Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unesco pasaules atmina_vilks_a

1,518 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unesco pasaules atmina_vilks_a

 1. 1. UNESCOUNESCO programmasprogrammas „Pasaules„Pasaules atmiņa” un tāsatmiņa” un tās darbībasdarbības aktualitātesaktualitātes Andris Vilks, Latvijas NacionālāsAndris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktorsbibliotēkas direktors 16.06.200916.06.2009 JelgavāJelgavā
 2. 2.  Par UNESCO programmu “PasaulesPar UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”atmiņa”  Par reģistriemPar reģistriem  LatvijaLatvija  Nacionālais reģistrsNacionālais reģistrs
 3. 3.  Programma „Pasaules atmiņa” (Programma „Pasaules atmiņa” (Memory of theMemory of the WorldWorld). Programma „Pasaules atmiņa” ir dibināta). Programma „Pasaules atmiņa” ir dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tāmantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē. Programma tiecas apzināt šoizziņu visā pasaulē. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu unmantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu unaizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu. 1995. gadā šīs programmas ietvarosatpazīstamu. 1995. gadā šīs programmas ietvaros tika dibināts „Pasaules atmiņas” reģistrs, kurā tiektika dibināts „Pasaules atmiņas” reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāraiekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības. 2001. gadā UNESCO Pasaulesrakstura liecības. 2001. gadā UNESCO Pasaules atmiņas sarakstā tika iekļauts Dainu skapis.atmiņas sarakstā tika iekļauts Dainu skapis.
 4. 4. Programmas struktūraProgrammas struktūra  Reģistri (globālais, reģionālais unReģistri (globālais, reģionālais un nacionālais līmenis)nacionālais līmenis)  Reģionālie projektiReģionālie projekti  Čikči (Jikji) Pasaules atmiņas balvaČikči (Jikji) Pasaules atmiņas balva  Galerija on-line (e-Heritage)Galerija on-line (e-Heritage)
 5. 5. Globālais reģistrsGlobālais reģistrs Toškenta (Septembris 1997)Toškenta (Septembris 1997) Vīne (Jūnijs 1999)Vīne (Jūnijs 1999) Čeongju (Jūnijs 2001)Čeongju (Jūnijs 2001) Gdaņska (Augusts 2003)Gdaņska (Augusts 2003) Lijianga (Jūnijs 2005)Lijianga (Jūnijs 2005) Pretorija (Jūnijs 2007)Pretorija (Jūnijs 2007) Barbadosa (2009)Barbadosa (2009)
 6. 6. NominācijasNominācijas  Vienu reizi divos gadosVienu reizi divos gados  Vadlīnijas (kritēriji – unikalitāte, vieta,Vadlīnijas (kritēriji – unikalitāte, vieta, laiks, cilvēki, ietekme, menedžmentalaiks, cilvēki, ietekme, menedžmenta plāns u.c.)plāns u.c.)  Starptautiskā ekspertu padomeStarptautiskā ekspertu padome  Ne vairāk par 2 no vienas valstsNe vairāk par 2 no vienas valsts  Galvenais kritērijs – ietekme uz visuGalvenais kritērijs – ietekme uz visu pasaulipasauli
 7. 7. To vidūTo vidū 2001. Latvijas Zinātņu akadēmijas2001. Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras un mākslas institūta FolklorasLiteratūras un mākslas institūta Folkloras krātuves “Dainu skapis” 2001.gadakrātuves “Dainu skapis” 2001.gada nominācijanominācija 2009. Baltijas ceļa dokumentācija2009. Baltijas ceļa dokumentācija
 8. 8. UNESCOUNESCO Ģenerāl-Ģenerāl- direktordirektor ss K.MacurK.Macur aa RīgāRīgā
 9. 9. Reģionālie reģistriReģionālie reģistri  Latīņamerikas un Karību reģistrsLatīņamerikas un Karību reģistrs  Āfrikas reģistrsĀfrikas reģistrs  Āzijas – Klusā okeāna reģistrsĀzijas – Klusā okeāna reģistrs  Arābu valstu reģistrs (new!)Arābu valstu reģistrs (new!)  Baltijas jūras valstu reģistra neveiksmeBaltijas jūras valstu reģistra neveiksme (2003.gadā Gdaņskā)(2003.gadā Gdaņskā)
 10. 10. Starptautiskie projektiStarptautiskie projekti  Slave Trade ArchivesSlave Trade Archives  VOC ArchivesVOC Archives
 11. 11. Reģionālie projektiReģionālie projekti  Memoria de IberoamericaMemoria de Iberoamerica  West African PostcardsWest African Postcards  Photographic Collections in Latin America aPhotographic Collections in Latin America an
 12. 12. Nacionālie projektiNacionālie projekti  Armenia - Virtual MatenadaranArmenia - Virtual Matenadaran  Bulgaria - Saint SophiaBulgaria - Saint Sophia  Colombia - 100 years of Architecture - PhotographyColombia - 100 years of Architecture - Photography  Czech Republic - Antiphonarium SedlecenseCzech Republic - Antiphonarium Sedlecense  Czech Republic - Catalogue of Arabic Manuscripts of the National LibraryCzech Republic - Catalogue of Arabic Manuscripts of the National Library  Czech Republic - Chronicle of Council of ConstanceCzech Republic - Chronicle of Council of Constance  Czech Republic - Prague ManuscriptsCzech Republic - Prague Manuscripts  Czech Republic - The Catalogue of Persian Manuscripts in the National LiCzech Republic - The Catalogue of Persian Manuscripts in the National Li
