openMagazin 7-8/2012

5,204 views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

openMagazin 7-8/2012

 1. 1. KOPÍRUJTE Červenec–srpen 2012 SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE Stáhnout ePUBMobilní Linux Nenechte si ujít nové číslo AMAZON KINDLE 4 Emgeton Meizu M9Jaký je HP TouchPad? Qt v mobilním světě Soutěž o mobilní telefon NOKIA uvnitř časopisu
 2. 2. ObsahTÉMA ČÍSLA strana 28Recenze tabletu HP TouchPad 4Recenze čtečky knih Amazon Kindle 4 10BotBrew udělá z Androida plnohodnotný Linux 15Emgeton Meizu M9: Jemný displej pro geeky 17Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komixy 20ModRana – flexibilní navigační systém pro mobilní linuxová zařízení 22Be Qt: vývoj mobilních aplikací v Qt – instalace, nastavení prostředí a Hello World 25 strana 30RECENZEGIMP 2.8: Práce v jednom okně 28Linux Mint 13 „Maya“: Ubuntu s příchutí skořice 30RePho je flexibilní nástroj pro pořizování časosběrných fotografií a animací 33NÁVODYJak si uděláte přehled se sledováním změn v Apache OpenOffice/LibreOffice 35QR kódy 38 strana 35PRAXEŠkolní časopis Devítka je sázený ve Scribusu 40Linux hnací silou pracovních příležitostí v IT 42Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX 44Používání kancelářského balíku OpenOffice.org ve škole v Jesenici 47Tři překážky blokující rozvoj IT průmyslu 48 50 strana 42Evropa upřednostňuje open sourceROZHOVORYTomáš Matějíček: Slax už nevyvíjím, nemůžu si to dovolit 52Z BLOGUTři vlastnosti Writeru v LibreOffice, které se mi líbí 54 strana 48 Powered by Scribus
 3. 3. TÉMA ČÍSL A ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN 03M o b il n í L in u x 4 R e c e n z e t a b le t u H P TouchPad 10 Re c e nz e č t e č k y k ni h A ma z o n K i n d le 4 15 B o t B r e w u d ě lá z A n d r o i d a p ln o h o d n o t n ý Li n u x 17 E mg e t o n M e i z u M 9 : j e mn ý d i s p le j p r o g e e k y20 M i e r u – f le x i b i ln í č t e č k a p r o ma n g u a k o mi x y 22 Modrana – flexibilní navigační s y s t é m p r o mo b i ln í li n u x o v á z a ř í z e ní 25 B e Q t : v ý v o j mo b i ln í c h a p l i k a c í v  Q t – i n s t a l a c e , nastavení prostředí a  H e l l o W o r l d
 4. 4. TÉMA ČÍSLARecenze tabletu HP TouchPadJiří Eischmann | LinuxEXPRES.czMěl být zabijákem iPadu. Místo toho se těšil důvěře Kromě nabíjení ale kabel slouží také promanagementu HP pouhý měsíc a  půl. Poté byl obětován připojení s počítačem. TouchPad se při- pojuje jako standardní mass storage, cožv rámci vyšších strategických změn. Dnes je považován za ocení hlavně uživatelé Linuxu, protožezajímavý tablet, který je ale založený na platformě, která specializované aplikace dodávané k za-má velmi nejasnou budoucnost. řízením jsou až na výjimky vždy jen pro Windows a Mac.Toto zařízení se prodávalo v  USA ve kartou je Qualcomm Adreno 220. Ope- Pokud vám vadí při nabíjení kabely,velkém výprodeji. Levnější verze s 16GB rační paměť je 1 GB a disk má 16 nebo 32 můžete si pořídit Touchstone. Jedná sepamětí stála 99 dolarů, dražší s 32GB po- GB. Zařízení lze připojit pomocí WiFi ne- o  kolébku, do které můžete TouchPadtom 149 dolarů. Po mnoha hodinách bo Bluetooth. K dispozici bohužel není umístit a on se nabíjí induktivním nabí-pokusů se mi podařilo dva kusy levnější- GPS modul. Zařízení určuje aktuální polo- jením. Není ke kolébce připojený žádnýho modelu také ukořistit, nakonec jsem hu podle WiFi hotspotů, což dobře konektorem, prostě je na ni jense ale dostal do té várky, která musela funguje ve městě, ale hůře už někde v pří- položený. Navíc pokud je v  kolébce,být dodatečně vyrobena, a tak jsem na rodě. Chybí také 3G modul, který se měl může se TouchPad přepnout do speci-dodání čekal několik týdnů. Další tři týd- společně s GPS objevit ve verzi TouchPa- álního režimu, kdy se zobrazuje váminy zabralo zaslání do ČR a celní řízení. du, jež se už bohužel na trh nedostala. vybraná aplikace. Může to být fotorá-Zařízení se mi tedy do rukou dostalo Pro napájení je k  tabletu dodáván meček nebo hodiny, ale narazil jsem i nav době, kdy už má de facto roli pohrobka. microUSB-USB kabel s redukcí pro kla- aplikaci imitující krb s  praskajícímV tomto mám obecně „štěstí“, protože sickou zásuvku. Na nabíjení microUSB dřevem.před třemi lety jsem si v USA kupoval nabíječkami pro mobilní telefony však A kolik TouchPad vydrží při běhu naThinkPad s  Linuxem, a  než jsem se zapomeňte. Tablet vám hned po připo- baterie? Výrobce uvádí 9 hodin, podledostal k recenzi, Lenovo notebooky s Li- jení kabelu zahlásí, že není dostatečné nezávislých testů je to necelých 9. Jánuxem stáhlo z  prodeje a  recenzoval napětí, a  proto se s  největší pravdě- jsem zatím nenechal tablet úplně vybítjsem tak něco, co už nebylo běžně podobností ani nenabije. Velmi pomalé a  zbývající kapacita baterie je hlášenák prodeji. je nabíjení také z USB počítače. Je ještě v procentech, takže se výdrž špatně od- pomalejší než vybíjení, takže může po- haduje, ale podle mých zkušeností to naHardware sloužit pouze ke zpomalení vybíjení. výdrž někde kolem 9 hodin vypadá.TouchPad má osobitý design s  výraznězakulacenými tvary. Jeho kódové ozna-čení je Topaz, podle kamenu, který tva-rem připomíná. Oproti iPadu je těžší, má740 g, a také tlustší (13,4 mm). Monitormá velikost 9,7 palce a rozlišení 1024 ×768, je kapacitní s podporou multitouch.Designéři TouchPadu vsadili u krytu nalesklý plast, který působí docela bytelně,ale jsou na něm vidět otisky prstů, takžetablet je ohmataný z obou stran. Zařízenímá tři hardwarová tlačítka – power, cent-rální tlačítko a ovládání hlasitosti. Kromětoho je vybaven na tablet kvalitnímirepráčky Beats Audio a 3,5mm jackem. Mápouze jednu webkameru o rozlišení 1,3Mpix, která je určená především provideohovory. Ve vnitřku tepe dvoujádrovýprocesor Qualcomm Snapdragon S3APQ8060 o  výkonu 1,2 GHz. Grafickou HP TouchPad
 5. 5. TÉMA ČÍSLA ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN 05 Jak už jsem psal, systém podporuje plný multitasking. Můžete mít otevřeno kolik chcete aplikací a oken a libovolně mezi nimi přepínat. Otevřená okna se zobrazují v základním náhledu systému a  můžete mezi nimi prstem listovat. Podporované je také sdružování oken. Můžete tak dát na jednu hromádku třeba otevřené stránky prohlížeče. Aplikace stejně jako v iOS pracují v režimu celé obrazovky, přepínat zpátky do základ- ního náhledu můžete stejně jako v iOS tlačítkem, ale mnohem elegantnější je tzv. gesto přes hranu obrazovky, kdy prstem přejedete přes dolní hranu ob- razovky směrem zespodu nahoru. Efektní je také zavírání oken, prostě jen náhled okna chytnete a pošlete ho přes horní hranu mimo obrazovku. Tím jste aplikaci zavřeli. Systém nabízí v  základu tyto aplikace (nejedná se o kompletní výčet): Náhledy otevřených oken • Webový prohlížeč – jedná se o standardní prohlížeč založený na WebKit. Je docela rychlý a  neměl jsem problémy se zobrazením strá- nek. Jeho velká výhoda je v tom, že