Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

openMagazin 2/2009

7,080 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

openMagazin 2/2009

 1. 1. openMagazin www.openmagazin.cz openMagazin openOffice.org, openSource, openMind Obsah Vážení čtenáři, Linuxexpres OpenOffice.cz OpenMagazin je jedinečný PDF e-zin, který vám každý měsíc přinese Co se děje ve světě Linuxu a open source .........................................2 Pooostřehy 2/2009: ..........................................................................36 to nejlepší, co vyšlo na portálech LinuxEXPRES.cz a OpenOffice.cz, Mandriva Linux 2009 očami začiatočníckeho profesionála ............8 Ako špecificky číslovať listy dokumentu? .........................................38 a to zcela zdarma. Můžete se těšit na návody, recenze, novinky, tipy Kniha o Mandriva Linuxu 2009 ........................................................13 Jak exportovat dokument do PDF .....................................................40 a triky, které si můžete v klidu přečíst na svém netbooku nebo jiném Recenze knihy Ubuntu 8.10 CZ ........................................................14 Práce s funkcemi – IF, AND, OR ........................................................42 přenosném zařízení. Doufáme, že vás obsah zaujme a také vás Software pro biologický výzkum čili Tučňák biologem.....................15 Jak vyhledávat a nahrazovat text ......................................................46 prosíme, abyste PDF soubor šířili, kam to jen jde. Kopírujte nás, Hry v Ubuntu – instalace a přehled vybraných komerčních her.....19 Základy: Jak vytvořit kontingenční tabulku ......................................48 posílejte, sdílejte. A pište nám, jak se vám nový česko-slovenský DVD linuX-gamers.net: Pořádná radost pro linuxové hráče ............24 Používají OpenOffice.org: TOS ZNOJMO, a. s. ..................................51 nejen linuxový e-zin líbí. Chcete pro nás psát, spolupracovat s námi Taková normální rodinka: Ubuntu a jeho klony................................27 nebo cítíte reklamní příležitost? Napište nám, vaše reakce a nápady Rady uživatelům Ubuntu: zálohování, sledování hardwaru, správa Blogy uživatelů .............................................................................................30 Asus Eee PC a operační systémy ......................................................53 nás velmi zajímají. Jak zálohovat záložky ve Firefoxu .....................................................54 Redakce OpenMagazinu Penguin Připojení na internet přes Bluetooth a mobil ...................................55 Zajímavé programy 70-73 z Penguin.cz ...........................................33 Záložky v OpenOffice.org viditelné na první pohled ........................56 redakce@openmagazin.cz Tento magazín je šířen zdarma pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License, což znamená, že jej smíte šířit, nesmíte jej měnit ani komerčně využívat. Autorská práva náleží autorům článků, vykonavatelem autorských práv je společnost QCM, s.r.o. Jde o společný projekt portálů LinuxEXPRES.cz, OpenOffice.cz, Penguin.cz, magazín si můžete stáhnout také na adrese OpenMagazin.cz a mnoha dalších. Kontakt na redakci je redakce@openmagazin.cz. Vydává QCM, s.r.o., specialista na Linux a internet. 2/2009 1
