Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuldiga hercogiste literatura

1,077 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuldiga hercogiste literatura

 1. 1. Kurzemes hercogiste daiļliteratūrā Hedviga Šteinberga Kuldīgas galvenā bibliotēka Nīca, 18.07.2012.
 2. 2. Hercogistes spožums un posts• Tenne, Guntars. Asmens pret asmeni. - Rīga: Jumava, 2005 – 239 lpp.• Tenne, Guntars. Pērles un pelni. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009 - 271 lpp.• Zariņš, Marģers. Jāņa Vasariņa priekšlasījums par Kurzemes baroku.// Stāsti. - Rīga: Liesma, 1979. - 227. – 258. lpp.• Zariņš, Marģers. Kurzemes baroks: Dokumentālā fantāzija.// Māksla. - Nr. 4 (1979) - 10. - 16. lpp.
 3. 3. Hercoga Jēkaba laiks• Janševskis, Kārlis. Hercogs un Kursas meitene. - Rīga: Zinātne,1993. - 426 lpp.• Virza, Edvarts. Hercogs Jēkabs : poēma. - Parīze: Latvijas grāmata, 1990. - 58 lpp.
 4. 4. Pasaules jūrās un okeānos• Grīns, Aleksandrs. Trīs vanagi: romāns. – Latvija Rīga: Artava, 1991. – 124 lpp.• Grīns, Jānis. Ģirta Aizupa ceļojums uz Gambiju: novele//Grīns, Jānis. Sakšu Morics. – Rīga: Daugava, 1995. – 133.- 150. lpp.• Rutku Tēvs. Gambija. – Rīga: Solvita, 1994. – 173 lpp. Gambija
 5. 5. • Grīns, Aleksandrs. Tobago. - Rīga: Zinātne, 1989. - 255 lpp. Latvija• Liepiņš, Oļģerts. Kurzemes prinča precības: stāsts.// Pasaules spogulī. - Rīga: Liesma, 1990.- 1. sēj., 472. - 476.lpp.• Zālīte, Māra. Tobāgo!: traģikomiska dziesmu spēle.// Karogs. - Nr. 2 (2002) - 20. -78. lpp. Tobago
 6. 6. Saksijas grāfs Morics• Grīns, Jānis. Sakšu Morics : novele // Grīns, Jānis. Sakšu Morics.- Rīga : Daugava, 1995.-5. - 92.lpp.• Johansons, Andrejs. Moricsalas kavalieris : eseja // Johansons, Andrejs. Pakavu dunoņa. – Rīga : Daugava, 1994.-52. - 75.lpp.• Rūmnieks, Valdis, Migla, Andrejs. Sveiks, jautrais Rodžer! : romāns – Rīga : Zvaigzne ABC, [b.g.] - 427 lpp.• Zeberiņš, Modris. Zelta lielceļi : romāns.-[Rīga]: SolVita, [1995]-269 lpp.
 7. 7. Ārzemju rakstnieki raksta par Kurzemes hercogisti • Dipuī, Mišelīna. Diženā izcelsme.// Dipuī, Mišelīna Dino hercogiene.-Rīga : Atēna, 2006.-11. - 22.lpp. • Fransuā, Roze-Marija. Kurzemes princis.// Fransuā, Roze-Marija. Bezceļa avoti. Kurzemes princis. Rīga : Tapals, 2005.-77. - 174.lpp. • Kofmans, Žans Pols. Kurzeme… francūža acīm.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.-319 lpp. • Reke, Elīza. Dienasgrāmata// Reke, Elīza. Kādas Kurzemes muižnieces atmiņas.- Aizpute : Harro von Hirschheedt, 2004.-171. - 218.lpp.
 8. 8. Kurzemes hercogiste bērnu literatūrā • Ķezberis, Kārlis. Kurzemes hercoga dālderis : dēku stāsti jaunatnei.- [Stokholma] : Atvase,[1983] - 125 lpp. • Klišāns, Valdis. Tad jau esat šīs zemes karalis! // Klišāns, Valdis. Matīss meklē Latviju.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] - 12. - 10.lpp. • Zvirgzdiņš, Juris. Reiz senos laikos Kurzemē : piedzīvojumu romāns bērniem. -Rīga : Jāņa Rozes apgāds,1999 - 96 lpp.
 9. 9. Veltījumi dzejāBirgers (Bürger) Johans (?Silēzijā - 1658. g. Liepājā) - Veltījums Kurzemes hercogam Jēkabam un Luizei Šarlotei kāzu dienā (1645) - Veltījums hercoga ģimenei sakarā ar dēla Frīdriha Kazimira piedzimšanu (1650)Vilhelms Šteineks. Kantāte hercogam Ferdinandam.1732. g. tiesāts un sodīts, par apvainojumu valdībai, sods - K. Fīrekers (?) Veltījums hercogam atstādināšana no mācītāja amata uz 4 nedēļām Tukumā. Frīdriham Kazimiram vārda dienā”Kas, kas te paceļ galvu? (80. gadu sākumā).Nožēlojamā zeme!Ko mana roka tver un vāc,To neizraus hercogs Ferdinands nekāds.Man gatavs ir jau plāna uzmetums, Ierakstīts kādā grāmatā, kas glabājasTā ir tev verdzība kā mūža piederums: Tērbatas universitātes bibliotēkā:Par velti nopūlies tu savās bažās,Tev jāpaliek un paliksi tu manās važās.” ”Spīgulo saulīte, rādi to dienu, Kas mums jo salda ne medus ar pienu, Kurā mēs līksmojam, dziedam in deijam. Kur vien mēs staigājam, stāvi min eijam. Pūtiet ar trumetēm, sitiet ar bungām, Klanaities cienīgam zemītes kungam…”
 10. 10. • Ādamsons, Eriks. Romance par Skrundu //Tā zeme ir mūsu.-Stokholma : Daugava, 1958. - 257. - 258.lpp.• Bērziņš, Uldis. Kuldīga : dzejolis par Kurzemes hercogisti//Lit. un Māksla.- Nr.35 (1968, 31.aug.)• Čaklais, Māris. Dziesma par Jēkabu, Jēkaba rekrūti.//Čaklais, Māris. Četri balti krekli.- Rīga: Liesma,1991. - 139.lpp.• Čaklais, Māris. Hercoga parādīšanās. //Čaklais, Māris. Gadu durvis laiku vārti : Kuldīgas mistērija.-[B.v, b.g.] - 3.lpp.• Ļūdēns, Vitauts. Hercogs Jēkabs un senais vectētiņš: dzejolis bērniem. //Ļūdēns, Vitauts. Laimiņas valoda.- Rīga: Liesma, 1983.-17. - 18.lpp.• Lūciņš, Jānis. Sirmā Kuldīga (Kurzemes Hercogiene)//Dzejas krājums.-[B.v.] : Visual studio,2011.- 2.sēj., 43. - 44.lpp.
 11. 11. Paldies par uzmanību!H. ŠteinbergaAIRAN Novadpētniecības sektora vadītājaKuldīgas Galvenā bibliotēka1905. gada iela 6Kuldīga, LV3301hedvigas@inbox.lv63350247 /telefons/

×