Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liepajas iespejas perspektivas_vitkovskis

864 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liepajas iespejas perspektivas_vitkovskis

 1. 1. Liepājas iespējas un perspektīvas Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvalde
 2. 2. Cilvēks – lielākā vērtībaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME KULTŪRA IEPRIKŠANĀS ĒDINĀŠANA VIDE VIĒTEJAIS PATĒRIŅŠ ŪDENS SPORTS ELEKTRĪBA IZGLĪTĪBA SILTUMS TRANSPORTS MĀJOKLIS VESELĪBA ATKRITUMI
 3. 3. Pilsētas mērķauditorijaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Iedzīvotāji Bizness Tūristi
 4. 4. Mūžsenais jautājums?LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME << Labi ir tur, kur es neesmu! >> << Zāle ir zaļāka un debesis zilākas citur ! >>
 5. 5. Kur mācīties tālāk? Vai man būs darbs?Kur mācīties ir labāk? Liepāja vai Rīga?Kādu profesiju izvēlēties? Varbūtnedarīt neko? Ko saki par Īriju? Vaiobligāti jāmācas? Kāpēc Jānis pelna tikadaudz, bet viņš ir stulbs un Anna irmaģistrs un nepelna nekā? Kapec mēsdzīvojam? Kā tev liekas, kas būs pēc 10gadiem? Liepājas universitāte vai tautasskola Norvēģijā ? Kas es esmu? Ko esprotu? Kas man jādara? Cik ir
 6. 6. J J A A J J A A J A J AttīstībaA
 7. 7. Ražots LiepājaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
 8. 8. Evolūcija? LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Liepājas linoleja rūpnīca Liepājas eļļas rūpnīca Kurzemes piens razotneLiepājas cukurfabrika Liepājas maiznieks
 9. 9. Evolūcija!!!LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
 10. 10. Evolūcija!!!LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 2013 2006 2000 1990
 11. 11. Rūpniecības produkcijas izlaide (LVL)LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Liepājas apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un pašražoto preču realizācija, milj.Ls 93% 79% 90% 78% 78% 84% 87% 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 1.cet. 1.cet. 1.cet. 1.cet. 1.cet. 1.cet. 1.cet. Rūpniecības produkcijas izlaide, milj.Ls 62,4 85,0 83,2 58,2 63,4 82,3 110,2 Pašražoto preču realizācija kopā, milj.Ls, tai skaitā: 62,8 88,0 81,6 65,1 58,9 109,5 95,1 eksports, milj.Ls: 48,9 69,8 63,9 54,8 51,3 101,4 85,4 vietējā tirgū, milj.Ls 13,9 18,2 17,7 10,2 7,6 8,1 9,7 Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde Rūpniecības statistikas daļa
 12. 12. Ārvalstu investīcijas (LVL)LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Uzkrātās un perioda laikā saņemtās ārvalstu investīcijas Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā, milj.Ls 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 30.09.2011 uzkrātās ārvalstu investīcijas, milj.Ls 13,4 14,4 19,0 20,7 13,8 16,0 18,0 19,2 31,7 38,2 40,0 gada laikā saņemtās ārvalstu investīcijas, milj.Ls 1,0 4,6 1,7 -6,9 2,2 2,0 1,2 12,5 6,4 1,8 Informācijas avots: Lursoft datu bāzes internetā www.lursoft.lv
 13. 13. Uzņēmumu skaitsLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Liepājā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Reģistrēto uzņēmumu skaits 306 385 413 313 264 342 423 Likvidēto uzņēmumu skaits 334 152 213 152 197 364 194 Avots: SIA "Lursoft" datu bāzes: http://www.lursoft..lv
 14. 14. Ostas un LSEZ apgrozījumsLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Ostas kravu apgrozījums, milj.t 4,9 4,2 4,4 4,4 4,0 4,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.gada 5 mēnešos 51% pieaugums pret 5 mēn 2011 Maijs 2012 – 67% pieaugums pret maijs 2011
 15. 15. Ostas un LSEZ apgrozījumsLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Pasažieru apgrozība Liepājas ostā (skaits) 19 951 19 280 13 698 10 302 733 2005 2008 2009 2010 2011 Avots: Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
 16. 16. Darba samaksaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Mēneša vidējā bruto darba samaksa (Ls) 9 mēn. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Latvija, darba alga, Ls/mēn. 246 302 380 456 418 403 403 Liepāja, darba alga, Ls/mēn. 206 249 348 416 379 367 366 Iedzīvotāju iztikas minimums, Ls/mēn. 105 117 133 160 168 166 174 Valstī noteiktā minimālā darba alga, Ls/mēn. 80 90 120 160 180 200 200 Avots: LR Centrālās statistikas pārvalde: Latvijas statistikas ikmēneša biļetens; datu bāzes: http://www.csb.gov.lv; Valsts sociālās apdrošināšana Statistikas daļa
