Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Management změn

320 views

Published on

Shrnující bodová doporučení autorů v 10 HBR Must Reads o managementu změn (včetně bibliografie).

Prezentace je doplňkem ke dvěma článkům na blogu:
- https://www.liborfriedel.cz/jak-na-zvladnuti-zmen-inspirace-z-harvardu
- https://www.liborfriedel.cz/10x-management-zmen-nepodlehajici-casu.

Prezentace není animovaná, avšak obsahuje interaktivní odkazy, které jsou funkční, pokud si prezentaci stáhnete.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Management změn

 1. 1. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Libor Friedel 10x o řízení změn z HBR - doporučení z článků
 2. 2. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz HBR’s 10 Must Reads on Change Management. Boston: Harvard Business School Publishing, 2011. 210 s. ISBN 978-1-4221-5800-5.
 3. 3. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Více na https://www.liborfriedel.cz/jak-na-zvladnuti-zmen-inspirace-z-harvardu/ Článek 1
 4. 4. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Více na https://www.liborfriedel.cz/10x-management-zmen-nepodlehajici-casu/ Článek 2
 5. 5. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na úvod)  Co/kdo nejčastěji iniciuje změny ve vašem životě a/nebo podnikání? Proč tomu tak je?  Co/kdo nejpodstatnějším způsobem brzdí lepší a úspěšnější zvládnutí (projektů) změn ve vašem životě a/nebo Proč tomu tak je?  Co byste okamžitě v životě a/nebo podnikání změnili, kdybyste zrovna měli k dispozici 1 000 000 000,- Kč?  Co byste okamžitě v životě a/nebo podnikání změnili, kdybyste před sebou měli jen 6 měsíců života?
 6. 6. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 8 důvodů, proč změny selhávají 1. Chybí dostatečně silný pocit naléhavosti (změny). 2. Není vytvořena dostatečně mocná vůdčí koalice. 3. Chybí vize. 4. Je desetinásobně podceněna komunikace vize . 5. Pro novou vizi nejsou odstraněny překážky. 6. Neplánují se a systematicky nevytváří krátkodobá vítězství. 7. Zavedení změny (vítězství) je vyhlášeno příliš brzy. 8. Změny nejsou zakotveny ve firemní kultuře. KOTTER, John, P. Leading Change: WhyTransformation Efforts Fail. Harvard Business Review, 1995, 73(2), 59-67.
 7. 7. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 8 fází změny 1. Vytvořte pocit naléhavosti změny. 2. Zformujte dostatečně silnou koalici pro změnu. 3. Vytvořte vizi (a strategii) pro změnu. 4. Komunikujte vizi. (Využijte k tomu každý komunikační kanál) 5. Zplnomocňujte a delegujte tak, aby ostatní mohli jednat na základě vize změny. 6. Plánujte a vytvářejte krátkodobá vítězství. 7. Konsolidujte to, čeho jste dosáhli a vytvářejte podmínky pro další změny. 8. Standardizujte a institucionalizujte nové přístupy. KOTTER, John, P. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, 1995, 73(2), 59-67.
 8. 8. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Tahák ke stažení https://www.liborfriedel.cz/8-kroku-zmeny-kotter/ Doporučuji!
 9. 9. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Přesvědčovací kampaň ke změně 1. Ubezpečte lidi, že (radikální) změna je nezbytností . 2. Demonstrujte zcela jasně, že nový směr je správný. 3. Představte předběžný plán, zarámujte jej do kontextu. 4. Získejte zpětnou vazbu. 5. Pracujte se náladami lidí skrze neustálou komunikaci. 6. Implementujte! 7. Posilujte nové návyky, zapojte hlavu, srdce i ruce svých lidí. GARVIN, David, A., ROBERTO, Michael A. Change Through Persuasion. Harvard Business Review, 2005, 83(2), 104-112.
 10. 10. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 6 způsobů, které změnu znehybní 1. Najde se dost důvodů, proč něco nedělat. 2. Změna je představena jako prezentační show, na úkor obsahu. 3. Zvítězí obava z konečného rozhodnutí (paralýza z analýzy). 4. Začne vyhýbavá taktika, hledání nových produktů a služeb, přičemž stávající problémy zůstávají. 5. Zcela chybí jednota slov a činů, lidé se stáhnou za své mentální bariéry. 6. „Poté co skončí porada, začíná debata“ (vše se odehrává pod povrchem, neoficiálně). GARVIN, David, A., ROBERTO, Michael A. ChangeThrough Persuasion. Harvard Business Review, 2005, 83(2), 104-112.
