Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nozares terminoloģija        Inta Virbule         26.04.2012.    © LNB
•  Terminoloģija – valodniecības nozare, kas pētī un veido  terminus, terminu kopumus (kādā zinātnes, mākslas vai  te...
Nozares terminoloģija♦ LZA Terminoloģijas komisija (TK)http://termini.lza.lv     ∗ LZA Terminoloģijas apakškomisijas ...
LZA TK• Latviešu valodas terminoloģijas izstrāde• Nozares terminoloģijas izstrāde -   I posms — nozares terminu apkopoš...
Valsts valodas centrs (VVC)• VVC http://www.vvc.gov.lv• 2009.g. Valsts valodas centram pievienota valsts aģentūra "Tulkoš...
LNB un nozares terminoloģija• „Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija” (ID TAK) http://termini.lza.l...
Daži piemēri no izdevuma “ISBD : Starptautiskais   standartizētais bibliogrāfiskais apraksts” skaidrojošās       ...
∙   Resurss (Resource) – fiziska vai virtuāla entītija ar intelektuālu un/vai   māksliniecisku saturu, kas iecerēta, iz...
•  Turpinājumresurss (Continuing resource) – resurss, ko laiž klajā, paredzot  turpināt neierobežotu laiku. Turpinājumr...
•  Periodisks izdevums (Periodical) – seriālizdevuma veids, publicēts ar  regulāriem intervāliem, biežāk nekā reizi gad...
Daži piemēri no izdevuma “AACR: Angļu un  amerikāņu kataloģizācijas noteikumi” skaidrojošās          vārdnīcas ...
•  Muguras nosaukums (Spine title) - nosaukums, kas minēts uz  aprakstvienības muguras. Sk. arī Grāmatsējēja dotais nos...
•  Unificētais nosaukums/vienveidotais nosaukums (uniform title). 1. Īpašais  nosaukums darba identificēšanai kataloģiz...
Citi termini•  grāmata – latviešu valodā vārds grāmata sākotnēji apzīmēja rakstītu  baznīcas grāmatu un ienāca līdz 13....
•  Konsultācija  1. Padoms, ieteikums, paskaidrojums, ko kādā jautājumā sniedz speciālists  (piem., jurists, ārsts); ...
Diskusijas ID TAKPiemēram,•  Izsniegums vai patapinājums (Lending) - Patapinājums, kas arī atbilst  autortiesību likumā...
•  Lasītājs- lietotājs (user) - Ir ikviena juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto  bibliotēkas pakalpojumus/ pakalp...
Daži termini – ieturēti terminoloģijas komisijas garā•  terminoloģijas komisija – nosauktņu piešķirtne•  termins – nostā...
Paldies par uzmanību!       Inta Virbule       (Inta.Virbule@lnb.lv)       tel. - 67312796
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotekzinatnes terminolofija

856 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotekzinatnes terminolofija

 1. 1. Nozares terminoloģija Inta Virbule 26.04.2012. © LNB
 2. 2. • Terminoloģija – valodniecības nozare, kas pētī un veido terminus, terminu kopumus (kādā zinātnes, mākslas vai tehnikas nozarē) un nodarbojas ar terminu izstrādes teoriju un praksi.• Termins – vārds vai vārdu savienojums, kas apzīmē noteiktu jēdzienu (piem., kādā zinātnes, mākslas vai tehnikas nozarē) un kam ir specializēta nozīme, lietošanas joma.