 13. 13.  Egypt - Dar Al-Kutub ManuscriptsEgypt - Dar Al-Kutub Manuscripts  Egypt - Egyptian PostcardsEgypt - Egyptian Postcards  Hungary - Bibliotheca CorvinianaHungary - Bibliotheca Corviniana  Lithuania - Historical Collections of the Vilnius University LiLithuania - Historical Collections of the Vilnius University Li  Mali - Timbuktu ManuscriptsMali - Timbuktu Manuscripts  Poland - Memory of PolandPoland - Memory of Poland
 14. 14.  Russian Federation - Memory of RussiaRussian Federation - Memory of Russia  Russian Federation - The Radzivill ChronicleRussian Federation - The Radzivill Chronicle  Slovakia - Basagic’s Collection of Islamic Manuscripts in the USlovakia - Basagic’s Collection of Islamic Manuscripts in the U  Tunisia - Tunisian PostcardsTunisia - Tunisian Postcards  Turkey - Manuscripts of Kandilli ObservatoryTurkey - Manuscripts of Kandilli Observatory  Uzbekistan - Oriental Miniatures (14th-17th centuries)Uzbekistan - Oriental Miniatures (14th-17th centuries)  Yemen - The Sana'a ManuscriptsYemen - The Sana'a Manuscripts
 15. 15. Sabiedrība un atmiņaSabiedrība un atmiņa globālā redzējumāglobālā redzējumā Džoja Špringere:Džoja Špringere:  Kāpēc: apdraud cilvēki, katastrofas,Kāpēc: apdraud cilvēki, katastrofas, ķīmija, tehnikaķīmija, tehnika  Mērķi: saglabāšana, pieejamība unMērķi: saglabāšana, pieejamība un globalizācijaglobalizācija + starpkultūru dialogs+ starpkultūru dialogs + izpausmes brīvība+ izpausmes brīvība + universālā piekļuve informācijai+ universālā piekļuve informācijai
 16. 16. Alessandria Kamins:Alessandria Kamins:  Jauna daudzveidība: kreativitāte, konteksts,Jauna daudzveidība: kreativitāte, konteksts, komunikācijas, sabiedrība, cilvēku tiesības unkomunikācijas, sabiedrība, cilvēku tiesības un sabiedriskais taisnīgumssabiedriskais taisnīgums  InterdisciplinārismsInterdisciplinārisms  Līdzsvars ar nemateriāloLīdzsvars ar nemateriālo  StarpreģionāliStarpreģionāli  Intuitīvi/iztēles aspektiIntuitīvi/iztēles aspekti  Iedzimto kultūraIedzimto kultūra  Dzimumu jautājumsDzimumu jautājums  AizbildniecībaAizbildniecība  DialogsDialogs
 17. 17. Jauni kritēriji:Jauni kritēriji:  Tas, kam vēl ir dzīva ietekme sabiedrībāTas, kam vēl ir dzīva ietekme sabiedrībā  Sinerģija ar nemateriālā un mutvārduSinerģija ar nemateriālā un mutvārdu mantojuma programmumantojuma programmu
 18. 18. Dītrihs Šūlers:Dītrihs Šūlers:  Pirmkārt, informācijas saglabāšanasPirmkārt, informācijas saglabāšanas programmaprogramma  Otrkārt, mantojuma saglabāšanasOtrkārt, mantojuma saglabāšanas programmaprogramma  Bostona – Edmondsona – ŠūleraBostona – Edmondsona – Šūlera vadlīnijasvadlīnijas
 19. 19. Rejs Edmondsons:Rejs Edmondsons:  82 no 158 Eiropa, Austrija 10, Vācija 10,82 no 158 Eiropa, Austrija 10, Vācija 10, Krievija 8 utt.Krievija 8 utt.  Pazuduši un zudušiPazuduši un zuduši  ““Sliktā” atmiņaSliktā” atmiņa
 20. 20.  Jans Boss: programmasJans Boss: programmas (ne)atpazīstamība(ne)atpazīstamība  Antonijs Zēgers: mantot var no cilvēka unAntonijs Zēgers: mantot var no cilvēka un cilvēku (smažas, atmosfēra)cilvēku (smažas, atmosfēra)  Kens Teilors: ainava, daba – lielākāKens Teilors: ainava, daba – lielākā grāmatagrāmata
 21. 21. Subjektīvie faktoriSubjektīvie faktori  Sievietes teicējasSievietes teicējas  neEiropaneEiropa  SaleniekiSalenieki  Mutvārdu kultūraMutvārdu kultūra
 22. 22. Pasaules digitālāPasaules digitālā bibliotēka (WDL)bibliotēka (WDL)  UNESCOUNESCO  Kongresa bibliotēkaKongresa bibliotēka
 23. 23. Komunikācijas unKomunikācijas un informācijas programmasinformācijas programmas padome + MoWpadome + MoW  Imants FreibergsImants Freibergs  Jānis GarjānsJānis Garjāns  Valdis MuktupāvelsValdis Muktupāvels  Aldis PūtelisAldis Pūtelis  Inta RudzīteInta Rudzīte  Uldis StraujumsUldis Straujums  Meldra UsenkoMeldra Usenko  Andrejs VasiļjevsAndrejs Vasiļjevs  Andris Vilks (priekšsēdētājs)Andris Vilks (priekšsēdētājs) Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītājaKultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Anita VaivadeAnita Vaivade E-pasts:E-pasts: anita@unesco.lvanita@unesco.lv
 24. 24. Nacionālais reģistrsNacionālais reģistrs 1. SEMINĀRS1. SEMINĀRS UNESCO programmaUNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā„Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidereģistra izveide (2007.gada 31.maijs)(2007.gada 31.maijs) 2. Seminārs 26.03.2009 Rīgā2. Seminārs 26.03.2009 Rīgā 3. Muzeju darbinieku konference Valmierā3. Muzeju darbinieku konference Valmierā 28.04.2009.28.04.2009.
