Kerja kursus edu 3026(pjj- UPSI)

6,840 views

Published on

Khas Untuk PJJ UPSI 2011/2011

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kerja kursus edu 3026(pjj- UPSI)

  1. 1. Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv KPD 3026bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe PENGAJARAN, TEKNOLOGI DANrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa PENTAKSIRAN 2sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl [PANDUAN KERJA KURSUS]zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
  2. 2. ARAHAN1. Kursus KPD 3026 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja.2. Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Pecahan iaitu Pecahan A dan Pecahan B. Jawab kedua-dua pecahan ini.3. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft- copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.. KATEGORI TUGASAN PECAHAN ARAHAN MARKAH TARIKH TUGASAN PECAHAN A : 1. Tugasan ini perlu dibuat secara KERJA individu. KURSUS 2. Perkara yang mesti ada dalam kerja kursus ini terbahagi kepada 4 Bahagian iaitu: Bahagian I MIKROPENGAJARAN 10 markah • Mikropengajaran adalah untuk:  mengukuhkan pendekatan pelajar kepada sesuatu pengajaran;  mengenal pasti kemahiran yang perlu diperbaiki;  meningkatkan kefahaman pelajar bagi pelbagai gaya pengajaran yang berkesan;  menerima maklum balas yang berkesan. • Pelajar akan mengajar satu pelajaran (pilihan pelajar) selama 5 -10 minit. Oleh kerana masa adalah singkat, alat bantuan visual seperti Powerpoint tidak digalakkan. Walaubagaimanapun, carta, flipchart, papan putih, handouts boleh digunakan. • Rakaman boleh dibuat oleh pelajar untuk membantu mereka untuk membuat refleksi. • Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap mikropelajaran. REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN 10 markah Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang mikropelajaran mereka: 1. Apa tema/isu yang muncul dari maklum balas pensyarah dan rakan tentang pengajaran saya? 2. Apakah kekuatan saya? Bagaimana saya boleh membina dari kekuatan itu? 3. Apakah yang saya perlu menambahbaikan?
  3. 3. Bahagian II 20 markahMAKROPENGAJARAN• Pelajar dikehendaki untuk menyampaikan 30 minit sesi makropengajaran. Topik pengajaran mesti mengikut mata pelajaran opsyen masing- masing, rakaman video mesti dibuat. 10 markahRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN• Rancangan Pengajaran Harian mesti disediakan untuk makropengajaran tersebut.• Dalam Rancangan Pengajaran Harian:  menetapkan hasil pembelajaran (hasil) untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan pemahaman terlebih dahulu.  menetapkan aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran. Menyatakan: o apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan; o apa isu-isu / halangan yang dapat diatasi oleh pendekatan pembelajaran itu; o pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan efektif.  menetapkan cara-cara menilai 10 markah pembelajaran.• Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap makropelajaranREFLEKSI MAKROPENGAJARANBerikut adalah beberapa cadangan soalan yangpelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantumereka memikirkan tentang makropelajaranmereka:1. Adakah objektif pengajaran saya dicapai? Bagaimana saya tahu?2. Adakah murid saya melibatkan diri secara produktif /aktif ? Bagaimana saya tahu?3. Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya? Mengapa?4. Apakah bantuan tambahan, sokongan, dan / atau sumber-sumber lain yang dapat pertingkatkan pelajaran ini lagi?
  4. 4. 5. Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, apakah yang saya akan buat secara berbeza? Mengapa? 20 markah 80 markah Bahagian III i. Laporan Kajian Tindakan yang dilaksanakan berdasarkan isu P&P yang dihadapi oleh guru. Jumlah markahFORUM 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru: 1. Apakah yang anda faham dengan maksud 4 markah (Minggu refleksi pengajaran? Nyatakan kebaikan Ke-3) yang anda boleh dapati dengan melakukan aktiviti refleksi pengajaran selepas setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Huraikan. 2. Sebagai seorang guru, nyatakan salah satu 4 markah (Minggu daripada sepuluh kemahiran mikropengajaran yang perlu dimiliki oleh Ke-5) seseorang guru agar pengajarannya lebih berkesan. Huraikan. 4 markah (Minggu 3. Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran Ke-7) yang menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri? 4. Berdasarkan pengalaman anda, apakah perbezaan yang terdapat di antara guru 4 markah (Minggu- yang menjalankan kajian tindakan dengan Ke-9) guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme? Bincangkan. 5. Setiap kajian tindakan yang hendak 4 markah (Minggu dijalankan oleh penyelidik, permasalahan -11) atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. Jelaskan maksud masalah dalam
