SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Roli i financës dhe i drejtimit
        financiar


Financa përfshinë tërë proçesin që lidhet më
 përdorimin, administrimin, dhe transferimin e
 parave nëparmjet:
  - institucioneve financiare,
  - tregjeve të parasë,
  - individëve,
  - bizneseve dhe
  - qeverisë.                   1
Ajo studjon metodat dhe metodikat, konceptet dhe
kategoritë që përdoren në marrjen e vendimeve
financiare.

Financa është (si koncept) arti dhe shkenca e
 drejtimit të parave
  Në aspektin e veprimit, ajo ka një fushë të gjerë dhe
 dinamike, nga se ndikon drejtpërsëdrejti në jetën e
 çdo personi, ndërmarrje private ose publike,
 organizatë financiare ose jo financiare me objektiv
 fitimi ose jofitimpruese.

                     2
Formulimi i politikave dhe objektivave të
         ndërmarrjes


• Ndërmarrja-firma definon, misionin, synimet dhe
 qëllimet e saj.
  Në kuader të këti definimi financat përfshijnë
 politikat, masat dhe teknikat e qarkullimit të
 parasë në ndërmarrje dhe ne tregun
 financiar(sigurimin, përdorimin,transakcionet,
 ekonomizimin dhe shpenzimet e mjeteve
 financiare).


                   3
Objektivat e financave të
     shoqërive tregtare•Maksimizimi i pasurisë së aksionerëve
•Maksimizimi i fitimit
•Maksimizimi i shpërblimiit për menaxheret
•Përmbushja e një sërë detyrimeve dhe
 përgjegjësive sociale.


                   4
Maksimizimi i pasurisësë aksionerve është objektiv
afatëgjatë, sepse aksionerët interesohen për fitimet e
ardhshme po aq sa edhe për fitimet aktuale. Ky objektiv
merr parasysh:

•Pasurinë për një kohë të gjatë
•Riskun ose pasigurinë
•Kohën e sigurimit të kthimeve
•Kthimin e aksionerëve
                     5
Fushat dhe mundësitë për karierë në
        financë

Nesë nuk keni për qellim të bëheni menaxher financiar-
  drejtues financiar, bëhet pytja pse duhet të e kuptoi
  qeverisjen e financave? Një nga përgjigjet do të ishte:
 - të përgaditeni më mire për një vend pune në tregun e
  punës. Pse?
• Sepse, ndërmarrjet për të i zvogluar shpenzimet dhe
  për të rritur prodhueshmerin,zvogloin numrin e
  vendeve të punës së drejtuesve duke i integruar
  llojet e natyrave të ndryshme të punës. Si rezultat i
  kësaj përgjegjësia e menaxherve-drejtuesve rritet.
                      6
•Njohuritë bazë të menaxhmentit financiar do të jenë më
së të domosdoshme dhe do të kërkohen në vendin e
punes. Njohja e mirë në fushen e
 financave do të mundëson të krijohet karierë në:
-sherbime financiare, dhe
-drejtim financiar

Pjesa e financës që prodhon dhe ofron shërbime për
individet, bizneset dhe qeveritë janë:

-Bankat dhe institucionet financiare
-Financat përsonale
-Investimet
-Pasuritë e patundshme dhe sigurimet
                    7
Mundësitë për karierë në drejtim financiar
do të jenë:
•  Analist financiar
•  Analist apo manaxher i buxhetimit të kapitalit
•  Drejtues i arkës
•  Analist apo manaxher krediti
•  Konsulent i projekteve
•  Konsulent ligjor
•  Konsulent i punëve bankiere, etj.                   8
Drejtim financiar do të thotë marrje vendimesh
dhe kontroll financiar në funksion të arritjës së
objektivit kryesor të biznesit: maksimizimit të
pasurisë së aksionerve,maksimizimit të pasurisë
për aksion. Më fjalë tjera:-
Drejtimi financiar është shkenca e marrjës së
vendimeve financiare dhe analizës e kontrollit
të tyre në ndërmarrje.


                   9
KUPTIMI I MENAXHMENTIT FINANCIAR
• Koncepti klasik i financave afariste përfshin vetem
 çështjet rreth shfrytëzimit të burimeve të kapitalit të
 ndërmarrjes, menaxhmenti modern financiar insiston
 në përcaktimin e masës së nevojshme, strukturës dhe
 mënyrës së shfrytëzimit të kapitalit të ndërmarrjes.
• Menaxhmenti financiar nënkupton qeverisjen e
 financave të ndërmarrjes, ndërsa menaxheri
 financiar luan rol kyç në një ndërmarrje.                     10
Menaxheri financiar i pajisur me aftësi konceptuale,
teknike dhe operacionale luan rol dinamik në shoqëritë e
biznesit.
Menaxheri financiar (Drejtuesi financiar) modern nuk
merret sot vetëm me përpilime dhe raportime për
gjendjen financiare të ndërmmarjes, likuidimin e
detyrimeve dhe furnizimet me mjete financiar, por ai
gjithnjë e ma tepër merret me vlerësimin e investimeve
dhe përcaktimin e kombinimeve ma optimale të
financimi te dividendit në raport me vlerësimin e
gjithëmbardhëm të rrezikut dhe fitimit të qëndrueshëm.

