L'activitat econòmic

1,764 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
957
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L'activitat econòmic

 1. 1. Unitat 3: L’activitat econòmica.
 2. 2. L’activitat econòmica
 3. 3. 1.- El funcionament de l’activitat econòmica.Activitat econòmica: Conjunt d’activitats fetes pels éssers humans adreçades a satisfer les seves necessitats. Procés d’obtenció de productes i serveis per cobrir les necessitats de les persones (aliments, roba, atenció mèdica, cultura...) de forma ràpida i poc costosa. Fases Producció béns Distribució/ comercialització Consum. Economia = ciència que estudia aquest procés + comportament dels consumidors.
 4. 4. 1.- Producció: Activitat econòmica que consisteix a combinar els recursos naturals, la tècnica i el treball a fi d’obtenir béns (roba, menjar, etc) o serveis (sanitat, transport, cadenes TV) destinats a ser consumits per les persones béns Béns de consum o finals (satisfan necessitats consumidors) Béns de producció o intermedis (màquines, eines que es fan servir per a la producció d’altres béns de consum 2.- Comercialització: distribució i venda dels béns i serveis. fases • emmagatzematge • transport • venda • venda a l’engròs: majorites compren grans quantitats de productes i els venen a comerciants d’altres empreses • venda al detall: minoristes que compren petites quantitats als majoristes i les venen al públic a les botigues 3.- Consum: activitat econòmica consistent en la compra de béns i ús de serveis per tal que les persones satisfacin les seves necessitats
 5. 5. 2.- Els factors de producció. Són factors necessaris per a produir els béns o serveis: a) Recursos naturals b) El treball c) El capital d) La tecnologia EXCEDENT: És la part que sobra de la producció
 6. 6. a) Els recursos naturals. Recursos que es troben a la natura i que per mitjà de la transformació, domesticació o extracció ens permeten produir béns
 7. 7. b) El treball. Treball: És l’activitat humana, física o intel.lectual, necessària per a produir béns i serveis. Totes les persones tenen dret a un treball. Formes d’ocupació Per compte d’altri (empresa, administració) Autònoms: treballar per a un mateix (pagès) Regulació laboral Contracte laboral Negociació col.lectiva Estat Patronal Sindicats
 8. 8. c) El capital •Són els diners necessaris per a produir béns i serveis (adquirir terrenys, edificacions, maquinària, instal·lacions, comprar matèries primeres per a començar la producció. •Són els diners que les empreses mantenen en caixes o als comptes bancaris per anar fent diversos pagaments.
 9. 9. d) La tecnologia Producció manual Producció mecanitzada Producció tecnificada
 10. 10. 3.-Els sistemes econòmics.
 11. 11. a) Economia de subsistència.  Sistema tradicional.  Autoproducció.  Mercat local.  Societats subdesenvolupades.
 12. 12. b) El sistema comunista  Sistema de planificació central.  Control de l’Estat.  Cuba, Corea del Nord i la Xina. EstàtuadeKimIl-Sung, antic dirigent deCoreadel Nord,aPyongyang.
 13. 13. c) El sistema capitalista o economia de mercat  Propietat privada.  Benefici.  Llei de l’oferta i la demanda.  Lliure competència.  Sistema predominant al món. Sistema econòmic predominant al món basat en el lliure joc de l’oferta i la demanda per tal d’assolir els preus “justos” que permeten a les persones (un percentatge) satisfer un nombre més gran de necessitats.
 14. 14. 3.2 EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT: L’OFERTA I LA DEMANDA MERCAT: (lloc on es compren i es venen les mercaderies) venedors obtenir màx.benefici Compradors satisfer necessitats (mín.despesa) OFERTA DEMANDA PREU ( lliure acord / fixar preu mercaderies) Oferta demanda = preu Oferta demanda = preu Preu demanda = preu o producció 1.- llei oferta i demanda Només aquells que ofereixin el preu + i qualitat + vendran les mercaderies i obligaran a la resta de venedors a fer-ho al mateix preu 2.- publicitat Modifica la llei de l’oferta i la demanda
 15. 15. LA PUBLICITAT Funció: donar a conéixer i informar sobre els productes i serveis que ofereix una empresa. Té molta influència en la societat perquè està arreu i condiciona la conducta consumista. Tipus Objectiva: mostra les qualitats i la funció reals del producte Enganyosa: intenta induir a la compra per seducció i fa que el producte sigui desitjable Exercici: Buscar a la TV dos anuncis que exemplifiquin els 2 tipus de publicitat: •Quin producte presenten (inclou una il·lustració) •Com el presenten (anàlisi del diàleg/text, i context espacial) •Quan (hora del dia) •Qui el presenta •Per què creus que és una publicitat objectiva o enganyosa? Argumenta de forma lògica la resposta.