  5. 5. sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?. JUMLAH 100 Sila ikut arahan Tutor E-Learning anda. FORMAT PENULISAN1. Pecahan A Bahagian I : Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran Bahagian II : Rakaman Makrropengajaran (CD), RPH & Refleksi – pembelajaran. Bahagian III : Laporan kajian Tindakan a. Panjang esei: 10 muka surat (Minimum) b. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line c. Ada rujukan (minimum 5 rujukan) yang ditulis mengikut format yang betul.2. Pecahan B Forum E-Learning: Jawapan yang sama dengan yang di masukkan ke dalam forum MyGuru. PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN1. Kerja Kursus i. Kerja kursus mestilah lengkap dan mesti mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran. (b) Rakaman Makropengajaran (CD), RPH dan Refleksi pembelajaran (c) Laporan Kajian Tindakan. ii. Kerja kursus yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan (Gunakan format seperti di Lampiran 1) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam lampiran 2) (c) Refleksi pembelajaran untuk Mikropengajaran (d) Refleksi pembelajaran untuk Makropengajaran (e) Laporan Kajian Tindakan (f) Himpunan forum untuk 5 soalan perbincangan. (g) Senarai rujukan/bibliografi (h) Lampiran (CD mengandungi rakaman mikropengajaran dan makropengajaran)
  6. 6. iii. Kerja kursus (Refleksi I & II dan Laporan Kajian Tindakan) mestilah dimuat naik (upload) ke dalam tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. CD rakaman perlu dihantar melalui youtube/google atau emel mengikut arahan tutor kumpulan masing-masing. iv. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan. v. Sebagai backup tugasan boleh dihantar kepada Tutor E-Learning melalui pos dalam bentuk hard copy & soft copy.2. Forum3. i. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line bersama tutor dan sesama pelajar yang lainnya. ii. Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi jawapan ini) iii. Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) d. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam E-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). e. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam kerja kursus dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (kerja kursus dan CD) kepada Tutor E- Learning masing-masing sebagai back-up.4. PERINGATAN!!!!!!! i. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. ii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. iii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. iv. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. vi. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.
  7. 7. vii. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. viii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E- Learning bagi kumpulan masing-masing.5. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS REFLEKSI PEMBELAJARAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN A Menepati format penulisan refleksi dan laporan kajian tindakan, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. A- Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. B+ Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. B Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). B- Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). C Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. D Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS
  8. 8. Lampiran 1: Cover Kerja Kursus PEMARKAHAN 1. RAKAMAN 1 2. REFLEKSI 1 3. RAKAMAN 2 4. REFLEKSI 2 5. RPH 6. LAPORAN KT 7. FORUM RIS JUMLAH SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 TAJUK KERJA KURSUS DAN FORUM KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON
  9. 9. NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________TARIKH SERAH: ________________Lampiran 2ISI KANDUNGAN Halaman1.0 Refleksi Pembelajaran Mikropengajaran2.0 Refleksi Pembelajaran Makropengajaran3.0 Rancangan Pengajaran Harian4.0 Laporan Kajian Tindakan Bibliografi Lampiran : CD Rakaman Mikropengajaran CD Rakaman Makropengajaran

×