Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Povezanost tržišta poštanskih usluga i elektronske trgovine

527 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Povezanost tržišta poštanskih usluga i elektronske trgovine

 1. 1. Povezanost poštanskog tržišta i elektronske trgovine Lidija Gligorić, viši savetnik Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Napomena: Stavovi izneti u ovom radu predstavljaju lične stavove autora i nisu nužno i stavovi Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 2. 2. Komunkaciono tržište e- mai l , telefon , Int enet Fax , . . . Marketinško tržište Novine , radi o, TV, Int ernet . . . Poštansko tržište Transportno- logističko tržište e- trgovina , business logistika. . . Slika 1: Strateško pozicioniranje tržišta poštanskih usluga (prilagođeno prema: FINGER, Matthias; ALYANAK, Ismail; ROSSELL, Pierre, The Universal Postal Service in the communications area: Adapting to changing markets and customer behavior, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, June 2005
 3. 3. - raniji trend - izolovano posmatranje tržišta poštanskih usluga – stvar prošlosti - sadašnji trend - poštanske usluge učestvuju u kreiranju čitavog niza specifičnih tržišnih okruženja: komunikacionog, marketinškog, transportno-logističkog - prema izveštaju UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) najbrži rast e-trgovine do 2018. godine očekuje se u Aziji i Okeaniji (tržišni udeo porašće sa 28% na 37%), dok će Bliski istok i Afrika svoj udeo u svetskom tržištu povećati na 2,5 % sa 2,2 %. Udeo e-trgovine u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi očekuje se da će porasti na 53 %, odnosno 61 % TRŽIŠTE ELEKTRONSKE TRGOVINE - između 2011. i 2014. godine isporuka paketa na globalnom nivou povećana je za oko 48%, odnosno oko 357 miliona artikala
 4. 4. - počevši od 2006. godine tradicionalne pismonosne pošiljke beleže značajan pad, da bi od 2010. godine nastavile da padaju ispod nivoa od 1991. godine - u istom vremenskom periodu, paketske usluge, uz retke izuzetke beleže pouzdan rast Slika 2. Unutrašnji poštanski saobraćaj – kretanje obima pismonosmih, odnosno paketskih usluga u periodu 1991-2012. godine na globalnom nivou (u procentima, kao bazna godina uzeta 1991.) Izvor: Development of postal services in 2012, UPU, Bern, 2013 UNUTRAŠNJI POŠTANSKI SAOBRAĆAJ NA GLOBALNOM NIVOU Indeksobima Paketi Pisma
 5. 5. Slika 3 - najveći rast i korist u e-trgovini su imale velike multinacionalne kompanije - međutim za njen dalji razvoj veliki potencijal se nalazi u malim i srednjim preduzećima - poštanska mreža svojim uslugama može omogućiti malim i srednjim preduzećima smanjenje njihovih troškova i širenje poslova kako na domaćim tržištima, tako i globalno
 6. 6. Decrease of letter segment: Increase of the parcel segment: - krajem 2012. godine EK usvojila dokument „Zelena knjiga - integrisano tržište paketske dostave kao faktor razvoja e-trgovine u EU” (Green paper- An integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU) - e-trgovina predstavlјa klјučni faktor ekonomskog rasta i povećanja broja zaposlenih širom EU -prekogranična e-trgovina jedan od potencijalnih pokretača rasta i prosperiteta u Evropi, ali i šansa za pružaoce poštanskih usluga - dostava je od suštinskog značaja, budući da ima veliki uticaj na olakšavanje e- trgovine i budući da predstavlјa klјučni element uspostavlјanja poverenja između prodavaca i kupaca EVROPSKA KOMISIJA I TRŽIŠTE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 7. 7. Slika 4 Procena EK - cene za prekogranične pakete koje naplaćuju nacionalni poštanski operatori u proseku dvostruko veće od cena u unutrašnjem saobraćaju