 25. 25. ““Pasaules atmiņas”Pasaules atmiņas” nacionālās komitejasnacionālās komitejas ““Pasaules atmiņas” programmsavus mēŗkusPasaules atmiņas” programmsavus mēŗkus īsteno ne tikai no globālā, bet arī reģionālā unīsteno ne tikai no globālā, bet arī reģionālā un nacionālā viedokļa.nacionālā viedokļa. ““Pasaules atmiņas” Reģionālās un nacionālāsPasaules atmiņas” Reģionālās un nacionālās komitejas ir ļoti svarīgas programmaskomitejas ir ļoti svarīgas programmas struktūras.struktūras. Tās atbilstoši tiek atbalstītas īstenot piecasTās atbilstoši tiek atbalstītas īstenot piecas galvenās straēģijas (dokumentārā mantojumagalvenās straēģijas (dokumentārā mantojuma identifikācija, popularizācija, saglabāšana,identifikācija, popularizācija, saglabāšana, pieejamība un sadarbība).pieejamība un sadarbība). Programmas panākumi ir ļoti atkarīgi noProgrammas panākumi ir ļoti atkarīgi no reģionālo un nacionālo komiteju iniciatīvas unreģionālo un nacionālo komiteju iniciatīvas un entuziasma.entuziasma.
 26. 26. Kurā valstī vien tas ir iespējams, “PasaulesKurā valstī vien tas ir iespējams, “Pasaules atmiņas” nacionālo komiteju veidošana visnotaļatmiņas” nacionālo komiteju veidošana visnotaļ tiek atbalstīta un ir stratēģisks mērķis. Tām navtiek atbalstīta un ir stratēģisks mērķis. Tām nav strikti noteikta darbības kārtība. Dažosstrikti noteikta darbības kārtība. Dažos gadījumos labi darbojas ļoti formalizēta ungadījumos labi darbojas ļoti formalizēta un strukturēta pieeja, citās ceļš var būt daudzstrukturēta pieeja, citās ceļš var būt daudz neformālāks. Pasākumu loma un vieta būsneformālāks. Pasākumu loma un vieta būs dažāda, atkarībā no līdzekļiem un esošāsdažāda, atkarībā no līdzekļiem un esošās situācijas. Katrā ziņā tas ietver nominācijusituācijas. Katrā ziņā tas ietver nomināciju iniciēšanu un/vai apstiprināšanuiniciēšanu un/vai apstiprināšanu starptautiskajam reģistram, vienlaikus arstarptautiskajam reģistram, vienlaikus ar publicitāti, atbalstu un pārliecināšanu, kā arīpublicitāti, atbalstu un pārliecināšanu, kā arī sadarbību nacionālajā mērogā ar valdībām,sadarbību nacionālajā mērogā ar valdībām, profesionālajām organizācijām un atmiņasprofesionālajām organizācijām un atmiņas institūcijāminstitūcijām. Kad ir sasniegta atbilstoša. Kad ir sasniegta atbilstoša kapacitāte, ir atbalstāma nacionālo komitejukapacitāte, ir atbalstāma nacionālo komiteju darbība “Pasaules atmiņas”nacionālo reģistrudarbība “Pasaules atmiņas”nacionālo reģistru veidošanā.veidošanā.
 27. 27. ““Pasaules atmiņas” nacionālās komitejas irPasaules atmiņas” nacionālās komitejas ir patstāvīgas vienības, kas ar saviem dalības unpatstāvīgas vienības, kas ar saviem dalības un secības noteikumiem un vadlīnijām. Lai iegūtusecības noteikumiem un vadlīnijām. Lai iegūtu tiesības lietot “Pasaules atmiņas” vārdu untiesības lietot “Pasaules atmiņas” vārdu un logo, tai ir jābūt akreditētai UNESCOlogo, tai ir jābūt akreditētai UNESCO Nacionālajā komisijā, kā arī parasti rēķinotiesNacionālajā komisijā, kā arī parasti rēķinoties ar sekojošās kārtības ievērošanu:ar sekojošās kārtības ievērošanu:  Ir jābūt redzamai saitei aktivitātēs starpIr jābūt redzamai saitei aktivitātēs starp UNESCO Nacionālo komisiju un (ja ir)UNESCO Nacionālo komisiju un (ja ir) “Pasaules atmiņas” reģionālajām komitejām.“Pasaules atmiņas” reģionālajām komitejām.  Līdzdalībai ir jābūt atbilstošai valstsLīdzdalībai ir jābūt atbilstošai valsts ģeogrāfiskajām un kultūras īpatnībām,ģeogrāfiskajām un kultūras īpatnībām, svarīgām kultūras grupām, kā arī atbilstošusvarīgām kultūras grupām, kā arī atbilstošu kompetenci un zināšanām.kompetenci un zināšanām.
