Bibliotekaru etika 2011_maijs_Sporane

2,222 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliotekaru etika 2011_maijs_Sporane

 1. 1. Bibliotekāra profesionālās ētikas kodekss – bibliotekāra uzvedības standarts un ētiskās rīcības kritērijs Baiba Sporāne Latvijas Universitāte LIEPĀJA 2011.gada 3.maijs
 2. 2. Bibliotekārs??? Bibliotekārs!!! <ul><li>Bibliotēkas piramīda </li></ul>Tēls – bibliotēka:sabiedrības centrs Pakalpojumi Lasītāji/Lietotāji Informācijas avoti Normatīvā bāze BIBLIOTEKĀRS
 3. 3. Bibliotēka un informācija <ul><li>Informācija </li></ul><ul><li>Zināšanas, kas ievadītas komunikācijās un fiksētas - no alu zīmējumiem līdz elektroniskiem resursiem, funkcionē globālajā tīklā </li></ul><ul><li>Cilvēks kā informācijas avots </li></ul><ul><li>Bibliotēka </li></ul><ul><li>Sakārtotu zināšanu bāze, daļa no globālā tīkla </li></ul><ul><li>Lietotājdraudzīga iestāde </li></ul><ul><li>Informācijas, izglītības, izklaides, sociālo kontaktu centrs </li></ul><ul><li>“ smadzenes uz plaukta” </li></ul>
 4. 4. Bibliotekāra misija <ul><li>MŪŽĪGAIS MISIONĀRS </li></ul><ul><li>KOMUNIKATORS </li></ul><ul><li>INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS </li></ul><ul><li>NAVIGATORS </li></ul><ul><li>STARPNIEKS (brokeris) </li></ul><ul><li>BET: savest kopā lasītāju/lietotāju un zināšanas, DALĪTIES ZINĀŠANĀS (tātad arī pašam būt zinošam, ar augstu IQ). Dalīšanās jeb kalpošana jeb saskarsme – ētikas lauks </li></ul>
 5. 5. Profesijas attīstības nosacījumi <ul><li>Lietotājorientācija – ētikas lauks </li></ul><ul><li>Sakārtotu zināšanu bāze </li></ul><ul><li>Virtuālā telpa </li></ul><ul><li>Radniecīgu sistēmu savietošanās (MAB) </li></ul><ul><li>Rasmošana </li></ul>
 6. 6. Profesijas funkcionēšanas nosacījumi <ul><li>Sākotnējais sabiedriskais uzdevums - GLABĀT (memoriālā funkcija) pārtop informācijas IZMANTOŠANAS organizācijas funkcijā, informācijas pieejamības funkcijā – ētikas lauks </li></ul><ul><li>Šodien pievienojas - INFORMĀCIJAS ANALĪZES FUNKCIJA un notiek memoriālās funkcijas atgriešanās - citā augstākā kvalitātē </li></ul>
 7. 7. Bibliotekārs - sociālo zinātņu speciālists <ul><li>Svešvaloda (angļu) </li></ul><ul><li>Psiholoģija </li></ul><ul><li>Mārketings, menedžments </li></ul><ul><li>Socioloģisko pētījumu prasmes </li></ul><ul><li>Sabiedriskās attiecības </li></ul><ul><li>Projektu gatavošanas prasmes </li></ul><ul><li>utt. </li></ul>
 8. 8. Bibliotekāra profesionālās zināšanas un prasmes <ul><li>Tradicionālās (nosacīti!) - krājumu organizēšanā, aprakstīšanā, klasificēšanā,lasītāju apkalpošanā </li></ul><ul><li>Modernās - prasmes datoru, informācijas sistēmu, elektronisko avotu radīšanā un izmantošanā visos bibliotēkas darba procesos: elektroniskie informācijas avoti, BIS, EK, DB, e-dokumenti, mašīnlasāmā kataloģizācija, dokumentu piegādes sistēmas, komplektēšana, www veidošana, elektroniskā izdevējdarbība, digitālās bibliotēkas utt. </li></ul>
