Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IZSTĀŽU DARBS BIBLIOTEKĀIZSTĀŽU DARBS BIBLIOTEKĀ
Mg. Sci.Soc. Anda LamašaMg. Sci.Soc. Anda Lamaša
Latvijas Nacionālā bibli...
Izstāžu vieta un loma bibliotēkāIzstāžu vieta un loma bibliotēkā
 Izstādes ir bibliotēkasIzstādes ir bibliotēkas
sabiedri...
Izstāžu vieta un loma bibliotēkāIzstāžu vieta un loma bibliotēkā
 Izstāde ir arī viens no bibliotekāroIzstāde ir arī vien...
Lasītāju apkalpošanā izstādesLasītāju apkalpošanā izstādes
bibliotēkā veic vairākasbibliotēkā veic vairākas
funkcijas:funk...
Pēc izstāžu tipiem bibliotēkasPēc izstāžu tipiem bibliotēkas
izstādes var iedalīt:izstādes var iedalīt:
 Jaunieguvumu izs...
Izstādes var arī iedalīt pēc to eksponēšanasIzstādes var arī iedalīt pēc to eksponēšanas
veidaveida
 Tradicionālās izstād...
Jaukta tipa izstāde ar tradicionālu pamatekspozīciju unJaukta tipa izstāde ar tradicionālu pamatekspozīciju un
virtuālu iz...
Izstādes vēl var klasificēt arī pēc šādām pazīmēm:Izstādes vēl var klasificēt arī pēc šādām pazīmēm:
 StatusaStatusa -- p...
Izstādes vēl var klasificēt arī pēc šādāmIzstādes vēl var klasificēt arī pēc šādām
pazīmēm:pazīmēm:
 Pēc izstādītājiem re...
JaunieguvumuJaunieguvumu izstādesizstādes
 Tās var būtTās var būt tradicionālastradicionālas ––
plauktu vai galdu izstāde...
Jaunieguvumu izstādesJaunieguvumu izstādes
e-vidē tiek publicētas bibliotēku mājaslapāse-vidē tiek publicētas bibliotēku m...
Izstāžu darba pamatprogrammaIzstāžu darba pamatprogramma
 Mērķa definēšana;Mērķa definēšana;
 Tēmas izvēle un precizēšan...
Tēmas izvēle un precizēšanaTēmas izvēle un precizēšana
 Situācijas analīze;Situācijas analīze;
 Tēmas aktualitāte biblio...
Resursu apzināšana un precizēšanaResursu apzināšana un precizēšana
(Jānosaka bibliotēkas stiprās un vājās puses)(Jānosaka ...
Plāna sastādīšana izstādesPlāna sastādīšana izstādes
administrēšanaiadministrēšanai
 Izstādes veidotāju komanda (izstādes...
Izstādes sagatavošanas darbsIzstādes sagatavošanas darbs
soli pa solimsoli pa solim
 Tēmas izpēte, materiālu apzināšana, ...
Soli pa solimSoli pa solim (turpinājums)(turpinājums)
3) darbs ar masu medijiem;3) darbs ar masu medijiem;
4) individuālās...
Tematiskas izstādes pamatā ir jābūt stāstam,
zināmai dramaturģijai.
Tematiska izstāde nav bibliogrāfiskā rādītāja
atspoguļ...
5 galvenie izstādes kritēriji
 Saturs;
 Vizualitāte (dizains, noformējums);
 Aktualitāte;
 Ekspozīcijas pieejamība, uz...
Izstādes vizuālais noformējumsnoformējums
Izstādes apmeklētājs vispirms uztver izstādes vizuālo tēlu,
tikai pēc tam saturu...
IzstādeIzstāde Reminiscencia: Rīgas rātes pēdējā sēdeReminiscencia: Rīgas rātes pēdējā sēde
IzstādeIzstāde Cenzūra Latvijā: dažādu laiku liecībasCenzūra Latvijā: dažādu laiku liecības
IzstādeIzstāde Hilzenu un Buiņicku devums LatgalesHilzenu un Buiņicku devums Latgales
kultūrvēsturēkultūrvēsturē
Prasības izstādes noformējumamPrasības izstādes noformējumam
 Komforts
Labvēlīgi apstākļi izstādes apmeklētajam; ērta pie...
Teksts ekspozīcijāTeksts ekspozīcijā
 Teksts ekspozīcijā parādās: anotācijās, grāmatu bibliogrāfiskajosTeksts ekspozīcijā...