plně podporuje Flash, takže nemáte problém ani na YouTube nebo ČT24.cz. • E-mail – povedená aplikace, kde se mi v rámci integrace po přihlášení k mému účtu u Googlu automaticky zobrazila pošta z Gmailu. Je rozdě- lená na tři panely, které můžete chytře překrývat jeden druhým, abyste měli třeba více místo na tělo e-mailu, který čtete. To je ostatně vlastností i ostatních aplikací. • Kalendář – standardní aplikace kalendáře, v které se mi opět auto- maticky zobrazily kalendáře všech připojených služeb. • Kontakty – aplikace na správu Výchozí e-mailový klient kontaktů z různých webových slu- žeb. Dokáže kontakty také velmiSoftware WebOS je do značné míry webový OS. dobře spojovat, takže v ní najdeteJestli je TouchPad v něčem silný, tak je to Abyste vůbec mohli TouchPad aktivovat, minimum duplikátů.systém a  základní aplikace. O  WebOS musíte být připojení k internetu. Integra- • Messaging – aplikace, která do se-jsem slyšel hodně pozitiv, ale musím ce webových služeb a sociálních sítí jako be sdružuje komunikaci v různýchříct, že má očekávání ještě překonal. Za- Facebook, Google, Live, LinkedIn apod. je sítích, jež se opět automaticky při-tímco iOS je spíš jen takový jednoduchý špičková. Stačí se připojit k vybrané služ- dají. V  jedné aplikaci tak můžetespouštěč aplikací, které spolu příliš ne- bě, rozhodnout, v jakých oblastech ji in- komunikovat v  Gtalku, Live Mes-spolupracují. WebOS nabízí velmi pro- tegrovat (kontakty, dokumenty, mail, sengeru, Skypu atd. Bohužel kla-pracovaný systém s  plnohodnotným fotky...), a vše se nastaví napříč aplikace- sický Jabber není oficiálněa  unikátně řešeným multitaskingem, mi. Například po připojení k Facebooku se podporovaný, musí se doinstalovatkterý je doplněný o  základní aplikace, mi nastavil přístup ve speciální aplikaci neoficiální rozšíření.které jsou navzájem propojené a  in- pro Facebook, do systému se přidaly • Phone & Video Calls – je provázanátegrují do systému populární webové kontakty přátel, ve fotogalerii se zobrazi- s  aplikací Messaging. Takže kdyžslužby. ly alba z Facebooku atd. chcete nějakému kontaktu zavolat
 6. 6. 06 ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA a daný protokol to umožňuje, spus- tí se tato aplikace. Já jsem ji vy- zkoušel se Skypem a  funguje na výbornou včetně videohovorů, kde využijete vestavěnou webkameru. • Maps – je založená na Bing Maps. Určení aktuální polohy je přinej- menším ve městě přesné a bezpro- blémové i bez GPS. Umí vyhledávat trasy, různé zobrazení (standardní, satelitní, ptačí oko) a  také zob- razovat hustotu provozu, což v ČR bohužel nefunguje. • Music – jednoduchý přehrávač hud- by, který má ale solidní podporu formátů. Umí totiž i  OGG nebo FLAC. • Photos & Videos – klasická aplika- ce pro správu fotografií. Líbí se mi na ní ale to, že zobrazuje fotografie stejným způsobem bez ohledu na to, jestli jsou uložené v tabletu, ne- bo někde v cloudu. Opět se tam au- Fotky z lokálního a vzdáleného úložiště v jednom tomaticky přidají alba všech služeb, ke kterým se v systému přihlásíte. Kromě toho umí také přehrávat videa, ale tady je podpora formátů naopak omezená. Podporuje pouze MP4, H.263 a H.264. S dalšími for- máty si poradí přehrávač z Preware, o kterém se zmíním dále. • Facebook Tablet – jedná se o  aplikaci, která usnadňuje použí- vání Facebooku na tabletu. Líbí se mi především dlaždicový náhled, kde do dlaždic umísťuje statusy a fotky od přátel. • QuickOffice – jednoduchý kance- lářský balík, který má ale širokou podporu formátů (MS, OpenXML, ODT...) a dokáže zobrazit a editovat i složitější dokumenty. Opět se au- tomaticky naváže na webové služby a zobrazí dokumenty třeba z Google Docs, Box.net nebo Dropboxu. Dlaždicový feed FacebookuWebOS 3 není oficiálně lokalizovaný dočeštiny, což je pochopitelné vzhledem zbytečně podřezává větev. Nejenže tím žete poslouchat streamovanou hudbuk tomu, že se tu TouchPad oficiálně ne- přicházejí o zisky, ale také tím zbytečně (Grooveshark), kupovat si hudbu onlineprodával. O vytvoření české klávesnice brání uživatelům k přístupu ke kvalitním (7digital), poslouchat rádia (TuneIn Ra-se však postarala komunita. aplikacím, které v katalogu jsou. dio) a  hrát i  profláknuté Angry Birds. Nabídka aplikací pro WebOS je v řádu V katalogu lze najít i několik ryze čes-Aplikace tisíců (odhady jsou 8–10 tisíc) a specia- kých aplikaci jako např. Posílání SMS. lizovaných pro tablet jsou stovky. V na- Za zmínku také stojí, že každý maji-Stejně jako jiné mobilní systémy, bídce aplikací WebOS na Android nebo tel HP TouchPadu dostane zdarma 50 GBi WebOS má trh s aplikacemi. Jmenuje se iOS výrazně ztrácí, na druhou stranu na- u  služby Box.net. Pro WebOS existujeHP App Catalog. Bohužel hned ze začát- bídka není zase tak omezující, a pokud povedená aplikace, takže si můžeteku musím zmínit, že z ČR si nekoupíte se smíříte s  tím, že nenajdete aplikaci prostor na disku rozšířit o dalších 50 GBani jednu placenou aplikaci. Ty jsou úplně na všechno, dá se v pohodě vyžít v cloudu.omezené jen pro vybrané země a je to je- i  s  bezplatnými aplikacemi, na kteréden z důvodů, kterým si pod sebou HP z ČR dosáhnete. Ten základ tam je. Mů-
 7. 7. TÉMA ČÍSLA ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN 07 tegrovaným službám a základním aplika- cím před velkou nabídkou dodatečných aplikací. Proto se mi taky svého času líbila Nokia N900. Ne vždy je taky specia- lizovaná aplikace nutná. Proč mít aplikaci na ČT24, když můžu jít na ct24.cz a pustit si vysílání přímo ze stránky ve Flashi? Po hardwarové stránce TouchPadu citelně chybí GPS a 3G modul. Zařízení tohoto typu by mělo být neustále připo- jené k  internetu. TouchPady s  těmito moduly už byly na cestě, ale vedení HP jim dalo stopku dva týdny před tím, než se měly dostat na trh. Co lze říct s určitostí, je to, že cena 99, respektive 149 dolarů udělala z TouchPadu tablet s jednoznačně nej- lepší poměrem cena/výkon. WebOS bude open source, co to znamená? Seznam nainstalovaných aplikací Hewlett-Packard v pátek 9. prosince 2011Preware oznámil, že kompletně otevře mobilní Celkové dojmy systém webOS. V  životě tohoto ope-Preware je něco jako jailbreak na iPhonu. HP TouchPad už mám zhruba týden do- račního systému to znamená významnýUmožňuje instalovat aplikace, které se ma a zatím jsou dojmy pozitivní. Dva dny milník. Vydá se cestou Androidu, nebonenacházejí v oficiálním katalogu, a ta- jsem měl k dispozici také iPad 2, takže postupně upadne v zapomnění? Pojďmeky různé záplaty pro systém, které vy- jsem měl možnost srovnání. Co se týče se podívat na to, co HP vedlo k tomutotvořila komunita. Pomocí Preware si samotného systému, jeho možností rozhodnutí a jaké jsou možné variantymůžete nainstalovat například různé li- a ovládání, vyhrává podle mého názoru jeho rozvoje.nuxové aplikace. Preware vám pomůže TouchPad. iOS 5 vedle WebOS 3 opravdu HP se nerozhodlo zbavit pouze mo-také s výkonem. Procesor totiž jde