 2. 2. www.openmagazin.cz openMagazin Co se děje ve světě Linuxu a open source Novinky, 28. ledna – 25. února 2009 Jiří Eischmann Bude Obamova investovat dvě miliardy dolarů ho milionu dolarů. Předání sektoru. vatelé jsou idioti a jsou zma- administrativa nakloněna do vývoje open-source softwa- proběhne za pomoci Úřadu 3. blízká budoucnost, fáze tení z množství funkcí. V ko- open source? ru, jako je Linux, návratnost pro palestinské uprchlíky na třetí - důvěra ve svobodný nečném důsledku to podle něj Minulý týden jsme byli svědky prý bude obrovská. Podle Mi- Blízkém východě. Z pohledu software a jeho stabilní dopadne tak, že budou chtít ostře sledované inaugurace chaela Tiemanna stojí americ- OLPC nemusí jít jen čistě využívání GNOME používat jen idioti. nové amerického prezidenta kou administrativu používání o dobročinnou akci, ale také Výsledkem přechodu na Uběhly tři roky a Linus v roz- Baracka Obamy. Po nepopu- uzavřených standardů více o arketingový tah, jehož cílem svobodný a otevřený software hovoru pro ComputerWorld lární vládě George Bushe od než 400 miliard dolarů. je na sebe upoutat trochu po- jsou znatelné úspory. Jen na prozradil, že přešel právě něj svět čeká změny. Fanouš- Obama je zatím znám spíše zornosti. licenčních poplatcích ušetřila na GNOME. Podle něj bylo ky open source může zajímat, jako příznivce otevřených země v převodu přes 11 milió- KDE 4.0 taková katastrofa, jak se s nástupem Obamy řešení. Už mimo jiné vyjádřil Open source se vyplácí - nů dolarů, do této částky patří že přešel raději ke konku- změní postoj americké vlády podporu univerzálně přístup- Malajsie podává důkaz také suma 3,4 mil. dolarů, jež renci. Kritizuje „všerozbíjející k tomuto typu softwaru. ným formátům. Některé prvky Malajská administrativa zve- se ušetřila použitím kance- model“, což je podle něj pro Spoluzakladatel a současný v jeho kampani byly inspiro- řejnila konkrétní čísla týkající lářského balíku OpenOffice. uživatele velmi bolestné. předseda představenstva vány právě fungováním open se přechodu infrastruktury org. Ten je nainstalovaný V rámci upgradu Fedory byl Sunu Scott McNealy v rozho- source. na open source. Celý proces na 12760 počítačích státní nucen přejít z KDE 3 na KDE voru pro BBC prozradil, že byl začal v roce 2004 a nyní se správy. Zhruba 1,4 mil. dolarů 4.0, které bylo nedopečené nastupující administrativou OLPC věnuje pět tisíc nachází ve třetí fázi. Vládou ušetřilo ministerstvo zdravot- a pro něj znamenalo špatnou požádán o to, aby vytvořil do- notebooků dětem z Gazy zřízená organizace Malaysian nictví. Tato čísla nezahrnují zkušenost. Uznává ale, že kument o tom, jak může open Minule jsem psal o tom, že Administrative Modernizati- další úspory, které vznikly. v budoucnu se to může uká- source zlepšit bezpečnost OLPC výrazně škrtá a pro- on and Management Plan- Podrobnosti lze nalézt v led- zat jako dobrý krok a nevylu- a nákladovou efektivnost in- pouští. Dnes to ale vypadá, že ning Unit (MAMPU) realizuje novém magazínu organizace čuje svůj návrat ke KDE. Své formační technologií ve státní na tom není s finanční situací celý projekt ve třech fázích: MAMPU (PDF). rozhodnutí bude revidovat, až správě. Podle něj je to právě zase tak špatně. Tato ame- 1. 16. 7. 2004, fáze prv- bude reinstalovat další stroj, open-source software, který rická nezisková organizace, ní - snížit náklady, zvýšit Linus přešel na GNOME což bývá tak jednou za šest až přináší vyšší nákladovou efek- která stojí za tzv. stodolarový- svobodu použití softwaru, Možná si ještě pamatujete na osm měsíců. tivitu a produktivitu. mi notebooky pro třetí svět, podpořit rozvoj a vývoj tři roky starý případ, kdy se Ekonom Dean Baker, který je oznámila, že daruje pět tisíc a další priority. Linus Torvalds, otec Linuxu, Filipínští jezuiti známý tím, že jako první před- notebooků školákům z pás- 2. 