SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Politika e dividendit
Fitimet në një biznes mund të
përdoren për dy qëllime të
ndryshme:
për t’u riinvestu në biznes

për t’ua paguar aksionarve në

formë të dididendëve.

                 1
Politika e dividendëve duhet trajtuar në
lidhje më vendimet e përgjithshme të
financimit
 Objektivi i çdo shoqërie(firme) është
 të përcaktojë një politikë
 të tillë dividenti që të maksimizoj
 vlerën e firmës.
 Vendimet lidhur më dividentët kanë

 anën e tyre torike dhe administrative

                2
Politika e dividendit quhet politika
që ndjek çdo shoqeri aksionare për
pjesën dhe mënyren e shpërdarjes së
fitimeve të saj aksionerëve
në formë dividendi .
              3
Politika e dividendëve është tërësia e
hapave që duhet të ndjek një shoqëri në
vendimet për masën e dividendëve dhe
pagimin e tyre .(Halit Xhafa)

Më këtë rast duhet respektuar vendimet
për investime, strukturen e kapitalit dhe
interesat e aksionervëve.

               4
Studjuesit që kanë qu përpara
teorinë e dividendëve ndahen në tri
grupe ose shkolla:
  Investitoret preferojnë një dividend të
  lartë(teoria residenciale-1962,1963)
  Politika e dividendit nuk është e
  rëndësishme(Modigiliani dhe Milleri-1961)
  (çmimin nobel 1985;1990)
  Investitoret preferojnë një divident të ulët.
  Në SHBA në vitin 1970-1986, u zbatua por
  ka humbur një pjesë të besimit.
                   5
Faktoret që ndikojnë në nivelin e
dividendit:
 Kostoja e emetimit, të larta deri 20%
 Kostot e transakcionit

 Tatimet

 Efektet e klientelës

 Kostoja e agjensisë

 Teoria e pritjës                6
Faktoret që ndikojnë në politikën e
dividendëve(kush e përcakton shkallën
më të cilën shoqëra do të paguaj
dividendë)
Normat ligjore
Pozita e likuidtetit

Qasja në tregun e kapitalit

Nevoja për kontroll

Inflacioni

Pozita tatimore e aksionmbajtësve ,
                    7
Parashikimi
Llojet e Politikave të dividendëve në
para :
 Politika e pagimit të dividendit të
 qëndrueshëm për aksion
 Politika e ndërmjetme

 Raporti i pandryshueshëm I pagimit të

 dividendit(DPS/EPS)
 Politika e dividendit të mbetur
               8
Procedurat e pagimit të dividendëve
në para
Procedura reale zhvillohet si vijon:
 Data e deklarimit

 Data e regjistrimit

 Data e ex-dividendit

 Data e pagesës
                9
Dividendët në formë aksioni dhe
fraksionimi i aksioneve
. Zakonisht aksioni divident paguhet në aksione
te zakonshme por mund të shpërdahen edhe
aksione të preferuara.
. Aksioni divident paraqet vetëm një formë të
rikapitalizimit, dmth. kemi zhvendosje në
kapitalin e vet në bilans.
. Riblerja e aksioneve
 Fraksionimi i aksioneve ulë çmimin e tregut
 të aksioneve.                 10

More Related Content

What's hot

Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Menaxherat
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
Menaxherat
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
Ymer Ejupi
 
Politika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaPolitika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi sela
Nuhi Sela
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Menaxherat
 
Kapitulli 5 inventari i mallit
Kapitulli 5  inventari i mallitKapitulli 5  inventari i mallit
Kapitulli 5 inventari i mallit
Menaxherat
 

What's hot (20)

Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Kontabiliteti i
Kontabiliteti iKontabiliteti i
Kontabiliteti i
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
Inventari i mallit
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Politika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaPolitika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi sela
 
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
 
Kapitulli 5 inventari i mallit
Kapitulli 5  inventari i mallitKapitulli 5  inventari i mallit
Kapitulli 5 inventari i mallit
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne FinancaMenaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
 
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
 
55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 

Viewers also liked

2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
Menaxherat
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesore
Valdet Shala
 
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Bessnik Latifi
 
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeJava 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Valdet Shala
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!
Delfina Ukaj
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
Vilma Hoxha
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
Veton Sopjani
 

Viewers also liked (17)

2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesore
 
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe PergjigjeMikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
Mikroekonomi-Pytje dhe Pergjigje
 
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrjeJava 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
Java 2 rendesia e planifikimit ne ndermarrje
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!
 