pře- působí jako takový jednoduchý spouštěč bilní divize (dříve Palm), ale také výrobytaktovat na 1,5 GHz, což se údajně na vý- aplikací. Taktéž provázanost aplikací všech osobních počítačů. U  mobilníkonu tabletu výrazně projeví, přitom a  integrace webových služeb je jedno- divize by to bylo ještě pochopitelné.spotřeba by měla být stejná. Preware značně na straně WebOS. Když to jednou Touchpad se prodával špatně a američtímůže být také zachráncem v situaci, kdy zkusíte, tak nechápete, proč jinde musí- mobilní operátoři Sprint a Verizon, kteříHP WebOS definitivně pohřbí a oficiální te spouštět speciální aplikaci na to, dlouhá léta prodávali mobily Palmu, bě-katalog umře. Komunita vývoj platformy abyste např. mohli někomu zavolat nebo hem léta HP vypověděli smlouvu. HP taka aplikací povede dál. napsat přes Skype. ztratilo důležité partnery. V USA je totiž iOS byl vždycky etalonem designu, prodej telefonů mimo operátory malýSpolupráce s Pre 3 preciznosti a  výkonu. V  tomto se mu a neblokované telefony jsou spíše rari- myslím WebOS hodně blíží. Rozhraní má tou. Tento krok operátorů s  největšíTouchPad nabízí další zajímavé funkce, čistější a  přehlednější než například pravděpodobností způsobilo zpožděnípokud používáte některý z WebOS tele- Android. O výkonu překreslování Touch- HP Pre 3, které bylo oznámeno začátkemfonů, především nejnovější Pre 3. Jejich Padu se objevovalo hodně pochybností. roku, ale na trh se dostalo až v  druhébudoucnost je stejně nejasná jako Musím ale říct, že jsem nepozoroval půlce srpna. Nicméně v prodeji osobníchu TouchPadu, ale pořád se prodávají, tře- žádné zásadní problémy. Ano, občas se počítačů je stále světovou jedničkouba v německém Amazonu, a i ceny jsou stane, že na chvilku například scrol- a byznys HP je stále ze 70 % založen napříznivé. Velkým lákadlem bylo třeba lování zaškobrtne a není 100% plynulé výrobě hardwaru. Ukázalo se tedy, žeTouch-To-Share. Prohlížíte si nějakou jako v iPadu, ale není to nic zásadního. tento krok by měl pro HP drastické do-stránku v TouchPadu, ale musíte jít pryč? Navíc se to děje především u náročných pady. Představenstvo společnosti tedyJen přiložíte mobil k tabletu a stránka se efektů, které iPad ani nemá. Např. neváhalo a vyhodilo CEO Léa Apotheke-přetáhne do mobilu. Funguje to i obrá- brouzdání řadou otevřených oken, které ra, který za tímto rozhodnutím stálceně. Dále můžete třeba přesměrovávat se neustále překreslují. a během jehož krátké vlády spadly akciehovory a  zprávy z  mobilu na tablet. Kde WebOS na iOS a  Android ztrácí společnosti o desítky procent.Tethering by měl také fungovat bez hodně, je nabídka aplikací. Zatímco Jeho nástupcem se stala Megproblémů, což částečně nahradí absenci v jejich nabídce jsou stovky tisíc aplikací, Whitman, dlouholetá šéfka eBaye3G modulu. pro WebOS jsou jich jenom tisíce. Já jsem a neúspěšná kandidátka na guvernéra, ale typ uživatele, který dává raději která se proslavila nejdražší volební přednost propracovanému systému, in- kampaní v historii. Ihned po svém ná-
 8. 8. 08 ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAstupu vycouvala z  rozhodnutí prodat i na webOS. Na největším neoficiálním nebo Androidu, ale udržoval by so-divizi osobních počítačů. Nad divizí mo- komunitním portálu webOSNation.com lidní uživatelskou základnu a tedybilních zařízení (Palm) ale visely otaz- (dříve PreCentral.net) je registrováno i pozici, kterou má nyní.níky. Whitman se několikrát nechala téměř půl milionu uživatelů. Komunita 3. Optimistický scénář počítá s tím, žeslyšet, že jí webOS přijde jako skvělý je velmi aktivní i ve vývoji. Má vlastní poté, co bude webOS uvolněný jakoprodukt a zastavit jej, aniž by prakticky neoficiální repozitář Preware, který ob- open source, se jej rozhodne nasaditdostal šanci, byla chyba. Bohužel nasko- sahuje přes šest set balíčků pro webOS. výrobce, kterému se daří na trhčit zpátky do mobilního byznysu by bylo Mnoho z  nich jsou patche, které vy- dostávat mnohem více zařízenípo HP velmi drahé. Léo Apotheker totiž lepšují výkon a  funkčnost webOS. To (a  hlavně včas), než se to dařilocelou divizi efektivně zabil během něko- všechno se komunitě povedlo, aniž by Palmu/HP, a využije tak naplno po-lika dní. Pět set hardwarových odborní- měla k  dispozici zdrojové kódy velké tenciálu webOS. Nikdy asi nedo-ků, které si Palm roky vychovával, části systému. Pokud budou mít přístup sáhne rozšíření Androidu, ale můžepropustil během několika dní a hardwa- k celému systému, může být těchto vy- mít dostatečnou uživatelskou zá-rová část divize přestala prakticky exis- lepšení mnohem více a navíc si mohou kladnu, která bude atraktivní protovat. Než by HP najalo nové lidi a než ti najít cestu i do oficiálního vydání, a tu- vývojáře mobilních aplikací. Poziceby vytvořili nové modely, vlak s konku- díž do telefonů uživatelů. Umožní to ta- Androidu se zdá téměř neotřesi-rencí by jim nedostižně ujel. ké komunitní porty na jiná zařízení telná, protože za ním stojí Google Přitom ani mobilní divize neměla a architektury. Už se diskutuje možnost a má zvládnutý celý ekosystém odšpatné vyhlídky. Porod prvních telefonů sbírky pro skupinu hackerů, kteří by se výrobců hardwaru přes vývojářepo odkupu Palmu Hewlett-Packardem porty na jiná zařízení zabývali. V minu- aplikací až po smlouvy s operátory.sice trval déle, než bylo příjemné, ale losti už se komunitě kolem webOS po- Nicméně webOS má určitou šanci.další generace už měly přijít mnohem dařilo vybrat docela zajímavé částky. Poté, co Google koupil Motorolu, užrychleji. Podobně na tom byly i tablety. V dlouhodobém horizontu si dovedu není považován za neutrálního vůčiTouchpad se sice na trhl dostal také se představit následující scénáře: výrobcům mobilních zařízení a ně-zpožděním a  neprodával se tak dobře, 1. V tom nejhorším scénáři to dopadne kteří z nich hledají cesty, jak nebýtale v  srpnu už do obchodů mířily vy- tak, že vývoj bude téměř celý ležet na Androidu 100% závislí. Někteřílepšené verze s vyšší pamětí, GPS a 3G na komunitě. Hewlett-Packard se výrobci také hledají způsoby, jak semodemem. HP už mělo dokonce kom- sice zavázal k dlouhodobé podpoře odlišit od levných asijských výrob-pletně vyvinutou 7palcovou variantu, webOS, ale tato podpora se může ců, kteří produkují zařízení s Androi-která se měla dostat na trh během omezit na opravy chyb v zařízeních, dem. Možností je Windows Phone, alepodzimu a asijští výrobci tvrdili, že jen které jsou už na trhu, a tato podpo- ten výrobci nedává prakticky žádnoučekali na povel od HP, aby spustili linky. ra bude trvat maximálně dva roky. kontrolu nad podobou systému. Nej-Během zimy pak měla přijít druhá gene- WebOS může ještě najít využití v ji- větší trumf webOS ale spočívá verace Touchpadu. HP tak mohlo mít na ných zařízeních HP, jako jsou tis- velmi zajímavém portfoliu patentů,trhu tabletů nejlepší nabídku, nepočítá- kárny. Komunita však nebude mít které Palm nasbíral. Palm