Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LieDM asociacijos parama institucijoms organizuojančioms nuotolinį mokymą. E.Daukšienė

282 views

Published on

E.Daukšienės pristatymas LieDM asociacijos teikiamų paslaugų asociacijos institucijoms. Pristatyta 2015 lapkričio 5 d. LieDM asociacijos ir VDU tarptautinėje konferencijoje Kaune "Atviras profesinis bendradarbiavimas".

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LieDM asociacijos parama institucijoms organizuojančioms nuotolinį mokymą. E.Daukšienė

  1. 1. LieDM asociacijos parama organizuojant nuotolinį mokymąsi Estela Daukšienė LieDM associacija
  2. 2. LieDM asociacija • Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija - tai savanoriška, visas Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijas, vykdančias nuotolines studijas ir e. mokymą(si), vienijanti organizacija, įkurta 2010 m. institucijų susitarimu. • 2015 m. narių skaičius – 43 institucijos – liedm.net/nariai
  3. 3. 2010 – 2015 m. veikla pagal prioritetus LieDM asociacijos prioritetas Veikla Atsakomybė / Bendradarbiavimas Projektai – “Vertybės”, Revive VET, OpenPROF Renginiai Atviras turinys Atviri švietimo ištekliai - renginių įrašai - mokymo medžiaga - OpenScout Kokybės užtikrinimas Ekspertų vertinimo formos LieDM asociacijos ekspertų bendruomenė Mokomoji medžiaga ekspertams Informacinės technologijos Moodle Vaizdo konferencijos Google Apps Kt. Virtualus mobilumas Metodiniai renginiai Mokymai
  4. 4. Renginiai – mokymai 2010 – 2015 metais Konferencijos Seminarai (tame tarpe išvažiuojamieji) Tarybos posėdžiai 2010 2 2 1 2011 3 2 1 2012 2 2 2 2013 3 4 2 2014 5 1 2 2015 4 10 1
  5. 5. LieDM asociacijoje teikiamos Moodle aplinkos priežiūros paslaugos Eil. Nr. Organizacija nuoroda 1 LieDM asociacijos Moodle aplinka http://moodle.liedm.net 2 LieDM asociacijos bendra mokyklų Moodle aplinka http://mokykla.liedm.net/moodle 3 LieDM asociacijos bendra suaugusių mokymosi centrų aplinka http://smc.liedm.net/ 4 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros) asmeninė Moodle aplinka http://sodra.liedm.net 5 Akmenės SMC asmeninė Moodle aplinka http://smc.akmene.liedm.net 6 Lietuvos Policijos mokyklos asmeninė Moodle aplinka http://moodle2.liedm.net 7 Trakų suaugusiųjų mokyklos asmeninė Moodle aplinka http://tsmokykla.liedm.net/ 8 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo mokyklos asmeninė Moodle aplinka http://gediminovm.liedm.net 9 Joniškio žemės ūkio mokyklos asmeninė Moodle aplinka http://jzum.liedm.net/ 10 Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos asmeninė Moodle aplinka http://joniskiojaunimo.liedm.net/ 11 Plungės suaugusiųjų švietimo centro asmeninė Moodle aplinka http://plunges.ssc.liedm.net
  6. 6. Uždara erdvė asociacijos narių bendradarbiavimui http://campus.liedm.net
  7. 7. Nemokamos paslaugos LieDM asociacijos nariams
  8. 8. LieDM asociacijos parama institucijoms • Bendri renginiai – konferencijos, seminarai – ir jų sklaida • IT pagalba – Moodle talpinimas ir palaikymas, darbastalio vaizdo konferencijų licencijos, renginių transliacijos, specialistų konsultacijos • Kokybės vertinimo veiklos • Mokymai institucijų nariams

×