannen </li></ul><ul><li>Voorbereiden en opvolgen maatregelen i.v.m. ‘Fonds Europese Toppen’ </li></ul><ul><li>Voorbereiden en opvolgen dossiers i.v.m. actieplannen verkeersveiligheid </li></ul><ul><li>Voorbereiden en opvolgen dossiers i.v.m. ZVP </li></ul><ul><li>Organisatie van de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie </li></ul><ul><li>Internationale aspecten </li></ul><ul><li>Beantwoorden van vragen en adviesaanvragen </li></ul><ul><li>Drugsproblematiek </li></ul>
 6. 6. Actieplan kustcriminaliteit <ul><li>KAP - Opgestart in 1997 - Aanpak van de kleine criminaliteit aan de kust </li></ul><ul><li>KAP-personeel: Eind 2007: 44 veiligheidsbeambten actief in 9 kustgemeenten </li></ul><ul><li>Preventieacties </li></ul>
 7. 7. Preventieacties <ul><li>Lokaal gerichte acties </li></ul><ul><li>Specifieke zomeracties (juli-augustus) </li></ul><ul><li>Bovenlokale acties in het kader van fietsdiefstalpreventie </li></ul>
 8. 8. De preventie van diefstal en andere criminaliteitsfenomenen <ul><li>Beveiliging van de burgers tegen diefstal </li></ul><ul><li>Diefstallen in voertuigen </li></ul><ul><li>Fietsdiefstal </li></ul><ul><li>Beveiliging van zelfstandige ondernemers </li></ul><ul><li>Beveiliging van overige typen risicogebouwen </li></ul><ul><li>Controlesysteem van identiteitsdocumenten </li></ul>
 9. 9. Beveiliging van de burgers tegen diefstal <ul><li>Belastingvermindering voor de beveiliging van privé-woningen </li></ul><ul><li>Virtueel huis </li></ul><ul><li>Toezicht bij afwezigheid en checklist veilig met vakantie </li></ul><ul><li>E-TPA </li></ul><ul><li>Batibouw </li></ul><ul><li>Technopreventief adviseur </li></ul><ul><li>Campagne traceerbaarheid gestolen voorwerpen </li></ul><ul><li>Gauwdiefstal </li></ul><ul><li>Diefstal met list </li></ul>
 10. 10. Beveiliging van overige typen risicogebouwen <ul><li>De beveiliging van bouwwerven </li></ul><ul><li>De beveiliging van ziekenhuizen </li></ul><ul><li>De beveiliging van gemeentehuizen </li></ul><ul><li>De beveiliging van schoolgebouwen </li></ul>
 11. 11. Perspectieven voor 2008 <ul><li>Activering van een adviesfunctie op lokaal vlak </li></ul><ul><li>Lokale Veiligheidsdiagnostiek (VLD) </li></ul><ul><li>Analyse van de nieuwe zonale veiligheidsplannen </li></ul><ul><li>Een uitvoerige geïnformatiseerde verwerking </li></ul><ul><li>Inbraakpreventie </li></ul><ul><li>Criminaliteit ten aanzien van senioren </li></ul><ul><li>Geweldspreventie </li></ul><ul><li>Jongeren als specifieke doelgroep </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van permanente overlegstructuren </li></ul>

×