Advertisement

7 druhů plýtvání pod zámkem

konzultant, kouč a lektor at LIBORFRIEDEL.CZ
Sep. 30, 2019
Advertisement

More Related Content

Similar to 7 druhů plýtvání pod zámkem(20)

Advertisement

7 druhů plýtvání pod zámkem

 1. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Libor Friedel 7 druhů plýtvání pod zámkem Prezentace k článku na blogu
 2. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz
 3. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Článek na blogu - více https://www.liborfriedel.cz/7-druhu-plytvani-ne-vyuzita-sance-jak-nemrhat-zdroji
 4. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na úvod) Jakou strategii a „filozofii“ ve firmě (ná)sledujete pokud jde o efektivitu, produktivitu a zapojení lidí? Jaké KPI (klíčové indikátory výkonnosti) máte pro své rozhodování a volby k dispozici?? Které součásti filozofie a konceptu „lean“ máte v podniku přizpůsobeny a přináší vám užitek/efekt?
 5. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz 14 zásad koncepce Toyota 1. Rozhodujte podle dlouhodobé filozofie 2. Vytvořte tok 3. Využijte systém tahu 4. Vyrovnávejte pracovní zatížení 5. Vytvářejte kulturu “napoprvé správně“ 6. Standardizujte 7. Využívejte vizuální kontrolu 8. Pracujte s ověřenou technologií 9. Vychovávejte lídry, kteří věří a učí dlouhodobou filozofii firmy 10. Rozvíjejte excelentní lidi a týmy 11. Podněcujte partnery a dodavatele ke zlepšování 12. Vždy se přesvědčte na vlastní oči 13. Rozhodujte pomalu, realizujte rychle 14. Staňte se učící se organizací
 6. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz 7 druhů plýtvání 1. Nadbytečné zásoby 2. Nadprodukce/nadvýroba 3. Zbytečná doprava 4. Zbytečné pohyby 5. Zbytečné procesy 6. Zmetky/vady 7. Čekání/prostoje https://www.liborfriedel.cz/7-druhu-plytvani-ne-vyuzita-sance-jak-nemrhat-zdroji
 7. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz S plýtváním je postup kostrbatý Pohyby
 8. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz Rámec pro klasifikaci procesů (v češtině) Zdarma ke stažení! https://www.liborfriedel.cz/procesni-ramec-apqc/ 13 procesních kategorií 72 procesních skupin 328 procesů
 9. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz Jděte na to „sedmičkově“! 7 zásad kvality Rámec 7S 7 druhů plýtvání
 10. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz 7 zásad kvality 1. Zaměření na zákazníka 2. Leadership 3. Angažovanost lidí 4. Procesní přístup 5. (Neustálé) zlepšování 6. Rozhodování založené na faktech 7. Management vztahů Firmy často mají ISO 9001, ale nemají „pod kůží“ zásady kvality!
 11. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Úspěšní mají společné charakteristiky a zásady
 12. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz 8 zásadních koncepcí excelence podle EFQM 1. Vytváření hodnoty pro zákazníky 2. Vytváření trvale udržitelné budoucnosti 3. Rozvíjení schopností organizace 4. Využívání kreativity a inovací 5. Vedení na základě vize, inspirace a integrity 6. Agilní řízení 7. Dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků 8. Trvalé dosahování vynikajících výsledků
 13. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Přečtěte si více na blogu (klikněte na obrázek) https://www.liborfriedel.cz/kvalita-strategie-a-strategie-kvality-1/ https://www.liborfriedel.cz/kvalita-strategie-a-strategie-kvality-2/ https://www.liborfriedel.cz/8-zasad-cesty-osobni-excelence/
 14. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.czZámek má čísleník 1-7 1 7 2 4 3 5 6
 15. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz7 DRUHŮ PLÝTVÁNÍ Zbytečné zásoby Zmetky a vady Nad- produkce Zbytečné pohyby Zbytečná doprava Zbytečné procesy Čekání a prostoje
 16. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz7 ZÁSAD KVALITY Zaměření na zákazníka Manage- ment vztahů Leadership Procesní přístup Angažo- vanost lidí Neustálé zlepšování Rozhodo- vání podle faktů
 17. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.czRÁMEC 7S Sdílené hodnoty Schopnosti Strategie Systémy Struktura Styl Spolu- pracovníci
 18. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz Která kombinace jsou „vítězné“? 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 ! 7S 7 zásad kvality 7 druhů plýtvání
 19. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz 7 druhů plýtvání 7 zásad kvality Rámec 7S 1. Nadbytečné zásoby 1. Zaměření na zákazníka 1. Sdílené hodnoty 2. Nadprodukce 2. Leadership 2. Strategie 3. Zbytečná doprava 3. Angažovanost lidí 3. Struktura 4. Zbytečné pohyby 4. Procesní přístup 4. Systémy 5. Zbytečné procesy 5. Neustálé zlepšování 5. Styl 6. Zmetky, vady 6. Rozhodování na základě faktů 6. Spolupracovníci 7. Čekání, prostoje 7. Management vztahů 7. Schopnosti https://www.liborfriedel.cz/7-druhu-plytvani-ne-vyuzita-sance-jak-nemrhat-zdroji
 20. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz 7 druhů plýtvání 7 zásad kvality Rámec 7S 1. Nadbytečné zásoby 1. Zaměření na zákazníka 1. Sdílené hodnoty Které Sdílené hodnoty nám pomáhají udržet Zaměření na zákazníka tak, abychom eliminovali Nadbytečné zásoby? (1-1-1) 7 druhů plýtvání 7 zásad kvality Rámec 7S 7. Čekání, prostoje 6. Rozhodování na základě faktů 4. Systémy Jaké Systémy (sledování, měření, evidence…) nám pomohou Zlepšit naše Rozhodování na základě faktů tak, abychom zkrátili/eliminovali Čekání a prostoje? (7-6-4) Příklad
 21. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na závěr)  Na omezení kterého druhu plýtvání se prioritně v nejbližší době zaměříte?  Která ze 7 zásad kvality vám k tomu nejvíce pomůže a jakými kroky ji rozvinete napříč firmou?  Na které ze 7S se potřebujete soustředit a zlepšit, abyste dokázali zlepšit kvalitu a omezit plýtvání?  Co bude vašim prvním krokem? Kdy jej provedete?  LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/liborfriedel
 22. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz Klub zlepšování – podzim 2019  9.10.2019  A3 report – nástroj zlepšování a angažování lidí  Informace >>  Přihláška >>  10.10.2019  Benchmarking procesu zlepšování a jeho strategická procesní mapa  Informace >>  Přihláška >>  13.11.2019  Dopad digitální transformace na zlepšování (v MSP)  Informace >>  Přihláška >>
 23. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz www.liborfriedel.cz Klub zlepšování – podzim 2019  21.11.2019  Strategický a “psychologický” kontext (souvislosti) zlepšování  Informace >>  Přihláška >>  4.12.2019  Nastavení mysli (manažerů a zaměstnanců) pro zlepšování  Informace >>  Přihláška >> Pošlete tipy/náměty na témata, která by vás pro sdílení a diskusi v Klubu zlepšování zajímala! info@liborfriedel.cz
 24. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz PODPOŘÍM vaši STRATEGISKOU CESTU! Ing. Libor Friedel, MBA konzultant, kouč, lektor tel.: 603 851 176 e-mail: libor@liborfriedel.cz web: https://www.liborfriedel.cz Vhled ☛ Lídrovství ☛ Strategie ☛ Skóre ☛ Excelence
Advertisement