 9. 9. Sešas pamatprasmes (ietilpst arī profesijas standartos) <ul><li>Mācāmas arī lietotājiem: </li></ul><ul><ul><li>Informācijas vajadzību noformulēšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas izguves stratēģijas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas meklēšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas atrašanās vietas noteikšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas vērtēšanas prasme </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas fiksēšanas prasme </li></ul></ul>
 10. 10. Bibliotekārs informācijas sabiedrībā <ul><li>Bibliotekārs - starpnieks sistēmā, kurā produkts jeb prece (informācija=zināšanas) tiek aktīvi piegādāta un piedāvāta lietotājam </li></ul><ul><li>Bibliotekārs veido pievienoto vērtību </li></ul><ul><li>Preces izplatīšanai veido PR ar publicitātes starpniecību </li></ul><ul><li>Bibliotekārs šo produktu ievada komunikācijās jeb savieno auglīgās attiecībās (pievienotā vērtība!) personību un zināšanas (izmanto “smadzenes uz plaukta”) </li></ul>
 11. 11. Bibliotekārs un VVBIS <ul><li>Metadati </li></ul><ul><li>Informācijas sistēmas, internets bibliotēkās </li></ul><ul><li>Informācijas resursi </li></ul><ul><li>Bibliotēku informācijas sistēmu administrēšana </li></ul><ul><li>Tīkla pārvaldība </li></ul><ul><li>Krājumu pārvaldība un audits, elektroniskie katalogi </li></ul><ul><li>Hibrīdbibliotēkas un digitālās bibliotēkas menedžments </li></ul><ul><li>Sadarbība MAB topošās sistēmas ietvaros </li></ul><ul><li>Latvijas digitālās bibliotēkas tapšana </li></ul><ul><li>utt. </li></ul>
 12. 12. Nākotne? <ul><li>Katram bibliotekāram jāapzinās, ka informatizācija un saskarsmes kvalitātes nepieciešamība ir neatgriezenisks process – ētikas lauks </li></ul><ul><li>Šim procesam nepieciešamas gan jau iegūtās, gan arī jaunas zināšanas </li></ul><ul><li>Bibliotēkām jāiekļaujas pasaules un Latvijas IS, t.sk. arī MAB </li></ul><ul><li>Jābūt gataviem - mūsu neizglītotība būs šķērslis gan konkrētas bibliotēkas attīstībai, gan arī mūsu eksistencei mainītā vidē (t.sk. arī SA un ētikas laukā ) </li></ul>
 13. 13. Sabiedriskās attiecības (PR) <ul><li>Prasme komunicēt </li></ul><ul><li>Prasme veidot bibliotēkai labvēlīgu vidi un politiku, bibliotēkas tēlu – caur “patiesības mirkli”, vizualizāciju un saites tīmeklī un bibliotekāra pārtapšanu “informācijas tīģerī” </li></ul><ul><li>Virzīt bibliotēkas “preci” tirgū </li></ul><ul><li>Izmantot visu publicitātes rīku spektru </li></ul><ul><li>Pieņemt profesionālās ētikas uzstādījumus </li></ul>
 14. 14. Vadlīnijas - ētikas normas <ul><li>Kas es esmu? </li></ul><ul><li>Ko es varu zināt? </li></ul><ul><li>Kas man jādara? </li></ul><ul><li>Jēdzienu “labs”, “ļauns”, “atļauts”, “aizliegts” nošķiršana </li></ul>
 15. 15. Ētikas pamatjēdzieni <ul><li>Cieņa  Tikumība </li></ul><ul><li>Dilemma  Konformisms </li></ul><ul><li>Ētika  Konfidenciāls </li></ul><ul><li>Etiķete  Lojāls </li></ul><ul><li>Gods  Patiesības </li></ul><ul><li>Morāle mirklis </li></ul><ul><li>Sirdsapziņa utt. </li></ul>
 16. 16. Profesionālā ētika <ul><li>Profesionālā ētika, morāle un tikumība </li></ul><ul><li>Profesionālās ētikas priekšrocības un trūkumi </li></ul><ul><li>Profesionālo ētikas kodeksu kopīgās un specifiskās pazīmes </li></ul><ul><li>Bibliotekāra profesionālā ētika </li></ul>