 17. 17. Iedzīvotāju skaitsLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Iedzīvotāju skaits Liepājā perioda beigās 85 915 85 477 85 050 84 747 84 074 83 061 82 141 Avots: LR CSP, Latvijas statistikas ikmēneša biļetens
 18. 18. NodarbinātībaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Bezdarba līmenis (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31.01.2012 Bezdarba līmenis Latvijā, % 7,4 6,5 4,9 7,0 16,0 14,3 11,5 11,5 Bezdarba līmenis Liepājā, % 7,7 6,5 4,6 8,3 18,8 16,6 12,7 12,7 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras datu bāzes internetā www.nva.lv
 19. 19. Kopējās investīcijas projektiem no 2004-2013 gadam LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Finansējums projektiem no 2004.g., (Ls) 2004-2006 2007-2013 Kopējās 53,3 milj.Ls 206,3 milj.Ls investīcijas 2004-2006 2007-2013t.sk., ES, valsts 42,7 milj.Lslīdzfinansējums 148,4 milj.Ls Finansējums pro 2004-2006 Kopējās 53,3 milj.Ls invest īcijas Kopējās t.sk., ES, valsts % ES, investīcijas līdzfinansējums valsts Kopā periodā 259,6 191,1 76% t.sk., ES, valsts 2004-2006 42,7 milj.Ls 2007-2013 206,3 148,4 72% līdzfinansējums 2004-2006 53,3 42,7 80%
 20. 20. Kopējās investīcijas pa nozarēm 2007-2013 (milj.,LVL)LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 2007-2013.g. plānošanas perioda projekti pa nozarēm, (milj. Ls) Tūrisms Sociālie 2,03 Izglītība Cilvēkresursi 0,29 4,02 Energoefektivitāte 0,14 5,27 Ūdens 16,31 Transports Veselība 83,59 16,36 Apgaismojums 16,55 Vide 17,46 Kultūra Enerģija 22,76 21,47
 21. 21. Kopējo investīciju avoti (%)LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 2007-2013.g. plānošanas perioda projektu līdzfinansējuma sadalījums, (%) KF 48,73% 72,3 milj. Ls 61,2 milj. Ls LIFE+ 0,04% ERAF ESF 41,23% 0,14% ELVGF 0,64% KPFI Valsts 1,30% 7,92%
 22. 22. Kopējo investīciju avoti (%)LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME ERAF finansējums Stadija Projekta nosaukums (KVOTA) % no kopējās KVOTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES paaugstināšana Tiek realizēts 2 317 405 10,69% 17 Liepājas izglītības pilsētas iestādēs Tiek realizēts STACIJAS laukuma rekonstrukcija Liepājā 574 793 2,65% Liepājas pilsētas KULTŪRAS IESTĀŽU Tiek realizēts rekonstrukcija un energoefektivitātes 2 068 241 9,54% paaugstināšana Tiek realizēts UZŅĒMĒJDARBĪBAS pamata infrastruktūras 2 110 752 9,74% izveide Liepājas pilsētas IELU APGAISMOJUMA Tiek realizēts 13 938 800 64,32% sistēmas modernizācija un rekonstrukcija Atkārtoti atbalstīts Liepājas pilsētas SKVĒRU un APSTĀDĪJUMU 639 060 2,95% koordinācijas padomē teritoriju rekonstrukcija Atlikums, pēc noslēgtajiem līgumiem, kas tiks apgūts esošo līgumu vai parku projekta ietvaros 21 204 0,10% KOPĀ 21 670 255 100,00%
 23. 23. Stacijas laukuma rekonstrukcijaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Ūdensapgādes, kanalizācijas un ārējo tīklu izbūve. Elektroapgādes tīklu izveidošana. Vājstrāvas, video novērošanas, sakaru kanalizācijas izbūve. Ceļu un laukuma seguma izbūve un labiekārtošana. Nojumju un citu elementu izbūve. Digitālā informācijas stenda uzstādīšana. Strūklakas izbūve, u.c. Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldība Investīcijas: 754 200 LVL Statuss: PROJEKTS IEVIESTS
 24. 24. Liepājas kultūras iestāžu rekonstrukcija un renovācijaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Seguma rekonstrukcija. Gājēju/veloceliņa izbūve. Luksoforu uzstādīšana. Sabiedriskā transporta pieturvietas. Lietusūdens kanalizācija. Ielas apgaismojums. Pazemes komunikāciju aizsardzība un pārcelšana. Paildus posmi ceļu daļa un komunikācijas - Pulvera iela (posmā no Ventspils ielas līdz O.Kalpaka ielai); O.Kalpaka iela (posmā no Pulvera ielas līdz Brīvostas ielai); Venstpils iela (posmā no Ziemupes ielas līdz Pulvera ielai), u.c.; Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldība Investīcijas: 2 680 000 LVL Statuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ (2 OBJEKTI NODOTI)
 25. 25. Liepājas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME rekonstrukcijaPilsētas apgaismojuma rekonstrukcija (t.sk. ietves, velo.),apgaismojuma vadības sistēmas izveide. Atsevišķu ielurekonstrukcija.Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 16 548 122 LVLStatuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ
 26. 26. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 17 Liepājas LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME izglītības iestādēsVeikti energoefektivitātes u.c. pasākumi, 8.vidusskola; 15.vidusskola;7.vidusskola; 12.vidusskola; BJC; PII "Liesmiņa"; Ezerkrastasākumskola; 12.vidusskola; PII "Pasaciņa"; PII "Kāpēcītis"PII"Mazulītis"; PII "Delfīns"; Centra pamatskola; Kristīgā sākumskola;3.pamatskola; 6vidusskola; 10.vidusskola.Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 2 821 000 LVLStatuss: PROJEKTS IEVIESTS
 27. 27. Projekti 2012 LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMEUzņēmējdarbībaspamatinfrastruktūrasizveide Lazaretes ielā,KarostāKopējās izmaksas:2 400 000 LVL
 28. 28. Liepājas parku un skvēru attīstība LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMELielās ielas skvēra (Lielā iela 16 un 18) un Čakstes laukuma rekonstrukcija- Apstādījumu veidošana; Bērnu rotaļu laukumu izveide; Gājēju celiņu;Soliņu un citu vides elementu izgatavošana un uzstādīšana;Autostāvvietu izveide; Apgaismojuma rekonstrukcija vai izbūve; Tūrismainformācijas stenda izveidošana, Strūklāku izbūve; Videonovērošana, u.c.Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 791 259 LVL
 29. 29. Brīvības ielas rekonstrukcijaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 9
 30. 30. Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcija un būvniecībaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 21
 31. 31. Jaunas tramvaja līnijas būvniecībaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve līdz Ezerkrasta dzīvojamajam masīvam par 1.7km ar pieturvietām Tukuma iela (no Klaipēdas ielas), Ventas iela, M.Ķempes iela, Slapjā iela 6. Esošo tramvaja līniju posmu rekonstrukcija kopgarumā 600m. Projekta īstenotājs: Liepājas tramvajs Investīcijas: 8 268 000 LVL Statuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ
 32. 32. Liepājas osta un SEZ attīstībaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Projekts: Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija
 33. 33. Liepājas ielu rekonstrukcijas programma LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMEKroņu ielas rekonstrukcijaBāriņu ielas rekonstrukcijaOstas pievadceļa izbūveIelu programma URBAN projektā:(Aldaru iela, Lauku iela, Kr.Valdemāra iela,Dzelzceļnieku iela, Bērzu iela, Celtniekuiela, citas)Izstrādāti tehniskie projekti iekšpagalmiemIetves tiks sakārtotas apgaismojumaprojektāProjekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaStatuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ
 34. 34. LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
 35. 35. Liepājas osta un SEZ attīstība LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMEOstas kuģu ceļa un daļēju ostas akvatorijas Karostas kanāla attīrīšana, piesārņotās gruntspadziļināšanu līdz 12 m un 12,5m, lai varētu deponēšana u.c.apkalpot lieltonnāžas PanamaX un Handymaxtipa kuģus un Kuģu satiksmes vadības centra Projekta īstenotājs: LSEZaprīkojuma modernizācija. Investīcijas: 13 000 000 LVLProjekta īstenotājs: LSEZ Statuss: IEVIEŠANAS STADIJĀInvestīcijas: 27 000 000 LVLStatuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ
 36. 36. Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME rezultātā I; II; III.kārtasSeguma rekonstrukcija. Gājēju/veloceliņa izbūve. Luksoforu uzstādīšana.Sabiedriskā transporta pieturvietas. Lietusūdens kanalizācija. Ielasapgaismojums. Pazemes komunikāciju aizsardzība un pārcelšana. Paildusposmi ceļu daļa un komunikācijas - Pulvera iela (posmā no Ventspils ielaslīdz O.Kalpaka ielai); O.Kalpaka iela (posmā no Pulvera ielas līdz Brīvostasielai); Venstpils iela (posmā no Ziemupes ielas līdz Pulvera ielai), u.c.;Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 1 621 580 LVLStatuss: PROJEKTS IEVIESTS
 37. 37. Liepājas Ūdens attīstības projektiLIEPĀJAS PILSĒTAS DOMELiepājas ūdenssaimniecības projekta 3.kārta(ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve)Ūdensvada un kanalizācijas sistēmasizbūve/rekonstrukcija citos transportainfrastruktūras projektos (Brīvības iela, Zirņu unGanību iela, Aldara iela un citi)