 16. 16. 4.- Els agents de l’activitat econòmica. Són les persones, grups o institucions que intervenen de manera decisiva en el funcionament de l’economia. Són els que s’encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes i serveis
 17. 17. 1.- Les famílies En economia: unitat formada per una o més persones. Constitueixen el principal agent de consum ja que dediquen bona part dels seus recursos econòmics (salaris) a comprar béns i serveis per a cobriri les seves necessiatats (roba, menjar, transports, mútua sanitària, etc Juga un doble paper:  Participació en la producció.  Consum de béns i serveis.
 18. 18. 2.-Les empreses Tipus d’empreses: Segons la propietat: Segons les dimensions (nº treballadors/ facturació): Segons nº de propietaris: Públiques Microempresa Privades Gran empresa /multinacional Empresa mitjana Empresa petita Individuals Diversos propietaris SL SA Són l’agent de producció i distribució principal perquè els béns i serveis que es compren i es venen al mercat, s’obtenen i comercialitzen a les empreses. : Sector primari Sector secundari Sector terciari Segons l’activitat
 19. 19. Tipus de Societats
 20. 20. Empresa Fabrica/distribueix béns serveis capitaltreball Cost: preu de la 1ª matèria, l’energia i la inversió en màquines, instal·lacions, transport, salaris Benefici: És la diferència entre el preu de venda del producte al mercat i el preu de cost
 21. 21. 3.- L’estat o sector públic Amb aquests diners :  Manté l’administració pública (govern central, autonòmic, ajuntaments)  Subvencions i d’altres ajuts.  Crea empreses.  Serveis públics (ensenyament, sanitat, transport, policia).  La seguretat social és un sisitema de protecció social garantit per l’Estat Ofereix prestacions socials (pensions de jubilació, atur, malaltia)  Genera llocs de treball (construcció d’infraestructures, obres públiques...) Sector públic: conjunt d’activitats i iniciatives econòmiques i socials que realitza l’Estat. Per finançar aquestes activitats l’Estat recapta impostos que provenen dels ciutadans i les empreses.
 22. 22. Els impostos a Espanya.
 23. 23. 5.- EL MERCAT LABORAL El mercat laboral o de treball és la demanda i l’oferta de treball/ors •persones ocupades que es dediquen a la producció de béns i serveis •persones disponibles per a treballar •persones a l’atur - Creixement notable (dona) - S’ha escurçat la vida activa (jubilació 65 i edat laboral mín 16 anys) Principals problemes de l’activitat laboral: Població activa 1.- descriminació salarial de la dona hi ha poques dones que arribin a ocupar llocs de gestió o responsabilitat 2.- atur/desocupació. A causa de la deslocalització i la crisi hi ha reducció plantilla. Això ha motivat l’economia submergida i treball a temps parcial 3.- explotació infantil per obtenir màx. benefici 4.- ocupació del sector terciari en detriment del primari
 24. 24. Principals problemes de l’activitat laboral
 25. 25. SINDICATS I ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Sindicat: associació de treballadors que vetllen per a la defensa dels seus drets laborals (vaga per a reivindicar drets, jornada laboral i sou dignes, seguretat, retallades, vacances…) Les negociacions entre empresaris i sindicats es fan a través de - convenis - pactes Organitzacions empresarials: associacions d’empresaris per a la defensa dels seus interessos. Buscar algun ppt d’organització sindical
 26. 26. Els sectors econòmics.
 27. 27. Conceptes econòmics bàsics.  Béns i serveis: els béns són els objectes que satisfan una necessitat i que tenen un valor; els serveis també satisfan necessitats personals o socials, però no consisteixen en la producció d’un objecte.  Conveni  Cost de la vida: suma de les despeses mínimes indispensables per obtenir els béns i serveis bàsics.  Deslocalització:  L’IPC: Índex de Preus de Consum.  Inflació: pujada dels preus dels productes.  Inversió i especulació: capital destinat a iniciar un negoci, mantenir-lo i millorar-lo amb l’objectiu d’obtenir un benefici. Si aquest benefici s’obté d’una operació comercial o financera basat només en la variació del preu del producte es tracta d’especulació.  Mercat: conjunt de consumidors que demanen béns i serveis i dels productors que els ofereixen.  Producció: Béns i serveis generats per una activitat econòmica.  Productivitat: Relació entre el que es produeix i el mitjans emprats per produir.  PIB: Valor total dels béns i serveis produïts en un territori durant un any.  PIB per càpita: Relació entre el PIB d’un territori i la seva població.

×