byl prů-me-li Apple, který na tomto trhu před- prostředky na to, aby jej dostala na kopníkem v  oblasti mobilních za-stavuje vlastní kategorii. trh s tablety nebo mobily, a systém řízení a mnoho principů, které dnes Likvidace hardwarové části Palmu tak zůstane využíván jen omezenou využívají všechny mobilní systémy, siznamenala, že obnovení výroby mobilních skupinou nadšenců. patentoval on. HP už se nechalo sly-zařízení bylo prakticky nemožné. HP tedy 2. V neutrálním scénáři se sice nepove- šet, že bude tyto patenty používat namuselo hledat jiné cesty. Spekulovalo se de najít žádnou další firmu, která by ochranu webOS, který je tak mnohemo tom, že vyjednává s jinými výrobci mo- webOS nasadila na svá zařízení, ale lépe krytý než Android, protože Go-bilních telefonů, zda nechtějí webOS HP mu dá další šanci. I  Meg ogle prostě v této oblasti tak zajímavépřevzít. Padla snad všechna známá jména Whitman nevyloučila, že se časem patenty nemá. Proč si myslíte, že– HTC, Samsung, Sony, LG, Amazon. Ani mohou objevit další zařízení s webOS Apple soudně napadl Galaxy Tab a nejedno se však nepotvrdilo. HP nemohlo od HP, nejdříve ale koncem roku Touchpad? Přitom Touchpad byl naobnovit vlastní výrobu a nikdo neměl zá- 2012 nebo začátkem roku 2013. To je největším světovém trhu (USA)jem webOS převzít nebo si ho licencovat. čas, kdy by se měly objevit tablety hlavním konkurentem iPadu 2 a takéUvolnit webOS jako open source tedy bylo HP Slate 2 s Windows 8. Spekuluje se mu vzhledem podobá mnohemkrokem, jak tuto patovou situaci roze- se, že na nich může být v dual bootu více než Galaxy Tab.tnout. Výrazně se tím totiž zvyšuje šance, webOS. První generace Slateže si systém najde cestu na zařízení jiných s Windows byl ještě mnohem větší Bude zajímavé sledovat, jestli bylofirem. To také mohla být podmínka při propadák než Touchpad. Štěstí má otevření webOS pouze polibkem smrti,vyjednávání, protože takto je pro výrobce ale v tom, že jeho vývoj má na sta- nebo naopak začátek éry, kdy se odpou-mobilů webOS mnohem levnější a budou rost divize osobních počítačů, která tá od závislosti na Palmu/HP, běhemmít větší možnosti zasáhnout do jeho nebyla Apothekerovým rozhodnutím které byl poškozován mnoha špatnýmipodoby. nijak zasažena. HP také může oprášit rozhodnutími managementu, a naplno Jaké bude mít tento krok krátkodobé myšlenku instalovat webOS do dual využije svého potenciálu. Už ale samotnýdopady? Myslím, že především pozitivní. bootu na notebooky jako odlehčený fakt, že bude systém otevřený, je pro fa-Palm si za roky své existence vytvořil systém na prohlížení internetu. noušky otevřeného softwaru pozitivnívelkou komunitu fanoušků, kteří přešli WebOS by nedosáhl rozšíření iOS zprávou.
 9. 9. Recenze čtečky knih TÉMA ČÍSLAAmazon Kindle 4Lubomír Čevela | LinuxEXPRES.czAmazon letos uvedl na trh několik nových zařízení pro žila limit hodnoty zboží dovezeného zekonzumaci elektronického obsahu. Myslím, že české zemí mimo Evropskou unii bez DPH ze 150 € na 22 €. Ještě připomínám, že bez-uživatele nejvíc zaujme čtečka Kindle 4, kterou je možno celní limit zůstal v původní výši, tedy napovažovat za přímého nástupce dosud nejúspěšnější čteč- hodnotě 150 €.ky na našem trhu – Amazon Kindle 3. Kromě recenze Vzoreček pro výpočet hodnoty čtečkyKindle 4 vám přinášíme přehled míst, kde pro něj můžete při přímém nákupu z  amerického Amazonu je tedy následující.získat knihy v českém jazyce.Č celková cena při přímém nákupu na tvrtý model čtečky je u nás známý měrně nenásilně vložené reklamy budou Amazonu v Kč = ( cena v Amazonu + pod jménem Kindle 4. Amazon ale vadit, dejte si na sponzorovanou verzi cena poštovného ) * kurz dolaru +číslo u jejího názvu neuvádí. Aby se oba čtečky pozor už při nákupu. DPHmodely, které jsou současně v  prodeji,navzájem nepletly, starší verze Kindle 3 Když dosadíme (kurz je platný k 22.obdržela nové jméno Amazon Kindle listopadu), vyjde nám např. AmazonKeyboard. Připomeňme si, že na pomy- Kindle Keyboard Wi-Fi bez reklam:slný trůn mezi čtečkami vynesla AmazonKindle 3 kombinace příznivé ceny, velmi ((139 $ + 22 $) * 18,827) * 1,2 =dobrých parametrů a  prakticky nasta- 3 637,38 Kčvené výbavy. V  případě Kindle 4 seAmazon pokusil zachovat to nejlepší Výhodnost nákupu na Amazonu pří-z předchozího modelu a čtečku ještě více mo v USA se tedy znatelně snížila. Pořádzlevnit. zde Kindle vychází levněji než při náku- pu v  místních e-shopech, ale něco zaS reklamami nebo bez nich něco. Amazon poskytuje na čtečku pou- ze jednoletou záruku, našim prodejcůmV nabídce Amazonu proto najdete kromě zákon nařizuje záruku pod dobu dvou let.Kindle Wi-Fi také její sponzorovanouverzi, která je výrazně levnější. Tato Vzhled a výbava v porov-sleva není zadarmo, sponzorovaná verze nání s předchozí verzízobrazuje reklamy. Ačkoli si většina zá-jemců o Kindle zpočátku řekne: „S rekla- Stříbrný polomatný lak na povrchumami nikdy,“ při bližším pohledu nejde Sponzorovaná verze Kindle 4 Kindle 4 působí mnohem luxusněji nežo nic nepřijatelného. Reklamy přes celý matný tmavý plast předchozího modelu.displej se objevují jen ve vypnutém stavu Čtečka se také oproti předchozí verzia reklamní pruh, který je doplňuje při Kde a za kolik výrazně zmenšila; díky svým rozměrůmběhu čtečky, najdete pouze v dolní části Podmínky k nákupu se od loňska změni- 166 × 114 × 8,7 mm se bez problémů vej-seznamu knih. Při samotném čtení re- ly. Od 1. 4. 2011 vstoupila v  platnost de do zadní kapsy u  kalhot. Takéklamy neuvidíte. Pokud vám i takto po- novela zákona č. 235/2004 Sb., která sní- hmotnost se snížila z 240 g na 170 g, což Amazon Kindle Amazon Kindle Keyboard Kindle 4 Wi-Fi Amazon Kindle 4 Keyboard Wi-Fi Wi-Fi, sponzorovaná Wi-Fi, sponzorovanáCena na Amazonu 139 $ 99 $ 109 $ 79 $Celková cena při přímémnákupu na Amazonu 3 637,38 Kč 2 733,68 Kč 2 959,60 Kč 2 281,83 KčCena s DPH v českýche-shopech 4 200,00 Kč 3 300,00 Kč 3 600,00 Kč 2 999,00 Kč