 28. 28.  Dokumentārā mantojuma iekļaušanuDokumentārā mantojuma iekļaušanu nacionālajā reģistrā apstiprina “pasaulesnacionālajā reģistrā apstiprina “pasaules atmiņas” nacionālā komiteja, tur, kur tās nav,atmiņas” nacionālā komiteja, tur, kur tās nav, attiecīgi UNESCO Nacionālā komiteja. Tasattiecīgi UNESCO Nacionālā komiteja. Tas palīdzēs valdībai un institūcijām saprast kādupalīdzēs valdībai un institūcijām saprast kādu dokumentāro mantojumu glabā dažāda veidadokumentāro mantojumu glabā dažāda veida organizācijas un privātpersonas, kā arī to, kāduorganizācijas un privātpersonas, kā arī to, kādu sadarbības stratēģiju nodrošināt apdraudētāsadarbības stratēģiju nodrošināt apdraudētā nacionālā mantojuma aizsardzībai.nacionālā mantojuma aizsardzībai.
 29. 29. UNESCO LNK KIUNESCO LNK KI programmu padomeprogrammu padome piedāvā šādus nacionālāpiedāvā šādus nacionālā reģistra darbībasreģistra darbības principus:principus:  Latvijas nacionālā reģistra darbībaLatvijas nacionālā reģistra darbība īstenojama ar vienu vai divu gaduīstenojama ar vienu vai divu gadu cikluciklu - nomināciju iesniegšanu un- nomināciju iesniegšanu un izvērtēšanu reizi gadā vai reizi divosizvērtēšanu reizi gadā vai reizi divos gados.gados.  Latvijas nacionālais reģistrs darbosiesLatvijas nacionālais reģistrs darbosies pēcpēc nominācijunomināciju iesniegšanas principa.iesniegšanas principa.
 30. 30.  Nominācijas Latvijas nacionālajam reģistramNominācijas Latvijas nacionālajam reģistram varēs iesniegt kā valsts, pašvaldību, privātāsvarēs iesniegt kā valsts, pašvaldību, privātās institūcijas, tā arī privātas personas.institūcijas, tā arī privātas personas.  Nomināciju pieteikumu reizē iesniedzējs varNomināciju pieteikumu reizē iesniedzējs var pieteikt tikaipieteikt tikai vienuvienu nomināciju, nākamāsnomināciju, nākamās nominācijas iesniedzot nākamajā nominācijunominācijas iesniedzot nākamajā nomināciju izvērtējuma ciklā.izvērtējuma ciklā.  Latvijas nacionālais reģistrs balstāms uzLatvijas nacionālais reģistrs balstāms uz „Pasaules atmiņas” starptautiskā reģistra„Pasaules atmiņas” starptautiskā reģistra kritērijiemkritērijiem, pasaules mēroga nozīmi aizstājot, pasaules mēroga nozīmi aizstājot ar Latvijas mēroga nozīmi un globālasar Latvijas mēroga nozīmi un globālas ietekmes kritēriju ar nacionālas ietekmesietekmes kritēriju ar nacionālas ietekmes kritēriju.kritēriju.
 31. 31.  Kritēriju izstrādē jāņem vērā jaunāKritēriju izstrādē jāņem vērā jaunā tendence programmā „Pasaules atmiņa”tendence programmā „Pasaules atmiņa” ņemt vērā dokumentārā mantojumaņemt vērā dokumentārā mantojuma dzīvo vērtību šodienas izpratnē.dzīvo vērtību šodienas izpratnē.  Izstrādājama detalizēta informācija parIzstrādājama detalizēta informācija par Latvijas nacionālajam reģistramLatvijas nacionālajam reģistram nominēta dokumentārā mantojumanominēta dokumentārā mantojuma vērtēšanas kritērijiem.vērtēšanas kritērijiem.
 32. 32.  Dokumentārā mantojuma nominācijuDokumentārā mantojuma nomināciju izvērtēšana veicama divāsizvērtēšana veicama divās atlasesatlases kārtās:kārtās:  Pirmā atlase – atbilstība formālajām prasībām;Pirmā atlase – atbilstība formālajām prasībām;  Otrā atlase – dokumentārā mantojuma atbilstībaOtrā atlase – dokumentārā mantojuma atbilstība vērtēšanas kritērijiem; izvērtējums, balstoties uzvērtēšanas kritērijiem; izvērtējums, balstoties uz pieaicinātu ekspertu ieteikumu.pieaicinātu ekspertu ieteikumu.  Latvijas nacionālā reģistra nominācijuLatvijas nacionālā reģistra nomināciju izvērtēšanas ciklā atbalstāms un reģistrāizvērtēšanas ciklā atbalstāms un reģistrā iekļaujams neliels dokumentārā mantojumaiekļaujams neliels dokumentārā mantojuma liecībuliecību skaitsskaits, aptuveni līdz 6 (sešiem), aptuveni līdz 6 (sešiem) ierakstiem nacionālajā reģistrā.ierakstiem nacionālajā reģistrā.  Latvijas nacionālā reģistra darbības uzsākšanaiLatvijas nacionālā reģistra darbības uzsākšanai un nomināciju pieteikuma izsludināšanaiun nomināciju pieteikuma izsludināšanai sagatavojami šādi dokumenti:sagatavojami šādi dokumenti:  Nominācijas vadlīnijas;Nominācijas vadlīnijas;  Nominācijas veidlapaNominācijas veidlapa
 33. 33.  Nominācijā noteikti iekļaujams dokumentārāNominācijā noteikti iekļaujams dokumentārā mantojuma saglabāšanas, dokumentārāmantojuma saglabāšanas, dokumentārā mantojuma pieejamības un atpazīstamībasmantojuma pieejamības un atpazīstamības veicināšanasveicināšanas rīcības plānsrīcības plāns..  Apsverama Latvijas nacionālā reģistraApsverama Latvijas nacionālā reģistra iespējamā saikne ar paralēliem nozīmīgiemiespējamā saikne ar paralēliem nozīmīgiem kultūras projektiem Latvijā, kā Kultūras kanonskultūras projektiem Latvijā, kā Kultūras kanons un Nemateriālā kultūras mantojuma reģistrs.un Nemateriālā kultūras mantojuma reģistrs.