 3. 3. Nozares terminoloģija♦ LZA Terminoloģijas komisija (TK)http://termini.lza.lv ∗ LZA Terminoloģijas apakškomisijas # “Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija” (ID TAK) http://termini.lza.lv/article.php?id=43♦ Valsts valodas centrs http://www.vvc.gov.lv♦ LNB un nozares terminoloģija http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/nozares-terminologija
 4. 4. LZA TK• Latviešu valodas terminoloģijas izstrāde• Nozares terminoloģijas izstrāde - I posms — nozares terminu apkopošana II posms — nozares terminu sistēmas izstrāde • augšējais līmenis — Terminoloģijas komisija (TK); • vidējais līmenis — Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisija (TSK); • apakšējais līmenis — Nozares terminoloģijas komisija jeb apakškomisija (TAK) III posms — nozares terminu apstiprināšana
 5. 5. Valsts valodas centrs (VVC)• VVC http://www.vvc.gov.lv• 2009.g. Valsts valodas centram pievienota valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs"
 6. 6. LNB un nozares terminoloģija• „Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija” (ID TAK) http://termini.lza.lv/term.php Tiešsaistes terminu banka: arhīvi, bibliotēkas, muzeji http://termini.lnb.lv/mab/ AkadTerm http://termini.lza.lv/term.php EuroTermBank http://www.eurotermbank.com Valsts valodas centra terminu datubāze internetā http ://www.vvc.gov.lv ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx Terminoloģijas portāls (bibliotēkzinātne) http ://termini.letonika.lv
 7. 7. Daži piemēri no izdevuma “ISBD : Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts” skaidrojošās vārdnīcas (2008.)• Apakšsērija (Subseries) – sērija, kas ir galvenās sērijas daļa. Apakšsērijai var būt galvenās sērijas nosaukumam pakārtots nosaukums. Apakšsērijas var būt numurētas.• Bibliogrāfiskais apraksts (Bibliographic description) – bibliogrāfisko datu kopums resursa ierakstam un identificēšanai.• Divvirzienu ieraksti (Bi-directional records) - ieraksti vairākās valodās kreislabajā un labkreisajā rakstībā.∙ Dokuments (Document) sk. Resurss∙  Publikācija (Publication) sk. Resurss.
 8. 8. ∙  Resurss (Resource) – fiziska vai virtuāla entītija ar intelektuālu un/vai māksliniecisku saturu, kas iecerēta, izgatavota un/vai izdota kā viena vienība, kura ir atsevišķa bibliogrāfiskā apraksta pamatā. Resursi ir teksts, mūzika, notis, nekustīgi un kustīgi attēli, grafikas, kartes, skaņu ieraksti un videoieraksti, elektroniskie dati un programmas, ieskaitot sērijveida publikācijas.∙  Resurss kopumā (Whole resource) – entītija, kas ietver pašu resursu, tā ietveri, dokumentāciju un papildmateriālu tādā formā, kādā šī entītija producēta un/vai izdota/izlaista kā vienība un kura veido atsevišķa bibliogrāfiskā apraksta pamatu.∙ Iespiests resurss (Printed resource) – ar neapbruņotu aci lasāms resurss vai vājredzīgiem domāts resurss reljefā formā, ieskaitot resursus ierobežotai izplatīšanai vai tirgošanai pēc pieprasījuma.• Vairākdaļu resurss (Multipart resource) – resurss, kas veidots no atsevišķām daļām un iecerēts, radīts, realizēts vai kārtots kā viens veselums. Vairākdaļu resursi var būt vairākdaļu monogrāfiskie resursi vai seriālizdevumi.
 9. 9. • Turpinājumresurss (Continuing resource) – resurss, ko laiž klajā, paredzot turpināt neierobežotu laiku. Turpinājumresursiem pieskaitāmi seriālizdevumi un integrētie resursi turpinājumos.• Integrētais resurss (Integrating resource) – resurss, ko papildina vai kurā ievieš izmaiņas ar resursā integrētiem (nevis atsevišķi pastāvošiem) atjauninājumiem. Integrētie resursi var būt pabeigti vai turpināti. Integrēto resursu piemēri – atjaunināmi neiesieti izdevumi un atjaunināmas tīmekļa vietnes.• Resurss ar iepriekš noteiktām robežām (Finite resource)∙ Seriālizdevums (Serial) – turpinājumresurss, kas iznāk atsevišķos secīgos laidienos vai daļās, parasti ar numerāciju, un kuru paredzēts turpināt neierobežoti ilgi. Seriālizdevumi ir, piemēram, žurnāli, elektroniskie žurnāli, adrešu grāmatas turpinājumos, gadagrāmatas, laikraksti un monogrāfiju sērijas.
 10. 10. • Periodisks izdevums (Periodical) – seriālizdevuma veids, publicēts ar regulāriem intervāliem, biežāk nekā reizi gadā; parasti ietver atsevišķus rakstus.• Tête-bêche (Tête-bêche) – iesējuma forma, kurā viens teksts sākas izdevuma priekšpusē, bet otrs – aizmugurē; teksti novietoti apgrieztā stāvoklī viens pret otru.• Žurnāls (Journal) – termins, ar ko bieži apzīmē periodiskus izdevumus, konkrēti – zinātnisko periodiku.
