Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Internet

520 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Internet

 1. 1. ICT 2 Het Internet 1
 2. 2. Het Internet • Welke diensten zijn beschikbaar op het Internet? • Wat is nodig om op het internet te geraken? 2
 3. 3. Welke diensten zijn beschikbaar op het internet? • World Wide Web (www) – URL (Uniform Resource Locator) – HTML (HyperText Markup Language) – Hypertekst – Plug-ins • E-mail • FTP (File Transfer Protocol) • Nieuwsgroepen • Chatten 3
 4. 4. Word Wide Web (www) • Wat? • Een verzameling van websites • Wat is Surfen? • informatie zoeken op het internet • Wat is een browser? • Een bladerprogramma waarmee je de internetpagina’s kan zien op het scherm. • De codes (HTML, …) worden omgezet in tekst, beeld en geluid. • De meest gekende browsers? • Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera 4
 5. 5. URL (Uniform Resource Locator) • Wat? • Adresseringsmethode voor het terugvinden van bestanden (informatie) op het internet. • Wereldwijd uniek adres voor elk bestand op een willekeurige server. • Voorbeelden: • http://www.khbo.be/ofm/professionele- bachelor • http://www.stubru.be/stubru_master/ muziek/home/index.html 5
 6. 6. Hoe is een URL opgebouwd? http://www.khbo.be/seb/opleidingen.htm • protocol http:// • hostnaam www.khbo.be • pad seb • bestandsnaam opleidingen.htm 6
 7. 7. Hoe is een URL opgebouwd? http://www.stubru.be/stubru_master/ muziek/home/index.html • protocol http:// • hostnaam www.stubru.be • pad stubru_master/muziek/home • bestandsnaam index.html 7
 8. 8. Hostbenaming • Wat? • Naam van de www-server waarop websites terug te vinden zijn. • Wat is een IP-adres (Internet Protocol)? • Elke internetcomputer heeft een uniek IP-adres. • Bv. 193.121.139.1 • DNS • Domain Name System • De Name Server houdt lijsten bij van welke naam bij welk IP-adres hoort. 8
 9. 9. Hostbenaming Naam www.khbo.be • www = subdomain (second level domain) • khbo = domeinnaam (moet geregistreerd worden!) • be = topdomein (top level domain) .be, .nl, .fr, .uk, … .com (commercieel) .edu (onderwijs) .gov (Am. overheid) .org (publieke & privé- .net (netwerken) organisaties) .pro (Accountants, .museum (musea) Advocaten ...) 9
 10. 10. Pad en Bestandsnaam • Pad • Plaats (map) waar de informatie (HTML- bestand) staat op de host (op het internet). • Bestandsnaam • De naam van het bestand dat moet geopend worden om de webpagina te tonen (bv. opleidingen.htm). • Indien geen naam vermeld? • Dan wordt er automatisch gezocht naar de home pagina. 10
 11. 11. Samengevat: URL subdomein topdomein SLD TLD domeinnaam pad protocol bestandsnaam http://www.khbo.be/seb/opleidingen.htm hostnaam 11
 12. 12. URL • Waar wordt de URL ingegeven? • In de adresbalk van de browser. • Hostbenaming is voldoende (bv. www.khbo.be) • Homepagina van website: • index.htm, default.htm of home.htm • Voor de URL staat een icoontje. • Explorerlogo (Internet Explorer) of favicon. 12
 13. 13. HTML • Afkorting van? • HyperText Markup Language • Betekenis? • Taal die gebruikt wordt voor de opmaak van webpagina’s (metataal). • Hoe een HTML-document maken? • Zelf HTML-code schrijven (ASCII-editor). • HTML-editor gebruiken: – Frontpage, Dreamweaver, Adobe GoLive … – = WYSIWYG 13
 14. 14. Hypertekst/hyperlinks • Wat is Hypertext? • De tekst waaruit een internetpagina is opgebouwd. • Achter de tekst schuilt een heel scala aan codes (voor opmaak zoals vet, cursief …). • Hoe herken je een hyperlink? • Gekleurde en/of onderstreepte tekst, afbeeldingen (iconen) of knoppen (buttons) • De muisaanwijzer verandert in een wijzend handje . 14