 10. 10. TÉMA ČÍSLA ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN 11při držení v jedné ruce snadno poznáte.Na povrchu čtečky nenajdete klávesnici.Při jejím ovládání si budete muset vysta-čit se čtyřmi tlačítky a  ukazovacím za-řízením, které uživatelé předchozíhomodelu dobře znají. Je tvořeno čtyřmisměrovými tlačítky a potvrzovacím stře-dem. Podstatnou změnou také prošlastránkovací tlačítka na bocích čtečky.Výrobce je ztenčil tak, aby nenarušovalalinii předního krytu. Jejich stisk na hraněčtečky ale není zdaleka tak pohodlný ja-ko u  Kindle Keyboard a  nutí uživatelek  méně bezpečnému držení přístroje.Pogumování zadní strany vše ne-zachrání. V tomto případě design jedno-značně zvítězil nad praktičností. Porovnání Kindle 4 a Kindle Keyboard všech parametrech. Připomeňme si, že hrávání MP3 upravily spotřebu energie má úhlopříčku 6“, je typu elektronický směrem k nižším hodnotám. papír (E-Ink) a navzdory některým spe- Jedinou opravdu citelnou změnou kulacím zůstal černobílý. Jeho rozlišení proto zůstala redukce flash paměti pro a  vynikající kontrast je přesně tím, co uložení knih. I tak se do ní vejde více než kromě ceny vybojovalo pro Kindle vítěz- tisíc knih ve formátu MOBI, proto ne- Amazon Kindle 4 nou pozici. Při čtení vůbec nemáte pocit dostatek pravděpodobně nepocítíte. Po- práce s  displejem, ale s  textem vy- tíž může nastat například v  případě Na spodní straně Kindle 4 najdete tištěným laserovou tiskárnou na matnou většího množství knih s obrázky.mini USB konektor, přes nějž se čtečka fólii. Odlišnost verze 3 a 4 najdete pouzenabíjí a komunikuje s počítačem. Vypí- v rozdílných písmech.nač, umístěný vedle něj, není posuvný Poznámka(jak tomu bylo u předchůdce), ale je tvo- Hardwarový hobitřen malým tlačítkem. Konektor pro při- Nová čtečka nabízí jako kom-pojení sluchátek a kolébka pro nastavení Kindle 4 je oproti Kindle Keyboard ja- penzaci menšího prostoru clou-hlasitosti chybí. Důvod je nasnadě. kýmsi hardwarovým „hobitem“ neboli dové úložiště, díky kterému mů-Kindle 4 je v porovnání se svým „uke- pulčíkem. Velikost jeho operační pamě- žete knihy zakoupené u Amazonucaným“ předchůdcem němý. Neumí ti klesla z 256 MB na 128 MB, velikost je- číst odkudkoli. Bohužel Amazonhlasité čtení textu v angličtině (Text to ho flash paměti pro umístění knih klesla neprodává knihy v češtině, takžeSpeech) a  ani vám nezpříjemní čtení z komfortních 3 GB na zhruba 1,25 GBpřehráváním hudby ve formátu MP3. Ze a kapacita jeho baterie typu Li-Pol kles- pokud nečtete anglicky, službuvšech negativních změn považuji tuto za la z 1750 mAh na 890 mAh. nejspíš nevyužijete.nejsnáze přehlédnutelnou. Knížky V  souvislosti s  baterií trochu pře-v  češtině vám Kindle Keyboard stejně kvapí, že výrobce udává shodnou výdrž(bez patřičného zásahu) nepřečte a ovlá- na jedno nabití jako u  předchozího Ovládání a podporovanédání MP3 přehrávače pouze pomocí modelu, tedy tři týdny se zapnutou sítí formátyklávesových zkratek dokázalo většinu Wi-Fi a čtyři týdny bez ní. Trochu protiuživatelů spolehlivě odradit od jeho tomuto tvrzení jde zvýšení frekvence Ačkoli by se dalo čekat, že odstraněnímpravidelného používání. procesoru ARM Cortex-A8, kterou má klávesnice se ovládání Kindlu výrazně Kindle 4 nastavenu na 800 Mhz, přičemž zkomplikuje, neplatí to vždy a všude. Při procesor staršího modelu Kindle Keybo- čtení knih totiž klávesnici ve skutečnosti ard si musí vystačit s pouhými 533 Mhz. příliš nepotřebujete. Začne vám chybět, Navíc najdeme v  obou porovnávaných jakmile si spustíte webový prohlížeč čtečkách shodný čip Texas Instruments a budete zkoušet surfovat po internetu. Kindle 4 – spodní hrana SN92009 A4 TI 18IG2 AOR5 G4, který se Softwarovou klávesnici aktivujete dru- stará o řízení spotřeby energie. Jenže ce- hým tlačítkem zleva a zde se koná první Dobrou zprávou pro všechny zájemce lek je víc než jeho části a je možné, že překvapení. Klávesnice obsahuje znakyo Kindle 4 je zachování výborné kvality lepší vyladění firmwaru stejně jako od- á, é, í, ň, ó, š, ú, ý. Škoda, že chybí ř, č, ž,displeje předchozího modelu, a  to ve stranění podpory hlasitého čtení a pře- ě a  ů. Kvůli jejich absenci jde o  pro-
 11. 11. 12 ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA že hlavním důvodem zavedení DRM jsou obavy nakladatelů z volného šíření knih, nelze se než pozastavit nad tím, jak právě oni trváním na DRM pomalu při- cházejí o  svou budoucnost. Amazon Kindle a další čtečky už nejsou pouhým módním výstřelkem v rukách nadšenců, ale jejich výhody začíná zkoušet značná Možnosti softwarové klávesnicemarněnou šanci, která aktivnější české elektronických knih. Pro Kindle 4 stejně část čtoucí veřejnosti.uživatele dožene k instalaci alternativní- jako pro Kindle Keyboard volte cílový Dalším specifikem českého trhu jeho firmwaru, případně k jiným čtečkám. formát MOBI. „problém zvaný Kindle“, který byl ústyPotíže s českými znaky se samozřejmě Martina Liperta, zástupce jednoho z pro-netýkají zobrazování knih v  češtině. Knihy pro Kindle dejců e-knih, označen za největší zlo.U nich je vše v pořádku. Potíž tkví v tom, že u českých prodejců V  oblasti podporovaných formátů Situace na českém knižním trhu se od elektronických knih převažuje použitíelektronických knih nedošlo k  žádné loňska v mnohém změnila. Nikoli však Adobe DRM, se kterým si u  nás nej-změně oproti předchozímu modelu v tom, že by všichni prodejci potažmo rozšířenější čtečka Amazon Kindle ne-Kindlu. Základním formátem knih nakladatelé upustili od trestání po- rozumí. K  tomuto neobvyklému stavuu  Kindle 4 zůstal proprietární formát ctivých zákazníků zlem zvaným DRM. vedl mimořádně výhodný poměr ce-Amazonu – AZW. Technicky nejde o nic Pouze v širší míře dochází k nahrazování na/výkon u čteček Kindle spojený s ne-jiného než o  formát Mobipocket opat- tradičního DRM tzv. sociálním DRM. Je- příznivou (rozumějme finančně nevý-řený proprietárním DRM od Amazonu. ho princip je poměrně jednoduchý. Kni- hodnou) licenční politikou Amazonu proDále si čtečka přímo poradí s  formáty hy jsou uloženy ve chráněném formátu, licencování svého DRM. Zkusme se po-Mobipocket (MOBI a PRC) bez DRM, TXT nejčastěji v  MOBI, ePUB nebo PDF. dívat na současné zdroje českých elek-a  ještě zvládne obrazové formáty JPG, Dovnitř do knihy jsou vložena data tronických knih a  na čitelnost jimiGIF, PNG a BMP. Výborně si též rozumí o uživateli, který knihu koupil. Uživatel nabízených knihy v Kindle.s formátem PDF, především u těch sou- může takto chráněnou knihu číst bezborů ve formátu A5, které počítají se omezení ve všech zařízeních podporují-zobrazováním na malých displejích. cích daný formát. Nedokáže ji ale snadno TipAmazon k tomu zdarma nabízí možnost zkonvertovat do nekryptovaného formá-konverze souborů přes e-mailovou tu, a proto ji nemůže zbavit informace Nechte si do vaší čtečky zasílatschránku, kterou dostane každý uživatel o své osobě. Prodejce, lépe řečeno nakla- články z LinuxEXPRESu.Kindlu při registraci. Především u PDF datel, pak spoléhá na obavy z postihu zasouborů ve formátu A4 se hodí, že je ta- šíření takto označkované knihy.to služba umí převést do podoby mno- Uvedený druh DRM je sice pro čtená- Palmknihyhem vhodnější pro nevelký displej ře mnohem méně omezující, ale jeho V nabídce serveru Palmknihy.cz najdeteKindlu. Pro ostatní formáty bych dopo- principiální nedostatek odstraněn není. více než osm set placených knih všechručil dát přednost konverzi v programu Papírovou knihu můžete půjčit, prodat, žánrů. Jsou chráněny pouze sociálnímCalibre. darovat nebo zdědit. Elektronická kniha, DRM, díky čemuž se dají v  Amazon v případě použití jakéhokoli typu DRM, Kindle číst bez omezení. Samozřejmě, že umožňuje jen to, co vám prodejce dovolí nejpohodlněji si přečtete knihy, které Tip v licenčních podmínkách. Část uživatelů jsou k dispozici ve formátu Kindle (mo- Vlastníte starší verzi čtečky – Ama- na omezení daná DRM nepřistoupí. Ob- bi), případně ve formátu PDF (pro čteč- stará si na internetu knihu bez nich ky). Knihy ve formátu PDF, které nejsou a navíc zcela zdarma. Uvědomíme-li si, přizpůsobeny pro nevelké displeje čte- zon Kindle Keyboard – a chtěli byste mít její rozhraní lokalizované do češtiny? Chce to jen malou úpravu.Domácí knihovna v CalibreOblast spolupráce Kindle 4 s vynikajícímprogramem pro správu a konverzi elek-tronických knih Calibre nedoznala opro-ti staršímu modelu žádných změn.Calibre dokáže spravovat knížky nejen vevašem počítači, ale též v paměti vašehoKindlu. Ve srovnání s loňským stavem seCalibre ještě více zlepšil, především veschopnosti konvertovat různé formáty Calibre
