Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Leadership

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
HBR o strategii vol 2
HBR o strategii vol 2
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

Leadership

Download to read offline

Shrnující bodová doporučení autorů v 10 HBR Must Reads o leadershipu (včetně bibliografie).

Prezentace je doplňkem ke dvěma článkům na blogu:
- https://www.liborfriedel.cz/lídrovstvi-podle-lidru-z-harvardu
- https://www.liborfriedel.cz/leadership-jako-alchymie-21-stoleti

Prezentace není animovaná, avšak obsahuje interaktivní odkazy, které jsou funkční, pokud si prezentaci stáhnete.

Shrnující bodová doporučení autorů v 10 HBR Must Reads o leadershipu (včetně bibliografie).

Prezentace je doplňkem ke dvěma článkům na blogu:
- https://www.liborfriedel.cz/lídrovstvi-podle-lidru-z-harvardu
- https://www.liborfriedel.cz/leadership-jako-alchymie-21-stoleti

Prezentace není animovaná, avšak obsahuje interaktivní odkazy, které jsou funkční, pokud si prezentaci stáhnete.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Leadership (20)

Advertisement

Leadership

 1. 1. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Libor Friedel 10x o lídrovství z HBR - doporučení z článků
 2. 2. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz HBR’s 10 Must Reads on Leadership. Boston: Harvard Business School Publishing, 2011. 21 s. ISBN 978-1-4221-5797-8.
 3. 3. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Více na https://www.liborfriedel.cz/lídrovstvi-podle-lidru-z-harvardu/ Článek 1
 4. 4. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Více na https://www.liborfriedel.cz/leadership-jako-alchymie-21-stoleti/ Článek 2
 5. 5. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na úvod)  Jste spíše lídr nebo následovník?  Koho vedete? Koho následujete?  Kdo pro vás jsou či byli velcí lídři? Jaké vlastnosti je spojovaly a jaké odlišovaly?  V čem se liší vedení sebe sama od vedení druhých?  Jaké jsou vaše silné stránky a slabiny v lídrovství (vedení lidí)?
 6. 6. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Schopnost emoční inteligence dělá lídra  Sebeuvědomění  Schopnost znát vlastní pocity.  Sebeovládání  Schopnost nakládat se svými emocemi podle situace.  Motivace  Schopnost sám sebe motivovat.  Empatie  Schopnost vnímat emoce jiných lidí.  Sociální dovednosti  Umění mezilidských vztahů. GOLEMAN, Daniel. What Makes a Leader. Harvard Business Review, 1998, 76(6), 93-102. Jak jste na tom VY?
 7. 7. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Efektivní vedoucí pracovník umí Získat znalosti, které potřebuje Napsat akční plán Jednat  Přijmout odpovědnost za rozhodnutí  Přijmout odpovědnost za komunikaci  Soustředit se na příležitosti  Schůzky a porady činit produktivními Říkat „MY“ a přemýšlet způsobem „MY“ DRUCKER, Peter, F. What Makes an Effective Executive. Harvard Business Review, 2004, 82(6), 58-63.
 8. 8. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Stáhněte si plakáty 8 zásad efektivního vedoucího pracovníka 8 kroků ke změně organizace
 9. 9. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Podstata lídrovství Stanovit směr Motivovat lidi Sladit a přizpůsobit lidi  mezi sebou  správným směrem  vstříc vizi KOTTER, John, P. What Leaders Really Do. Harvard Business Review, 1990, 68(3), 103-111.
 10. 10. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Adaptivní práce lídrů  Prolomit své vlastní dlouhodobé vzorce chování a orientovat vedení lidí na řešení  Lidé musí převzít  nové role  nové vztahy  nové hodnoty  nové chování a  nové přístupy k práci  Pro ty, kdo procházejí touto cestou to znamená překonat strach a obavy HEIFETZ, Ronald, A., LAURIE, Donald, L.The Work of Leadership. Harvard Business Review, 1997, 75(1), 124-134.
