Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturas mugursoma viksna

462 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulturas mugursoma viksna

 1. 1. Kultūras mugursoma – tilpums un saturs Lelde Vīksna Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"
 2. 2. KāpēcRicibas nepieciešama? kultūra ir 2009 Kultūra ir nācijas pastāvēšanas pamats!• kolektīvā zemapziņa• tradīcijas, rituāli• valoda• etnosa psiholoģiskās iezīmes
 3. 3. KāpēcRicibas nepieciešama? kultūra ir 2009Kultūra cilvēkam:• spēj mainīt cilvēka un sabiedrības dzīvi• palīdz izprast dzīves jēgu• rosina vēlmi izglītoties visa mūža garumā• rada drošības sajūtu par piederību etnosam• attīsta radošumu, empātiju, spēju risināt problēmas• veicina sasniegumus mācībās• veicina līdzdalību, iesaistīšanos• palielina dzīvesprieku, pašnovērtējumu• veido personības pamatu.Avots: www.culturelab.lv
 4. 4. KāpēcRicibas nepieciešama? kultūra ir 2009Kultūra valsts attīstībai:• veido valsts tēlu starptautiskā mērogā• veido pilsētu, novadu identitāti, rada tūristiem pievilcīgu tēlu• veicina vietējo kopienu veidošanos, iedzīvotāju pašapziņu• nodrošina pilsētu ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju• palīdz atjaunot degradētu vietu ekonomisko aktivitāti unmainīt sociālo vidi, uzlabot dzīves kvalitāti• rada estētiski pievilcīgu vidi• piesaista investīcijas• veido apdzīvotās vietas intelektuālo vidiAvots: www.culturelab.lv
 5. 5. KāpēcRicibas nepieciešama? kultūra ir 2009Kultūra ekonomikai:• nodrošina darbavietas, maksā nodokļus• atjaunina pilsētvidi• nodrošina tūrisma nozares pastāvēšanu• rada tiešus ekonomiskos ieguvumus – rada kultūras patēriņa produktus,maksā nodokļus• veicina pakalpojumu nozares attīstību, veicot pasūtījumus• dotācija palīdz piesaistīt papildus līdzekļus• veido inteliģentu, radošu un intelektuāli attīstītu darbaspēkuAvots: www.culturelab.lv
 6. 6. KāpēcRicibas nepieciešama? kultūra ir 2009Kultūra sabiedrībai:• kultūras pieejamība paaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāti• veicina integrāciju, rada piederības sajūtu• paaugstina pilsoniskās līdzdalības pakāpi• vieno sabiedrību, vairo pozitīvas vērtības• mazina sociālo atstumtību un vientulības riskuAvots: www.culturelab.lv
 7. 7. Ricibas 2009 Kas veido kultūras mugursomu?• ģimene• skola, izglītības sistēma• sabiedrība• vide (pilsēta, pagasts, novads utt.)• valsts• piederība konkrētai tautai, nācijai
 8. 8. Ricibas 2009Vislielākā ietekme – cilvēkiem, kas kravā tavu mugursomu! Personība! Personība! Personība!
 9. 9. Ricibas 2009Kultūras pārstāvji ietekmē cilvēku dzīvi, palīdz izturēt, vairo pozitīvas emocijas. Mēs esam spēks!