Teksts ekspozīcijāTeksts ekspozīcijā
 Teksta apjoms nedrīkstTeksta apjoms nedrīkst
būt pārāk plašs, jobūt pārāk plašs, jo...
Izstādes panākumi atkarīgi arī no:Izstādes panākumi atkarīgi arī no:
 Interaktivitātes;Interaktivitātes;
 Dažādu pasākum...
Izstādes īstā dzīve sākas brīdī,Izstādes īstā dzīve sākas brīdī,
kad ir situsi tās atklāšanaskad ir situsi tās atklāšanas
...
IdejasIdejas interaktīvām norisēm ekspozīcijasinteraktīvām norisēm ekspozīcijas
ietvarosietvaros
 Dažādi konkursi, izmant...
IdejasIdejas interaktīvām norisēm ekspozīcijasinteraktīvām norisēm ekspozīcijas
ietvarosietvaros
 Fotografēšanās ekspozīc...
Ekspozīcijas popularizēšanā liela nozīme ir dažāduEkspozīcijas popularizēšanā liela nozīme ir dažādu
pasākumu programmai i...
IzstādeIzstāde Grāmatas ir zālesGrāmatas ir zāles
Rīgas svētku ietvaros 2009.gada augustāRīgas svētku ietvaros 2009.gada a...
Izstādes laikā notika akcija –Izstādes laikā notika akcija –
Grāmatu aptiekaGrāmatu aptieka
Pie tradicionālām bibliotēkas izstādēmPie tradicionālām bibliotēkas izstādēm
pieskaitāmas arīpieskaitāmas arī ceļojošās iz...
Kas tad ir ceļojoša izstāde: ar minimāliemKas tad ir ceļojoša izstāde: ar minimāliem
līdzekļiem izstāstīts stāstslīdzekļie...
Pamatprasības ceļojošo izstāžuPamatprasības ceļojošo izstāžu
ekspozīcijāmekspozīcijām
 Parocīga formāta;Parocīga formāta;...
Ceļojošā izstādeCeļojošā izstāde
Leģendas par Čehijas pilīm un muižāmLeģendas par Čehijas pilīm un muižām
Ceļojošā izstādeCeļojošā izstāde
Latvijas vēsture karikatūrāsLatvijas vēsture karikatūrās
Virtuālās tematiskas izstādes var tiktVirtuālās tematiskas izstādes var tikt
eksponētaseksponētas
 Interneta vidē, visbie...
Virtuāla izstādeVirtuāla izstāde Gaismas pilsGaismas pils bija veltīta leģendārajai Jāzepabija veltīta leģendārajai Jāzepa...
Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
Uz sadarbību un tikšanos izstādēs!Uz sadarbību un tikšanos izstādēs!
Anda Lamaš...
Izstazu darbs biblioteka_lamasa
Izstazu darbs biblioteka_lamasa
Izstazu darbs biblioteka_lamasa
Izstazu darbs biblioteka_lamasa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izstazu darbs biblioteka_lamasa

798 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izstazu darbs biblioteka_lamasa

 1. 1. IZSTĀŽU DARBS BIBLIOTEKĀIZSTĀŽU DARBS BIBLIOTEKĀ Mg. Sci.Soc. Anda LamašaMg. Sci.Soc. Anda Lamaša Latvijas Nacionālā bibliotēkaLatvijas Nacionālā bibliotēka ©© Rīga, 2010Rīga, 2010
 2. 2. Izstāžu vieta un loma bibliotēkāIzstāžu vieta un loma bibliotēkā  Izstādes ir bibliotēkasIzstādes ir bibliotēkas sabiedrisko attiecībusabiedrisko attiecību programmas neatņemamaprogrammas neatņemama sastāvdaļa;sastāvdaļa;  Izstādes ir viens noIzstādes ir viens no vispopulārākajiem bibliotēkasvispopulārākajiem bibliotēkas krājuma popularizēšanas unkrājuma popularizēšanas un informēšanas veidiem;informēšanas veidiem;  Izstāde ir viena noIzstāde ir viena no komunikācijas formām starpkomunikācijas formām starp bibliotēku un sabiedrībubibliotēku un sabiedrību