 34. 34.  „„Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālo reģistruPasaules atmiņas” Latvijas nacionālo reģistru būtu ieteicams saistīt arbūtu ieteicams saistīt ar Pasaules digitālāsPasaules digitālās bibliotēkasbibliotēkas ((World digital libraryWorld digital library) ieceri, kas) ieceri, kas pašreiz tiek attīstīta kā UNESCO programmaspašreiz tiek attīstīta kā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” iespējamais starptautiskais„Pasaules atmiņa” iespējamais starptautiskais partneris.partneris.  Latvijas nacionālais reģistrs var tikt saistīts arLatvijas nacionālais reģistrs var tikt saistīts ar Latvijas nacionālo digitālo bibliotēkuLatvijas nacionālo digitālo bibliotēku LetonicaLetonica,, tādā gadījumā reģistrā iekļautātādā gadījumā reģistrā iekļautā dokumentārā mantojuma turētājiem jāslēdzdokumentārā mantojuma turētājiem jāslēdz atsevišķs līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēkuatsevišķs līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku par dokumentu digitalizēšanu un publiskošanu,par dokumentu digitalizēšanu un publiskošanu, tas būtu atstājams brīvprātīgai izvēlei; Latvijastas būtu atstājams brīvprātīgai izvēlei; Latvijas Nacionālā bibliotēka varētu segt finanšuNacionālā bibliotēka varētu segt finanšu izdevumus, kas saistīti ar digitalizēšanu.izdevumus, kas saistīti ar digitalizēšanu.
 35. 35. Nacionālie reģistriNacionālie reģistri citās valstīscitās valstīs  64 valstīs nacionālās reģistru komitejas64 valstīs nacionālās reģistru komitejas  Nacionālie reģistri Austrālijā, Polijā,Nacionālie reģistri Austrālijā, Polijā, Vācijā, Dānijā u.c.Vācijā, Dānijā u.c.
 36. 36.      Austria      Belarus      Bulgaria      Canada      Croatia      Cyprus      Denmark      Estonia      France      Germany      Greece      Hungary      Italy      Kosovo      Latvia      Lithuania      L uxembourg      Norway      Poland      R ussian Federation      Serbia      Slovakia      Sweden      United Kingdom
 37. 37.      Argentina      Barbados      Brazil      Chile      Colombia      Costa Rica      Cuba      El Salvador      Guatemala      Haiti      Honduras      Mexico      Nicaragua      Saint Lucia      Venezuela      Trinidad and Tobago
 38. 38.      Australia      China      Fiji      Iran      Kazakhstan      Kyrgyzstan      Malaysia      Nepal      Philippines      Sri Lanka      Tajikistan      Thailand
 39. 39.      Egypt      Lebanon      Morocco      Tunisia
 40. 40. KritērijiKritēriji (Austrālijas pieredze)(Austrālijas pieredze) GanGan starptautiskajam, gan reģionālajamstarptautiskajam, gan reģionālajam un nacionālajam reģistramun nacionālajam reģistram visnozīmīgākie kritēriji ir :visnozīmīgākie kritēriji ir :  dokumenta nozīme pasaulesdokumenta nozīme pasaules kontekstākontekstā ((world significanceworld significance););  dokumenta globālā, reģionālā undokumenta globālā, reģionālā un nacionālā ietekme, iespaidsnacionālā ietekme, iespaids ((global,global, regional, national influenceregional, national influence).).
