Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reshape09 Verslavingszorg 2.0 Redmax Brijder

1,005 views

Published on

Reshape09 Verslavingszorg 2.0 Redmax Brijder

 1. 1. Verslavingszorg 2.0 Inspiratie en voorbeeld voor gezondheidszorg !? Martin Zinkhaan, Brijder Verslavingszorg Liesbeth Meijnckens, Redmax Congres Reshape 2009 12 oktober 2009
 2. 2. “Het probleem zit niet in nieuwe ideeën, maar in het ontkomen aan oude ideeën. (…)” JM Keynes, econoom (1883-1946)
 3. 3. De wereld van vandaag
 4. 4. Internetstrategie - Online marketing- Internetconcepten - Projectmanagement Visie Uitvoeringskracht “Relaties duurzaam zakelijk succesvol maken op internet”
 5. 5. Missie Brijder: ”Zorg (ook online!) waaraan je mensen (die je lief zijn) durft toe te vertrouwen”
 6. 6. Uw verwachtingen
 7. 7. Brijder Verslavingszorg • Specialist in verslavingzorg • Onderdeel van ParnassiaBavoGroep • 40 vestigingen in Noord- & Zuid-Holland • 1050 medewerkers • 12.000 patienten per jaar • Omzet € 72 miljoen per jaar • E-health geïntroduceerd in 2007
 8. 8. Meer weten? www.brijder.nl
 9. 9. Brijder kiest voor E-health • Aansluiten bij de wereld van vandaag: patiënt is online en bepaalt zelf • Nieuwe doelgroepen bereiken • Efficiency realiseren: productiecapaciteit↑ • Kostenreductie • Veelbelovende behandeleffecten
 10. 10. 20% van de nieuwe patiënten online behandelen Online Ambitie Brijder
 11. 11. Zicht op verslaving
 12. 12. Problematisch gebruik Alcohol Populatie: 810.000 - 1.000.000 In behandeling: 30.000 (< 4% ) Cannabis Populatie: 30.000 - 80.000 In behandeling: 6.000-7.000 (± 10%) www.trimbos.nl
 13. 13. Geengebruik Experimenteelgebruik Gebruikzonderklachten Riskantgebruik Riskantgebruikmetklachten Verslaafd Ernstigchronischverslaafd Primaire preventie Korte interventie Gespecialiseerde behandeling Zorg
 14. 14. Hoe langer wordt gewacht… • … hoe groter de kans op (ernstige) lichamelijke en/of sociale problemen • … hoe complexer en intensiever het zorgaanbod • en… hoe hoger de kosten
 15. 15. Schade en kosten - Alcohol Per jaar • 1700 doden • 100 doden door alcohol in verkeer • Relatie met 60 ziekten • Zorgkosten: € 356 miljoen • Ziekteverzuim: €1 miljard • Productieverlies: € 274 miljoen RIVM en Trimbos: Gezond Verstand (2006)
 16. 16. Vijf online behandelmodules gambling “Onder controle”
 17. 17. De hoofdlijnen • Eigen tijd, eigen plaats, deels eigen regie • Eigen hulpverlener • Asynchrone interactie (géén chatbox) • Vast behandelprotocol • Volwaardige behandeling (CGT & DBC) • Grotendeels anoniem èn persoonlijk
 18. 18. Alles wat je altijd al wilde weten
 19. 19. Is mijn gebruik onder controle?
 20. 20. Goede raad is niet duur!
 21. 21. Nu aanmelden, morgen starten
 22. 22. Niet voor iedereen!
 23. 23. Stappen behandelprogramma
 24. 24. De behandeling
 25. 25. Het contactscherm/EPD
 26. 26. Hoe houd ik overzicht ?
 27. 27. Aanmelding Intake Zorgtoewijzing Behandeling Uit/doorstroom Terugvalpreventie # Conversie Marketing/Communicatie Conversie booster Performance indicator Doelstelling & Resultaat E-Health “plus”
 28. 28. Online Marketing Focus op • Realiseren van bereik • Relevantie • Conversie • Betaling van behandeling
 29. 29. Kijken, kiezen, kopen
 30. 30. Kijken, kiezen, kopen
 31. 31. Kijken, kiezen, kopen
 32. 32. Online marketing • SEO • SEA • Externe linking • Online bannering • Off-line ACTUALITEIT!