 3. 3. Izstāžu vieta un loma bibliotēkāIzstāžu vieta un loma bibliotēkā  Izstāde ir arī viens no bibliotekāroIzstāde ir arī viens no bibliotekāro pakalpojumu veidiem;pakalpojumu veidiem;  Izstāde ir bibliotēkas lasītāju un apmeklētājuIzstāde ir bibliotēkas lasītāju un apmeklētāju informacionālo vajadzību apmierināšanasinformacionālo vajadzību apmierināšanas līdzeklis;līdzeklis;  Bibliotēkas izstāde ir īpaši atlasītu unBibliotēkas izstāde ir īpaši atlasītu un sistematizētu iespieddarbu un citusistematizētu iespieddarbu un citu informācijas nesēju kopums.informācijas nesēju kopums.  Katrai izstādei ir savi konkrēti uzdevumi unKatrai izstādei ir savi konkrēti uzdevumi un mērķauditorijamērķauditorija
 4. 4. Lasītāju apkalpošanā izstādesLasītāju apkalpošanā izstādes bibliotēkā veic vairākasbibliotēkā veic vairākas funkcijas:funkcijas:  Informatīvu;Informatīvu;  Izglītojošu;Izglītojošu;  Kultūras;Kultūras;  IzklaidesIzklaides
 5. 5. Pēc izstāžu tipiem bibliotēkasPēc izstāžu tipiem bibliotēkas izstādes var iedalīt:izstādes var iedalīt:  Jaunieguvumu izstādes;Jaunieguvumu izstādes;  Tematiskās izstādes;Tematiskās izstādes;  Pastāvīgās izstādes (bibliotēkasPastāvīgās izstādes (bibliotēkas vēstures, grāmatniecības vēstures,vēstures, grāmatniecības vēstures, novadpētniecības ekspozīcija vainovadpētniecības ekspozīcija vai muzejs);muzejs);  Cita veida izstādes (mākslas, foto,Cita veida izstādes (mākslas, foto, rokdarbu, bērnu zīmējumu u.c.)rokdarbu, bērnu zīmējumu u.c.)
 6. 6. Izstādes var arī iedalīt pēc to eksponēšanasIzstādes var arī iedalīt pēc to eksponēšanas veidaveida  Tradicionālās izstādes;Tradicionālās izstādes;  Virtuālās izstādes (eksponētas interneta vidē, CD, DVDVirtuālās izstādes (eksponētas interneta vidē, CD, DVD formātā uz citiem elektroniskiem nesējiem);formātā uz citiem elektroniskiem nesējiem);  Jaukta tipa izstādes ar tradicionālo un virtuālo ekspozīcijuJaukta tipa izstādes ar tradicionālo un virtuālo ekspozīciju elementiemelementiem
 7. 7. Jaukta tipa izstāde ar tradicionālu pamatekspozīciju unJaukta tipa izstāde ar tradicionālu pamatekspozīciju un virtuālu izstādes daļu – DVD formātāvirtuālu izstādes daļu – DVD formātā LNB un Čehijas Republikas kopprojekts –LNB un Čehijas Republikas kopprojekts – izstādeizstāde 1968: gads, kas satricināja pasauli1968: gads, kas satricināja pasauli
 8. 8. Izstādes vēl var klasificēt arī pēc šādām pazīmēm:Izstādes vēl var klasificēt arī pēc šādām pazīmēm:  StatusaStatusa -- pastāvīgas; neatkarīgas vai kāda pasākuma,pastāvīgas; neatkarīgas vai kāda pasākuma, prezentācijas kompleksa sastāvdaļa;prezentācijas kompleksa sastāvdaļa;  Eksponēšanas veidaEksponēšanas veida - brīvpieejas jeb plauktu izstādes vai galdu- brīvpieejas jeb plauktu izstādes vai galdu izstādes, stendu izstādes, planšetu izstādes, slēgto vitrīnu izstādes,izstādes, stendu izstādes, planšetu izstādes, slēgto vitrīnu izstādes, jaukta eksponēšanas veida izstādes, t.s. muzejtipa izstādes;jaukta eksponēšanas veida izstādes, t.s. muzejtipa izstādes;  Eksponēšanas laikaEksponēšanas laika – īslaicīgas, periodiskas, ilgstošas,– īslaicīgas, periodiskas, ilgstošas, pastāvīgās;pastāvīgās;  Eksponēšanas vietasEksponēšanas vietas –– stacionāras, ceļojošās (t.s. pārvietojamās);stacionāras, ceļojošās (t.s. pārvietojamās);  Hronoloģiskā principaHronoloģiskā principa – retrospektīvas, jaunieguvumu,– retrospektīvas, jaunieguvumu, aizmirstāsaizmirstās grāmatasgrāmatas, “spotlight book” jeb topa grāmatas;, “spotlight book” jeb topa grāmatas;  SaturaSatura - universālas, tematiskas, nozaru, memoriālās u.c.;- universālas, tematiskas, nozaru, memoriālās u.c.;  MērķaMērķa – izglītības līmeņa celšanai, informēšanai, profesionālai– izglītības līmeņa celšanai, informēšanai, profesionālai izaugsmei, kultūras līmeņa celšanai, atpūtai un izklaidei;izaugsmei, kultūras līmeņa celšanai, atpūtai un izklaidei;
 9. 9. Izstādes vēl var klasificēt arī pēc šādāmIzstādes vēl var klasificēt arī pēc šādām pazīmēm:pazīmēm:  Pēc izstādītājiem resursiemPēc izstādītājiem resursiem – tikai bibliotēkas krājuma– tikai bibliotēkas krājuma materiāli, vairāku bibliotēku krājuma materiāli, bibliotēkumateriāli, vairāku bibliotēku krājuma materiāli, bibliotēku un muzeju, bibliotēku un arhīvu vai privātpersonuun muzeju, bibliotēku un arhīvu vai privātpersonu bibliotēku koppizstādes, vairāku sadarbības partnerubibliotēku koppizstādes, vairāku sadarbības partneru kopējas izstādes, citu iestāžu un organizāciju vaikopējas izstādes, citu iestāžu un organizāciju vai privātpersonu viesizstādes;privātpersonu viesizstādes;  Pēc eksponātu veidaPēc eksponātu veida – tikai grāmatas, žurnāli un– tikai grāmatas, žurnāli un avīzes, dažādi izdevumi, tikai elektroniskie resursiavīzes, dažādi izdevumi, tikai elektroniskie resursi
 10. 10. JaunieguvumuJaunieguvumu izstādesizstādes  Tās var būtTās var būt tradicionālastradicionālas –– plauktu vai galdu izstādes,plauktu vai galdu izstādes, kurās visi eksponētiekurās visi eksponētie iespieddarbi lasītājamiespieddarbi lasītājam pieejami brīvpieejā.;pieejami brīvpieejā.;  Viens no būtiskākajiem šoViens no būtiskākajiem šo izstāžu aspektiem irizstāžu aspektiem ir noteikta regularitāte unnoteikta regularitāte un noteikts eksponēšanasnoteikts eksponēšanas laiks (nedēļa, mēnesis, 1 xlaiks (nedēļa, mēnesis, 1 x ceturksnī)ceturksnī)
 11. 11. Jaunieguvumu izstādesJaunieguvumu izstādes e-vidē tiek publicētas bibliotēku mājaslapāse-vidē tiek publicētas bibliotēku mājaslapās  Vienkāršu literatūras sarakstu veidāVienkāršu literatūras sarakstu veidā. Šādu formātu izmanto ļoti. Šādu formātu izmanto ļoti daudzas Latvijas bibliotēkasdaudzas Latvijas bibliotēkas (www.albibl.lv;; www.gulbenesbiblioteka.lvwww.gulbenesbiblioteka.lv;; www.lnb.lvwww.lnb.lv)  Elektroniskajā katalogāElektroniskajā katalogā ((www.liepajasczb.lvwww.liepajasczb.lv)  Virtuālā izstādē:Virtuālā izstādē: 1) raksturīgs ieskenēti grāmatu vāki, anotācijas1) raksturīgs ieskenēti grāmatu vāki, anotācijas ( www.lcb.lvwww.lcb.lv;; www.jzb.lvwww.jzb.lv); 2) dažas bibliotēkas pievieno arī ieskenētus2) dažas bibliotēkas pievieno arī ieskenētus grāmatu satura rādītājus (grāmatu satura rādītājus (www.lnb.ltwww.lnb.lt)) Arī e-vidē jaunieguvumu izstādēm tiek ievērota noteiktaArī e-vidē jaunieguvumu izstādēm tiek ievērota noteikta regularitāte un hronoloģisks laika aptvērums. Daudzāsregularitāte un hronoloģisks laika aptvērums. Daudzās bibliotēkās tiek organizētas jauno grāmatu dienas un arībibliotēkās tiek organizētas jauno grāmatu dienas un arī literatūras apskati.literatūras apskati.