 41. 41. dokumenta nozīme pasaules,dokumenta nozīme pasaules, reģiona vai nacionālajāreģiona vai nacionālajā kontekstākontekstā  Saglabāšanas svarīgums (SOS !)Saglabāšanas svarīgums (SOS !)  Attiecas gan uz atsevišķu objektu ganAttiecas gan uz atsevišķu objektu gan kolekciju, bet nekad uz visu krājumukolekciju, bet nekad uz visu krājumu  4 aspekti: vēsture, estētika, zinātniskā un4 aspekti: vēsture, estētika, zinātniskā un sabiedriskā nozīmesabiedriskā nozīme  Zināšanas par objektu (provenance), kontekstsZināšanas par objektu (provenance), konteksts un salīdzinošie piemēri, objekta izpēteun salīdzinošie piemēri, objekta izpēte  Naudas vērtība relatīva, kultūras svarīgākaNaudas vērtība relatīva, kultūras svarīgāka
 42. 42. 4 aspekti: vēsture,4 aspekti: vēsture, estētika, zinātniskā unestētika, zinātniskā un sabiedriskā nozīmesabiedriskā nozīme  Vēsture – saistība ar noteiktu personu,Vēsture – saistība ar noteiktu personu, grupu, notikumu vai pasākumu; kādagrupu, notikumu vai pasākumu; kāda nozīme vēstures procesā, kā objektsnozīme vēstures procesā, kā objekts papildina mūsu zināšanas par attiecīgopapildina mūsu zināšanas par attiecīgo laikmetu, vietu vai personulaikmetu, vietu vai personu  Estētika – mākslinieciskā vērtība, stilaEstētika – mākslinieciskā vērtība, stila paraugs, izcils mākslas virziena darbs,paraugs, izcils mākslas virziena darbs, oriģināls vai inovatīvsoriģināls vai inovatīvs
 43. 43.  Zinātniskie kritēriji – aktualitāte,Zinātniskie kritēriji – aktualitāte, potenciāls pētījumiem u.c. aspekti, kuripotenciāls pētījumiem u.c. aspekti, kuri nosaka zinātnieku interesinosaka zinātnieku interesi  Sabiedriskā un garīgā nozīme: svarīgaSabiedriskā un garīgā nozīme: svarīga dažādām kultūras, etniskām vai citāmdažādām kultūras, etniskām vai citām grupām šodien;grupām šodien;
 44. 44. dokumenta globālā,dokumenta globālā, reģionālā un nacionālāreģionālā un nacionālā ietekme, iespaidsietekme, iespaids  Objekta analīzeObjekta analīze  Vieta kontekstāVieta kontekstā  Salīdzinājums ar citiem līdzīgiemSalīdzinājums ar citiem līdzīgiem objektiemobjektiem  PieejamībaPieejamība
 45. 45. Tālākie kritēriji attiecas uz starptautisko reģistru,Tālākie kritēriji attiecas uz starptautisko reģistru, bet tos var piemērot arī reģionālajiem unbet tos var piemērot arī reģionālajiem un nacionālajiem reģistriem :nacionālajiem reģistriem :  dokumenta novērtējums ir salīdzinošs undokumenta novērtējums ir salīdzinošs un relatīvsrelatīvs ((assesment is comparative andassesment is comparative and relativerelative).). Izvērtējot dokumentu, nozīmīgs ir tā :Izvērtējot dokumentu, nozīmīgs ir tā :  autentiskumsautentiskums (Vai dokumenta identitāte un(Vai dokumenta identitāte un avots ir patiesi noteikti? Kopijas, replikas,avots ir patiesi noteikti? Kopijas, replikas, viltojumi, fiktīvi vai māņu dokumenti var, arviltojumi, fiktīvi vai māņu dokumenti var, ar vislabākajiem nodomiem, būt kļūdaini attiecībāvislabākajiem nodomiem, būt kļūdaini attiecībā pret patiesām liecībām.);pret patiesām liecībām.);
 46. 46.  unikalitāte un neaizstājamībaunikalitāte un neaizstājamība (Dokumentam(Dokumentam ir jābūt tādam, kura izzušana vai iznīcināšanair jābūt tādam, kura izzušana vai iznīcināšana nozīmētu būtisku zaudējumu cilvēcesnozīmētu būtisku zaudējumu cilvēces mantojumam. Tam jābūt radījušam lielu ietekmimantojumam. Tam jābūt radījušam lielu ietekmi noteiktā laika sprīdī un/vai noteiktā pasaulesnoteiktā laika sprīdī un/vai noteiktā pasaules kultūras laukā. Tas var būt reprezentatīvskultūras laukā. Tas var būt reprezentatīvs noteikta tipa dokuments, tomēr tam nedrīkstnoteikta tipa dokuments, tomēr tam nedrīkst būt tieši vienlīdzīgu (būt tieši vienlīdzīgu (equalequal) dokumentu. Tam) dokumentu. Tam jābūt bijušai būtiskai ietekmei, pozitīvai vaijābūt bijušai būtiskai ietekmei, pozitīvai vai negatīvai, uz vēstures norisi);negatīvai, uz vēstures norisi);
 47. 47.  dokumenta nozīmīgumudokumenta nozīmīgumu izvērtē, ņemot vērāizvērtē, ņemot vērā vienu vai vairākusvienu vai vairākus no tālāk minētiem kritērijiemno tālāk minētiem kritērijiem ::  laikslaiks (Dokumenta senums pats par sevi vēl(Dokumenta senums pats par sevi vēl nenozīmē dokumenta nozīmību, bet katrsnenozīmē dokumenta nozīmību, bet katrs dokuments ir sava laika liecība. Daži dokumenti irdokuments ir sava laika liecība. Daži dokumenti ir īpaši savam laikam nozīmīgi, kas var būt noteiktuīpaši savam laikam nozīmīgi, kas var būt noteiktu krīžu, vai būtisku sociālu vai kultūras pārmaiņu laiks.krīžu, vai būtisku sociālu vai kultūras pārmaiņu laiks. Dokuments var reprezentēt jaunu atklājumu vai būtDokuments var reprezentēt jaunu atklājumu vai būt “pirmais šāda veida dokuments”);“pirmais šāda veida dokuments”);
