Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bibliotēku mārketings-brūkošā
valsts ekonomikā
Dzintra Mukāne
28.04.2010.
Misija
Dot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
brūkošās tautsaimniecības attīstībā un
katra sabiedrības locekļa sociālās un
pri...
Pamatmērķis
Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ikvienam
saņemt augsti kvalitatīvus informācijas
pakalpojumus neatkarīgi no ...
Eiropas padomes ieteikums (1998)
Saprotot to, ka pamatpakalpojumiem
bibliotēkās galvenokārt jābūt bezmaksas,
var būt argum...
Mārketinga pamatprincipi
Saturs ir svarīgāks par informācijas nesēju
Pieejamība svarīgāka par saglabāšanu
Satura, mācīb...
Mārketinga mērķi
Klienta apmierinātība
Pakalpojuma vērtības paaugstināšana
Bibliotēku brenda
paaugstināšana/uzlabošana/...
Mārketinga struktūra
Produkts – krājumi
Ražošana – kataloģizācija
Pārdošana – pēc iespējas lieli krājumi, pēc
iespējas ...
Galvenās vērtības
 Optimāla struktūra.
 Mērķtiecīgs menedžments
 Plaša pieeja izpratnei par publikāciju
(dokumentam) un...
Uz lasītāju orientēta bibliotēka
Spēja atbildēt uz ikvienu lasītāja jautājumu
Diferencēts un individualizēts pakalpojums...
Sabiedrība un vajadzības
Pieejamība svarīgāka par saglabāšanu
Primārais resurss (pilnie teksti) svarīgāks
par sekundāro
...
Mūsu produkti
Krājumi
Elektroniskie resursi
Pakalpojumi (lasītājiem, bibliotekāriem,
izdevējiem)
Pakalpojumi sabiedrīb...
Elektroniskie resursi
Elektroniskais katalogs
Nacionālā bibliogrāfija
LNB bibliogrāfiskās datu bāzes
Licenzētās bibliogrāf...
Pakalpojumi lasītājiem
- Literatūras izsniegšana
- SBA, Dokumentu elektroniskā piegāde
- Uzziņas, čats (Jautā bibliotekāra...
Pakalpojumi bibliotekāriem un izdevējiem
- Profesionālās apmācības programmas
- Bibliotekāru apmācība
- Zinātniskās konfer...
Bibliotēkas programmas
Pārrunas par grāmatām un tikšanās ar
autoriem
Bibliotēkas ekskursijas/tūres
Lasītāju apmācības
...
Attiecības ar sabiedrību
 Maksimāli sekmēt bibliotēkas “produkta”
pieejamību ( WWW lapa, Bibliotēku portāls)
 Produktīva...
Plašas saziņas līdzekļi
Laikraksti
Žurnāli
Radio
TV
Ziņu dienesti
Ziņu portāli
Pašu līdzekļi
Bibliotēku mājas lapa, Bibliotēku portāls
Žurnāls “Bibliotēku Pasaule”
Gada pārskats
Lietošanas noteikum...
Ieņēmumi
 Valsts un pašvaldības finansējums
 Ziedojumi un dāvinājumi (granti)
 Pašu ieņēmumi
 ES līdzfinansējums
Bibliotēkas funkciju papildina un ietekmē
Universālais informācijas pakalpojums (e-
pārvalde, e-izglītība, e-medicīna u.c...
Problēmas
 Plānot „neparedzētus” komandējumus. Meklēt
finanšu resursus no ārpuses. (Zinātnes un
inovāciju fondu plašāka i...
Paldies par uzmanību!
Dzintra Mukāne
dzintra.mukane@lnb.lv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biblioteku marketings mukane_dz

1,567 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteku marketings mukane_dz