 17. 17. Kas nosaka profesionālās saskarsmes un darbības ētiku <ul><li>sabiedrības normas </li></ul><ul><li>iestādes noteikumi </li></ul><ul><li>profesionālā ētika </li></ul><ul><li>jāatrod līdzsvars! </li></ul>
 18. 18. Sabiedrības normas <ul><li>nosaka vide un attiecas uz: </li></ul><ul><li> atbildību pret cilvēkiem (individuāli un grupā) </li></ul><ul><li> noteiktas kopienas standartiem </li></ul><ul><li> likumiem un pienākumiem </li></ul><ul><li> profesionāliem standartiem </li></ul><ul><li> klientu prasībām </li></ul><ul><li> citu organizāciju prasībām </li></ul>
 19. 19. Kādās jomās? <ul><li>informācijas radīšanā (ražošanā) </li></ul><ul><ul><li>autortiesības, intelektuālais īpašums, morālās tiesības, u.tml. </li></ul></ul><ul><li>informācijas krājumu attīstībā </li></ul><ul><ul><li>izvēle un cenzūra, aizspriedumi/pastāvīgs favorītisms komplektēšanā/datu vākšanā (bias), intelektuālā brīvība, kataloģizēšana/ klasificēšana/priekšmetošana, izdevēji </li></ul></ul><ul><li>informācijas izguvē un izplatīšanā </li></ul><ul><ul><li>piekļuve, uzziņu sniegšana, informēšana vs padomdošana, privātums un datu aizsardzība </li></ul></ul>
 20. 20. Iestādes noteikumi (piem., x bibliotēkas apkalpošanas kvalitātes saistības) <ul><li>Nosaka x bibliotēkas darbinieku apņemšanos: </li></ul><ul><li>Sniegt klientu vajadzībām un bibliotēkas izmantošanas noteikumiem atbilstošus profesionālus pakalpojumus </li></ul><ul><li>Nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru </li></ul><ul><li>Sniegt uzticamus un konsekventus pakalpojumus </li></ul><ul><li>Piedāvāt vienlīdzīgas iespējas ikvienam apmeklētājam </li></ul><ul><li>Pakalpojumus veikt atsaucīgi </li></ul>
 21. 21. Profesionālā ētika <ul><li>To nosaka: </li></ul><ul><li>sabiedrības normas + iestādes noteikumi </li></ul><ul><li>profesionālās ētikas kodekss, kas var būt: </li></ul><ul><ul><li>vēlamības (aspirational) kodekss </li></ul></ul><ul><ul><li>izglītojošs (educational) kodekss </li></ul></ul><ul><ul><li>noteikumu (regulatory) kodekss </li></ul></ul>
 22. 22. Ētikas kodeksi <ul><li>Dažādu profesiju un iestāžu kodeksi </li></ul><ul><li>Latvijā: bibliotekāru, policijas, prokuratūras, LR Finanšu ministrijas, zinātnieku, arodveselības speciālistu, KNAB, LR Valsts kontroles, ārstu, RTU, uzņēmuma, tiesnešu, Saeimas deputātu, Latvijas Bankas, Datu valsts inspekcija, pašvaldības, politiskās partijas, astrologu, atslēgmeistaru brālības, farmaceitu, VID, utt. </li></ul>
 23. 23. Ētikas mijiedarbība ĒTIKA & NOTEIKUMI bibliotekārs informācijas darbinieks klients lasītājs lietotājs iestāde organizācija
 24. 24. Bibliotekāra profesionālās ētikas pamatjēdzieni <ul><li>Pakalpojums -kalpošana </li></ul><ul><li>Piekļuve informācijai </li></ul><ul><li>Intelektuālā brīvība </li></ul><ul><li>Cenzūra </li></ul><ul><li>Publisks - privāts </li></ul><ul><li>Ideāli - prakse </li></ul><ul><li>Vērtību sistēma </li></ul>
 25. 25. Ētika un mācība par vērtībām <ul><li>Vērtības būtība </li></ul><ul><li>Aksioloģija - mācība par vērtībām </li></ul><ul><li>Aksioloģija un ētika </li></ul><ul><li>Aksioloģija bibliotekārajā vidē </li></ul><ul><li>Pazemība, mīlestība, patiesīgums, kalpošanas fenomens </li></ul>
