SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Kuptimi i
Planifikimit te biznesit

     Ujkan Bajra
Çka kuptojmë më planifikim
• Është parashikimi i aktiviteteve të
 ndërmarrjes për nje periudhe të
 caktuar kohore
• Llojet e planeve: afatshkurta, mesëm
 afatgjatë
• Shpjegoni çka kuptoni më secilin?
Çka është Planifikimi
•  Vizioni
•  Misioni
•  Qëllimet dhe objektivat
•  Lidhet me parashikimin
•  Mundëson parashikimin e të ardhmes
•  Minimizon rrezikun
•  Planifikimi është metodë apo instrument për
  konkretizimin e politikes afariste te
  ndërmarrjes
Subjektet e planifkimit
• Proceset e prodhimit
• Rezultatet dhe ndarja e tyre, dhe
• Zhvillimi i ndërmarrjes
A janë të nevojshme analizat dhe
       metodat
• Po apo Jo?
• Përmendim disa nga to?
Parimet Ekonomike të Planifikimit

• Efikasiteti i ndërmarrjes, paraqet,
 madhësin e rezultateve për njësi te
 investimit Ef=Re/I
• Produktiviteti, me shpenzim minimal te
 fuqisë punëtore të arrihen rezultate te
 mëdha të prodhimit, shërbimit etj.
• Rentabiliteti
Pragu i rrezikut
• Te ardhurat =Kostoja
• Marzha e kontributit është tejkalimi i
 shitjeve ndaj kostos se ndryshueshme
Pragu i rrezikut (pika kritike e
       rentabilitetit)

• Pragu i rrezikut= Shpenzimet fikse/marzha e
 kontributit
 apo:
• Pragu i rrezikut=shpenzimet fikse/marzha e
 kontributit*Çmimi shitës.
Llogaritja e pragut të rrezikut


Përshkrimi        Totali   Për Njësi  %
Shitja (50, 000 njësi)  1,000,000   20    100%
Kostoja Variabile    600,000         60%
Marzha e kontributit   400,000    8    40%
Kostoja Fikse      300,000


Te hyrat operative    100,000
Pragu i rrezikut Grafikisht
Kuptimi i Shpenzimeve
• Shpenzimet Totale = ShF+SHV
• Shpenzimet mesatare = Shp.Totale/Prodhimin
 Total
• Shpenzimet totale variabile =
 ShpTV/Prodhimin Total
• ShTotale Fikse=Shp.TF/Prodhimin total
• Shpenzimet Margjinale=ndryshimi ne mes
 shp.totale kur prodhimi variron për një njësi.
Planifikimi i Biznesit
• Përmendi elementet që duhet ti ketë
 parasysh ndërmarrësi me fillimin e një
 biznesi.
Planifikimi i Biznesit

•  Struktura e planit të biznesit
•  Ideja biznesore
•  Aftësitë personale dhe kompetenca
•  Identifikimi i legjislacionit që
  rregullon çështjen përkatës
•  Planifikimi Financiar
•  Kontrolli Financiar
•  Burimet financiare
Planifikimi i Biznesit
•  Shitja dhe Marketingu
•  Monitorimi i kontrollit te cilësisë
•  Shërbimet e klientit
•  Kërkesat për zyre (lokacionet)
•  Rekrutimi dhe punësimi i stafit
•  Formulimi i planit të biznesit
•  Zbatimi në praktikë
Format e organizmit të shoqërive
      tregtare
 Ushtrime nga lënda Planifikimi
     Mikroekonomik
Llojet e Shoqërive Tregtare
• Sipas legjislacionit Kosovar, kemi këto
 forma organizative të ndërmarrjes:
• Ndërmarrje individuale,
• Shoqëri kolektive (ortakeri),
• Shoqëri komandite,
• Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose
 pa kufizuar.
• Shoqëri aksionare.
Llojet e ndërmarrjeve tjera
• Ndërmarrjet Publike
• Ndërmarrjet Shoqërore
• A ka ndërmarrje shtetërore në
 Kosovë?
Shembuj Praktike

• Komentimi më studentë i formave të
 organizimit të ndërmarrjeve në
 Kosovë?
• Numroni disa kompani të tilla?