 12. 12. TÉMA ČÍSLA ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN 13 bych měl připomenout, že placené knihy můžete uhradit pomocí platební karty nebo přímým převodem z účtu. wKnihy Server wKnihy patří mezi nejstarší ob- chody s elektronickými knihami u nás. Provozuje ho firma Warbler, která je zá- roveň vydavatelem některých knih. Kni- hy jsou zde nabízeny ve formátu MobiPocket (.prc) a jsou chráněny pouze sociálním DRM. V  Kindlu jsou tedy všechny bez problémů čitelné. V nabídce najdete zhruba dvě stovky titulů. eReading Majitelé Kindlu budou server eReading.cz Palmknihy.cz vnímat mírně rozporuplně. Sice zde na- jdou zhruba sedm set knih bez DRM, které si v Kindlu přečtou bez potíží, ale více než osm set knih opatřených Adobe DRM zůstane pro jejich Kindle nedo- stupných. Při nákupu si proto bedlivě všímejte kolonky zabezpečení. Platební možnosti serveru eReading jsou velice široké. Najdete mezi nimi PayPal, kreditní karty, eKonto a  také pomocí platby kreditu nebo přímým převodem na účet. Neměl bych zapo- menout dodat, že server eReading ne- dávno představil vlastní čtečku, která může svými vlastnostmi a cenou účinně konkurovat záplavě „Kindlů“. Kosmas eReading.cz Internetové knihkupectví Kosmas.cz nedávno připravilo příznivcům elektro- nických knih příjemné překvapení. Jeho nově otevřené oddělení E-Knihy ob- sahuje více než pět set titulů. Škoda, že jen zhruba polovinu knih si můžete pře- číst v Kindlu. Ostatní jsou ve formátech pro Kindle nevhodných nebo jsou opat- řeny DRM od společnosti Adobe. Při ná- kupu si proto dejte pozor na popis u nakupované knihy. Jako bonus přináší Kosmas svým čtenářům více než šedesát knih zdarma. Nevadí, že značné části z nich vypršela autorská práva. Některé z nich pravdě- podobně nikde jinde nenajdete. eLibellus Knihkupectví s elektronickými knihami eLibellus působí na českém trhu už zhruba dva roky. V jeho nabídce najdete Kosmas.cz více než sedm set knih ve formátu PDFček, se sice číst dají, ale s mnohem men- 3 400 knih. Zde jsou všechny knihy bez ja- a ePUB. Bohužel je část knih chráněnaším pohodlím. kékoli ochrany, a pokud nejsou k dispozi- pomocí Adobe DRM a kvůli tomu si je Za odkazem Knihy zdarma se skrývá ci přímo ve formátu MOBI, pak je do něj v Kindlu nepřečtete. Při nákupu věnujtestarší verze webu, která obsahuje více než můžete konvertovat pomocí Calibru. Ještě pozornost symbolu zámku každé knihy.
 13. 13. 14 ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Shrnutí Čtečka Kindle 4 mezi současnými čteč- kami nijak nezapadne. Kvalita jejího displeje je výborná, pro čtení beletrie těžko najdete lepší. Přehrávání MP3 a hlasité čtení elektronických knih padly za oběť zlevnění a  zmenšení přístroje. Kindle 4 vypadá lépe než jeho předchůd- ce, je menší, lehčí a citelně levnější. Má ale také zhruba poloviční vnitřní paměť, poněkud rozporuplně udávanou výdrž na baterii a trochu méně pohodlné ovládání. Jedinou skutečně významnou nevýhodou eLibellus.cz Kindlu tedy zůstává absence podpory konkurenčního DRM od Adobe, které je bohužel stále velmi rozšířenou ochranoueKnihy na serveru Nečteme.cz Elektronická knihovna na serveru knih u českých prodejců. Pokud knihyV  části eKnihy na serveru Nečteme.cz Sešity.net opatřené DRM z principu nechcete ku-najdete téměř tři sta knih ke stažení Knihy a vzdělávání k sobě patří. Uvedený povat, může být pro vás Kindle 4 stejnězdarma. Jsou ve formátech ePUB, PDB fakt potvrzuje Elektronická knihovna jako starší model Kindle Keyboard velmia PDF. Není zde použito DRM, a pokud si serveru Sešity.net, v  níž je umístěno dobrou volbou.knihy chcete přečíst v Kindlu, použijte téměř sto padesát knih v nechráněnémpro konverzi program Calibre. Po serve- formátu PDF. V drtivé většině jde o díla Specifikaceru Palmknihy.cz jde o nejvydatnější zdroj s  prošlými autorskými právy, přestoknih zdarma na českém internetu (tedy jsem zde našel zajímavé tituly, které stá- • Displej: 6“ E-Ink displej s  rozli-kromě těch nelegálních). ly za práci spojenou s konverzí pro Kindle. šením 800 × 600 pixelů, zobrazení 16 odstínů šedi, 167 PPIE-knihovna Městské knihovny Knihovna serveru xBOOK • Podporované formáty:v Praze V části knihovna na serveru xBOOK.cz Nativně: Kindle (AZW), TXT, PDF,Zajímavý projekt Městské knihovny najdete několik knih v  nechráněném nechráněný MOBI, PRC, JPEG, GIF,v  Praze zdarma zpřístupňuje svým formátu PDF. Také samotný obsah PNG, BMPčtenářům několik knih většinou s pro- serveru může být pro zájemce o elektro- Po konverzi: HTML, DOCšlými autorskými právy. Najdete zde na- nické čtení zajímavý. • Paměť: 2 GB, z  toho 1,25 GB propříklad pohádky, knihy K. H. Máchy, knihyBoženy Němcové a také příběhy Sherlo- digiBooks • Rozhraní: Wi-Fi 802.11 b/g (podpo-cka Holmese včetně komiksu, který vy- Internetové knihkupectví digiBooks.cz ra WEP, WPA a WPA2), micro USBcházel v  časopisu Čtyřlístek. Knihy je se zaměřuje na antikvární knihy, které 2.0možné stáhnout ve formátech ePUB, byste jinak těžko sháněli. V  nabídce • Napájení: Vestavěný akumulátorPDF, PRC, PDB, HTML a RTF. Všechny převažují odborné knihy. Jde o  skeny s výdrží až čtyři týdny při vypnutéjsou bez ochrany DRM a je tedy možné je knih formátu PDF, tedy nic vhodného Wi-Fi a tři týdny při zapnuté, dobapomocí Calibre zkonvertovat do formátu přímo pro Kindle. nabíjení cca tři hodinyMOBI pro váš Kindle. • Hmotnost: 170 g Rájknih.cz a ebux • Rozměry: 166 × 114 × 8,7 mmElektronická knihovna na serveru Knihkupectví Rájknih.cz a ebux.cz mají • Možnosti zvětšování písma: AnoRoot.cz z  pohledu uživatele Kindlu mnoho • Otáčení na výšku/šířku: AnoV nabídce knihovny serveru Root.cz naj- společného. Zajímavá nabídka knih je • Podpora českých fontů: Anodete více než sto osmdesát knih, které u nich naprosto znehodnocena použitou • Čtečku Amazon Kindle 4 zapůjčilatematicky vycházejí z  oblasti odborné proprietární technologií. Knihy zde na- Alza.cz, a. s.počítačové literatury, nejčastěji se zamě- koupené můžete číst pouze v  progra-řením na svobodný software. Knihy jsou mech Wooky nebo ebux Wooky, a tytov nechráněném formátu PDF a jsou tedy programy se – pokud vím – nedají doplně čitelné v  Kindlu. U  některých Kindlu nainstalovat. Kindlu a  mnohaneuškodí konverze na menší formát. dalším čtečkám je zde vstup zakázán.