 15. 15. Plug-ins • Wat? • Kleine programma’s die geïntegreerd worden in de browser en er extra mogelijkheden (geluid, video, animatie …) aan geven. • Wordt als uitbreiding gedownload indien nodig. • Voorbeelden – Flash van Macromedia – Windows Media Player – Java 15
 16. 16. Welke diensten zijn beschikbaar op het internet? • World Wide Web (www) – URL (Uniform Resource Locator) – HTML (HyperText Markup Language) – Hypertekst – Plug-ins • E-mail • FTP • Nieuwsgroepen • Chatten 16
 17. 17. E-mail (Electronic Mail) • loginnaam@domein – Loginnaam identificeert e-mailaccount van gebruiker. – Domein (postbus/mailbox): computer waar de e-mail postbus beheerd wordt (mailserver). • alias/pseudoniem – Meestal voornaam.familienaam • Vb.1: Provider: e-mailadres pjkjm007@skynet.be alias = wim.vermeulen@skynet.be • Vb.2: KHBO: e-mailadres s14972@student.khbo.be alias = piet.vanneste@student.khbo.be 17
 18. 18. Welke diensten zijn beschikbaar op het internet? • World Wide Web (www) • E-mail • FTP • Nieuwsgroepen • Chatten • … 18
 19. 19. FTP (File Transfer Protocol) • Wat? • Bestanden en programma’s kopiëren tussen internet hosts. • Speciale pakketten: – WS-FTP (www.ipswitch.com) – CuteFTP (www.cuteftp.com) – Filezilla (http://filezilla-project.org/ – gratis van het internet te downloaden (www.tucows.com). • Anonieme FTP • Down- en uploaden van bestanden zonder account/paswoord • FTP met account • KHBO: Toegang persoonlijke homedirectory Brugge: filezilla 19
 20. 20. Nieuwsgroepen (Usenet) • Wat? • Berichten uitwisselen met een groep ontvangers. • Discussies over alle mogelijke onderwerpen. • Voorbeeld – Google – Skynet • Nieuwslijsten • Combinatie van e-mail en nieuwsgroepen. 20
 21. 21. Het Internet • Welke diensten zijn beschikbaar op het Internet? • Wat is nodig om op het internet te geraken? 21
 22. 22. Overzicht Internetverbinding ISP P C S ISP P Hardware Communicatie SW Applicatie SW Abonnement bij ISP 22
 23. 23. Wat is nodig om op het internet te geraken? 1 Hardware • Computer: platform-onafhankelijk • Communicatie-apparaat: bv. modem 23
 24. 24. Wat is nodig om op het internet te geraken? 2 Internetverbinding • Breedbandverbinding – ISDN (Integrated Services Digital Network) – ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – Kabel (Telenet) • Leased Line • Satellietverbinding en WLL (Wireless Local Loop) 24
 25. 25. Wat is nodig om op het internet te geraken? 3 Communicatie Software • Nut? • Nodig voor een verbinding met een provider. • Aanwezig in besturingssysteem Windows: • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) • Bij verbinding: ingeven van account: gebruikersnaam (User-Id) paswoord 25
 26. 26. Wat is nodig om op het internet te geraken? 4 Applicatiesoftware • browser (Internet Explorer, Firefox…) • e-mailprogramma (Outlook Express, Outlook ...) • chatprogramma (mIRC ...) • FTP-cliënt (WS-FTP, CuteFTP, FileZilla …) • nieuwslezer (Outlook Express) • internet messenger (MSN, Yahoo, ICQ ...) • anti-virusprogramma (McAfee, Norton ...) • firewall (Norton Internet Security …) 26
 27. 27. Wat is nodig om op het internet te geraken? 5 Abonnement bij een ISP • Provider verschaft toegang tot het internet. • Provider verleent technische bijstand (helpdesk). • Keuze van een provider: – kostprijs – webruimte voor eigen website – aliassen (e-mailaccount) – aantal mailboxen – snelheid van het inbelpunt – vast IP-adres 27
 28. 28. Belangrijkste ISP’s in België PSTN Breedband • Belgacom Skynet • Telenet met Belgacom.net • Easynet EasyDSL • Cable & Wireless • Scarlet • Scarlet • Skynet ADSL • Tiscali • XS4All.be ADSL • VT4 •… • XS4All.be •… 28

×