Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ІМІДЖ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2,230 views

Published on

ІМІДЖ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ (М.Кушнерчук, пров. методист)

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ІМІДЖ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 1. 1. ІМІДЖ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ М. Кушнерчук, пров. методист Надвірнянська центральна районна бібліотека
 2. 2. Імідж – загальне враження, яке людина справляє на інших (П. Берд) Імідж –мистецтво керувати враженням (Е. Гофман, соціолог)
 3. 3. Імідж ( образ, вид) – цілеспрямовано сформований образ будь-якої особи, явища, предмета, покликаний збільшувати емоційно-психологічний вплив на кого- небудь з метою популяризації, реклами тощо (словник іншомовних термінів)
 4. 4. В основі поняття «імідж» лежить одна з течій американської психології – біхевіоризм, у якому вважається, що отримання бажаної реакції можливо за умов відповідно спрямованого стимулювання.
 5. 5. Імідж бібліотеки З метою зміни стереотипів у ставленні до професії бібліотекаря з середини 90-х рр. вживається термін «формування позитивного іміджу бібліотеки». Імідж – загальне уявлення про бібліотеку і залежить воно від щоденної праці та формується постійно. Сьогодні створення позитивного іміджу – одне з найбільш актуальних завдань і створюється за допомогою дизайну, реклами, паблік рілейшнз, преси тощо.
 6. 6. Завдання позитивного іміджу – знайти потенційних користувачів і не втратити постійних, подолання стереотипу – «бібліотека – місце, де видають книжки». Імідж бібліотеки:  «обличчя», загальне уявлення про бібліотеку;  престиж, популярність, репутація;  авторитет в очах коллег та громади;  конкеурентноспроможність.
 7. 7. Основні складові іміджу бібліотеки, бібліотекаря та бібліотечної професії: Зовнішній імідж 1. Імідж бібліотеки: — архітектура будівлі, її стан; — дизайн як своєрідна презентація бібліотеки, одна із важливих комунікативних систем бібліотеки; — основна діяльність бібліотеки, її інформаційна робота, орієнтована на різні верстви населення, різноманітність послуг; - фірмовий стиль;
 8. 8. 2. Імідж бібліотекаря: — зовнішній вигляд, одяг, манери та поведінка; — психологічні та професійні якості; - культура спілкування.
 9. 9. 3. Імідж бібліотечної освіти.
 10. 10. 4. Система заходів зі створення та підтримання іміджу: — паблік рілейшнз (PR); — реклама бібліотеки в ЗМІ, в окремих виданнях і т. ін.; — стратегічний план розвитку бібліотеки, визначення її місії, завдань, функцій, основних партнерів, перешкод на шляху створення іміджу;
 11. 11. Внутрішній імідж 1. Організація роботи бібліотеки з точки зору її співробітників: - ставлення до своєї роботи, відданість професії; - соціально-психологічна компетентність бібліотекаря (розуміння читача, його емоційного стану, адекватність сприйняття і оцінювання ситуацій); - етична компетентність (уміння створювати доброзичливу, сприятливу атмосферу, знання певних етикетних практик); - володіння нетикетом (правилами поведінки в електронному середовищі); - гуманістичне розуміння своєї професійної місії; — соціально-психологічний клімат у колективі; — самооцінка співробітників, ступінь задоволеності роботою; — підвищення кваліфікації.
 12. 12. Незалежний імідж — зображення бібліотек та бібліотекарів у художній літературі, кіно, драматургії, ЗМІ тощо; — узагальнене уявлення про роботу бібліотеки та бібліотечної професії, сформоване в масовій свідомості.
 13. 13. Престиж та імідж бібліотеки залежить від рівня та комфортності бібліотечно-інформаційного обслуговування. Комфортність – це:  максимум зручностей;  технічне забезпечення;  освітлення;  наявність опалення;  художнє оформлення інтер'єру;  зручний для користувачів розклад роботи;  високий рівень послуг;  атмосфера доброзичливості;  мобільність (актуальність книжкових виставок, масових заходів);  зручне місцезнаходження бібліотеки, вивіска державного зразка
 14. 14. Реклама Імідж бібліотек тісно пов’язаний і з рекламою. Реклама – це одна з комунікативних систем, завдяки якій підвищується інтерес читачів до використання можливостей бібліотеки. Реклама впливає на мотиви читання, сприяє створенню естетики та семантики бібліотечного середовища. Це один із засобів формування сприятливого іміджу і фірмового стилю бібліотеки, які є гарантами якісного обслуговування користувачів.