 26. 26. Patiesības mirklis <ul><li>Katru reizi, kad apmeklētājs saskaras (atnāk) ar bibliotēku </li></ul><ul><li>Apmeklētājus nevar apmānīt </li></ul><ul><li>Visu izšķir reālā situācija </li></ul>
 27. 27. Patiesības mirklis : II <ul><li>Patiesības mirklis kā vērtība </li></ul><ul><li>PM - cieņas, vērtību izpausmes, bibliotekāra profesionalitātes mērs </li></ul><ul><li>PM - bibliotekāra stereotipa bāze </li></ul><ul><li>PM - bibliotekāra ētikas un ētikas kodeksa mērs </li></ul>
 28. 28. Ētikas loma dažādās saskarsmēs <ul><li>bibliotēkas darbinieks ar darbinieku </li></ul><ul><li>darbinieks ar vadītāju </li></ul><ul><li>darbinieks ar klientu </li></ul><ul><li>darbinieks ar iestādi ( darba devēju ) </li></ul><ul><li>darbinieks ar iestādes “īpašumu” (piem. inventārs & laiks) </li></ul><ul><li>darbinieks ar klienta (piem., bērna) radinieku </li></ul><ul><li>darbinieks ar mecenātu </li></ul><ul><li>darbinieks ar pārdevēju vai piegādātāju </li></ul>
 29. 29. Priekšnoteikumi pilnvērtīgai un ētiskai darbībai BIBLIOTEKĀRS LABA IZGLĪTĪBA ATVĒRTA DOMĀŠANA STRATĒĢISKA DOMĀŠANA LABA IZTĒLE
 30. 30. Bibliotekārs - lietotājs <ul><li>Saskarsme </li></ul><ul><li>Patiesības mirklis </li></ul><ul><li>Bibliotekāra kā personības un bibliotekāra kā profesionāļa īpašības </li></ul><ul><li>Tolerance vai “lietotāja audzināšana”? </li></ul>
 31. 31. Bibliotekārs - sabiedrība <ul><li>Stereotipi - vēsture un šodiena </li></ul><ul><li>Darba devējs sistēmā “bibliotekārs - sabiedrība” </li></ul>
 32. 32. Bibliotekārs - darba devējs <ul><li>Sabiedriskās attiecības </li></ul><ul><li>Lojalitāte </li></ul><ul><li>Konflikts kā sociāla parādība </li></ul><ul><li>Vadītājs bibliotēkas darba organizēšanas procesā </li></ul>
 33. 33. Bibliotekārs - kolēģi <ul><li>Kas ir kolēģi? </li></ul><ul><li>Profesionālās ētikas kodekss un kolēģu attiecības </li></ul><ul><li>Motivācija un konfliktsituācijas </li></ul><ul><li>Motivāciju veidi </li></ul>
 34. 34. Konfliktu rašanās un risinājumi <ul><li>Lasītāju pieprasījumu ignorēšana </li></ul><ul><li>Nevēlēšanās apmierināt pieprasījumu </li></ul><ul><li>Formāla attieksme pret lasītāju vajadzībām </li></ul><ul><li>Risinājumi: konkurence, kompromiss, izvairīšanās, sadarbība </li></ul><ul><li>Lasītāji: “stiprie” un “vājie” </li></ul>
 35. 35. Bibliotekāra personība konfliktā <ul><li>Autoritārais Vecāks </li></ul><ul><li>Tvaika rullis </li></ul><ul><li>Slēptais agresors (snaiperis) </li></ul><ul><li>Nesavaldīgais </li></ul><ul><li>Pārspīlēti pakļāvīgais </li></ul><ul><li>Pēdējie 4 varētu tikt attiecināti arī uz…lietotāju, vai ne? </li></ul>
 36. 36. Netradicionāls lietotājs <ul><li>Devianta uzvedība </li></ul><ul><li>Grūtie pusaudži </li></ul><ul><li>Nīgrie veči </li></ul><ul><li>Dīvaiņi </li></ul><ul><li>Pļāpīgie lasītāji </li></ul><ul><li>Bibliotekārie noziedznieki </li></ul><ul><li>Bibliotēkas parādnieki </li></ul>
 37. 37. Ētikas kodeksa ievērošana <ul><li>ĒK jēga profesionālās darbības jomā </li></ul><ul><li>ĒK - likumu krājums? </li></ul><ul><li>ĒK nemitīga pilnveide </li></ul><ul><li>Ētikas normu ievērošanas nodrošinājuma rīcības mehānisms – vīzija (skatīsim 50.slaidā) </li></ul>