 8. 8. Држава/Регион Проценат становника који купују on line Просечна годишња потрошња на е-трговину по становнику у € Укупна on line трговина у милијардама € у 2013. години Нордијски регион 85% 603 12,6 Велика Британија 81% 953 49,6 Немачка 81% 646 46,4 Бенелукс 74% 357 8,3 Француска 72% 423 22,7 Шпанија 60% 308 12,2 Пољска 59% 194 6,3 Италија 45% 215 11,3 Држава/Регион Проценат купаца којима је цена доставе важна приликом опредељивања за е-трговину Проценат купаца којима је брзине испоруке важна приликом опредељивања за е-трговину Нордијски регион 38% 18% Велика Британија 48% 39% Немачка 39% 44% Бенелуx 46% 44% Француска 50% 45% Шпанија 56% 47% Пољска 55% 59% Италија 63% 53% извор: E-commerce in Europe 2014, Postnord - cena slanja pošilјaka u Srbiji je među najnižim u Evropi - kvalitet dostave uporediv sa sličnim zemlјama, ali ... e-trgovinu u Srbiji koristi samo 26% građana
 9. 9. ELEKTRONSKA TRGOVINA U REPUBLICI SRBIJI - evidencija NBS - u 2013. godini, na domaćim i stranim web prodavnicama potrošeno je ukupno 8,16 milijardi dinara (oko 71 milion evra), za 2,3 milijarde dinara (20 miliona evra) više nego u 2012. godini - ukupan broj transakcija je 2013. godine iznosio 1 681 850 - kupovinom roba i plaćanjem usluga preko stranih sajtova u 2013. godini obavlјeno je 1 454 790 transakcija, i to u vrednosti od oko 62 miliona evra, u proseku 42,7 evra po transakciji - paketske usluge Pošte Srbije u periodu od 2010. do 2013. godine, imaju konstantan pad stope učešća u njihovim ukupnim poštanskim uslugama (za 0,7% u 2011. godini, 0,9% u 2012. godini, 22,5 % u 2013.godini) - u strukturi univerzalne poštanske usluge, učešće paketa je palo sa 0,14% na 0,05% (2013. godine u odnosu na 2012. godinu) - obim paketa u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu beleži pad za preko 26% - ekspres pošilјke beleže konstantni rast (za 24,1% u 2011. godini, 19,3% u 2012. godini i 13,9% u 2013.godini) - u strukturi usluga privatnih poštanskih operatora, nastavlјa se trend rasta obima ekspres usluga u unutrašnjem saobraćaju (91,7% u 2010. godini, 92,3% u 2011. godini, 93,8% u 2012. godini i 94,7% u 2013. godini)
 10. 10. Od 22. septembra 2014. godine počela primena novog Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srbiji. Sa stanovišta tržišta poštanskih usluga ovaj Zakon uvodi novine : - poštanske usluge proglašene uslugama od opšteg ekonomskog interesa - predviđena je obaveza trgovca da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti i o postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može , u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca - benefit za kupca - s jedne strane registrovan e-trgovac ili proizvođač, a sa druge strane registrovani poštanski operator - poželjno da adresnica koja prati ovu pošiljku sadrži upustvo o pravu potrošača na besplatne povratne tokove u skladu sa zakonskim propisima ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA I ELEKTRONSKA TRGOVINA
 11. 11. -postojeći regulatorni okvir pokriva samo deo potreba on line korisnika za dostavom - Evropska Poštanska Direktiva nije sačinjena za uslove okruženja e-trgovine, a poštanski operatori su samo jedna karika u lancu ostalih učesnika u dostavi paketa - Direktiva o zaštiti potrošača obezbeđuje sigurnost korisnika koji kupuju na internetu, kroz obaveštavanje o cenama, rokovima isporuke i postupku vraćanja robe. Ali... postoje i druga pitanja koja je potrebno razmotriti koja se odnose na dostavu paketa i na zaštitu korisnika -trebalo bi prilagoditi univerzalnu poštansku uslugu zahtevima korisnika - trebalo bi da ispunjava zahteve korisnika u smislu informacije o postupku dostave i opcijama vraćanja robe – kao i da ispunjava zahteve e-prodavaca u pogledu mogućnosti praćenja i pristupačnosti njihove marketinške ponude -uticaj info-komunikacionih tehnologija i poštanskih usluga je dvosmeran -supstituisanje tradicionalnih poštanskih usluga uslugama elekotronskih komunikacija sve značajnije -očigledno je da budućnost e-trgovine zavisi i od sposobnosti poštanskih operatora da svojim potencijalima odgovore na zahteve ovog najbrže rastućeg oblika trgovine -za poštanske operatore adekvatna, i od poštrošača očekivano kvalitetna, dostava dalјinski naručene robe predstavlјaće verovatno dominantan izvor prihoda ovih privrednih subjekata u budućnosti UMESTO ZAKLJUČKA
 12. 12. Lidija Gligorić RATEL, Višnjićeva 8, Beograd, Srbija + 381-60-0112451 e mail: lidija.gligoric@ratel.rs‑

×