Investimet e huaja direkte bb-
Investimet e huaja direkte bb-Investimet e huaja direkte bb-
Investimet e huaja direkte bb-
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
 
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
BILANCI KONTABЁL- ANALIZA E AKTIVITETEVE TЁ FINANCIMIT
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
 

Similar to Politika e dividendit

Kapitulli 10
Kapitulli 10Kapitulli 10
Kapitulli 10
coupletea
 
2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione
Menaxherat
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Menaxherat
 
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuajLeksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Mikena Çako
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Avni Kamishi
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Avni Kamishi
 
Menaxhment strategjik java-9
Menaxhment strategjik java-9Menaxhment strategjik java-9
Menaxhment strategjik java-9
Gazmir Rrahmani
 
Analiza e Aktiviteteve Financiare
Analiza e Aktiviteteve FinanciareAnaliza e Aktiviteteve Financiare
Analiza e Aktiviteteve Financiare
Menaxherat
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Denis Panxha
 
Kapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitetKapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitet
Menaxherat
 

Similar to Politika e dividendit (19)

Firma
FirmaFirma
Firma
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Kapitulli 10
Kapitulli 10Kapitulli 10
Kapitulli 10
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione
 
Mini studies
Mini studiesMini studies
Mini studies
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuajLeksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
 
Menaxhment strategjik java-9
Menaxhment strategjik java-9Menaxhment strategjik java-9
Menaxhment strategjik java-9
 
Analiza e Aktiviteteve Financiare
Analiza e Aktiviteteve FinanciareAnaliza e Aktiviteteve Financiare
Analiza e Aktiviteteve Financiare
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
 
Kapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitetKapitulli 1 kontabilitet
Kapitulli 1 kontabilitet
 

Politika e dividendit

 • 1. Politika e dividendit Fitimet në një biznes mund të përdoren për dy qëllime të ndryshme: për t’u riinvestu në biznes për t’ua paguar aksionarve në formë të dididendëve. 1
 • 2. Politika e dividendëve duhet trajtuar në lidhje më vendimet e përgjithshme të financimit  Objektivi i çdo shoqërie(firme) është të përcaktojë një politikë të tillë dividenti që të maksimizoj vlerën e firmës.  Vendimet lidhur më dividentët kanë anën e tyre torike dhe administrative 2
 • 3. Politika e dividendit quhet politika që ndjek çdo shoqeri aksionare për pjesën dhe mënyren e shpërdarjes së fitimeve të saj aksionerëve në formë dividendi . 3
 • 4. Politika e dividendëve është tërësia e hapave që duhet të ndjek një shoqëri në vendimet për masën e dividendëve dhe pagimin e tyre .(Halit Xhafa) Më këtë rast duhet respektuar vendimet për investime, strukturen e kapitalit dhe interesat e aksionervëve. 4
 • 5. Studjuesit që kanë qu përpara teorinë e dividendëve ndahen në tri grupe ose shkolla:  Investitoret preferojnë një dividend të lartë(teoria residenciale-1962,1963)  Politika e dividendit nuk është e rëndësishme(Modigiliani dhe Milleri-1961) (çmimin nobel 1985;1990)  Investitoret preferojnë një divident të ulët. Në SHBA në vitin 1970-1986, u zbatua por ka humbur një pjesë të besimit. 5
 • 6. Faktoret që ndikojnë në nivelin e dividendit:  Kostoja e emetimit, të larta deri 20%  Kostot e transakcionit  Tatimet  Efektet e klientelës  Kostoja e agjensisë  Teoria e pritjës 6
 • 7. Faktoret që ndikojnë në politikën e dividendëve(kush e përcakton shkallën më të cilën shoqëra do të paguaj dividendë) Normat ligjore Pozita e likuidtetit Qasja në tregun e kapitalit Nevoja për kontroll Inflacioni Pozita tatimore e aksionmbajtësve , 7 Parashikimi
 • 8. Llojet e Politikave të dividendëve në para :  Politika e pagimit të dividendit të qëndrueshëm për aksion  Politika e ndërmjetme  Raporti i pandryshueshëm I pagimit të dividendit(DPS/EPS)  Politika e dividendit të mbetur 8
 • 9. Procedurat e pagimit të dividendëve në para Procedura reale zhvillohet si vijon:  Data e deklarimit  Data e regjistrimit  Data e ex-dividendit  Data e pagesës 9
 • 10. Dividendët në formë aksioni dhe fraksionimi i aksioneve . Zakonisht aksioni divident paguhet në aksione te zakonshme por mund të shpërdahen edhe aksione të preferuara. . Aksioni divident paraqet vetëm një formë të rikapitalizimit, dmth. kemi zhvendosje në kapitalin e vet në bilans. . Riblerja e aksioneve Fraksionimi i aksioneve ulë çmimin e tregut të aksioneve. 10