 11. 11. Daži piemēri no izdevuma “AACR: Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi” skaidrojošās vārdnīcas (2005.)• Aprakstvienība (Item) - dokuments vai dokumentu kopums jebkurā fiziskā formā, kas izdots, laists klajā kā vienība vai uzskatāms par vienību un kas veido bibliogrāfiskā apraksta pamatu.• Bibliogrāfiskais resurss (Bibliographic resource) - darba vai aprakstvienības satura izteiksmes vai manifestācijas/ fiziskā iemiesojuma forma, kas ir bibliogrāfiskā apraksta objekts. Bibliogrāfiskais resurss var būt tverams vai netverams.• Ieraksts (Entry) – loģisks noteiktā secībā kārtotu elementu grupējums, kas kopā veido vienu informācijas vienību, ko šādā veidā iekļauj kartotēkā, sarkastā, katalogā u.tml. Sk. arī Aprakstgalva• Ietvere (Container) -jebkāda resursa (aprakstvienības), tā daļas vai to grupas tilpne, kas ir fiziski atdalāma no ietveramā materiāla (piemēram, apvāks, albums, futrālis, kārba vai audiodisku mape ir ietvere, bet kasete vai kasetne – nav).
 12. 12. • Muguras nosaukums (Spine title) - nosaukums, kas minēts uz aprakstvienības muguras. Sk. arī Grāmatsējēja dotais nosaukums, Vāka nosaukums.• Papildtitullapa (Added title page) - titullapa, kas atrodas pirms vai aiz pamattitullapas. Papildtitullapa var būt vispārīgāka (piemēram, sērijas titullapa) vai vienādi nozīmīga ar titullapu (piemēram, titullapa citā valodā). Sk. arī Sērijas titullapa.• Prettituls (Half title) - lapā pirms titullapas minētais izdevuma nosaukums.• Rekto (Recto) - 1. Lappuse, parasti ar nepāra numuru, grāmatas atvēruma labajā pusē. 2. Drukātas lapas puse, kura paredzēta lasīšanai vispirms.
 13. 13. • Unificētais nosaukums/vienveidotais nosaukums (uniform title). 1. Īpašais nosaukums darba identificēšanai kataloģizācijas nolūkā. 2. Īpašais nosaukums darba aprakstgalvas atšķiršanai no cita darba aprakstgalvas. 3. Vispārpieņemtais kopnosaukums autora, komponista, institūcijas vairāku darbu vai vairāku darbu fragmentu apvienošanai (piemēram, kopoti raksti, atsevišķi darbi īpašā literārā vai mūzikas formā).• Verso (verso). 1. Lappuse, parasti pārnumura, grāmatas atvēruma kreisajā pusē. 2. Iespiestas lapas puse, kura paredzēta lasīšanai kā otrā.• Vispārpieņemtais nosaukums (conventional name). No īstā vai oficiālā atšķirīgs nosaukums, pēc kura atpazīstama institūcija, vieta vai fakts.
 14. 14. Citi termini• grāmata – latviešu valodā vārds grāmata sākotnēji apzīmēja rakstītu baznīcas grāmatu un ienāca līdz 13. gadsimtam ar krievu valodas starpniecību no grieķu valodas. No 15. gadsimta par grāmatu uzskata neperiodisku iespieddarbu kodeksa formā ar muguriņā sastiprinātām lapām (ne mazāks par 3 iespiedloksnēm, tas ir; 48 lappuses). Parasti grāmata ir pabeigts teksts, izteikts ar rakstu zīmēm vai attēliem. Rituļa formā grāmatas bija Ēģiptē, Romā, Grieķijā, kodeksa formā ieviesās viduslaikos. Grāmatu iespiešana aizsākās 11. gadsimtā Ķīnā; Eiropā izgudrota 15. gadsimtā uz jauniem pamatiem. Mūsdienās par grāmatu tiek uzskatīti arī elektroniskie informācijas nesēji.• dokuments – jebkurā veidā un materiālā ierakstīta informācija, ko rada, saņem un uzglabā jebkura LR valsts pārvaldes institūcija, valsts un pašvaldības iestāde, uzņēmums, uzņēmējsabiedrība un uzņēmējsabiedrību apvienība, kā arī sabiedriskā un reliģiskā organizācija vai fiziskā persona.