12. 7. 2007, fáze druhá nepříjemně navážel do pro- přecházejí na Ubuntu pověděl krizi na americkém ma Gazy. Při současné ceně - postupné zavádění a po- středí GNOME. Tenkrát Linus Filipíny jsou zemí, která je open- realitním trhu, prohlásil, že stodolarových notebooků je užití výhradně svobodného mimo jiné prohlásil, že přístup source software docela naklo- americká vláda klidně může to dar ve výši zhruba jedno- softwaru ve veřejném GNOME staví na tom, že uži- něná. Mimo jiné tam přešlo na 2 2/2009
 3. 3. openMagazin www.openmagazin.cz Linux několik vládních úřadů. ne všichni je navštěvovali. Po regionální vlády a na radnicích rianty programů. V případě, software. Ačkoliv se jedná Na začátku roku se dostal do třech měsících však vlna stíž- v několika městech je mezi že nebude možné nahradit především o svobodný soft- médií případ Xavierovy školy, ností utichla. prvními, na kterých poběží proprietární aplikace, bude ware, kanadská vláda se která je provozována řádem Studenti na škole však ne- open-source aplikace. Za- jejich běh umožněn z centrál- zajímá i o tzv. freeware, tedy jezuitů. Zhruba 80 % z jejich jsou ochuzeni ani o Windows městnanci několika radnic už ního serveru. o software, který sice nemá 800 počítačů donedávna bě- a aplikace pro něj, některé li- projevili o změnu zájem a im-Součástí celé akce je také otevřené zdrojové kódy, ale je želo na Windows. Škola každý cence byly zachovány a výuka plementátor proto očekává, školení uživatelů, které je k dispozici zdarma. Veřejnosti rok platila dodavateli poplatek probíhá i na nich. I po sedmi věnováno tématům Guada- že migrace začne bez větších nabízí deset otázek k diskusi, 40 dolarů za stanici s Windows měsících migrace ještě probí- problémů. Cílem je převést linex, OpenOffice.org, GIMP odezva bude sbírána až do a MS Office. Když však ukončili há, ale podle vedoucího škol- na open source tři tisíce počí- a Scribus. Další školení jsou 19. února. spolupráci s původním doda- ního oddělení se vyplácí již tačů. plánována. Konají se nejen Je tomu již devět let, co vatelem, nový jim řekl, že jejich nyní, kromě úspory na licen- klasickým způsobem, ale také Steve Ballmer nazval Li- dosavadní způsob používání cích se nový systém jeví jako Axarquía je jeden z re- pomocí LMS Moodle. nux komunismem. Nyní se softwaru se neslučuje s licencí stabilnější, ubyly především gionů Andalusie, auto- Vedení regionu očekává od však k podpoře OSS přidala Microsoftu a že si musí ke kaž- problémy se zatuháváním nomního společenství tohoto kroku znatelné úspo- i strana Železné lady, britští dému počítači dokoupit ještě a viry. Linux škola provozuje a historického území ry na licenčních poplatcích. konzervativci, které můžeme základní licenci. To by zname- i na serverech, kromě bezplat- na jihu Španělska. Cen- Podle zástupce firmy, která podezřívat z čehokoliv, jen ne nalo jednorázovou investici ve ného CentOS je to i komerční trem Andalusie je Se- přechod provádí, se posílí z podpory komunismu. Podle výši 24 tisíc dolarů a každý rok Red Hat, který potřebují kvůli villa. V oblasti žije cca celková bezpečnost infor- konzervativců by mohla brit- investici 6 tisíc dolarů za licen- podpoře IBM pro Lotus Notes. 