 48. 48.  vietavieta (Dokumenta radīšanas vieta ir tā(Dokumenta radīšanas vieta ir tā nozīmības viens no pamata elementiem. Tānozīmības viens no pamata elementiem. Tā var ietvert izšķirošas nozīmes informācijuvar ietvert izšķirošas nozīmes informāciju par noteiktu lokalitāti, kas ir nozīmīga visaspar noteiktu lokalitāti, kas ir nozīmīga visas pasaules vēsturē un kultūrā; vai arī vietaipasaules vēsturē un kultūrā; vai arī vietai pašai var būt nozīmīga ietekme uzpašai var būt nozīmīga ietekme uz notikumiem vai fenomeniem, kas atspoguļotinotikumiem vai fenomeniem, kas atspoguļoti dokumentā. Tā var būt noteiktu vidi, pilsētasdokumentā. Tā var būt noteiktu vidi, pilsētas vai institūcijas aprakstoša.);vai institūcijas aprakstoša.);
 49. 49.  cilvēkicilvēki (Dokumenta radīšanas sociālais un(Dokumenta radīšanas sociālais un kultūras konteksts var atspoguļot nozīmīguskultūras konteksts var atspoguļot nozīmīgus cilvēces izturēšanās (cilvēces izturēšanās (behaviourbehaviour) vai) vai sociālās, industriālās, mākslinieciskās vaisociālās, industriālās, mākslinieciskās vai politiskās attīstības aspektus. Tas var ietvertpolitiskās attīstības aspektus. Tas var ietvert lielu kustību, pārmaiņu, progresa vai regresalielu kustību, pārmaiņu, progresa vai regresa esenci. Tas var atspoguļot nozīmīguesenci. Tas var atspoguļot nozīmīgu personību vai grupu ieguldījumu.);personību vai grupu ieguldījumu.);
 50. 50.  priekšmets un tēmapriekšmets un tēma (Subjekts var atainot(Subjekts var atainot noteiktu vēsturisku vai intelektuālu attīstībunoteiktu vēsturisku vai intelektuālu attīstību dabas, sociālajās vai humanitārajāsdabas, sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, politikā, ideoloģijā, sportā unzinātnēs, politikā, ideoloģijā, sportā un mākslās.);mākslās.);  forma un stilsforma un stils (Dokumentam var būt īpaša(Dokumentam var būt īpaša estētiskā, stilistiskā vai lingvistiskā vērtība,estētiskā, stilistiskā vai lingvistiskā vērtība, tas var būt tipisks vai parauga eksemplārstas var būt tipisks vai parauga eksemplārs noteiktas prezentācijas, ieražas vai medijunoteiktas prezentācijas, ieražas vai mediju tipam, vai izzuduša vai izzūdošam nesējamtipam, vai izzuduša vai izzūdošam nesējam vai formātam.).vai formātam.).
 51. 51.  Jāņem vērā arī dokumenta :Jāņem vērā arī dokumenta :  retumsretums (vai tā saturs vai arī fiziskā(vai tā saturs vai arī fiziskā daba to padara par retu, saglabājušosdaba to padara par retu, saglabājušos noteikta dokumentu tipa vai laikmetanoteikta dokumentu tipa vai laikmeta piemēru?);piemēru?);  viengabalainībaviengabalainība (vai dokuments ir(vai dokuments ir pilnīgs vai daļējs? Vai tas ticis grozītspilnīgs vai daļējs? Vai tas ticis grozīts vai bojāts?);vai bojāts?);
 52. 52.  draudidraudi (vai tā saglabāšana ir(vai tā saglabāšana ir apdraudēta? Ja tas ir drošībā, vaiapdraudēta? Ja tas ir drošībā, vai noteikta piesardzība būtu jāievēro, lainoteikta piesardzība būtu jāievēro, lai saglabātu šādu drošību?);saglabātu šādu drošību?);  menedžmenta plānsmenedžmenta plāns (vai ir noteikts(vai ir noteikts plāns, kas atspoguļotu dokumentārāplāns, kas atspoguļotu dokumentārā mantojuma nozīmību, iekļaujotmantojuma nozīmību, iekļaujot atbilstošas stratēģijas dokumentaatbilstošas stratēģijas dokumenta saglabāšanai un pieejamībassaglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai?)nodrošināšanai?)
 53. 53. Provenance objektamProvenance objektam  Īpašnieka raksturojumsĪpašnieka raksturojums  Kā tiek izmantotsKā tiek izmantots  Kāda ir dokumentācija?Kāda ir dokumentācija?  Labs, raksturīgs, tipisks piemērs?Labs, raksturīgs, tipisks piemērs?  Sevišķi neparasts, viens (unikāls)Sevišķi neparasts, viens (unikāls)
 54. 54. AustralianAustralian Memory of theMemory of the WorldWorld Register (2001, 30Register (2001, 30 ierakstu)ierakstu)  Nr.1 TheNr.1 The EndeavourEndeavour Journal of JamesJournal of James CookCook
 55. 55. Nr.2 The Mabo Case Manuscripts
 56. 56. Nr. 7 Displaced Persons Migrant Selection Documents 1947-1953
 57. 57. Nr. 8Nr. 8 The Story of the Kelly GangThe Story of the Kelly Gang 19061906 Nr. 19 The Edward (Ned) Kelly and Related Papers as found in the Public Record Office Victoria
 58. 58. Nr. 14 PANDORA, Australia's Web Archive
 59. 59. Nr. 23 James Gleeson Oral History Collection
 60. 60. PamiPamięćęć Polski/PolijasPolski/Polijas atmiņaatmiņa I.  I.  Codex SuprasliensisCodex Suprasliensis, 11th century, 11th century II.  II.  The The Tyniec SacramentaryTyniec Sacramentary, 11th century, 11th century III.  III.   The Scientific Medieval Treatises of the Jagiellonian University The Scientific Medieval Treatises of the Jagiellonian University  IV.  IV.  The City Archives of Cracow, 13th-17th centuries The City Archives of Cracow, 13th-17th centuries  V.  V.   The Records of the Jagiellonian University in Cracow, 14th-18th cThe Records of the Jagiellonian University in Cracow, 14th-18th c VI.  VI.   Polish-Teutonic Peace Treaties and Trial RecorPolish-Teutonic Peace Treaties and Trial Recor VII.  VII.   The Wax Tablets of the City of Toruń (the second half of the 13th cThe Wax Tablets of the City of Toruń (the second half of the 13th c VIII.  VIII.  Banderia PrutenorumBanderia Prutenorum, 1448, 1448 IX.  IX.   Test echos of Johann Gutenberg, ca. 1458,Test echos of Johann Gutenberg, ca. 1458, X.  The X.  The Codex of BehemCodex of Behem ca. 1506  ca. 1506  XI.  The Crown Archives - XI.  The Crown Archives - Archivum RegniArchivum Regni