 12. 12. Izstāžu darba pamatprogrammaIzstāžu darba pamatprogramma  Mērķa definēšana;Mērķa definēšana;  Tēmas izvēle un precizēšana;Tēmas izvēle un precizēšana;  Resursu apzināšana un precizēšana;Resursu apzināšana un precizēšana;  Izstādes formāta izvēle;Izstādes formāta izvēle;  Izstādes plānošana;Izstādes plānošana;  Izstādes veidošana;Izstādes veidošana;  Izstādes publicitāte;Izstādes publicitāte;  Ekspozīcijas iekārtošana;Ekspozīcijas iekārtošana;  Izstādes atklāšanaIzstādes atklāšana  Pasākumu programma izstādes laikā;Pasākumu programma izstādes laikā;  Atgriezeniskās saites izvērtējumsAtgriezeniskās saites izvērtējums
 13. 13. Tēmas izvēle un precizēšanaTēmas izvēle un precizēšana  Situācijas analīze;Situācijas analīze;  Tēmas aktualitāte bibliotēkas iekšējai videi un ārējaiTēmas aktualitāte bibliotēkas iekšējai videi un ārējai videi;videi;  Tēmas oriģinalitāte un novitāte;Tēmas oriģinalitāte un novitāte;  Adresāts;Adresāts;  Ārējās vides analīze – konkurējošo potenciāloĀrējās vides analīze – konkurējošo potenciālo izstādes veidotāju izpēteizstādes veidotāju izpēte
 14. 14. Resursu apzināšana un precizēšanaResursu apzināšana un precizēšana (Jānosaka bibliotēkas stiprās un vājās puses)(Jānosaka bibliotēkas stiprās un vājās puses)  Vai bibliotēkas krājuma resursi ir pietiekami tēmas atspoguļojumam? Vai jāpiesaista sadarbības partneri? (grāmatas, periodiskie izdevumi, elektroniskie resursi);  Intelektuālie resursi (bibliotēkas darbinieki), vai nepieciešami un vai ir iespējams piesaistīt attiecīgās tēmas ekspertus;  Laika resursi;  Finansu resursi (izstādes budžets, finansu avoti: bibliotēka, dažādi granti, sadarbības partneri, sponsori, mecenāti utt.);  Eksponēšanas vieta, laiks
 15. 15. Plāna sastādīšana izstādesPlāna sastādīšana izstādes administrēšanaiadministrēšanai  Izstādes veidotāju komanda (izstādes autors vai kurators,Izstādes veidotāju komanda (izstādes autors vai kurators, mākslinieks, fotogrāfs, tehniskais darbinieks, galdnieks u.c.);mākslinieks, fotogrāfs, tehniskais darbinieks, galdnieks u.c.);  Izstādes formāts;Izstādes formāts;  Izstādes ekspozīcijas izveides materiālu izvēle;Izstādes ekspozīcijas izveides materiālu izvēle;  Izstādes budžeta sastādīšana;Izstādes budžeta sastādīšana;  Finansējuma avotu izvēle, piesaiste;Finansējuma avotu izvēle, piesaiste;  Izstādes sagatavošanas laika grafiks;Izstādes sagatavošanas laika grafiks;  Autortiesību jautājumi;Autortiesību jautājumi;  Izstādes dokumentācija;Izstādes dokumentācija;  Publicitāte (iespieddarbi, darbs ar masu medijiem);Publicitāte (iespieddarbi, darbs ar masu medijiem);  Izstādes prezentācija (atklāšanas scenārijs);Izstādes prezentācija (atklāšanas scenārijs);  Pasākumu programma izstādes ietvarosPasākumu programma izstādes ietvaros
 16. 16. Izstādes sagatavošanas darbsIzstādes sagatavošanas darbs soli pa solimsoli pa solim  Tēmas izpēte, materiālu apzināšana, caurskateTēmas izpēte, materiālu apzināšana, caurskate de visu;de visu;  Konsultācijas ar nozaru speciālistiem, tēmas ekspertiem;Konsultācijas ar nozaru speciālistiem, tēmas ekspertiem;  Saturiskās koncepcijas izstrāde: stāsta radīšana, dramaturģijasSaturiskās koncepcijas izstrāde: stāsta radīšana, dramaturģijas izstrāde;izstrāde;  Izstādes mērķauditorijas noteikšana;Izstādes mērķauditorijas noteikšana;  Vizuālās koncepcijas izstrāde;Vizuālās koncepcijas izstrāde;  Eksponātu atlase ekspozīcijai, apstrāde, anotēšana;Eksponātu atlase ekspozīcijai, apstrāde, anotēšana;  Materiālu sagāde vizuālās koncepcijas realizācijai;Materiālu sagāde vizuālās koncepcijas realizācijai;  Izstādes publicitātes nodrošināšana:Izstādes publicitātes nodrošināšana: 1) iespieddarbu satura un maketa izstrāde (katalogs, buklets,1) iespieddarbu satura un maketa izstrāde (katalogs, buklets, informācijas lapas, fleijeri, ielūgumi, afišas);informācijas lapas, fleijeri, ielūgumi, afišas); 2) informācijas nodrošināšana interneta vidē;2) informācijas nodrošināšana interneta vidē;