 1. 1. Bibliotēku mārketings-brūkošā valsts ekonomikā Dzintra Mukāne 28.04.2010.
 2. 2. Misija Dot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas brūkošās tautsaimniecības attīstībā un katra sabiedrības locekļa sociālās un privātās dzīves kvalitātes uzlabošanā
 3. 3. Pamatmērķis Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ikvienam saņemt augsti kvalitatīvus informācijas pakalpojumus neatkarīgi no tautības, sabiedriskā statusa vai dzīves vietas. Bibliotēka - informācijas garants ikvienam.
 4. 4. Eiropas padomes ieteikums (1998) Saprotot to, ka pamatpakalpojumiem bibliotēkās galvenokārt jābūt bezmaksas, var būt argumentēta vajadzība ieviest maksu par atsevišķiem pakalpojumiem. Taču šajā gadījumā pakalpojuma cena nedrīkst būt tik liela, lai kaut vienai iedzīvotāju grupai rastos barjeras informācijas pieejamībai.
 5. 5. Mārketinga pamatprincipi Saturs ir svarīgāks par informācijas nesēju Pieejamība svarīgāka par saglabāšanu Satura, mācību un zināšanu konverģence Mārketinga stratēģijas pamatā – sabiedrības vajadzību pētījumi Garantēta finanšu ilgtspēja?
 6. 6. Mārketinga mērķi Klienta apmierinātība Pakalpojuma vērtības paaugstināšana Bibliotēku brenda paaugstināšana/uzlabošana/saglabāšana
 7. 7. Mārketinga struktūra Produkts – krājumi Ražošana – kataloģizācija Pārdošana – pēc iespējas lieli krājumi, pēc iespējas daudz lasītāju, apmeklējumu un izsniegumu Klients – apmierināts lasītājs/lietotājs un bibliotekārs
 8. 8. Galvenās vērtības  Optimāla struktūra.  Mērķtiecīgs menedžments  Plaša pieeja izpratnei par publikāciju (dokumentam) un pakalpojumiem  Attīstība, mērķu realizācija  Klientu segmentācijas pakāpe: katram savs piedāvājums/ daudz mērķa grupas  Bibliotēka kā funkcija sabiedrībā  Profesionālisms un entuziasms  Atvērtība pret ārējo vidi/pasauli. Līdzdalība.  Pētniecība
 9. 9. Uz lasītāju orientēta bibliotēka Spēja atbildēt uz ikvienu lasītāja jautājumu Diferencēts un individualizēts pakalpojums Inovāciju pamatā lasītāju vajadzību izpēte Autoritāte sabiedrībā
 10. 10. Sabiedrība un vajadzības Pieejamība svarīgāka par saglabāšanu Primārais resurss (pilnie teksti) svarīgāks par sekundāro Uzticama informācija
 11. 11. Mūsu produkti Krājumi Elektroniskie resursi Pakalpojumi (lasītājiem, bibliotekāriem, izdevējiem) Pakalpojumi sabiedrībai (Tematiskas programmas) Bibliotēkas infrastruktūras pakalpojumi Līdzdalība ES finansētajos projektos
 12. 12. Elektroniskie resursi Elektroniskais katalogs Nacionālā bibliogrāfija LNB bibliogrāfiskās datu bāzes Licenzētās bibliogrāfiskās un pilnu tekstu datu bāzes Digitālās bibliotēkas “Letonika” kolekcijas(piedalīšanās veidošanā)
 13. 13. Pakalpojumi lasītājiem - Literatūras izsniegšana - SBA, Dokumentu elektroniskā piegāde - Uzziņas, čats (Jautā bibliotekāram) - Bezmaksas interneta piekļuve (WiFi pieslēgums) - Pakalpojumi pa telefonu - Lasītavas - Studijas (grupu nodarbībām, valodas mācīšanai) - Mūzikas klausīšanās un ierakstu sistēmas (multimediju centrs) - Kopēšana un digitalizēšana
 14. 14. Pakalpojumi bibliotekāriem un izdevējiem - Profesionālās apmācības programmas - Bibliotekāru apmācība - Zinātniskās konferences - Nozares lasītava - Profesionālie izdevumi - Bibliotēku un izdevējdarbības statistika - ISSN, ISBN numuru piešķiršana
 15. 15. Bibliotēkas programmas Pārrunas par grāmatām un tikšanās ar autoriem Bibliotēkas ekskursijas/tūres Lasītāju apmācības Bibliotekāru apmācība Izstādes Profesionālās lekcijas un semināri Digitālās bibliotēkas demonstrējumi
 16. 16. Attiecības ar sabiedrību  Maksimāli sekmēt bibliotēkas “produkta” pieejamību ( WWW lapa, Bibliotēku portāls)  Produktīvas reklāmas attīstība (Masu mediji, interneta reklāmas u.c.)  Lobisma attīstība (finanšu ieguves un labvēlīgu lēmumu pieņemšanai)  Publicitātes veicināšana (Intervijas medijos, prezentācijas)  Zīmola veidošana
 17. 17. Plašas saziņas līdzekļi Laikraksti Žurnāli Radio TV Ziņu dienesti Ziņu portāli
 18. 18. Pašu līdzekļi Bibliotēku mājas lapa, Bibliotēku portāls Žurnāls “Bibliotēku Pasaule” Gada pārskats Lietošanas noteikumi, bibliotēkas plāni, atgādnes u.c. Instruktīvie materiāli Bukleti, lapiņas, plakāti
 19. 19. Ieņēmumi  Valsts un pašvaldības finansējums  Ziedojumi un dāvinājumi (granti)  Pašu ieņēmumi  ES līdzfinansējums
 20. 20. Bibliotēkas funkciju papildina un ietekmē Universālais informācijas pakalpojums (e- pārvalde, e-izglītība, e-medicīna u.c.) E-resursu veidošana, datu retrokonversija, digitalizācija Likumdošana (intelektuālā īpašuma aizsardzība) Kooperācija un koordinācija Privātais sektors (informācijas resursu un tehnoloģiju piegādātāji)
 21. 21. Problēmas  Plānot „neparedzētus” komandējumus. Meklēt finanšu resursus no ārpuses. (Zinātnes un inovāciju fondu plašāka izmantošana)  Valdības noteikto izdevumu normatīvu ievērošana, valsts budžeta līdzekļu apgūšana, budžeta grozījumi (Likumdošana)  Finanses kā risks  Kāds mehānisms, kā piesaistīt dāvinājumus?  Starptautiskā palīdzība grāmatu dāvināšanai
 22. 22. Paldies par uzmanību! Dzintra Mukāne dzintra.mukane@lnb.lv

×