 38. 38. Daudzfunkcionālais centrs – koncertzāle «Lielais Dzintars» 33
 39. 39. Liepājas tūrisma attīstības objektiLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME -Gulbju dīķa rekonstrukcija. -M.Ķempes laukuma vienkāršotā renovācija. -Skulptūru izveide un uzstādīšana Kūrmājas prospektā. Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldība Investīcijas: 357 984 LVL Statuss: PROJEKTS IEVIESTS
 40. 40. 11
 41. 41. Liepājas tūrisma attīstības objekti LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME-Gulbju dīķa rekonstrukcija.-M.Ķempes laukuma vienkāršotā renovācija.-Skulptūru izveide un uzstādīšana Kūrmājas prospektā.Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 357 984 LVLStatuss: PROJEKTS IEVIESTS
 42. 42. Liepājas reģionālās slimnīcas būvniecība un rekonstrukcija LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMEJaunas 2stāvu piebūves celtniecība un esošās ēkas rekonstrukcija,rekonstrukcijas darbu rezultāts: 0.stāvā: Sterilizācijas nodaļas telpas,1.stāvā: Uzņemšanas nodaļa ambulatoriem pacientiem – konsultatīvāpoliklīnika, 2.stāvā: Dienas stacionārs un operāciju bloks (5.rekonstruētas operācijas zāles un 3 manipulāciju telpas ar iebūvētuaprīkojumu). Slūžu izbūve, Tehnoloģiju iegāde. Liftu nomaiņa.Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 4 907 000 LVLStatuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ
 43. 43. Sociālo māju rekonstrukcija LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME5 sociālās dzīvojamās mājās nodrošinātas vietas791personaiProjekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 105 437 LVLStatuss: PROJEKTS IEVIESTS
 44. 44. Liepājas Enerģija investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMECentralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijaLiepājāBiokoģenerācijas stacijas izveide LiepājāSiltumavota rekonstrukcijā Liepājā, Kaiju ielā 33Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldībaInvestīcijas: 21 469 000 LVLStatuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ(vairāki objekti ir jau nodoti)
 45. 45. Uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveideLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME perspektīvajās teritorijās Lazaretes iela, Ģ.Baloža iela (no Cukura līdz Lazaretes). Ceļu daļa, ietve, velo, apgaismpjums, komunikācijas, u.c. Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldība Investīcijas: 2 400 000 LVL Statuss: IEVIEŠANAS STADIJĀ
 46. 46. Liepājas lidostas rekonstrukcija LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMESkrejceļa rekonstrukcija, apgaismojuma sistēmas un meliorācijassistēmu rekonstrukcija u.c.
 47. 47. PLĀNOŠANAS PERIODS 2014-2020 38
 48. 48. Liepājas attīstības virzieniLatvijas nacionālais Loģistika plāns (osta) Liepājas attīstības programma Rūpniecība Sabiedrība Liepājas investīciju Kultūra plāns 2014-2020 Tūrisms 49
 49. 49. Liepājas pilsētas attīstības programmas izstrāde 38
 50. 50. Projekti perspektīvā LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMELiepājas kurortoloģijascentra atdzīvināšana
 51. 51. KŪRMĀJAS FOTOFIKSĀCIJA
 52. 52. KŪRMĀJAS REKONSTRUKCIJAS KONCEPTUĀLĀS ATTĪSTĪBAS POSMI
 53. 53. GRIEZUMS
 54. 54. 2014 – 2020 GADU PARKA ATTĪSTĪBAS PLĀNSAKCENTĒTĀS UN JAUNIZVEIDOTĀS GĀJĒJU PLŪSMAS
 55. 55. Liepājas ostas padziļināšanas II un III kārtaLiepājas ostas padziļināšanas II kārta :Brīvostas akvatorijas padziļināšana līdz 12 m pie51.piestātnes un savienošana ar kuģu ceļu.Izmaksas: 15 milj.LVLiepājas ostas padziļināšanas IIIkārta :Brīvostas akvatorijas padziļināšana līdz 12 m pieplānotās Karostas piestātnes un savienojums arkuģi ceļuIzmaksas: 30 milj.LVLSaistīts ar Karostas ostas infrastruktūras attīstībasun pievadceļu projektu. Svarīgi! Stratēģiski nozīmīgs projekts ostas, Liepājas reģiona un Latvijas ekonomikas attīstībai, investīciju piesaistei, darba vietu radīšanai!
 56. 56. Uzņēmējdarbības veicināšanaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Jaunu uzņēmumu /industriālo parku izveiderūpnieciskajās teritorijās
 57. 57. Uzņēmējdarbības veicināšanaLIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
 58. 58. Jūrniecības muzeja izveide Promenādē
 59. 59. Dzelzceļa līniju atjaunošana
 60. 60. 38

×