More Related Content

What's hot

Analiza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne BiznesAnaliza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne BiznesMenaxherat
 
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingSi Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingIlirjan
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikcoupletea
 
Menaxhimi Strategjik i NVM-ve
Menaxhimi Strategjik i NVM-veMenaxhimi Strategjik i NVM-ve
Menaxhimi Strategjik i NVM-veMenaxherat
 
si te jemi sipermarres te suksesshem
si te jemi sipermarres te suksesshemsi te jemi sipermarres te suksesshem
si te jemi sipermarres te suksesshemadahajdarmataj
 
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusJozef Nokaj
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Blerim Raci
 
Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2Gazmir Rrahmani
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxherat
 
Leksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesitLeksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesitMikena Çako
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...fakete duraku
 
Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008
Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008
Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008Ilirjan
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiMenaxherat
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomiSajad Alla
 

What's hot (20)

Analiza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne BiznesAnaliza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne Biznes
 
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan MarketingSi Te Hartojme Nje Plan Marketing
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
 
Menaxhimi Strategjik i NVM-ve
Menaxhimi Strategjik i NVM-veMenaxhimi Strategjik i NVM-ve
Menaxhimi Strategjik i NVM-ve
 
si te jemi sipermarres te suksesshem
si te jemi sipermarres te suksesshemsi te jemi sipermarres te suksesshem
si te jemi sipermarres te suksesshem
 
Menaxhimi strategjik 01
Menaxhimi strategjik 01Menaxhimi strategjik 01
Menaxhimi strategjik 01
 
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - Syllabus
 
Ndermarrsi
NdermarrsiNdermarrsi
Ndermarrsi
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
 
2. vizioni misioni
2. vizioni misioni2. vizioni misioni
2. vizioni misioni
 
Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Leksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesitLeksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesit
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008
Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008
Softwaret E Planeve Te Biznesit Monitor 8 Qershor2008
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
 

Viewers also liked

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividenditLidijeRapaj
 
Politika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaPolitika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaNuhi Sela
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Delfina Ukaj
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Qemajl Osmani
 
2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividenditMenaxherat
 

Viewers also liked (9)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Politika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi selaPolitika e dividendit, nuhi sela
Politika e dividendit, nuhi sela
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
 
2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
 

Similar to Planifikimi mikroekonomik

Java 1 planifikimi mikroekonomik
Java 1 planifikimi mikroekonomikJava 1 planifikimi mikroekonomik
Java 1 planifikimi mikroekonomikValdet Shala
 
Përpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitPërpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitMetiCOm
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveShpejtim Rudi
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeJozef Nokaj
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)coupletea
 
Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesitdritoni
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama drilon emini
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareMenaxherat
 
Menyrat e Fillimit te Biznesit
Menyrat e Fillimit te BiznesitMenyrat e Fillimit te Biznesit
Menyrat e Fillimit te BiznesitMenaxherat
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
 
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimorecoupletea
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi ramadrilon emini
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëValdet Shala
 

Similar to Planifikimi mikroekonomik (20)

Java 1 planifikimi mikroekonomik
Java 1 planifikimi mikroekonomikJava 1 planifikimi mikroekonomik
Java 1 planifikimi mikroekonomik
 
Përpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitPërpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesit
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeve
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
 
Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
 
Plani I biznesit
Plani I biznesitPlani I biznesit
Plani I biznesit
 
Presentation6
Presentation6Presentation6
Presentation6
 
Presentation6
Presentation6Presentation6
Presentation6
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
 
PLAN BIZNESI
PLAN BIZNESIPLAN BIZNESI
PLAN BIZNESI
 
Menyrat e Fillimit te Biznesit
Menyrat e Fillimit te BiznesitMenyrat e Fillimit te Biznesit
Menyrat e Fillimit te Biznesit
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Ligjerata 3
Ligjerata 3Ligjerata 3
Ligjerata 3
 
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 

More from LidijeRapaj

Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitLidijeRapaj
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiLidijeRapaj
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitLidijeRapaj
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëLidijeRapaj
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiareLidijeRapaj
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarLidijeRapaj
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarLidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (10)

Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Planifikimi mikroekonomik

 • 1. Kuptimi i Planifikimit te biznesit Ujkan Bajra
 • 2. Çka kuptojmë më planifikim • Është parashikimi i aktiviteteve të ndërmarrjes për nje periudhe të caktuar kohore • Llojet e planeve: afatshkurta, mesëm afatgjatë • Shpjegoni çka kuptoni më secilin?
 • 3. Çka është Planifikimi • Vizioni • Misioni • Qëllimet dhe objektivat • Lidhet me parashikimin • Mundëson parashikimin e të ardhmes • Minimizon rrezikun • Planifikimi është metodë apo instrument për konkretizimin e politikes afariste te ndërmarrjes
 • 4. Subjektet e planifkimit • Proceset e prodhimit • Rezultatet dhe ndarja e tyre, dhe • Zhvillimi i ndërmarrjes
 • 5. A janë të nevojshme analizat dhe metodat • Po apo Jo? • Përmendim disa nga to?
 • 6. Parimet Ekonomike të Planifikimit • Efikasiteti i ndërmarrjes, paraqet, madhësin e rezultateve për njësi te investimit Ef=Re/I • Produktiviteti, me shpenzim minimal te fuqisë punëtore të arrihen rezultate te mëdha të prodhimit, shërbimit etj. • Rentabiliteti
 • 7. Pragu i rrezikut • Te ardhurat =Kostoja • Marzha e kontributit është tejkalimi i shitjeve ndaj kostos se ndryshueshme
 • 8. Pragu i rrezikut (pika kritike e rentabilitetit) • Pragu i rrezikut= Shpenzimet fikse/marzha e kontributit apo: • Pragu i rrezikut=shpenzimet fikse/marzha e kontributit*Çmimi shitës.
 • 9. Llogaritja e pragut të rrezikut Përshkrimi Totali Për Njësi % Shitja (50, 000 njësi) 1,000,000 20 100% Kostoja Variabile 600,000 60% Marzha e kontributit 400,000 8 40% Kostoja Fikse 300,000 Te hyrat operative 100,000
 • 10. Pragu i rrezikut Grafikisht
 • 11. Kuptimi i Shpenzimeve • Shpenzimet Totale = ShF+SHV • Shpenzimet mesatare = Shp.Totale/Prodhimin Total • Shpenzimet totale variabile = ShpTV/Prodhimin Total • ShTotale Fikse=Shp.TF/Prodhimin total • Shpenzimet Margjinale=ndryshimi ne mes shp.totale kur prodhimi variron për një njësi.
 • 12. Planifikimi i Biznesit • Përmendi elementet që duhet ti ketë parasysh ndërmarrësi me fillimin e një biznesi.
 • 13. Planifikimi i Biznesit • Struktura e planit të biznesit • Ideja biznesore • Aftësitë personale dhe kompetenca • Identifikimi i legjislacionit që rregullon çështjen përkatës • Planifikimi Financiar • Kontrolli Financiar • Burimet financiare
 • 14. Planifikimi i Biznesit • Shitja dhe Marketingu • Monitorimi i kontrollit te cilësisë • Shërbimet e klientit • Kërkesat për zyre (lokacionet) • Rekrutimi dhe punësimi i stafit • Formulimi i planit të biznesit • Zbatimi në praktikë
 • 15. Format e organizmit të shoqërive tregtare Ushtrime nga lënda Planifikimi Mikroekonomik
 • 16. Llojet e Shoqërive Tregtare • Sipas legjislacionit Kosovar, kemi këto forma organizative të ndërmarrjes: • Ndërmarrje individuale, • Shoqëri kolektive (ortakeri), • Shoqëri komandite, • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose pa kufizuar. • Shoqëri aksionare.
 • 17. Llojet e ndërmarrjeve tjera • Ndërmarrjet Publike • Ndërmarrjet Shoqërore • A ka ndërmarrje shtetërore në Kosovë?
 • 18. Shembuj Praktike • Komentimi më studentë i formave të organizimit të ndërmarrjeve në Kosovë? • Numroni disa kompani të tilla?