200 000 obyvatel. mačních technologií a bude ská vláda ušetřit alespoň 600 ce na nové počítače. Navíc by Zajímá-li vás, kde všude ve možné využívat výhod, jako je milionů liber ročně, pokud i nadále museli platit přes 26 světě je Ubuntu zasazeno Na počítačích poběží Guada- možnost měnit, vylepšovat, by se více „otevřela“. Úspory tisíc dodavateli ve formě roční- a v jaké míře, podívejte se linex, distribuce založená na kopírovat nebo šířit software. nevidí jen v licenčních poplat- ho poplatku. na stránky WorksWithU.com, Ubuntu a podporovaná vládou Výhodu vidí také v otevřených cích, ale hlavně v tom, že by Po konfrontaci s těmito část- které vytvářejí celosvětový Andalusie. Standardně budou standardech. se vymanila z vlivu monopol- kami se vedení školy rozhodlo seznam nasazení Ubuntu. desktopy vybaveny kancelář- ních dodavatelů. přejít na linuxovou distribuci Zatím největším nasazením ským balíkem OpenOffice.org, Kanadská vláda Ubuntu. Plán byl ambiciózní. je andaluské školství, které webovým prohlížečem Mozilla OSS zvažuje, britští Mozilla přispěje sto Během krátké doby bylo zfor- Ubuntu nasadilo na 2800 Firefox a e-mailovým klientem konzervativci jej tisíci na vývoj Ogg mátováno 500 až 600 počíta- serverů, 210 000 stanic Mozilla Thunderbird. Podle podporují Nezisková organizace Mozilla, čů s Windows a byl nainstalo- a 80 000 notebooků. potřeby budou doplněny také Nejen země třetího světa, která stojí za vývojem popu- ván nový systém. Poté, co se programy jako GIMP (úprava kde je nasazení open-source lárního prohlížeče Firefox, studenti a zaměstnanci vrátili Správa španělské bitmapových obrázků) a Scri- softwaru především otázkou oznámila, že přispěje sto z jarních prázdnin, našli již na oblasti Axarquía migruje bus (DTP a sazba). peněz, zvažují alternativy ke tisíci dolarů na vývoj kon- počítačích Ubuntu. Ze začátku na open source Administrátoři vyvinuli pro- komerčnímu softwaru. Kanad- tejneru Ogg a kodeků Vorbis se IT oddělení potýkalo s ce- Správa španělského regionu gram, který analyzuje disk ská vláda vydala tzv. Request a Theora. Adresátem bude lou řadou stížností, protože Axarquia začíná s migrací počítače a vytvoří seznam for information, což je formál- nezisková organizace Wikime- uživatelé nevěděli, jak nový svých počítačů na open nainstalovaného softwaru. ní pozvání do diskuze na urči- dia, která se pro změnu stará software používat. Přestože source software. Zhruba 700 Podle tohoto seznamu pak té téma. A tématem je v tomto o chod Wikipedie a nyní bude probíhaly přípravné semináře, počítačů ve všech kancelářích budou vybrány svobodné va- případě bezplatně licencovaný koordinovat vývoj Ogg a jeho 2/2009 3
 4. 4. www.openmagazin.cz openMagazin kodeků. Cílem této iniciativy Windows vs. Linux: Kdo káren, digitálních fotoaparátů je poskytnout internetu video je vítěz na netboocích? a ostatních zařízení. Tomu se technologii, která je otevřená, Mnozí komentátoři předpo- prý Linux ani zdaleka neblíží nezávislá na jedné firmě a po- vídali Linuxu na netboocích a nenaplňuje tak očekávání stavená na standardech. úspěch, a to až takový, že by zákazníků. Jako příklad uvádě- Většina kodeků, které se se mohl stát významnou hroz- jí společnost MSI, která před dnes používají na internetu, je bou Microsoftu. Další dohady několika měsíci prohlásila, totiž chráněna patenty a ko- na toto téma se vyrojily poté, že počet vrácených netbooků deky nemohou být tedy volně co Microsoft zveřejnil zhor- s Linuxem je čtyřikrát vyšší