Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novadpet literat kuldiga

560 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novadpet literat kuldiga

 1. 1. Literārā novadpētniecība Kuldīgā Gunta Grundmane 19.07.2012.
 2. 2. Novadpētniecība Kuldīgā Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļa:  Novadpētniecības sektors (2 darbinieki);
 3. 3. Novadpētniecība Kuldīgā Ko darām?  Veidojam bibliogrāfiskos aprakstus rakstiem par aktualitātēm, vietām un cilvēkiem no periodikas;  Apzinām novadniekus (Kuldīga, Skrunda, Alsunga);  Pētām un apkopojam materiālus par mūsu novadu;  Veidojam novadpētniecības mapes – nozaru un personu;  Rekataloģizējam novadpētniecības
 4. 4. Ko darām?  Rekataloģizējam novadpētniecības materiālus;  Popularizējam savāktos materiālus (arī autoru darbus) un iepazīstinām ar tiem lasītājus:  Izstādes nozīmīgās jubilejās;  Tematiski pasākumi;  Konkursi sadarbībā ar citām institūcijām.  Organizējam lasītāju tikšanās ar novadniekiem- literātiem.
 5. 5. Novadnieki literāti Apzināšana:  Uzziņas;  Izpēte (prese, grāmatas, enciklopēdijas). Apkopošana, sistematizēšana:  Tiek veidotas mapes;  Mapes tiek strukturētas;  Kārtotas alfabētiski novadpētniecības plauktā.
 6. 6. Pieejamība Mapes fiziski plauktā; Izveidots elektronisks literātu saraksts (125 personas):  Īsa biogrāfija;  Atsauces un avoti;  Darbi;  Par viņu (arī elektroniskie resursi). Pieejams: http://vecabiblio.kuldiga.lv/index.php?sid=60
 7. 7. Pieejamība Novadpētniecības datu bāzē (anotācijās pilnie teksti):  Ilmārs Tīrmanis  Vilis Plūdons Elektroniskajā katalogā:  Livars Jankovskis
 8. 8. Kritēriji Kuldīgā un novadā dzimušie:  Livars Jankovskis  Andra Manfelde Kuldīgā un novadā dzīvojošie:  Dace Priede  Ilmārs Tīrmanis Mācījušies Kuldīgā un novadā:  Māris Čaklais  Vilis Plūdons
 9. 9.  Paldies par uzmanību!

×