 15. 15. • Konsultācija 1. Padoms, ieteikums, paskaidrojums, ko kādā jautājumā sniedz speciālists (piem., jurists, ārsts); padoma, paskaidrojuma došana. 2. Papildu nodarbība, kurā mācību iestāde skolēniem, studentiem vai kursantiem sniedz metodisku palīdzību, izskaidro kādus jautājumus. 3. Iestāde vai tās nodaļa, kurā var saņemt speciālistu padomus.• Grāmatas etiķete - grāmatas mugurai vai vākam pielīmēta lapiņa ar šifru.• Plaukts - plaukteņa un skapja daļa – horizontāla plāksne, uz kuras novieto iespieddarbus un citus dokumentus.• Plauktenis - vaļēju bibliotēkas plauktu savienojums vairākos stāvos. Plaši izmanto vienpusīgos un divpusīgos (ar plauktiem abās pusēs).• Šifrs – nosacītu zīmju (burtu, ciparu) vai to kombināciju kopa, kas rāda iespieddarba vai cita dokuemnta atrašanās vietu plauktā. Tās struktūra atkarīga no bibliotēkas fonda kārtojuma veida• Kataloga indekss (bibl.) - pilns indekss vai tā sastāvdaļa, kas norāda kataloga nodaļu, kurā ievietojama attiecīgā kataloga kartīte
 16. 16. Diskusijas ID TAKPiemēram,• Izsniegums vai patapinājums (Lending) - Patapinājums, kas arī atbilst autortiesību likumā lietotajai terminoloģijai• Piekļūstamība (Accessibility) - Dokumentu pieejamība un piekļuves ērtums, ko nodrošina likumīga autorizācija un meklēšanas līdzekļu esamība• Pieejamība (Availibility) - pakāpe, kādā informācijas un dokumentācijas organizācija faktiski piedāvā materiālus, aprīkojumu vai informācijas pakalpojumus informācijas lietotājam vajadzīgajā laikā• Prioritārais nosaukums, vārds (Prefered title, name) - vārds/nosaukums vai tā forma, kas izvēlēta kā pamats autorizētajam piekļuves punktam.• Ieteicamais termins (Preferred term) -Termins, kas noteikta jēdziena izteikšanai atzīts par visvairāk atbilstošo. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca (2007.)• Lietotais termins (Preferred term) - ISO 5127:2005
 17. 17. • Lasītājs- lietotājs (user) - Ir ikviena juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus/ pakalpojumu saņēmējs. Baibas Sporānes piezīme: bibliotēkzinātnes un praktiskā bibliotēku darba laukā lietojam terminu „lietotājs” (termins „lasītājs”, protams, nav aizliegts termins, tikai novecojis (kļuvis par šauru, ir jēdzieniski mazietilpīgs) attiecībā pret personības un bibliotēkas saskarsmes procesu), jo cilvēki bibliotēkā vairs nenodarbojas tikai un vienīgi ar lasīšanu, bet izmanto visu plašo bibliotēkas un informācijas pakalpojumu spektru, tātad LIETO bibliotēku kā informācijas un atmiņas institūciju. Termins „lietotājs” ir termina „lasītājs” mūsdienu IKT laikmeta versija, postmodernā cilvēka izpausmju precīzāks apzīmējums. Andris Vilks – ne lasītājs – ne lietotājs – ne klients, bet - dalībnieks (LBB 15. konferencē, 2012.)
 18. 18. Daži termini – ieturēti terminoloģijas komisijas garā• terminoloģijas komisija – nosauktņu piešķirtne• termins – nostādnis• kalendārs - datumrādis• kosmonauts - visumnieks• policists – lielvaras pārbaudnis• alkoholiķis – brandava sagumzītais• automašīna – pašgājējs rumaks• audiofails – slepenais skaņpīkšķis• hot-dogs – desainis• centralizēts tarifs - vienādmaksis
 19. 19. Paldies par uzmanību! Inta Virbule (Inta.Virbule@lnb.lv) tel. - 67312796

×