 15. 15. З середини 80-х років тема іміджу, стилю, реклами розглядається у складі концепції маркетингу, де особливе значення має задоволення читацьких потреб, інтересів, формування стійкої мотивації звернення до бібліотеки. Роль реклами у творенні іміджу полягає в акценті на таких поняттях як «пабліситі», «паблік рілейшнз». Паблік рілейшнз - засіб створення довірливого та шанобливого ставлення до закладу з боку користувачів та широкого громадського загалу.
 16. 16. Основні цілі PR бібліотеки: — формування та підтримка позитивного зовнішнього іміджу; — поширення інформації про діяльність бібліотеки; — взаємодія з органами влади; — взаємодія з партнерами (пошук форм співробітництва); — фандрейзинг; — вивчення громадської думки про роботу бібліотеки, усунення непорозумінь; — покращення соціально-психологічного клімату в бібліотеці, а також виявлення думок співробітників щодо організації її роботи.
 17. 17. Особливо важливими для бібліотек є зв’язки з пресою, телебаченням і радіо, оскільки громадська думка (90%) переважно формується саме через ЗМІ. Основними формами взаємодії бібліотек із пресою є:  прес-релізи;  листи до редакції;  постійні колонки, присвячені бібліотеці;  публікація статей працівників бібліотеки, інтерв’ю з ними, а також журналістські статті.
 18. 18. Форми реклами  звіти перед громадами;  книжкові виставки;  дні відкритих дверей;  акції;  оголошення, плакати, інформаційні зони;  буклети, пам'ятки користувачу тощо.
 19. 19. Для створення позитивного іміджу бібліотеки як соціально значущої інституції бажано, щоб вона стала місцем контактів влади та населення і сприймалась як установа, котра сприяє стабільності в суспільстві. Важливим є й фінансовий бік питання, бо належна матеріально- технічна підтримка залежить насамперед від місцевої влади.
 20. 20. Ще одна важлива складова іміджу бібліотеки — це її веб-сайт. Він є дієвим інструментом інформування користувачів про структуру бібліотеки, її ресурси, здобутки, послуги, котрі вона надає, допомагає знайти інформацію про заходи,. що відбулися або мають відбутися найближчим часом.
 21. 21. Блоги Блог – веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення, що регулярно поповнюються.
 22. 22. Бібліотеки в соціальних мережах Важливим засобом реклами бібліотеки та її діяльності є участь в соціальних мережах – Facebook
 23. 23. Не менш важливим елементом іміджу бібліотечного закладу є його фірмовий стиль - набір постійно використовуваних колірних, графічних, словесних, поліграфічних та дизайнерських елементів. Вимоги до стилю бібліотеки:  демократичність і спрямованість на людину;  гарантування невід'ємності її культурних прав і забезпечення інформаційних потреб;  потяг до спілкування з приводу книги з кожним членом суспільства;  універсальність і своєрідність бібліотеки;  відкритість до широких контактів;  поєднання сучасного і традиційного.
 24. 24. До основних компонентів фірмового стилю можуть належати:  ділові папери;  візитівки співробітників;  беджі;  ручки;  теки;  запрошення;  друкована рекламна продукція, розрахована на довгострокове використання (проспекти, буклети тощо);  сувенірні вироби;  певні особливості інтер’єру (оформлення робочих місць співробітників, читальних залів, виставок);  видавнича діяльність бібліотеки.
 25. 25. Найбільше значення мають такі елементи, як фірмовий знак і логотип, набір шрифтів для ділових документів та рекламної продукції, фірмовий колір, присутній у рекламі та на сайті бібліотеки, слоган. Головна вимога до фірмового стилю — щоб за кожним з його елементів можна було впізнати певну бібліотеку.