                     11
Procesi i marrjës së vendimeve në ndërmarrje
është i nderlikuar dhe përbëhet nga keto faza:


•  Analiza e problemit
•  Përcaktimi i mundësive për knaqjen e nevojave,
  dhe
•  Harmonizimi i nevojave më mundësitë reale
                    12
Marrja e vendimeve financiare bëhet sipas ketyre
hapave:

 1. Definohen qëllimet
 2. Identifikohen veprimet e mundëshme
 3. Sigurohen të dhënat dhe informatat e
    relevante
  4. Të dhënat analizohen, vlerësohen,dhe mirret
   vendimi
 5. Zbatohet vendimi , dhe
 6. Monitorohen efektet e vendimit

                    13

More Related Content

What's hot

MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)Ymer Ejupi
 
Banka dhe punët bankare
Banka dhe punët bankareBanka dhe punët bankare
Banka dhe punët bankareShpejtim Rudi
 
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...walnutbed11
 
01 financa hyrje ne financa
01 financa  hyrje ne financa01 financa  hyrje ne financa
01 financa hyrje ne financaShkumbin Gashi
 
Albina Ferizaj- Amortizimi i huas
Albina Ferizaj- Amortizimi i huasAlbina Ferizaj- Amortizimi i huas
Albina Ferizaj- Amortizimi i huasShpend Stojkaj
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiKushtrim Xhemajli
 
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjePunim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjeMuhamet Sopa
 
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Denis Panxha
 
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)fatonbajrami1
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitLidijeRapaj
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajbehar199004
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Vllaznim Bytyqi
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarMuhamet Sopa
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëLidijeRapaj
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Banka tregtare
Banka tregtareBanka tregtare
Banka tregtarePristina
 

What's hot (20)

MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Banka dhe punët bankare
Banka dhe punët bankareBanka dhe punët bankare
Banka dhe punët bankare
 
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
 
01 financa hyrje ne financa
01 financa  hyrje ne financa01 financa  hyrje ne financa
01 financa hyrje ne financa
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Albina Ferizaj- Amortizimi i huas
Albina Ferizaj- Amortizimi i huasAlbina Ferizaj- Amortizimi i huas
Albina Ferizaj- Amortizimi i huas
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrjePunim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
Punim seminarik menaxhimi i rriskut ne ndermarrje
 
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
 
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
MENAXHMENTI FINANCIAR - Dr. Drita Konxheli (Provime)
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e saj
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankar
 
Bazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Banka tregtare
Banka tregtareBanka tregtare
Banka tregtare
 

Similar to Roli i Finances

Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxherat
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiMenaxherat
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Arlind Asani
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxherat
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Blerim Raci
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...fakete duraku
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarLidijeRapaj
 
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5Fisnik Morina
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copyXhe Si
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copyXhe Si
 
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeShpejtim Rudi
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
 
Parashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksionParashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksionMenaxherat
 
Përgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtValdet Shala
 
Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3Menaxherat
 

Similar to Roli i Finances (20)

Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
 
Ndermarrsi
NdermarrsiNdermarrsi
Ndermarrsi
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
 
Bvm- Justina
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 
Menaxhmenti
MenaxhmentiMenaxhmenti
Menaxhmenti
 
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
Roli i analistit të kredive në banka ligj 5
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Parashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksionParashikimi financiar leksion
Parashikimi financiar leksion
 
Përgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurt
 
Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3Financat ushtrime 1-3
Financat ushtrime 1-3
 

More from LidijeRapaj

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividenditLidijeRapaj
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitLidijeRapaj
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiLidijeRapaj
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikLidijeRapaj
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiareLidijeRapaj
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarLidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (7)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 