 38. 38. KO DARĪT? Situācijas un situāciju analīzes <ul><li>Lietotāju apkalpošana </li></ul><ul><li>Komunikācijas forma </li></ul><ul><li>Kolēģi </li></ul><ul><li>Lietotāju uzvedība </li></ul><ul><li>Tehnikas izmantošana personiskajām vajadzībĀM </li></ul><ul><li>Konfidencialitāte </li></ul><ul><li>Cenzūra </li></ul><ul><li>Personāla problēma </li></ul>
 39. 39. Prasības speciālistam I <ul><li>Personība un raksturs - aktīvs prāts, problēmas izjūta, humora izjūta, nesatraucamība, elastība </li></ul><ul><li>Profesionālisms </li></ul><ul><li>Ētikas normas </li></ul><ul><li>Prasmes: analītiskās, organizatoriskās, komunikatīvās, auditorijas izjūta, konfliktu risināšanas prasme </li></ul><ul><li>Neradīt SEV pašreklāmu </li></ul>
 40. 40. Prasības speciālistam II <ul><li>Laba izglītība </li></ul><ul><ul><li>lai būtu plašs un saprotošs skats uz cilvēkiem un uz informāciju </li></ul></ul><ul><li>Atvērta domāšana </li></ul><ul><ul><li>lai būtu gatavs pieņemts jaunumus un nebūtu aizspriedumains vai tendenciozs </li></ul></ul><ul><li>Stratēģiska domāšana </li></ul><ul><ul><li>lai varētu saskatīt savas rīcības sekas </li></ul></ul><ul><li>Laba iztēle </li></ul><ul><ul><li>lai būtu radoša pieeja klientu apkalpošanai </li></ul></ul>
 41. 41. Bibliotekāra personības efekts <ul><li>Bibliotekāra personībai ir domino efekts: no bibliotekāra zināšanām, iekšējās pasaules bagātības, vērtību sistēmas, attieksmes pret sevi, lasītāju, darbu un sabiedrību, no prasmes skatīt visu plašākā mērogā nekā tikai savas sētas ietvaros - ir atkarīga bibliotēkas pastāvēšana rīt un nākamajos gadsimtos... </li></ul>
 42. 42. Latvijas bibliotekāru profesionālās ētikas kodekss <ul><li>Bibliotekāra ētika / Diāna Kokina, Baiba Sporāne. Rīga: Elpa, 2002. 98 lpp. ISBN 9984 743 00 4 </li></ul><ul><li>Kodeksa teksts - 77.-79.lpp. </li></ul>
 43. 43. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS <ul><ul><ul><li>Kodeksa mērķis ir apliecināt bibliotekāra profesijas ideālus, principus un pamatnostādnes demokrātiskas un cilvēktiesību ievērošanā balstītas sabiedrības attīstībā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ar šo kodeksu Latvijas bibliotekārs izsaka gatavību nodrošināt katras personības tiesību respektēšanu, intelektuālās brīvības aizsargāšanu, cilvēces atmiņas fonda saglabāšanu, informācijas brīvības nodrošināšanu personības un sabiedrības pozitīvai attīstībai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ētikas kodekss ietver visiem bibliotekāra profesijas pārstāvjiem ieteicamos standartus. Kodeksu iespējams izmantot ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumiem Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā. </li></ul></ul></ul><ul><li>. Bibliotekārs izturas ar cieņu pret savu profesiju un apzinās tās vērtību un nepieciešamību sabiedrības attīstības procesā. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs ar savu profesionālo darbību un izturēšanos veicina profesijas attīstību un paaugstina profesijas prestižu sabiedrībā. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs izrāda lojalitāti un uzticību bibliotēkai, tās politikai un darbības principiem. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs neizmanto viņam pieejamos informācijas avotus un tehniskos resursus savtīgiem nolūkiem. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs atbalsta un aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās un asociācijās. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs piedalās profesionālā darba pilnveidošanā, kas orientēts uz profesionālo izaugsmi. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs rūpējas par tādu personisko kvalitāšu izkopšanu, kas sekmē viņa personības attīstību un profesionālo darbību. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs darbā ievēro vispārpieņemtās ētiskās un estētiskās normas. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs glabā bibliotēkā esošos informācijas resursus un veicina to aktīvu izmantošanu. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs garantē informācijas izguvi un nodošanu, to racionāli organizējot, darbojoties objektīvi un profesionāli. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs izvēlas un piedāvā informāciju bez informācijas avotu cenzūras, bez reliģisku, politisku, dzimuma, sociālu, seksuālās orientācijas, rasu piederības diskriminācijas, ievērojot bibliotēkas misiju, mērķus, uzdevumus un informācijas komplektēšanas politiku. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs atbalsta un veicina vārda, informācijas izplatīšanas un saņemšanas brīvību. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs nodrošina augsta līmeņa pakalpojumus, sniedzot lietotāja vajadzībām atbilstošu un objektīvu atbildi uz katru lietotāja jautājumu, izturoties ar cieņu pret bibliotēkas lietotāja pieprasījumu. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs nodrošina konfidencialitāti, kas attiecas uz personiska rakstura ziņām, kuras sniedz lietotājs, kā arī attiecībā uz lietotāja izmantotajiem informācijas avotiem. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs izturas ar cieņu pret saviem kolēģiem un viņu darbu, aizstāv viņu intereses, ja tās nav pretrunā ar profesionālās ētikas normām. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību. </li></ul><ul><li>. Bibliotekārs respektē intelektuālā īpašuma tiesības. </li></ul>
 44. 44. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS II <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izturas ar cieņu pret savu profesiju un apzinās tās vērtību un nepieciešamību sabiedrības attīstības procesā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs ar savu profesionālo darbību un izturēšanos veicina profesijas attīstību un paaugstina profesijas prestižu sabiedrībā. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izrāda lojalitāti un uzticību bibliotēkai, tās politikai un darbības principiem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs neizmanto viņam pieejamos informācijas avotus un tehniskos resursus savtīgiem nolūkiem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs atbalsta un aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās un asociācijās. </li></ul></ul></ul>