 33. 33. Search Engine Optimalisation
 34. 34. Search Engine Advertising
 35. 35. Externe linking
 36. 36. Campagnes: Online banners
 37. 37. Campagnes: Landingspagina
 38. 38. Off-line: de gedrukte media
 39. 39. Off-line: flyers bij apotheek/huisarts/festivals
 40. 40. Actualiteit
 41. 41. Hoe kan ik analyseren wat er gebeurt? Bereik moet je meten, iedere dag
 42. 42. Multi-disciplinair team Contentteam Functioneel beheer Behandelaren (10-15) ICT Management Channelmanager Backoffice administratie Online marketeers
 43. 43. Resultaten
 44. 44. Kerncijfers • Ruim 15% van nieuwe cliënten on-line behandeld • Alcohol 2009 (tot 15 sept): 66.000 bezoekers, 44.000 zelftests, 209 E-consults, 318 aanmeldingen • Cannabis 2009 (tot 15 sept): 69.000 bezoekers, 17.000 zelftests, 389 E-consults, 232 aanmeldingen • Bijna 2200 nieuwe cliënten • Bijna 300 cliënten volledig uitbehandeld • 60% uitval, maar gestaag teruglopend naar 49% • Uitval is conform leefstijl F2F • Doorlooptijd én behandeltijd korter dan F2F
 45. 45. Wie wordt bereikt? Cannabis • 33% vrouw (regulier 19%) • 49% tussen de 20-30 jaar • 36% alleenstaand, 21% in ouderlijk huis • 29% HBO/universitair • 72% werk Alcohol • 50% vrouw (regulier 25%) • 60% 40 jaar of ouder • 57% samenwonend (evt met kinderen) • 43% HBO/universitair • 80% werk
 46. 46. Wie wordt bereikt? (vervolg) Nice to know ….. Het worldwide web beperkt zich vooral tot Noord- en Zuid- Holland Veel “stellen” (alcohol) melden zich aan: zelfde IP-adres, zelfde postcode, zelfde huisnummer, zelfde huisarts, man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw
 47. 47. Trends 2009 • Stijging aantal bezoekers site • Stijging aantal zelftesten • Stijging E-consults – sinds juli 2009 geen verplichte zelftest vooraf • Daling aantal aanmeldingen – uitbreiding aanmeldformulier i.v.m. uitbetaling zorgverzekeraar • Minder uitval tijdens behandeling
 48. 48. “De verslavingszorg zou meer bekendheid kunnen geven aan wat zij te bieden heeft” Brief van Minister Klink aan Tweede Kamer. 4 november 2008
 49. 49. Lessons learned (1) Markt • Werk op basis van een businesscase • Maak een online marketingplan • Online marketing = dagelijks hard werken. Behandeling • E-health is geen 1-op-1 vertaling van f-t-f behandeling • Zorg voor goede effectmetingen
 50. 50. Lessons Learned (2) Organisatie • Stel een apart e-health team samen • Zorg voor koppeling met registratie- en facturatiesysteem • Stel een beleid op t.a.v. fraude en grapjassen Techniek • Denk generiek, werk met templates • Ga pas bouwen als je nagedacht hebt over SEO
 51. 51. Ambities Brijder • Betere integratie met E-health andere zorgbedrijven • Doorontwikkelen (beter, sneller, leuker) • Snelle aanpassing aan nieuwe inhoudelijke inzichten en evidentie • Onderzoek effectiviteit E-health (terugval?) • Integratie van E-health met face-to-face behandeling
 52. 52. WOW …. !? Welke mogelijkheden biedt online behandeling voor de gezondheidszorg? ….Voor ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, diëtisten, thuiszorg, fysiotherapeuten,………..?
 53. 53. Have a look at… alcoholondercontrole.nl cannabisondercontrole.nl drugsondercontrole.nl gokkenondercontrole.nl rokenondercontrole.nl
 54. 54. Meer informatie? Liesbeth Meijnckens Liesbeth.meijnckens@redmax.nl twitter.com/liemeij linkedin.com/in/liesbethmeijnckens www.redmax.nl Martin Zinkhaan Martin.Zinkhaan@brijder.nl www.brijder.nl

×