 11. 11. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Adaptivní práce lídrů „Mnozí zaměstnanci jsou ohledně úsilí a obětí, které od nich vyžadují dvojznační. Často se dívají na lídra v naději, že tyto problémy z jejich ramen sejme. Takovému chování je však třeba se odnaučit. Spíše než splnit očekávání, že jim poskytnou odpovědi, musí lídři naopak klást obtížné otázky. Spíše než chránit lidi před vnějšími hrozbami, by lídři měli lidem dovolit, aby pocítili hrot reality, aby je stimulovali k přizpůsobení. Namísto toho, aby se lidé orientovali na své současné role, je třeba, aby je „dezorientovali“, aby lidé mohli rozvíjet nové vztahy. Namísto potlačování konfliktů musí lídři tyto problémy zviditelnit a řešit. Namísto dodržování norem musí lídři zpochybňovat „způsob, jakým děláme byznys" a pomáhat ostatním rozlišovat trvalé hodnoty od minulých praktik, které musí nechat odejít.“ HEIFETZ, Ronald, A., LAURIE, Donald, L. The Work of Leadership. Harvard Business Review, 1997, 75(1), 124-134.
 12. 12. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Inspirující lídr Selektivně ukazuje své slabiny Silně se spoléhá na intuici, aby odhadl vhodnou dobu a směr svých aktivit Řídí následovníky/zaměstnance s houževnatou empatií Odhaluje své odlišnosti GOFFEE, Robert, GARETH, Jones. Why Should Anyone Be Led byYou? Harvard Business Review, 2000, 78(5), 62-70.
 13. 13. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Mýty o lídrovství Lídrem může být každý. Lídři musí prokazovat podnikatelské a obchodní výsledky. Lidé, kteří jsou výše v hierarchii organizace jsou lídři. Lídři jsou skvělí koučové. GOFFEE, Robert, GARETH, Jones. Why Should Anyone Be Led byYou? Harvard Business Review, 2000, 78(5), 62-70.
 14. 14. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Vůdcovství 5. úrovně (pro srovnání) Pokora + Vůle = Lídr 5. úrovně COLLINS, Jim. Level 5 Leadership: TheTriumph of Humility and Fierce Resolve. Harvard Business Review, 2001, 79(1), 66-76.
 15. 15. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 5 úrovní lídrovství (Maxwell, 2012) 5. Vrchol (respekt) Lidé lídra následují kvůli tomu, kdo je a co představuje. 4. Personální rozvoj (reprodukce) Lidé lídra následují kvůli tomu, co udělal pro ně osobně. 3. Produkce (výsledky) Lidé lídra následují kvůli tomu, co udělal pro organizaci. 2. Svolení (vztahy) Lidé lídra následují, protože chtějí. 1. Pozice (právo) Lidé lídra následují, protože musí.
 16. 16. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 5 úrovní lídrovství (Collins, 2001) 5. Lídr páté úrovně Vytváří trvale skvělou organizaci díky paradoxní kombinaci osobní pokory a profesionální vůle. 4. Efektivní lídr Je katalyzátorem závazku a důrazného úsilí o jasnou a přesvědčivou vizi, stimuluje k vyšší výkonnosti. 3. Kompetentní manažer Organizuje lidi a zdroje směrem k účelnému a účinnému uskutečňování předem stanovených cílů. 2. Přispívající člen týmu Přispívá k dosažení cílů týmu, pracuje efektivně s ostatními členy týmu. 1. Jedinec s vysokým potenciálem Je přínosný díky talentu, znalostem, dovednostem a dobrým pracovním návykům.
 17. 17. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Autentické lídrovství Poznejte své autentické já Praktikujte své hodnoty a principy  Nad osobními hodnotami se zamyslete ZDE Vyvažujte svou vnitřní a vnější motivaci Vytvořte si podpůrný tým Integrujte svůj život a zůstaňte nohama na zemi Zmocňujte lidi, aby vedli GEORGE, Bill, SIMS, Peter, McLEAN, Andrew, N., MAYER, Diana. DiscoveringYour Authentic Leadership. Harvard Business Review, 2007, 85(2), 129-138.
 18. 18. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na závěr)  Co chcete udělat, abyste byl/a lepším a efektivnějším lídrem sebe sama?  Co chcete udělat, abyste byl/a lepším a efektivnějším lídrem druhých?  Jak můžete spojit to být autentickým a inspirujícím lídrem? https://www.linkedin.com/in/liborfriedel/
 19. 19. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz E-book k lídrovství - ke stažení zdarma! 17 stran, bibliografický soupis 50 knih v češtině i angličtině. 5 doporučení. Ke stažení ZDE.. Dárek zdarma! (Není v sekci Ke stažení) E-book Desatero velkomyslného osobního lídra posílám jako poděkování za registraci odběru novinek z blogu LF. https://www.liborfriedel.cz/blog https://www.liborfriedel.cz/odkazy-a-zdroje/ke-stazeni K dispozici soupisy také pro: • řízení změn • inovace • strategie
 20. 20. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Rozvoj lídrů a strategií pro lepší skóre jednotlivců a organizací Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence Ing. Libor Friedel, MBA konzultant, kouč, lektor tel.: 603 851 176 e-mail: blog@liborfriedel.cz web: https://www.liborfriedel.cz

×