Roli i Finances

 • 1. Roli i financës dhe i drejtimit financiar Financa përfshinë tërë proçesin që lidhet më përdorimin, administrimin, dhe transferimin e parave nëparmjet: - institucioneve financiare, - tregjeve të parasë, - individëve, - bizneseve dhe - qeverisë. 1
 • 2. Ajo studjon metodat dhe metodikat, konceptet dhe kategoritë që përdoren në marrjen e vendimeve financiare. Financa është (si koncept) arti dhe shkenca e drejtimit të parave Në aspektin e veprimit, ajo ka një fushë të gjerë dhe dinamike, nga se ndikon drejtpërsëdrejti në jetën e çdo personi, ndërmarrje private ose publike, organizatë financiare ose jo financiare me objektiv fitimi ose jofitimpruese. 2
 • 3. Formulimi i politikave dhe objektivave të ndërmarrjes • Ndërmarrja-firma definon, misionin, synimet dhe qëllimet e saj. Në kuader të këti definimi financat përfshijnë politikat, masat dhe teknikat e qarkullimit të parasë në ndërmarrje dhe ne tregun financiar(sigurimin, përdorimin,transakcionet, ekonomizimin dhe shpenzimet e mjeteve financiare). 3
 • 4. Objektivat e financave të shoqërive tregtare •Maksimizimi i pasurisë së aksionerëve •Maksimizimi i fitimit •Maksimizimi i shpërblimiit për menaxheret •Përmbushja e një sërë detyrimeve dhe përgjegjësive sociale. 4
 • 5. Maksimizimi i pasurisësë aksionerve është objektiv afatëgjatë, sepse aksionerët interesohen për fitimet e ardhshme po aq sa edhe për fitimet aktuale. Ky objektiv merr parasysh: •Pasurinë për një kohë të gjatë •Riskun ose pasigurinë •Kohën e sigurimit të kthimeve •Kthimin e aksionerëve 5
 • 6. Fushat dhe mundësitë për karierë në financë Nesë nuk keni për qellim të bëheni menaxher financiar- drejtues financiar, bëhet pytja pse duhet të e kuptoi qeverisjen e financave? Një nga përgjigjet do të ishte: - të përgaditeni më mire për një vend pune në tregun e punës. Pse? • Sepse, ndërmarrjet për të i zvogluar shpenzimet dhe për të rritur prodhueshmerin,zvogloin numrin e vendeve të punës së drejtuesve duke i integruar llojet e natyrave të ndryshme të punës. Si rezultat i kësaj përgjegjësia e menaxherve-drejtuesve rritet. 6
 • 7. •Njohuritë bazë të menaxhmentit financiar do të jenë më së të domosdoshme dhe do të kërkohen në vendin e punes. Njohja e mirë në fushen e financave do të mundëson të krijohet karierë në: -sherbime financiare, dhe -drejtim financiar Pjesa e financës që prodhon dhe ofron shërbime për individet, bizneset dhe qeveritë janë: -Bankat dhe institucionet financiare -Financat përsonale -Investimet -Pasuritë e patundshme dhe sigurimet 7
 • 8. Mundësitë për karierë në drejtim financiar do të jenë: • Analist financiar • Analist apo manaxher i buxhetimit të kapitalit • Drejtues i arkës • Analist apo manaxher krediti • Konsulent i projekteve • Konsulent ligjor • Konsulent i punëve bankiere, etj. 8
 • 9. Drejtim financiar do të thotë marrje vendimesh dhe kontroll financiar në funksion të arritjës së objektivit kryesor të biznesit: maksimizimit të pasurisë së aksionerve,maksimizimit të pasurisë për aksion. Më fjalë tjera:- Drejtimi financiar është shkenca e marrjës së vendimeve financiare dhe analizës e kontrollit të tyre në ndërmarrje. 9
 • 10. KUPTIMI I MENAXHMENTIT FINANCIAR • Koncepti klasik i financave afariste përfshin vetem çështjet rreth shfrytëzimit të burimeve të kapitalit të ndërmarrjes, menaxhmenti modern financiar insiston në përcaktimin e masës së nevojshme, strukturës dhe mënyrës së shfrytëzimit të kapitalit të ndërmarrjes. • Menaxhmenti financiar nënkupton qeverisjen e financave të ndërmarrjes, ndërsa menaxheri financiar luan rol kyç në një ndërmarrje. 10
 • 11. Menaxheri financiar i pajisur me aftësi konceptuale, teknike dhe operacionale luan rol dinamik në shoqëritë e biznesit. Menaxheri financiar (Drejtuesi financiar) modern nuk merret sot vetëm me përpilime dhe raportime për gjendjen financiare të ndërmmarjes, likuidimin e detyrimeve dhe furnizimet me mjete financiar, por ai gjithnjë e ma tepër merret me vlerësimin e investimeve dhe përcaktimin e kombinimeve ma optimale të financimi te dividendit në raport me vlerësimin e gjithëmbardhëm të rrezikut dhe fitimit të qëndrueshëm. 11
 • 12. Procesi i marrjës së vendimeve në ndërmarrje është i nderlikuar dhe përbëhet nga keto faza: • Analiza e problemit • Përcaktimi i mundësive për knaqjen e nevojave, dhe • Harmonizimi i nevojave më mundësitë reale 12
 • 13. Marrja e vendimeve financiare bëhet sipas ketyre hapave: 1. Definohen qëllimet 2. Identifikohen veprimet e mundëshme 3. Sigurohen të dhënat dhe informatat e relevante 4. Të dhënat analizohen, vlerësohen,dhe mirret vendimi 5. Zbatohet vendimi , dhe 6. Monitorohen efektet e vendimit 13