Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMARKAHAN                        1. REFLEKSI                        2. ESEI...
ISI KANDUNGAN                                       Halaman1.0  REFLEKSI UNIT PEMB...
1.0 ) REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT                  TAJUK1.1    Perkembangan pendidikan di Malaysia...
2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya.         konsep               ...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN      LAMPIRAN 1 UNIT           TAJUK
1.2   F   a   l   s   a   f   a   h   P   e   n   d   i   d   i   k   a...
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit‡  2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya.         ...
2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.REFLEKSI UNIT PELAJ...
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya.         konse...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN                  LAMPIRAN 1UNIT                   TAJUK1.4  ...
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya.        konsep ...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN                 LAMPIRAN 1UNIT                  TAJUK1.5   Per...
1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya.         Konse...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN      LAMPIRAN 1UNIT           TAJUK
1.6    Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 k...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN  LAMPIRAN 1
UNIT                     TAJUK1.7    Reka bentuk kurikulum di Malaysia1.Ringkasan Isi Kandungan Un...
REFLEKSI UNIT PELAJARAN                         LAMPIRAN 1UNIT                  ...
3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
REFLEKSI UNIT PELAJARAN                         LAMPIRAN 1UNIT                  ...
3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
REFLEKSI UNIT PELAJARAN                            LAMPIRAN 1UNIT               ...
5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
2.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebutmembe...
Portfolio kpf 3012
Portfolio kpf 3012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Portfolio kpf 3012

1,893 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portfolio kpf 3012

 1. 1. PEMARKAHAN 1. REFLEKSI 2. ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS S KPF 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFONNAMA TUTOR E-LEARNING:TARIKH SERAH:
 2. 2. ISI KANDUNGAN Halaman1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan 1.3 Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan 1.4 Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia 1.5 Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia 1.6 Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan 1.7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia 1.8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan 1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia 1.10 Akta Pendidikan 19962.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. 2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.3.0 FORUM E-LEARNING 3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 3.2 Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah- sekolah? Berikan hujah anda. 3.3 Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. 3.4 Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 3.5 Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.
 3. 3. 1.0 ) REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara1.Ringkasan Isi Kandungan Unit
 4. 4. 2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 5. 5. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1 UNIT TAJUK
 6. 6. 1.2 F a l s a f a h P e n d i d i k a n K e b a n g s a a n ( F P K ) : H u r a i a n d a n p
 7. 7. 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit‡ 2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan 1.
 8. 8. 2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK1.3 Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan
 9. 9. 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 10. 10. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK1.4 Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia
 11. 11. 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 12. 12. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK1.5 Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia
 13. 13. 1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. Konsep penjelasan1.2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 14. 14. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK
 15. 15. 1.6 Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 16. 16. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1
 17. 17. UNIT TAJUK1.7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 18. 18. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK1.8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.
 19. 19. 3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 20. 20. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia1.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep penjelasan1.2.3.4.5.
 21. 21. 3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 22. 22. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1UNIT TAJUK1.10 Akta Pendidikan 19961.Ringkasan Isi Kandungan Unit2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. Konsep penjelasan1.2.3.4.
 23. 23. 5.3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalismekeguruan anda.
 24. 24. 2.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebutmemberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan..2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuandan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.

×