Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bendrojo ugdymo aktualijos - iššūkiai atviram profesiniam bendradarbiavimui

303 views

Published on

Konferencijos „Atviras profesinis bendradarbiavimas" A2 sekcijos „Bendrojo ugdymo aktualijos" ataskaita baigiamojoje sesijoje lietuvių kalba. Ataskaitos autorė - Inga Kežutienė, Vilniaus Ozo gimnazija. Konferencijos organizatoriai - Vytauto Didžiojo universitetas ir LieDM asociacija.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bendrojo ugdymo aktualijos - iššūkiai atviram profesiniam bendradarbiavimui

 1. 1. Tarptautinė konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas" A2 sekcija “Bendrojo ugdymo aktualijos” Moderatorė – Estela Daukšienė, LieDM asociacija Ataskaitos rengėja – Inga Kežutienė, Vilnius Ozo gimnazija November 5, 2015 http://conference.liedm.net
 2. 2. Pranešimas: Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų bendradarbiavimui skatinti ir plėtoti, Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centras • Pristatyti ES ir Lietuvos lėšomis finansuoti ugdomieji projektai, produktai, skatinantys bendradarbiauti tarp, skirtingų institucijų, verslo, užsienio partnerių. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 2
 3. 3. Pranešimas: LieDM asociacijos parama organizuojant nuotolinį mokymąsi, Estela Daukšienė, LieDM asociacija • LieDM asociacijos parama institucijoms: – Bendri renginiai – konferencijos, seminarai – ir jų sklaida; – IT pagalba – Moodle talpinimas ir palaikymas, darbastalio vaizdo konferencijų licencijos, renginių transliacijos, specialistų konsultacijos; – Kokybės vertinimo veiklos; – Mokymai institucijų nariams. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 3
 4. 4. Pranešimas: Tandeminis kalbų mokymasis Jūratė Andriuškevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas • Tandeminis mokymasis dažnai apibrėžiamas kaip dviejų gimtakalbių susitarimas darniai bendradarbiauti siekiant padėti vienas kitam tobulinti užsienio kalbos įgūdžius. Grindžiamas autonomiškumo ir abipusiškumo principais. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 4
 5. 5. Pranešimas: Informacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematikos kompetencijų ugdyme Elvyra Augutienė, Kauno technikos kolegija; Rita Čėplaitė, Garliavos Jonučių gimnaczija • Pristatyti Kauno technikos kolegijos atlikto tyrimo rezultatai: – Besimokantieji beveik nenaudoja elektroninių mokymosi priemonių. – Tarp moksleivių dominuoja vadovėliai, o studentų tarpe paskaitų konspektai. – Matematikos mokymosi šaltinių pasirinkimui jų mokymosi lygis įtakos beveik neturi. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 5
 6. 6. Pranešimas: Daugiau žinosiu – drąsiau pasirinksiu, Audronė Gelžinienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija • Atliktas gimnazijos mokinių ugdymo karjerai paslaugų poreikio tyrimas. • Rezultatai – yra profesijų, su kuriomis gimnazistai susipažinti visai nenori, t.y. tradicinės, žemiškosios profesijos, amatai. • Išaiškinta reali profesinio veiklinimo nauda, tačiau susiduriama ir su sunkumais, nors intensyvūs veiklinimai patiko visiems tyrime dalyvavusiems gimnazistams. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 6
 7. 7. Pranešimas: Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas taikant skaitmeninius mokymosi objektus Aldona Augustinienė, Tautvilė Klimašauskaitė, Kauno technologijos universitetas • Atliktas kokybinis tyrimas. • Išvados: – Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti taikytų SMO (skaitmeninių mokymosi objektų) turinys skatina vaiką mokytis aktyviai įsitraukiant į interaktyvią veiklą. – SMO taikymas padeda plėsti žodyną. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 7
 8. 8. DARBAS GRUPĖSE 4 darbo grupės pagal populiariausius pranešimus. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 8
 9. 9. Darbo grupėse rezultatai 1. Susiduriama ir su objektyviomis, ir subjektyviomis problemomis, sunkumais, baimėmis: • švietimo institucijos negali būti iki galo savarankiškos; • lėšų trūkumas (krepšeliai); • išankstinis naujovių, idėjų, atvirumo atmetimas; • per menkas tėvų įtraukimas bendradarbiavimui, mokinių karjeros ugdymui; • nepakankamas IT ir IKT naudojimas mokyme, mokymesi. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 9
 10. 10. 2. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp skirtingų institucijų ir jų viduje. Pasiūlymai: • institucijų bendradarbiavimo sutartys konkrečioms veikloms; • kurti ir naudoti bendras, atviras el.bibliotekas; • rengiant pedagogus skiepyti atvirumo idėjas; • tandeminis mokymas – priemonė tobulėti ir mokytojams, ir mokiniams. November 5, 2015 http://conference.liedm.net 10

×