 61. 61. XII.  XII.  Muhibbi's DivanMuhibbi's Divan (1529-1530)- poems by Sultan Suleiman I  (1529-1530)- poems by Sultan Suleiman I  XIII.  The Records of the Bohemian Brethren, 1507-XIII.  The Records of the Bohemian Brethren, 1507- 1817 1817  XIV.  The Description and Documentation of Cracow Salt Mines from XIV.  The Description and Documentation of Cracow Salt Mines from  the 16th until 18th centuries the 16th until 18th centuries  XV.  The Materials of the National Education Commission from 1773-XV.  The Materials of the National Education Commission from 1773- 1787 1787  XVI.  The Collections of Ossolineum XVI.  The Collections of Ossolineum  XVII.  The Polish Library in Paris, 19th to 20th centuries XVII.  The Polish Library in Paris, 19th to 20th centuries  XVIII.  The Records of the Polish Underground State, XVIII.  The Records of the Polish Underground State,  1863-18641863-1864   XIX.  Documents of the Battle of Warsaw 1920XIX.  Documents of the Battle of Warsaw 1920   XX.  The Plans and Documentation of the Destruction and Rebuilding of XX.  The Plans and Documentation of the Destruction and Rebuilding of  Warsaw. Warsaw.  (The Pabst Plan, archives of the Warsaw Restoration Bureau, BOS) (The Pabst Plan, archives of the Warsaw Restoration Bureau, BOS)  1942-1950 1942-1950  XXI.  The Camp Documents of Auschwitz-Birkenau, 1940-1945 XXI.  The Camp Documents of Auschwitz-Birkenau, 1940-1945  XXII.  The Twenty-One Demands, Gdańsk 1980XXII.  The Twenty-One Demands, Gdańsk 1980
 62. 62. Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
 63. 63. USD 17 000USD 17 000 Specialists and consultants – Not includingSpecialists and consultants – Not including staff costsstaff costs 6 6 500500 Publications, periodicals, documentation,Publications, periodicals, documentation, translation, reproductiontranslation, reproduction 6 06 00000 Conferences, meetings, translation &Conferences, meetings, translation & interpretation services, participants’ travelinterpretation services, participants’ travel costs (not including those of UNESCO staffcosts (not including those of UNESCO staff members)members) 3 03 00000   Seminars and training coursesSeminars and training courses 1 51 50000
 64. 64. DVINSK. GENERAL VIEW OF THE EMBANKMENTDVINSK. GENERAL VIEW OF THE EMBANKMENT OF THE WESTERN DVINA RIVER (LC)OF THE WESTERN DVINA RIVER (LC) Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii (1863-1944) was a pioneer inSergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii (1863-1944) was a pioneer in the development of color photography. In the early 1900s, hethe development of color photography. In the early 1900s, he formulated an ambitious plan to carry out a photographic survey offormulated an ambitious plan to carry out a photographic survey of the Russian Empire. After gaining the support of Tsar Nicholas II,the Russian Empire. After gaining the support of Tsar Nicholas II, between 1909 and 1915 he completed surveys of 11 regions,between 1909 and 1915 he completed surveys of 11 regions, traveling in a specially equipped railroad car provided by thetraveling in a specially equipped railroad car provided by the Ministry of Transportation. This photograph of the embankment ofMinistry of Transportation. This photograph of the embankment of the West Dvina River in Dvinsk (present-day Daugavpils, Latvia)the West Dvina River in Dvinsk (present-day Daugavpils, Latvia) was taken by Prokudin-Gorskii during his 1911-12 photographicwas taken by Prokudin-Gorskii during his 1911-12 photographic survey of sites associated with Napoleon’s invasion of Russia insurvey of sites associated with Napoleon’s invasion of Russia in 1812. It offers a view of the city with smokestacks rising in the1812. It offers a view of the city with smokestacks rising in the distance. Dvinsk was a center of textile and leather goodsdistance. Dvinsk was a center of textile and leather goods manufacturing in the 1900s, as well as an important railwaymanufacturing in the 1900s, as well as an important railway junction. The 1,030-kilometer long West Dvina River (known asjunction. The 1,030-kilometer long West Dvina River (known as the Daugava in Latvia) has its source in west-central Russia andthe Daugava in Latvia) has its source in west-central Russia and flows southwest and west through Belarus and Latvia into theflows southwest and west through Belarus and Latvia into the Baltic Sea.Baltic Sea.
 65. 65.  VIEW FROM SOUTHWEST FROM THE VIEW FROM SOUTHWEST FROM THE  BELL TOWER OF A MILITARY BELL TOWER OF A MILITARY  CATHEDRALCATHEDRAL  RAILROAD BRIDGE ACROSS THE RAILROAD BRIDGE ACROSS THE  WESTERN DVINA RIVER NEAR WESTERN DVINA RIVER NEAR  DVINSKDVINSK

×