 26. 26. Імідж бібліотекарів безпосередньо пов’язаний з їх професійним існуванням. Сьогодні бібліотечні працівники вже не можуть не враховувати того, яке враження справляють вони та їх бібліотека на громаду, тому що від цього залежить статус і роль їх установи. Адже, висока якість роботи, поглиблення фахових знань, творчий підхід до роботи, вміння приймати професійні рішення та зорієнтувати користувача у великому масиві інформації — це показники високої кваліфікації та культури бібліотечного працівника.
 27. 27. Вагомою складовою іміджу бібліотекаря, звичайно, є і його зовнішній вигляд, голос, мова та манера поведінки, почуття власної гідності, віри в себе. Внутрішня привабливість: - мистецтво подобатися людям; - уміння правильно будувати спілкування; - наявність необхідних для позитивного іміджу якостей особистості; - уміння розуміти людей; - уміння впливати на людей.
 28. 28. Зовнішня привабливість: - уміння вибирати та носити одяг або зачіску; - гарні манери: привабливі жести, пози, постава, правила привітання; - виразність міміки та уміння керувати нею. - уміння використовувати простір для спілкування.
 29. 29. Рекомендації: - будьте помітними постатями в громаді ( керувати увагою людей) - не зливайтеся з фоном; - слідкуйте за чистотою і охайністю одягу; - одягайтеся у тому ж стилі, що й люди, з якими ви повинні зустрітися; - слідкуйте, щоб ваше волосся було чистим, намагайтеся, щоб ваші вчинки, слова та одяг запам'ятовувалися; - завжди майте при собі записник, ручку, олівець; - поряд з компетентністю демонструйте готовність до спілкування, будьте добрим порадником
 30. 30. Отже, наш імідж у свідомості інших людей створюється поведінкою, мовою, виглядом і професіоналізмом. І чим гармонійніше всі складові, тим більш цілісним виявляється враження.
 31. 31. У роботі бібліотек є своя специфіка, яка більшою мірою зрозуміла, знайома, легше виконується людьми, які спеціально навчалися цієї професії. Таким чином, важливим є рівень професійної підготовки бібліотекаря як фахівця з маркетинговим мисленням, зацікавленого в затребуваності інформації, зібраної у фондах.
 32. 32. Діловий портрет бібліотекаря, в якому акцент зроблений на найбільш значущі психологічні якості:  увага;  наполегливість;  дисциплінованість;  пам'ять;  врівноваженість;  комунікативність;  активність;  чітка грамотна мова;  вміння логічно мислити.
 33. 33. Ділові якості:  висока якість роботи;  підвищення професійних знань;  творчий підхід до роботи;  вміння приймати професійні рішення.  уміння зорієнтувати читача у великому масиві інформації. Постійне підвищення кваліфікації бібліотекаря- бібліографа стає невід'ємною частиною професійної діяльності, що визначає її якість.
 34. 34. Читачі судять про бібліотеку, перш за все, за її співробітниками, з якими вони стикаються по роботі. Знання, вміння, навички, цільові установки працівників бібліотек є тими факторами, від яких залежить успішне функціонування бібліотеки та якість наданої інформації, а отже її імідж.
 35. 35. Кодекс етики бібліотекаря 26 листопада 2013 р. УБА затвердила «Кодекс етики бібліотекаря», мета якого визначення і втілення в життя принципів професійної етики бібліотечних працівників.
 36. 36. Використані джерела: 1. Проценко В. Формування іміджу сучасної бібліотеки / В. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. - №3. – С. 10-12. 2. Чачко А. Концепція демократичного іміджу публічної бібліотеки / А. Чачко // Бібліотечна планета. – 1999. - №2. – С. 16-18. 3. Шейчук В. Імідж сучасної бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: imidzh_bib.pdf. 4. Імідж бібліотеки та бібліотекаря [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Libraryh.nuba.edu.ua 5. Назарук Н. Імідж бібліотекаря [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru.calameo.com
 37. 37. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×