 14. 14. BotBrew udělá z Androida TÉMA ČÍSLAplnohodnotný LinuxAdam Štrauch | Root.czPovýšení systému Android na plnohodnotný Linux s  sebou Tak jako tak, pokud busybox máte,přináší výhody, ale zároveň komplikace s  instalací i  použí- stačí nainstalovat a  spustit BotBrew a kliknout na tlačítko Proceed. Než takváním získaných funkcí. BotBrew je aplikace, která ledasco učiníte, zvažte, zda si neuděláte zálohumění. Není potřeba chroot, není potřeba instalovat žádnou například přes recovery. BotBrew je sicelinuxovou distribuci, prostě se do Androida přidá balíč- otestovaný, ale jeho autor nemá šancikovací systém, pár programů a máte to. vyzkoušet všechny možné scénáře a bě- hem instalace může právě na vašem za-Před pár měsíci jsme vám v článku Debian řízení dojít k  problémům, které zne-v chrootu na Androidu představili aplikaci Poznámka funkční systém.pro instalaci chroot prostředí do androi- Máte-li hotovo, objeví se něcodích zařízení. Ukázali jsme si, jak dostat do Vestavěný systém (zabudovaný podobného, jako je na screenshotu:telefonu třeba Debian a  co všechno se systém, embedded systém) jes ním dá dělat. Dnes se podíváme na něco jednoúčelový systém, ve kterém jepodobného, přeneseme se mimo chroota upravíme si systém Androida tak, aby řídicí počítač zcela zabudován doobsahoval nástroje, které známe z běžné- zařízení, které ovládá. Zdrojho linuxového systému. Wikipedia K tomu použijeme aplikaci BotBrew(homepage), kterou vyvinul Jiang Yioa  poskytl ji na Google Play zdarma. InstalaceAplikace do vašeho telefonu nainstaluje Proces instalace stojí trochu na vodězákladní systém s  balíčkovacím ná- a vyžaduje program busybox. Pro jehostrojem opkg. Díky tomu si pak telefon instalaci použijte třeba aplikaci BusyBox,můžete dovybavit dalšími programy, případně její Pro variantu. Můžete zkusitkteré jinak v základním systému nejsou. také BusyBox Installer, ale s ním se miAplikace běží pouze na architektuře prostředí nainstalovat nepodařilo. NavícARM, takže uživatelé systémů běžících aplikace BusyBox umí busybox i  odin-na x86 nebo MIPS mají prozatím smůlu. stalovat a její vývoj je aktivnější.Narazit mohou i uživatelé se správnýmhardwarem, protože pro bezproblé-movou instalaci prostředí je nutné splnitdvě podmínky: • Rootnutý telefon • Dostatek volného místa v  oblasti s daty (~16 MB) BotBrew standardně instalujePokud obě podmínky splňujete, neměl by prostředí do /data/botbrew a tuto cestuBotBrew dělat žádné problémy, ani „binduje“ do /botbrew. Až poté lze celépokud se rozhodnete nainstalovat pár prostředí přenést na kartu. Přesun můžemenších balíčků z repozitáře. Jako balíč- přinést problémy v případě, že provo-kovací systém byl zvolen opkg (Open zujete jednoho či více daemonů a  roz-PacKaGe Management), který se používá hodnete se připojit SD kartu jako USBtřeba i ve známé distribuci OpenWRT. Jde disk někam do počítače. V takovém pří-o  lehký balíčkovací systém napsaný padě se tyto aplikace a možná i celý sys-v jazyce C, inspirovaný apt a dpkg z De- tém mohou chovat nepředvídatelně.bianu. Je navržen pro běh na embedded Čistá instalace zabírá kolem 6 MB, alezařízeních, což váš telefon či tablet roz- třeba instalace kompletního Pythonuhodně neurazí. vezme dalších 60 MB. Obecně autor do-
 15. 15. 16 ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA K dispozici máte třeba: • Python, Ruby • nmap, tcpdump. lynx, rsync • dropbear, lighttpd • gcc. jamvm (Java Virtual Machine) • git, subversion • sqlite3 • vim, nano S  takovouto výbavou spustíte většinu konzolových pythoních/ruby skriptů, kouknete se, co teče po síti, co se schovává v databázi libovolné aplikace, stáhnete si třeba repozitář jádra nebo spustíte čistě javový program. Fantazii se meze nekladou a tady se můžete inspi- rovat:poručuje držet BotBrew prostředí v ob- Máte-li emulátor, můžete se pustit • Synchronizace vybraných adresářůlasti s daty, ale samozřejmě to závisí na do instalace balíčků a trochu si s novými se vzdáleným serveremvašem úsudku a vašich možnostech. funkcemi pohrát. • Synchronizace dat mezi dvěma te- lefony/tabletyEmulátory terminálu Využití • Analýza vzdálených strojů přes nmap (na toto je lepší použít třebaProstředí nainstalované přes BotBrew je Prostředí BotBrew stojí na balíčcích, kte- aplikaci Fing)dostupné pouze přes emulátor terminá- ré jsou v  jeho repozitářích k  dispozici. • Analýza provozu přes tcpdumplu, případně přes nějakého správce Možná chybí plnohodnotné SSH nebo • Kompilace čehokoli, co projde přesskriptů. Pokud chcete BotBrew využít webový server Nginx, ale je tu spousta ji- GCC a  má v  repozitáři potřebnénaplno, bez emulátoru se určitě neobe- ných balíčků, které nabízejí také mnoho knihovnyjdete. Možností je vícero: zábavy. Všechny programy se instalují • Sdílení vybraných souborů přes • Android Terminal Emulator z aplikace BotBrew a není potřeba použí- webový server • Better Terminal Emulator Pro vat opkg přímo z řádky. BotBrew se také • Provoz dynamických webových • ConnectBot dokáže postarat o daemony běžící na po- stránek (Django, Ruby on Rails) zadí, taktéž ze svého uživatelského roz- • Zpřístupnění zařízení přes SSHConnectBot se už pravděpodobně nevy- hraní. Daemony je možné jednotlivě ...anebo třeba komplikované staženévíjí, ale stále může na některých starších zapínat či vypínat anebo je možné vy- RSS kanálu Roota.telefonech, nejlépe s  hardwarovou pnout/zapnout celý Supervisor, který seklávesnicí, fungovat dobře. Android o daemony stará. ShrnutíTerminal Emulator je zdarma a  udělávám dobrou službu i na čistě dotykových V porovnání s řešením přes chroot, jakézařízeních. Je jednoduchý na ovládání nabízí Linux Installer, je BotBrew poho-i na konfiguraci. Nejlepší, ale bohužel ne dlnější, nezatahuje do systému zbytečnédokonalý, se mi jeví Better Terminal věci a jak instalace, tak použití je jedno-Emulator Pro, který má podle mých zku- dušší. Množství programů v repozitáři ješeností nejlépe zvládnuté ovládání na omezené, ale je možné doplnit repozitářdotykovém displeji, dá se do detailu na- vlastní nebo – pokud najdete – komu-konfigurovat, a pokud si zrovna nehraje- nitní, a dostat tak další software.te s  BotBrew, oceníte integrovanýbusybox. Než začnete nainstalované prostředípoužívat, je potřeba upravit proměnnouPATH, ve které jsou uvedeny cesty k bi-nárkám v  systému. Standardně je tamtřeba /system/bin nebo /system/xbin,ale protože BotBrew nainstalovalprostředí do /botbrew, je potřeba tamdoplnit cestu /botbrew/bin. V  AndroidTerminal Emulator i  Better TerminalEmulator Pro se tato proměnná na-stavuje téměř shodně v  nastavení podvolbou Initial command.