 17. 17. Soli pa solimSoli pa solim (turpinājums)(turpinājums) 3) darbs ar masu medijiem;3) darbs ar masu medijiem; 4) individuālās informācijas nodrošināšana4) individuālās informācijas nodrošināšana (ielūdzamie viesi uz izstādes atklāšanu);(ielūdzamie viesi uz izstādes atklāšanu);  Ekspozīcijas izgatavošana;Ekspozīcijas izgatavošana;  Atklāšanas scenārija izstrāde;Atklāšanas scenārija izstrāde;  Ekspozīcijas iekārtošana;Ekspozīcijas iekārtošana;  Izstādes atklāšanaIzstādes atklāšana
 18. 18. Tematiskas izstādes pamatā ir jābūt stāstam, zināmai dramaturģijai. Tematiska izstāde nav bibliogrāfiskā rādītāja atspoguļojums, kurā jāeksponē pēc iespējas vairāk iespieddarbu, un kur katram iespieddarbam paredzēta noteikta un nemainīga vieta ekspozīcijā. Izstādes autors ir kā režisors, kurš iestudē lugu. Izstāžu veidošana ir radošs process, kura pamatā ir izstādes autora un mākslinieka personīga attieksme pret izvēlēto tēmu, problēmu, aktualitāti. Izstāde vienmēr būs subjektīva, cik autoru, tik izstāžu, tik vienas tēmas dažādas interpretācijas.
 19. 19. 5 galvenie izstādes kritēriji  Saturs;  Vizualitāte (dizains, noformējums);  Aktualitāte;  Ekspozīcijas pieejamība, uztveramība, skatāmība;  Adresāts
 20. 20. Izstādes vizuālais noformējumsnoformējums Izstādes apmeklētājs vispirms uztver izstādes vizuālo tēlu, tikai pēc tam saturu. Tematiskā jāatrod pareizais balanss, pareizās proporcijas starp izstādes saturu un vizuālo koncepciju. Saturs ir noteicošais. Saturam un formai jābūt saliedētiem, kā dziesmas melodijai un tekstam. Izstādes kopainā vizuālais noformējums nedrīkst kļūt par pašmērķi.
 21. 21. IzstādeIzstāde Reminiscencia: Rīgas rātes pēdējā sēdeReminiscencia: Rīgas rātes pēdējā sēde
 22. 22. IzstādeIzstāde Cenzūra Latvijā: dažādu laiku liecībasCenzūra Latvijā: dažādu laiku liecības
 23. 23. IzstādeIzstāde Hilzenu un Buiņicku devums LatgalesHilzenu un Buiņicku devums Latgales kultūrvēsturēkultūrvēsturē
 24. 24. Prasības izstādes noformējumamPrasības izstādes noformējumam  Komforts Labvēlīgi apstākļi izstādes apmeklētajam; ērta piekļuve eksponātiem; labs apgaismojums; patīkama harmoniska vide.  Uzskatāmība, pārskatāmība Eksponētie dokumenti brīvi aplūkojami; ekspozīcija nav pārblīvēta; princips labāk mazāk, bet labāk; eksponētā dokumenta apraksts identisks aprakstam katalogā, kartotēkā, datu bāzē.  Pieejamība Ideāli, ja apmeklētājs var iepazīties ar eksponēto materiālu saturu. Tā ir cieņas un uzticības parādīšana apmeklētājam.  Operativitāte jaunu un aktuālu materiālu (tēmu, problēmu) prezentēšana; iespēja eksponēt gan primāro, gan sekundāro dokumentu (grāmatas un tās bibliogrāfiskais apraksts)