 10. 10. Kas ietekmē vērtīgu un kvalitatīvu kultūras Ricibas 2009 mugursomu? • kultūras pieejamība (masu mediji, grāmatas, mūzika, teātris u.c.) • starpnozaru sadarbība (sociālā joma, izglītība, kultūra, pilsētplānošana u.c.) • izpratne par kultūru kā nācijas pastāvēšanas pamatu • masu mediju ietekme uz sabiedrības vērtību skalu • valsts prioritāšu konsekvence • finansējuma pieejamība
 11. 11. Ricibas 2009 Kultūras mugursoma Liepājā• Bagātais kultūras mantojums• Stabils kultūras institūciju tīkls• Kultūrizglītības iestādes• Plaša radošo profesiju pārstāvniecība• Attīstīts NVO sektors• Stabilas kultūras tradīcijas
 12. 12. Ricibas 2009 Kultūras nozare Liepājā• Kopš 2005. gada Kultūras pārvalde, kas koordinē nozares darbību• 6 pašvaldības kultūras institūcijas, t.sk. 3 SIA• Valsts SIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”• Kultūrizglītības iestādes – E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola,Liepājas mākslas vidusskola, Bērnu Mūzikas skola, Bērnu mākslas skola• Kultūras programmas Liepājas Universitātē• Kurzemes Humanitārais institūts• Rakstnieku un mākslinieku organizācijas• Kultūras NVO
 13. 13. Ricibas 2009 Liepājas Kultūras pārvaldes funkcijas• Realizēt kultūrpolitiku Liepājā• Veikt Liepājas Domes izveidoto kultūras institūciju pārraudzību• Nodrošināt kultūras procesu administrēšanu Liepājā• Sekmēt darbinieku profesionālo izaugsmi• Veidot pozitīvu pilsētas tēlu publiskajā telpā• Uzturēt, aktualizēt un modernizēt kultūras informācijas bāzi –nodrošinātvienotu, digitalizētu kultūras informācijas tīklu pilsētā• Veikt pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma sakārtošanu unatjaunošanu
 14. 14. Ricibas 2009 Kultūras pārvaldes struktūra Sekretāre Vadītāja Jurists, vadītājas vietnieksStarptautisko sakaru unkultūrpolitikas projektu vadītājs Koncertzāles projekta Galvenā grāmatvede vadītājsAttīstības projektu vadītāja GrāmatvedeKultūras projektu Koncertzāles projektavadītājs vadītāja asistente Grāmatvede Koncertzāles projektaKultūras projektu vadītāja vadītāja asistents
 15. 15. Liepājas Ricibasnozares budžets kultūras 2009
 16. 16. Ricibas 2009Kultūras pārvaldes pakļautības iestādes un SIA• PI Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka• PI Liepājas Muzejs• PI Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs• SIA Liepājas Leļļu teātris• SIA Liepājas Teātris• SIA Liepājas Latviešu biedrības nams
 17. 17. Ricibas 2009 Kultūras pārvaldes uzdevumi• Pamatfunkciju nodrošināšana, jaunu funkciju attīstība• Infrastruktūras uzturēšana, attīstība• Pilsētas kultūras mantojuma apzināšana, popularizēšana,veidošana• Pilsētas tēla veidošana, popularizēšana• Jaunu iniciatīvu, produktu, pakalpojumu radīšana• Izcilības veicināšana• Radošas vides veidošana
 18. 18. Ricibas 2009 Finansējums uzdevumu izpildei• Pašvaldības dotācija• Valsts mērķdotācijas• Sponsoru piesaiste• VKKF finansējums, Kurzemes programma• ES līdzekļu piesaiste (energoefektivitātes programma u.c.)• KP programmu budžets
 19. 19. Ricibas 2009 Nozares attīstības programmas• Infrastruktūras attīstības programma (energoefektivitāte, iestāžuinfrastruktūras sakārtošana, jaunu objektu būvniecība, renovācija• Kultūras projektu konkurss• Liepājai nozīmīgu kultūras organizāciju atbalsta programma• Liepājas kultūrvēsturisko vērtību iemūžināšanas programma (grāmatas,mūzikas ieraksti, jubilejas u.c.)• Nozares komunikāciju programma („Kultūras pulss”, radio raidījumi, weblapa, TV raidījumi u.c.)• Izglītības un pieredzes apmaiņas programma• Izcilības veicināšanas programma (Kultūras balva, apbalvojumiliteratūras, teātra, mākslas jomās)• Liepājas autordarbu radīšanas programma
 20. 20. Ricibas 2009 Kultūras mugursomas forma• Pievilcīgavide• Moderna infrastruktūra un tehnoloģijas• Personības• Informācijas saturs, kvalitāte, pieejamība
 21. 21. Kultūras Ricibas 2009 Liepājā mugursomas saturs• Literatūra (bibliotēku tīkls, RS Liepājas nodaļa, Kurzemes Humanitāraisinstitūts, izdotās grāmatas, Dzejas dienu tradīcijas);• Mūzika (mūzikas skolas, interešu klubi, muzikālās apvienības, mūzikas klubi,LSO, mūzikas festivāli);• Kultūras mantojums (muzejs, Karosta, Folkloras skolas, kino mantojums –virtuālais kino muzejs, personību iemūžināšana grāmatās, tautas lietišķā mākslautt.);• Teātris (LT, Goda teātris, 2 Leļļu teātri, amatierteātri, bērnu teātri, cirka studija„Beztemata” u.c.);• Amatiermāksla – kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, vokālie ansambļi u.c.);• Kino, foto – fotostudija „Fotast”, kino muzejs, kinolektoriji, kino „Balle” u.c.;• Radošās industrijas – arhitektūra, dizains, mūzikas ieraksti, suvenīruražošana u.c.