 16. 16. Emgeton Meizu M9: Jemný TÉMA ČÍSLAdisplej pro geekySvatopluk Vít | LinuxEXPRES.czDostal se nám do redakce telefon Emgeton Meizu M9 Jednojádrový procesor ARM Cortexa podrobně jsem jej otestoval. Vyplatí se do něj investovat A8 tepe s  frekvencí 1GHz, video zpra- covává grafický akcelerátor Pover VRpeníze? Čím vás může tento chytrý telefon překvapit a čím SGX 540. Paměti RAM je 512 MB, stejnězaskočit? jako ROM. Podrobněji si parametryHardware a technické pa- prostudujte na konci článku. Galaxy S2. A  teprve teď vím, jak byla Co mne překvapilo po hardwarovérametry práce s HTC Tattoo někdy limitující a po- stránce, je například to, že integrovaný malá. Zároveň vím, že pouhé srovnání fotoaparát nemá žádný blesk či přisvět-Nejvhodnější by bylo zveřejnit po- hardwarových parametrů nestačí, musí- lení. Také uživatelé např. Skypu majídrobnou tabulku technických parametrů me se podívat i na jeho softwarovou vý- smůlu, objektiv je jen jeden a na zadnía nechat vás údaje z ní posoudit. Protože bavu. Není totiž Android jako Android. straně. Chybí i jakékoli stavové diody.však náš web není klasickým specia- Pohledem do tabulek zařadíme Mei- Na druhou stranu slot pro SIM kartulizovaným webem na recenzování mobi- zu M9 mezi oba zmiňované telefony a slot pro microSD není pod baterií, lzelního hardwaru, vezmu to trochu a překvapivě blíže Samsungu. Logicky je je tak snadněji „plnit“ a dostat se k nimz jiného konce. na tom v mnoha ohledech hůře, ale jsou jen po sejmutí zadního krytu. K  mé S  operačním systémem Google dva parametry, ve kterých vítězí. Oče- domácí WiFi síti se telefon připojil bezAndroid jsem se reálně setkal v  dubnu kávaně je to samozřejmě cena a  také problémů, k Bluetooth hands-free sadě2010 v zařízení HTC Tattoo. Byl to telefon rozlišení displeje. Meizu má rozlišení ja- také.z toho nejhlubšího dna, zato však za pár ko iPhone 4 (960 × 640) a kryje ho Goril- O  slotu pro SIM a  microSD kartukorun. Běžel v  něm Android verze 1.6 la Glass. Displej se sice nedá úplně mluvím záměrně proto, že v Samsungua celkově bylo zařízení dobře použitelné. srovnávat s AMOLED od Samsungu, ale je paměťová karta až pod baterií, což jePak jsem s  ním začal experimentovat dívá se na něj hodně dobře. Je jemný docela limitující. Když ji chcete vytáh-a upravil jej. Rázem byl telefon „revita- a dobře čitelný, i když je velký „jen“ 3,54 nout, musíte vypnout telefon.lizován“ a mnohem „poslušnější“. palce. Když si uvědomím, že jsem začínal K počítači se připojíte USB kabelem O rok a půl později jsem se seznámil brouzdat na internetu se stolním počíta- s  koncovkou (ejhle) miniUSB. Kdysis telefonem z opačného konce žebříčku. čem s  obrazovkou 800 × 600 bodů běžný konektor dnes už u těchto telefo-Běžně dnes mám k  dispozici Samsung a tohle je vlastně stejné rozlišení... nů moc běžný není, zdá se, že zvítězil microUSB. U  mě to mělo výhodu, že v  autě mám navigaci a  k  ní nabíječku s  tímtéž konektorem, a  tak se dalo za jízdy nabíjet. Novou nabíječku jsem za- tím nepořídil. Velkou bolestí dnešních telefonů je slabá výdrž na baterii. Telefon v tomto ohledu není nijak výjimečný, tj. při běžném telefonování a psaní SMS zpráv si o nabití řekne jednou za dva dny, ale při větší zátěži musí do nabíječky každý den. S výdrží baterie si lze trochu pohrát, protože přímo z  výroby je možné na- stavovat frekvenci procesoru, a tak lze telefon „zpomalit“ a získat za to menší odběr z baterie. Celková konstrukce telefonu je ro- bustní a do ruky mi padnul docela dobře. Pokud jej v  tomto ohledu srovnám se Samsungem Galaxy S II, je jeho velikost ideální. Nikdy jsem nedržel v ruce iPho- Pohled na spodní stranu
 17. 17. 18 ČERVENEC–SRPEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAne déle než pár sekund, ale subjektivně V telefonu naleznete prostředí Meizu tografie jsem moc netestoval, protožemůžu říci, že Meizu jej připomíná více Mobile a můžete využívat všechny ob- jsem toho názoru, že žádný mobil ne-než S II. vyklé funkce. Zavoláte si, napíšete SMS, může v komfortu a kvalitě zatím dohnat Pokud se podíváme na obsah balení, zadáte si do paměti kontakty nebo byť i  levnější kompaktní fotoaparáty.je poměrně skromné. Uvnitř je logicky schůzku do kalendáře. Člověk zvyklý na Beru to jako nouzovou variantu. Navíc jetelefon, baterie, nabíječka (s  celkem „normální“ Android však najde kopu k dispozici i Záznamník (ale ne hovorů).humpoláckým adaptérem na českou zá- zvláštností. V prvé řadě zde není možnésuvku) s odpojovatelným kabelem, kte- najít tzv. App launcher, prostě tu není.rý lze zároveň použít jako propojení Programy se „instalují“ rovnou na ob-k počítači nebo k nabíjení z počítače. Je- razovku, přesněji jejich zástupci. Vlastnědinou extra přidanou věcí je hadřík na to vypadá tak, že jste trvale v App Laun-čištění displeje. Nehledejte sluchátka. cheru, jen s  tím rozdílem, že tu máteV  balení je přítomna i  paměťová karta možnost použití widgetů. Když jsem si(konkrétně dva druhy, a to 8 nebo 16 GB, s launcherem hrál, zjistil jsem, že v němdle ceny). jde vytvářet složky. Takže pokud ne- chcete mít plochu zaplácanou všemiSoftwarová výbava aplikacemi, stačí je umístit do složky (nebo launcher úplně vyměnit za jinýTelefon je vybaven operačním systémem z Marketu) a spouštět je odsud.Android ve verzi 2.3.6. Výrobce se vydal Později jsem zjistil, že toto je chovánídnes poněkud méně obvyklou cestou. převzaté z iOS. Takže se vlastně výrobceSoftwarová výbava je poměrně chudá. uchýlil k malé lsti. Překopal Android tak,Ostatní výrobci se někdy předhánějí aby připomínal iOS. Originál to samo-v tom, co v telefonu najdete „nad plán“, zřejmě není.ať už se jedná o různé nadstavby, widge- Prostředí launcheru je jinak velmity, nebo placené aplikace nainstalované rychlé, čisté a  dobře se používá. Nežzadarmo. Meizu ve výbavě nemá skoro jsem začal funkčnost zkoumat po-nic. Výjimkou je launcher. Je funkčně drobněji, myslel jsem, že je tam jen čis-hodně ořezaný, a pokud znáte i jiné al- tý Android. Ve spodní části naleznete tři E-mailový klientternativy, nemusí vám sedět. tlačítka. Levé má na starosti seznam po- To ale v  podstatě vůbec nevadí. sledních volání a  přístup do kontaktů,I s tímto základním vybavením je telefon prostřední je netypicky vyhrazeno in-dobře použitelný. Alespoň není zaplněn ternetovému prohlížeči a pravé tlačítkobalastem a Android market je k dispozi- je odkazem na aplikaci psaní zpráv.ci. S ním si dovybavíte telefon dle svého Po vybalení je k dispozici Kalkulačka,gusta. Pokud jste začátečník, nic vám Kalendář, E-mailový klient, Přehrávačechybět nebude, neumíte si představit, co multimédií, Google mapy, Budík a apli-je také možné. kace pro snímání fotografií a videí. Fo- Hudební přehrávač Celé prostředí je dost upravené, vypadá však příjemně a nabízí volby, které jiné telefony nemají. Už zmíněné taktování procesoru ještě můžeme doplnit na- příklad volbou Restartovat při vypínání telefonu. Obvyklejší je jen volba Vy- Výchozí vzhled po spuštění telefonu Aplikace kalendář pnout, restart si musíte udělat sami

×