 11. 11. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Body zvratu změny, chybí-li zdroje  Máte-li problém se zdroji…  …zaměřte se na „horká místa“ a vyjednávejte s partnery.  Máte-li problém s myšlením…  ...vystavte manažery tváří v tvář problémům a zákazníkům a najděte nové způsoby komunikace.  Máte-li problém s motivací…  …dejte každému možnost vyniknout na jeho organizační úrovni  Máte-li problém s politikou (zainteresovanými stranami)…  …identifikujte a utište vnitřní oponenty a izolujte vnější oponenty. KIM,W. Chan, MAUBORGNE, Renée. Tipping Point Leadership. Harvard Business Review, 2003, 81(4), 60-69.
 12. 12. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Jak přežít změnu (jako manažer)  Pozorujte, co se opravdu děje (uvnitř i vně hranic).  Oprostěte se od předsudků a interpretací.  Přesvědčte o serióznosti záměrů nerozhodnuté a  Konfrontujte lidi s nepříjemnými konflikty, ale také situaci humorem a plastickou vizí budoucnosti.  Neřešte konflikty (a problémy) za druhé.  Zkroťte svou touhu po kontrole a potřebu být důležitý.  Ukotvěte sami sebe. HEIFETZ, Ronald, A., LINSKY, Marty. A Survival Guide for Leaders. Harvard Business Review, 2002, 80(6), 65-74.
 13. 13. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Vyzkoušejte změnu se 6 klobouky Stáhněte si tahák a udělejte změnu „barevnou“! https://www.liborfriedel.cz/6-klobouku-pro-lepsi-strategicke-rizeni
 14. 14. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Tvrdý a měkký přístup ke změně Teorie E  Tvrdý přístup, založený na ekonomické návratnosti (často drastických) změn. Teorie O  Měkký přístup založený na firemní kultuře, schopnostech lidí, důvěře a emocionálním závazku ke změně. Udržujte mezi těmito přístupy rovnováhu! BEER, Michael, NOHIRA, Nitin. Cracking the Code of Change. Harvard Business Review, 2000, 78(3), 133-141.
 15. 15. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz DICE – předpoklady změny  Duration (trvání)  Buď celková doba trvání krátkých projektů nebo doba mezi dvěma milníky v delších projektech.  Integrity (integrita)  Schopnost projektového týmu úspěšně provádět úkoly, se zvláštním na schopnost lídra projektu.  Commitment (angažovanost, závazek)  C1 – viditelná angažovanost ve změně od vrcholového vedení.  C2 – angažovanost od těch, kteří jsou změnou dotčeni.  Effort (úsilí)  Kolik úsilí bude potřeba k realizaci nad obvyklý rámec práce? SIRKIN, Harold, L., KEENAN, Perry, JACKSON, Alan. The Hard Side of Change Management. Harvard Business Review, 2005, 83(10), 108-118.
 16. 16. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 6 faktorů úspěchu změny 1. Angažujte ke změně společným odhalením problémů. 2. Vytvořte sdílenou vizi jak vše zorganizovat pro lepší konkurenceschopnost. 3. Posilte konsenzus pro novou vizi, způsobilost ji přijmout a soudržnost k postupu jejího naplňování. 4. Rozšiřte změnu do všech organizačních složek, aniž byste „tlačili“ shora. 5. Institucionalizujte změnu prostřednictvím formálních politik, systémů a struktur. 6. Sledujte proces a přizpůsobujte odezvu na těžkosti. BEER, Michael, EISENSTAT, Russell, A., SPECTOR, Bert. Why Change Programs Don’t Produce Change. Harvard Business Review, 1993, 68(6), 158-166.
 17. 17. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na závěr)  Čeho chcete v následujícím období dělat více a čeho naopak dělat méně?  Co chcete v následujícím období začít dělat a co naopak chcete zcela přestat dělat?  Kdy jste naposled dělali něco poprvé (v životě)?  LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/liborfriedel/
 18. 18. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz E-booky k řízení změn - ke stažení zdarma! 17 stran, bibliografický soupis 50 knih v češtině i angličtině. 5 doporučení 55 stran, popis faktorů změny, sebehodnocení organizační i osobní změny, výpočet skóre. tipy na zlepšení, akční plán https://www.liborfriedel.cz/odkazy-a-zdroje/ke-stazeni K dispozici soupisy také pro: • lídrovství, • strategie, • Inovace (od 21.1.2019) NOVINKA! (V době publikování článku na blogu)
 19. 19. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Rozvoj lídrů a strategií pro lepší skóre jednotlivců a organizací Perspektiva – Potenciál – Přístup – Pokrok – Příběh Ing. Libor Friedel, MBA konzultant, kouč, lektor tel.: 603 851 176 e-mail: blog@liborfriedel.cz web: https://www.liborfriedel.cz

×