 25. 25. Teksts ekspozīcijāTeksts ekspozīcijā  Teksts ekspozīcijā parādās: anotācijās, grāmatu bibliogrāfiskajosTeksts ekspozīcijā parādās: anotācijās, grāmatu bibliogrāfiskajos aprakstos, eksponātu aprakstos, citātos, nodaļu nosaukumos.aprakstos, eksponātu aprakstos, citātos, nodaļu nosaukumos.  Tekstam jābūt skaidri salasāmam un saprotamam, jāizvairās noTekstam jābūt skaidri salasāmam un saprotamam, jāizvairās no teikumiem, kuros ir vairāk kā 13 vārdu;teikumiem, kuros ir vairāk kā 13 vārdu;  Tekstam jābūt viegli uztveramam. Jāizvairās no sarežģītiemTekstam jābūt viegli uztveramam. Jāizvairās no sarežģītiem izteicieniem, sarunvalodas vārdiem, vārdiem ar vairākām atšķirīgāmizteicieniem, sarunvalodas vārdiem, vārdiem ar vairākām atšķirīgām nozīmēm;nozīmēm;  Tekstā jāatrod līdzsvars starp tēlainību un izteiksmes precizitāti;Tekstā jāatrod līdzsvars starp tēlainību un izteiksmes precizitāti;  Ieteicamā vārdu kārtība teikumā:Ieteicamā vārdu kārtība teikumā: darītājs – darbība – darbības objektsdarītājs – darbība – darbības objekts Labāk izvēlēties darāmo kārtu, nevis ciešamoLabāk izvēlēties darāmo kārtu, nevis ciešamo;;  Rūpīgi jāizvērtē svešvārdu iekļaušana tekstā, ja nepieciešamsRūpīgi jāizvērtē svešvārdu iekļaušana tekstā, ja nepieciešams jāpaskaidro un jānorāda tā saistība ar aprakstāmo eksponātu.jāpaskaidro un jānorāda tā saistība ar aprakstāmo eksponātu.
 26. 26. Teksts ekspozīcijāTeksts ekspozīcijā  Teksta apjoms nedrīkstTeksta apjoms nedrīkst būt pārāk plašs, jobūt pārāk plašs, jo neviens izstādesneviens izstādes apmeklētājs nespējapmeklētājs nespēj uztvert tādu informācijasuztvert tādu informācijas daudzumu;daudzumu;  Teksta apakšējām rindāmTeksta apakšējām rindām ekspozīcijā jābūtekspozīcijā jābūt izvietotām tā, lai tās būtuizvietotām tā, lai tās būtu ne zemāk kā 80 cm none zemāk kā 80 cm no grīdasgrīdas
 27. 27. Izstādes panākumi atkarīgi arī no:Izstādes panākumi atkarīgi arī no:  Interaktivitātes;Interaktivitātes;  Dažādu pasākumu norises izstādes ietvaros;Dažādu pasākumu norises izstādes ietvaros;  Dažādu audio, video, multimediālu efektu unDažādu audio, video, multimediālu efektu un produktu iekļaušanas ekspozīcijā;produktu iekļaušanas ekspozīcijā;  Jo mazāk “zinātniska” ir izstāde ...jo labāk tāJo mazāk “zinātniska” ir izstāde ...jo labāk tā ir apmeklētair apmeklēta  Tomēr vissvarīgākā ir izstādes personālaTomēr vissvarīgākā ir izstādes personāla komunikācija ar apmeklētāju, viņakomunikācija ar apmeklētāju, viņa pretimnākšana, profesionalitāte un laipnība.pretimnākšana, profesionalitāte un laipnība.
 28. 28. Izstādes īstā dzīve sākas brīdī,Izstādes īstā dzīve sākas brīdī, kad ir situsi tās atklāšanaskad ir situsi tās atklāšanas stunda!stunda!
 29. 29. IdejasIdejas interaktīvām norisēm ekspozīcijasinteraktīvām norisēm ekspozīcijas ietvarosietvaros  Dažādi konkursi, izmantojot izstādē iegūstamo informāciju;Dažādi konkursi, izmantojot izstādē iegūstamo informāciju;  Krustvārdu mīklu minēšana;Krustvārdu mīklu minēšana;  Puzļu likšana;Puzļu likšana;  Ar izstādes tematiku saistītas informācijas meklēšanaAr izstādes tematiku saistītas informācijas meklēšana internetvidē;internetvidē;  Ieteicamās literatūras sarakstu sastādīšana, lai papildinātuIeteicamās literatūras sarakstu sastādīšana, lai papildinātu izstādes ekspozīciju;izstādes ekspozīciju;
 30. 30. IdejasIdejas interaktīvām norisēm ekspozīcijasinteraktīvām norisēm ekspozīcijas ietvarosietvaros  Fotografēšanās ekspozīcijā;Fotografēšanās ekspozīcijā;  ........................................................................  ........................................................................  ..............................................................................  ....................................................................................  ........................................................................................