než používány. Vorbis a Theora šené hospodářské výsledky s Windows. Podle Microsoftu patenty zatížené nejsou, a pro- a záměr propustit nejvíce se podíl Windows na tomto to jsou vhodnými kandidáty zaměstnanců ve své historii. trhu vyšplhal až na 80 %. pro zařazení do standardů. Jeden z největších poklesů Těžko říct, na čí straně je Proto se také objevily v návrhu zaznamenala klientská divize, pravda. To asi ukáže až čas. jednodušší a skoro jako od zení Linuxu na desktopech HTML 5, které má mít elemen- jejíž hlavním produktem jsou Každopádně o propadáku Li- Apple :-) považováno Ubuntu na 250 ty pro video a audio. Jejich Windows. Někteří komentátoři nuxu asi nemůže být řeč, pro- Na Windows 7 se těší také tisících školních desktopů zařazení do standardu však vidí za tímto poklesem také tože to je konečně trh, kde na zakladatel a první muž Ubun- v Andalusii ve Španělsku. Nyní bylo pozastaveno. Zatímco konkurenci na poli netbooků desktopu získal podíl v řádu tu Mark Shuttleworth. Zkou- to však vypadá, že Španělsko Vorbis je kvalitní audio kodek v podobě Linuxu. Podíl Linuxu desítek procent. šel prý beta verzi a líbila se trumfne Brazílie a to docela srovnatelný s konkurencí, The- se na tomto trhu údajně pohy- mu. Microsoft také podle něj výrazně. Kanadská společ- ora jako video kodek za lídry buje mezi 30-40 %. Tato kon- Je to Windows 7 bude moct díky nižší nároč- nost Useful oznámila, že spo- zaostává, což byl právě jeden kurence navíc způsobila, že nebo KDE 4? nosti Windows 7 nasadit svůj lečně s výrobcem virtualizova- z důvodů jeho nezařazení do Microsoft nabízí licence Win- Chris Duckett a Alex Serpo aktuální systém na netbooky ných terminálů ThinNetworks HTML 5. Mozilla se s tím však dows za výrazně nižší ceny, ze serveru ZDNet Australia a ukázat tak cenu, na kterou získala zakázku od brazilské nehodlá smířit, podpora obou než je zvyklý z trhu běžných se rozhodli vyzkoušet menší si nový systém cení. Dosud vlády na vytvoření 385 tisíc kodeků bude v implementaci osobních počítačů. experiment. Vyrazili s kamerou totiž na netbooky nasazoval virtualizovaných desktopů. HTML 5 ve Firefoxu 3.1. Inves- Představitelé Microsoftu a notebookem do ulic Sydney za výrazně snížené ceny Win- Technologie společnosti tované peníze by navíc měly však tvrdí něco jiného. Podle a ukazovali lidem KDE 4. Há- dows XP, které jsou tu s námi Useful umožňuje sdílet jeden napomoct k vymazání kvalita- nich je to naopak Linux, který ček byl ale v tom, že jim řekli, již skoro osm let. počítač deseti uživateli. Díky tivního rozdílu mezi Theorou na netboocích neuspěl. Uži- že se jedná o nové Windows 7. Novému konkurentu Linuxu tomu se podařilo srazit cenu a ostatními moderními video vatelé chtějí, aby se systém Autoři z celého experimentu, se věnuje i server Tux Radar, za jedno místo pro uživatele kodeky a znovuotevření cesty na netbooku choval a vypadal který brali trochu v nadsázce, který provedl několik bench- na 50 dolarů. V této kalku- do standardu HTML 5. stejně jako jejich Windows vytvořili dvouapůlminutové marků, v kterých srovnával lované částce však nejsou na stolním počítači. Windows video, které umístili na web. Ubuntu, Windows Vista a Win- zahrnuty náklady za monitor Mozilla není ve své umožňují práci s programy Z videa vyplývá, že lidé nemají dows 7 a Ubuntu si nevedlo a klávesnici. Jako distribuce snaze sama. Ogg kode- denní potřeby, jako je MS Offi- rádi Windows Vista a nový vůbec špatně. je použit Linux Educacional ky plánuje podporovat ce nebo aplikace iTunes nebo systém se hezčí a jednodušší. 2.0, který vyvíjí brazilské mi- ve své implementaci Zune či počítačové hry jako Většina se také shoduje v tom, Největší nasazení Linuxu nisterstvo školství. První fáze, HTML 5 také Opera. World of Warcraft. Navíc pra- že na nový systém určitě proběhne v Brazílii v níž se řešení nasazuje na cují s velkým množstvím tis- přejdou, je to přede mnohem Dosud bylo za největší nasa- 19 tisících desktopech ve ven- 4 2/2009
