Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media: de kracht van gedeelde zorg - Zorgvisie Event 20131128

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Media: de kracht van gedeelde zorg - Zorgvisie Event 20131128

 1. 1. Social Media en Zorg I De  kracht  van  gedeelde  zorg     Zorgvisie  Event  -­‐  28    november  2013   Liesbeth  Meijnckens  
 2. 2. Even voorstellen @liemeij
 3. 3. Wat zijn jullie ervaringen met social media?
 4. 4. Mobiel bellen in 1999
 5. 5. “Internet is als water uit de kraan”
 6. 6. Hoeveel?     65%  internetgebruikers   bezoekt  Dr.  Google  voor   gezondheidsinformaIe. E-patiënten Wanneer?   •  Gezondheidsverandering   •  Chronische  ziekte  of   beperking   Waarover?     •  Ziekte  70%   •  Behandeling  60%   •  Zorgverlener/organisaIe  40%   Voorkeur  online  informa2ebron?   •  Medische  informaIe:  zorgverleners   •  ErvaringsinformaIe:              Familie,  vrienden,  andere  paIënten    RvZ  /NicIz/Nivel/  PEW  Internet/    –  NL/USA  
 7. 7. E-health – een breed begrip    Gebruik  van  ICT,  en  met  name   interneechnologie,  om  gezondheid  en   gezondheidszorg  te  ondersteunen  of  te   verbeteren.  RvZ/KNMG  
 8. 8. Social media… (nieuwe) instrumenten in het medialandschap
 9. 9. Vraag #1 Wat zijn 3 belangrijke kenmerken van social media?
 10. 10. Social Media, een definitie Verzamelterm  voor  online  pla_ormen  waar     gebruikers  kennis,  ervaringen  en  verhalen   delen  met  geen  of  weinig  tussenkomst  van   een  professionele  redacIe.     Hoofdkenmerken  zijn  interacIe  en  dialoog   tussen  de  gebruikers  onderling”     Wikipedia  
 11. 11. Vraag #2 Hoeveel internetgebruikers gebruiken social media?
 12. 12. Vraag #3 Hoeveel Nederlanders hebben een account op facebook?
 13. 13. Vraag #4 Hoeveel Nederlanders dagelijks te vinden op facebook?
 14. 14. Iedereen heeft een megafoon
 15. 15. Jeugdzorg 1 maand: 24.000 berichten
 16. 16. Migraine 1 maand: 4750 berichten
 17. 17. Migraine 4750 berichten
 18. 18. Maatschappelijke impact
 19. 19. Social media Monitor 2013 Top 100 bedrijven
 20. 20. “Social business”
 21. 21. Waarom bedrijven kiezen voor social media 1.  Naams-­‐  of  productbekendheid     2.  Branding:  imago,  posiIonering,  expertstatus   3.  Betrokkenheid  /  loyaliteit  klanten   4.  Klantenservice  (webcare)   5.  Innoveren  en  co-­‐creëren  met  community   6.  Directe  verkoop  /  e-­‐commerce   7.  Leads  genereren   8.  Werving  personeel   9.  Interne  communicaIe       10. Vindbaarheid  google      
 22. 22. Social Media Waar gaat het naar toe •  Professionalisering  gaat  door   •  Toename  webservices     •  “Content    =  king”   •  Van  centraal  naar  decentraal     Uitdagingen   •  Resultaten  meten   •  Onderzoek  en  ontwikkeling   •  Ambassadeurschap  medewerkers  
 23. 23. Social Media & Zorg Diversiteit van toepassingen Pa2ënten-­‐   communica2e   PR/Marke2ng   Social  Media   Zorg   Interne     communica2e   Arbeidsmarkt   communica2e
 24. 24. PR en Marketing Ben daar waar je doelgroep is
 25. 25. PR en Marketing Informatie delen
 26. 26. PR en marketing Informatie delen
 27. 27. PR en Marketing Interactie en activatie
 28. 28. PR/Marketing Online relaties versterken WMO
 29. 29. Gemeenteraadslid als ambassadeur
 30. 30. Mensen praten met mensen Medewerkers als ambassadeur
 31. 31. Handreikingen Social Media voor zorgverleners
 32. 32. Arbeidsmarktcommunicatie VUMc Doelgroepgericht, persoonlijk, planmatig
 33. 33. Arbeidsmarktcommunicatie VUMc Doelgroepgericht, persoonlijk, planmatig 2010       Met  inzet  van  social  media  &  doelgroepsegmentaIe     800  vacatures  gevuld    1  miljoen  kostenbesparing      60%  sIjging  sollicitanten    VerkorIng  doorloopIjd  procedures  
 34. 34. Interne communicatie 2.0
 35. 35. Patiëntencommunicatie Huisartsenpraktijk
 36. 36. “Oefeninggemist.nl”
 37. 37. ‘Social’ Patiëntenservice
 38. 38. Social Services T-mobile Actieve klanten als moderator
 39. 39. Patëntencommunicatie ‘Geheime’ groep
 40. 40. Patiëntencommunicatie Zelforganisatie
 41. 41. Patiëntencommunicatie Zelforganisatie 12.000 leden 7.000 bezoekers per dag
 42. 42. Hoe krijg je je organisatie in beweging? Welkom in sessie #2 !
 43. 43. Liesbeth  Meijnckens   Adviseur  E-­‐health     lmeijnckens@gmail.com   06-­‐52509520   www.twier.com/liemeij   hp://nl.linkedin.com/in/liesbethmeijnckens            

×