 45. 45. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS III <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs piedalās profesionālā darba pilnveidošanā, kas orientēts uz profesionālo izaugsmi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs rūpējas par tādu personisko kvalitāšu izkopšanu, kas sekmē viņa personības attīstību un profesionālo darbību. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs darbā ievēro vispārpieņemtās ētiskās un estētiskās normas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs glabā bibliotēkā esošos informācijas resursus un veicina to aktīvu izmantošanu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs garantē informācijas izguvi un nodošanu, to racionāli organizējot, darbojoties objektīvi un profesionāli. </li></ul></ul></ul>
 46. 46. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS IV <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izvēlas un piedāvā informāciju bez informācijas avotu cenzūras, bez reliģisku, politisku, dzimuma, sociālu, seksuālās orientācijas, rasu piederības diskriminācijas, ievērojot bibliotēkas misiju, mērķus, uzdevumus un informācijas komplektēšanas politiku. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs atbalsta un veicina vārda, informācijas izplatīšanas un saņemšanas brīvību. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs nodrošina augsta līmeņa pakalpojumus, sniedzot lietotāja vajadzībām atbilstošu un objektīvu atbildi uz katru lietotāja jautājumu, izturoties ar cieņu pret bibliotēkas lietotāja pieprasījumu </li></ul></ul></ul>
 47. 47. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS V <ul><ul><ul><li>Bibliotekārs nodrošina konfidencialitāti, kas attiecas uz personiska rakstura ziņām, kuras sniedz lietotājs, kā arī attiecībā uz lietotāja izmantotajiem informācijas avotiem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs izturas ar cieņu pret saviem kolēģiem un viņu darbu, aizstāv viņu intereses, ja tās nav pretrunā ar profesionālās ētikas normām. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotekārs respektē intelektuālā īpašuma tiesības. </li></ul></ul></ul>
 48. 48. Latvijas bibliotekāru profesionālās ētikas kodekss minipētījums : LU IBSN maģistranti
 49. 49. Pētījuma tehniskā informācija <ul><li>Pētījuma mērķis ir uzzināt bibliotekāru viedokli par profesionālās ētikas kodeksu </li></ul><ul><li>Mērķa grupa – x bibliotēku darbinieki </li></ul><ul><li>Izlases apjoms –42 respondenti </li></ul><ul><li>Aptaujas laiks – xxx </li></ul><ul><li>Pētījuma metode - anketēšana </li></ul>
 50. 50. Metodikas apraksts <ul><li>Pētījuma vajadzībām tika sastādīta anketa „Bibliotekāru profesionālās ētikas kodekss”; </li></ul><ul><li>Anketas ievaddaļā sniegta informācija par pētījuma mērķiem, izmantošanu un norāde, ka pētījuma rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ievērojot profesionālās ētikas pamatprincipus; </li></ul><ul><li>Pēc ievaddaļas seko pamatdaļa, kura sastāv no slēgtiem un daļēji atvērtiem jautājumiem; </li></ul><ul><li>Nobeigumā - demogrāfisko datu daļa un pateicība respondentiem. </li></ul>
 51. 57. Kādam, pēc Jūsu domām, vajadzētu būt ētikas kodeksam?
 52. 58. Kādus ētikas morāles principus jāatspoguļo profesionālajā ētikas kodeksā?