 5. 5. openMagazin www.openmagazin.cz kovských školách, již probíhá. přístup ke kódům Microsof- Microsoft bude zlepšovat vir- Novinky ze vat mohou, ale nativní podpo- V dalších fázích by mělo být tu. A druhým je, že Kuba má tualizaci Red Hat Enterprise ra je přece jen o něčem jiném. zahrnuto dalších 5560 měst. kvůli dlouholetému embargu Linux ve Windows Serveru světa softwaru Během tohoto roku by se měla V poslední době se čím dál problémy nakupovat licence 2008 Hyper-V. Ve výsledku by objevit také 64bitová verze. více dostává do kurzu ekolo- Windows. měl z této spolupráce těžit zá- Skype pro Linux nespí Momentálně Skype také gie, a tak společnost Useful Na Kubě, kde se začaly počí- kazník, který používá produkty Ač by se mohlo poslední do- rozšiřuje svůj linuxový tým neopomněla připomenout tače prodávat veřejnosti tepr- obou společností. bou zdát, že vývoj linuxové a najímá programátory se zku- ani ekologické dopady tohoto ve minulý rok, má Linux nyní verze Skype usnul, jeden z vý- šenostmi s Qt pro Linux. Důle- řešení. Oproti klasickému podíl 20 %. Ministr komunika- Open-Xchange je vojářů píše na blogu, že tomu žitost linuxové platformy může řešení, kdy má jeden uživatel cí Ramiro Valdes prohlásil, že blízko 10 milionům tak rozhodně není. Na verzi být pro Skype větší, než se na jeden počítač, prý tato tech- si přeje, aby byl Linux do pětiplatících uživatelů pro Linux se prý intenzivně první pohled zdá. Podíl Linuxu nologie vyprodukuje ročně 2 let na polovině kubánských Společnost Open-Xchange, pracuje a za chvíli prý poznají na desktopech je sice zane- o 170 tisíc tun CO méně, což počítačů. která vyvíjí open-source alter- i sami uživatelé. dbatelný, ale mezi tzv. netboo- je množství, které za stejnou nativu ke groupwaru Microsoft Kompletně byla přepsána ky má podíl téměř 40 % a na dobu vyprodukuje 28 tisíc au- Red Hat bude Exchange, oznámila, že v roce zvuková knihovna, přičemž nich je Skype jednou z klíčo- tomobilů. spolupracovat 2008 zečtyřnásobila počet většina existujícího kódu vých aplikací. Podcenit také s Microsoftem placených zákazníků na 8,1 byla převedena do formy více nelze rozvoj mobilní platforem Kuba přechází na Linux Společnost Red Hat, která je milionů a rychle se blíží 10 vyhovující Skypu. Byly také postavených na Linuxu jako Již dříve jsem psal o tom, že největší firmou na světě zabý- milionům. A to i přesto, že je vyřešeny problémy kompati- Android od Googlu, WebOS od Kuba hodlá migrovat na Linux, vající se Linuxem, oznámila Open-Xchange Server k dis- bility s bluetooth headsety. Palmu, Maemo od Nokie nebo ale zatím zůstávalo jen u slov. spolupráci se společností pozici všem také zdarma. Změny probíhají také ve video LiMo, za kterým stojí hned ně- Nyní se však zdá, že by se Microsoft. Ač by se na první Většina zákazníků OX se na- knihovně, pracuje se na její kolik významných firem. mohly ledy hnout. Vláda totiž mohlo zdát, že se Red Hat vy- chází v Evropě, pouze 20-25 % stabilitě