 31. 31. Ekspozīcijas popularizēšanā liela nozīme ir dažāduEkspozīcijas popularizēšanā liela nozīme ir dažādu pasākumu programmai izstādes ietvaros, kas palīdzpasākumu programmai izstādes ietvaros, kas palīdz labāk atklāt tēmas saturu un piesaista pēc iespējaslabāk atklāt tēmas saturu un piesaista pēc iespējas vairāk apmeklētājuvairāk apmeklētāju  Grāmatu prezentācijas;Grāmatu prezentācijas;  Literārie vakari;Literārie vakari;  Preses konferences;Preses konferences;  Koncerti;Koncerti;  Mācību stundas;Mācību stundas;  Radošās darbnīcas;Radošās darbnīcas;  ..............................................................................  ..................................................................................  ....................................................................................
 32. 32. IzstādeIzstāde Grāmatas ir zālesGrāmatas ir zāles Rīgas svētku ietvaros 2009.gada augustāRīgas svētku ietvaros 2009.gada augustā VērmaņdārzāVērmaņdārzā
 33. 33. Izstādes laikā notika akcija –Izstādes laikā notika akcija – Grāmatu aptiekaGrāmatu aptieka
 34. 34. Pie tradicionālām bibliotēkas izstādēmPie tradicionālām bibliotēkas izstādēm pieskaitāmas arīpieskaitāmas arī ceļojošās izstādesceļojošās izstādes jebjeb t.s. pārvietojamās izstādes. Tās parastit.s. pārvietojamās izstādes. Tās parasti tiek eksponētas citās bibliotēkās, citāstiek eksponētas citās bibliotēkās, citās kultūras un izglītības iestādēs vaikultūras un izglītības iestādēs vai organizācijās. Ceļojošās izstādes var būtorganizācijās. Ceļojošās izstādes var būt arī kāda kompleksa pasākumaarī kāda kompleksa pasākuma programmas vai projekta sastāvdaļaprogrammas vai projekta sastāvdaļa..
 35. 35. Kas tad ir ceļojoša izstāde: ar minimāliemKas tad ir ceļojoša izstāde: ar minimāliem līdzekļiem izstāstīts stāstslīdzekļiem izstāstīts stāsts LNB ceļojošā izstādeLNB ceļojošā izstāde Pasta romāns atklātnēs: 1894 - 1914Pasta romāns atklātnēs: 1894 - 1914
 36. 36. Pamatprasības ceļojošo izstāžuPamatprasības ceļojošo izstāžu ekspozīcijāmekspozīcijām  Parocīga formāta;Parocīga formāta;  Viegli transportējamai;Viegli transportējamai;  Kompakti izvietojamai;Kompakti izvietojamai;  Interesantai;Interesantai;  Apmeklētājus piesaistošaiApmeklētājus piesaistošai
 37. 37. Ceļojošā izstādeCeļojošā izstāde Leģendas par Čehijas pilīm un muižāmLeģendas par Čehijas pilīm un muižām
 38. 38. Ceļojošā izstādeCeļojošā izstāde Latvijas vēsture karikatūrāsLatvijas vēsture karikatūrās
 39. 39. Virtuālās tematiskas izstādes var tiktVirtuālās tematiskas izstādes var tikt eksponētaseksponētas  Interneta vidē, visbiežāk bibliotēkuInterneta vidē, visbiežāk bibliotēku mājaslapās (mājaslapās (http://old.lnb.lv/gaismaspils/http://old.lnb.lv/gaismaspils/;;  CD vai DVD formātā;CD vai DVD formātā;  Kā multimediāli produkti var papildinātKā multimediāli produkti var papildināt tradicionālās izstādestradicionālās izstādes
 40. 40. Virtuāla izstādeVirtuāla izstāde Gaismas pilsGaismas pils bija veltīta leģendārajai Jāzepabija veltīta leģendārajai Jāzepa Vītola dziesmai “Augšām ceļas Gaismas pils!”,Vītola dziesmai “Augšām ceļas Gaismas pils!”, un tika eksponētaun tika eksponēta gan LNB mājaslapā, gan bija skatāma arī kā multimediāls projektsgan LNB mājaslapā, gan bija skatāma arī kā multimediāls projekts bibliotēkas izstāžu zālē, papildinot tradicionālu ekspozīciju.bibliotēkas izstāžu zālē, papildinot tradicionālu ekspozīciju.
 41. 41. Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību! Uz sadarbību un tikšanos izstādēs!Uz sadarbību un tikšanos izstādēs! Anda LamašaAnda Lamaša

×