 53. 59. Komentāri, ierosinājumi kodeksa pilnveidošanai <ul><li>“ Pārbaudīt Latvijas bibliotēkās, kā ētikas kodekss tiek ievērots (veikt plašāku pētījumu)”; </li></ul><ul><li>“ Tas jāpopularizē!” </li></ul><ul><li>“ Uzskatu, ka bibliotekāra profesijas ētikas kodekss ir ļoti nepieciešama lieta gan pašam bibliotekāram, gan arī lasītājiem”; </li></ul><ul><li>Popularizēt šādā kodeksa esamību un tā saturu”; </li></ul>
 54. 60. Komentāri, ierosinājumi kodeksa pilnveidošanai II <ul><li>“ Iekļaut tradicionālās morāles vērtības un neiekļaut to, kas neiederas, jo ētikas kodekss nav noteikumi vai likums”; </li></ul><ul><li>“ Esošais ētikas kodekss pārstrādājams un papildināms, galvenais – popularizējams un iedzīvināms reālajā dzīvē”; </li></ul><ul><li>“ Komentārs anketas sastādītājiem – paldies!! Par doto iespēju pievērst uzmanību ētikas kodeksam, jo līdz šim nebija nepieciešamība par to painteresēties”. </li></ul>
 55. 61. Mazliet no vēstures <ul><li>Mēģinājums “iedarbināt” ētikas sekciju LBB </li></ul><ul><li>Sekcijas uzdevumu iecerētais plāns </li></ul><ul><li>Ieceres mērķis – risināt ētikas problēmsituācijas bibliotēkās </li></ul><ul><li>Mēģinājuma rezultāts </li></ul>
 56. 62. Padomi saskarsmes ētikā <ul><li>Sarunāties ar cilvēkiem - ... </li></ul><ul><li>Smaidīt - ... </li></ul><ul><li>Saukt cilvēkus vārdā - ... </li></ul><ul><li>Būt draudzīgam - ... </li></ul><ul><li>Būt sirsnīgam - ... </li></ul><ul><li>Būt patiesam - ... </li></ul><ul><li>Neskopoties - ... </li></ul><ul><li>Būt taktiskam - ... </li></ul><ul><li>Būt gatavam kalpot - ... </li></ul><ul><li>Pievieno ..... </li></ul>
 57. 63. Lasīšanai... <ul><li>Bibliotekāra ētika / Kokina Diāna, Sporāne Baiba. Rīga: Elpa, 2002. 98, [2] lpp. ISBN 9984-743-00-4 </li></ul><ul><li>Kodeks etyki profesjonalnego bibliotekarza. Łotwa. No: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych. Pod redakcją Zdisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka. Warszava : Wydawnictwo SBP, 2008. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 103), p. 207-208. ISBN 978-83-61464-01-3 </li></ul>
 58. 64. Lasīšanai II <ul><li>Sporāne Baiba . Bibliotekāra ētikas paradigma = Paradigm of librarian’s ethic [elektroniskais resurss]/ – Tiešsaistes raksts. – Nosaukums no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2011.g.1.maijā// Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti /Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. – Nr.1 (2010), 112.-129.lpp. : il. – Tiešsaistes turpinājumizd. – Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL : http :// szf.lu.lv / files / petnieciba / Bibl_zin_nod / Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010 -. pdf </li></ul>
 59. 65. Lasīšanai III <ul><li>Sporāne, Baiba. Bibliotekāra ētikas vīzija No: Negotiating futures - states, societies and the world : Proceedings of the International Conference, Riga, November 11 - 14, 2004. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 365. - 376.lpp. - ISBN 9984-770-81-8 </li></ul>
 60. 66. Lasīšanai IV <ul><li>Sporāne, Baiba. Bibliotēkas informacionālās telpas un lietotājvides saskarsme. No: Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas. Starptautiskās konferences ziņojumi Rīga, 2005.gada 9.-12.novembris. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 409.-427.lpp. ISBN 9984-783-86-3 </li></ul>
 61. 67. Lasīšanai V <ul><li>IFLA/FAIFE </li></ul><ul><li>Professional codes of ethics/conduct </li></ul><ul><li>www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm </li></ul><ul><li>34 bibliotekāru biedrību ētikas kodeksi, ieskaitot Igaunijas un Lietuvas </li></ul>
 62. 68. Paldies par uzmanību! <ul><li>Jautājumi? </li></ul><ul><li>Jautājumi! </li></ul><ul><li>Jautājumi... </li></ul><ul><li>Un jāatceras jau pieminētais DOMINO EFEKTS </li></ul>

×