a kompatibilitě s více ohlásila vlastní národní distri- dává cestou Novellu, zdání jen příjmů plyne ze Severní Ame- webkamerami. Připravují se Compiz dostane buci, která se jmenuje Nova klame. Jedná se o spolupráci riky, kde firma sídlí. Čím dál také změny v rozhraní pro- pevnou ruku Linux. Cílem projektu je snížit pouze na technologické úrov- více nasazení je formou SaaS gramu. Některé prvky z verze Jsou tomu tři roky, co Compiz závislost Kuby na Windows od ni. Naopak Red Hat prohlašu- (software jako služba), kdy 4 pro Windows by se mohly spatřil světlo světa. Tenkrát společnosti Microsoft a zvýšit je, že se patentovými hrozba- Open-Xchange neprodává jen přenést i do linuxové verze. novinka od Novellu způso- její technologickou suverenitu. mi proti Linuxu nenechá za- licenci a podporu, ale stará se Přílišný příklon ke vzhledu bila docela rozruch, protože To samozřejmě souvisí s ide- strašit a nikdy na patentovou také o chod služby a zákazník verze pro Windows by však přinesla do té doby nevídané ologií Kuby, která je již řadu dohodu nepřistoupí. software jen využívá. V tomto nemusel padnout na úrodnou efekty. Mac OS X měl sice let jakožto socialistická země Spolupráce se týká zlepšo- roce je plánován další rozvoj půdu, linuxová verze se totiž graficky akcelerované pro- v opozici vůči politice Spoje- vání virtualizace produktů OX serveru. Již dnes funguje vyvíjí odděleně, aby splňovala středí již několik let, ale éra ných států. protistrany ve vlastních pro- s většinou tzv. tlustých klien- přání uživatelů Linuxu, kteří efektních vlastností začala až Kubánští představitelé uvá- duktech, proto bude Red Hat tů, jako je například MS Out- si přejí spíše jednodušší roz- s příchodem Compizu. Bohu- dějí dva hlavní důvody, proč si zlepšovat virtualizaci Windows look. Přibude podpora správy hraní. Chystá se také podpora žel jeho další vývoj od té doby Linux zvolili. Prvním je, že Win- Serveru 2003 SP2, Windows různých sociálních služeb (Fa- pro další systémy, zvláště pro nebyl zdaleka tak přímočarý. dows mohou být potencionál- Serveru 2000 SP4 a Windows cebook, MySpace, LinkedIn, OpenSolaris a FreeBSD, jehož Brzo se od Compizu oddělil ní hrozbou, protože americké Serveru 2008 v Red Hat Plaxo atd.). uživatelé Skype díky binární Beryl kvůli přístupu Novellu bezpečnostní agentury mají Enterprise Linux a naopak kompatibilitě s Linuxem použí- a závislosti na GNOME. Beryl 2/2009 5
 6. 6. www.openmagazin.cz openMagazin přinesl ohromné množství rozděleno do čtyř sekcí - poš- implementaci Moonlight, kte- nový pluginů a tedy i efektů, ta, web, hudba a fotografie. rá by měla přinášet podporu převzala ho většina distribucí Jelikož je systém postavený Silverlightu na Linux a ostatní a stal se populárnějším než na Ubuntu 8.04, lze pouštět unixové systémy. Compiz. Po čase však vývo- klasické aplikace, na které Na rozdíl od Flash Playeru, jáři obou projektů dospěli jsou uživatelé zvyklí z nejpo- kde je vývoj verze pro Linuxu k závěru, že vývoj dvou srov- pulárnější distribuce. Veškerá dokonce v předstihu, je však natelných kompozitních správ- média obhospodařuje HP Me- vývoj Moonlightu ve skluzu za ců oken je zbytečný luxus diaStyle, což není nic jiného Silverlightem. Právě vydaná a domluvili se na opětovném než multimediální centrum první ostrá verze totiž podpo- spojení projektů. Samotným Elisa od španělské společnos- ruje pouze Siverlight 1.0. Alfa správcem oken se stal Compiz ti Fluendo. verze Moonlightu, který bude