 22. 22. Vietēja mēroga kultūras Nacionāla mēroga Starptautiska mēroga norises kultūras norises kultūras norises
 23. 23. • Gadskārtu svētki• Piemiņas dienas un svētki• Liepājas dzimšanas diena• Bērnu stundas Jūrmalas parkā• Cirka studijas “Beztemata” izrādes• Zivju ielas svētki• Lielās egles iedegšanaVietēja mēroga kultūras Nacionāla mēroga Starptautiska mēroga norises kultūras norises kultūras norises
 24. 24. • Lielmutis Fricis un Lielmute Marta • Muzeju nakts • Akadēmiskās mūzikas koncertu cikls “Liepājas vasara” • Kamermūzikas koncertu cikls “Iededz gaismu” • Jūras svētki • Dzejas dienasVietēja mēroga kultūras Nacionāla mēroga Starptautiska mēroga norises kultūras norises kultūras norises
 25. 25. • Pianisma zvaigžņu festivāls • Amatniecības festivāls “Līvas ciems” • Festivāls “VIA BALTICA” • Ielu teātra festivāls “Zeme. Debess. Jūra.” • Summer Sound Liepāja • Fontaine festivāls • Ātruma festivāls Rallijs Kurzeme • Ērģeļmūzikas festivālsVietēja mēroga kultūras Nacionāla mēroga Starptautiska mēroga norises kultūras norises kultūras norises
 26. 26. Liepājas kultūras nozares izaugsme Ricibas 2009 kopš 2005. gada• Nozare kā vienots veselums;• Finanšu resursu racionalizācija;• Nozares menedžmenta izaugsme;• Starpnozaru sadarbība;• Politiskais atbalsts;• Jaunu iniciatīvu ieviešana;• Cieša sadarbība ar kultūras NVO un privātajiem partneriem;• Projektu konkursi;• Dalība Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014. konkursā;• Infrastruktūras nostiprināšana un sakārtošana;• Nozares mājas lapa www.liepajaskultura.lv
 27. 27. Aktuālās problēmas nozarē Ricibas 2009• Domāšana savas jomas ietvaros• Paaudžu pēctecība• Harizmātisku personību trūkums• Pretestība jaunām idejām• Radošuma, atvērtības trūkums• Finansējums trūkums• Konsekvences trūkums pilsētas attīstībā• Politiskā ietekme• Starptautiskas pieredzes un valodu zināšanu trūkums
 28. 28. Ricibas 2009 Kultūras mugursoma Liepājā• Tilpums – bezizmēra• Saturs – daudzveidīgs• Kvalitāte – uzlabojama• Krāsa – katrai gaumei• Izturība - neizmērojama
 29. 29. Ricibas 2009Paldies par uzmanību!www.liepajaskultura.lv

×