a pluginy byly převzaty z Bery- Dosud bylo prostředí od HP podporovat Silverlight 2.0, lu. Vznikl tak Compiz Fusion. jen pro majitele zmíněného vyjde v březnu, ale to už bude Jenže časem se oddělily netbooku a ostatní si museli venku Silverlight 3.0. To sa- další dva projekty - NOMAD, vystačit s pohledem na scre- mozřejmě staví linuxové uži- který se zaměřuje na vzdá- enshoty nebo video ukázky, vatele používající Moonlight lený desktop, a Compiz++, nyní jej však mohou vyzkou- do situace, kdy jejich software který rozděluje kompozitní šet všichni uživatelé Ubuntu. není kompatibilní s některý- vat s Mandrivou a SUSE na a OpenGL vrstvy a přepisuje Stačí si přidat speciální zdroj mi aplikacemi. Držme tedy Novinky ze lokalizaci do azbuky. Později jádro do C++. V poslední době softwaru a prostředí nainsta- vývojářům Novellu palce, aby vznikla na základech ruské se také ukázalo, že vývoj lovat standardní cestou. Může vývoj Silverlightu co nejdříve světa distribucí verze Mandriva Linuxu samo- Compizu nemá jasný směr. tak být další alternativou pro zachytili. Plugin pro Firefox statná distribuce ALT Linux, Vývojáři se tedy sešli na Com- uživatele, kteří používají Ubun-si můžete stáhnout na strán- ALT Linux 4.1.1 která si dala za cíl především piz Conference Hall a dohodli tu na svých netboocích. kách projektu. Ačkoliv se jedná o vydání mi- kvalitní lokalizaci do ruštiny. se na tom, že oba oddělené noritní verze této distribuce, Na významu nabyla nedávno, projekty se znovu začlení do Moonlight 1.0 rád bych se o ní zmínil. Je kdy se Rusko rozhodlo řešit původního Compizu a vznikne Silverlight od společnosti totiž pravděpodobné, že o ní nedostatek financí na nákup pětičlenná rada, která bude Microsoftu to bude mít vůči v budoucnu ještě hodně usly- softwarových licencí přecho- určovat směr vývoje a termíny dominantní technologii Flash šíme. Je to totiž distribuce, dem na Linux. vydání nových verzí. od Adobe hodně těžké. Nikdy která byla vybrána k nasazení ALT Linux má několik verzí neříkej nikdy - jeho podpora v ruském školství, a vězte, že - Lite, Desktop, Office Server, HP má vlastní rozhraní se může časem hodit i linu- se jedná opravdu o obrovské Server a Terminal. Desktop pro Ubuntu xovým uživatelům. Z tohoto nasazení, protože se týká 62 ve verzi 4.1.1 obsahuje KDE Před nějakým časem se důvodu a také z toho, že tisíc škol, které by měly na 3.5.10 (netradičně zvolili iko- také společnost HP rozhodla Microsoft potřebuje tuto tech- Linux kompletně přejít v prů- ny Tango z GNOME), kernel vrhnout do víru netbookové nologii multiplatformní, aby se běhu tohoto roku. 2.6.25, Firefox 3 a OpenOffi- mánie a představila HP Mini prosadila na úkor Flashe, za- Počátky distribuce spadají ce.org 3. Můžete si stáhnout 1000. Běží na něm upravené čal Novell vyvíjet za spoluprá- do roku 2001, kdy společnost DVD ISO obraz, který má 4,5 Ubuntu s rozhraním, které je ce s Microsoftem open-source IPLabs začala spolupraco- GB, a distribuci vyzkoušet. 6 2/2009
 7. 7. openMagazin www.openmagazin.cz Granular Linux 1.0 Knoppix 6.0 Debian 5.0 Lenny desktopovým uživatelům, De- Granular Linux se vyvíjí již Knoppix již patří mezi legendy Po téměř dvou letech vychází bian vychází v průměru jednou více než dva roky a stále patří linuxových distribucí. Jedná další verze jedné z nejpopulár- za dva až tři roky. Lenny nebyl mezi méně známé distribu- se o specialistu z oblasti live nějších a nejstarších linuxových výjimkou, vývoj trval 22 měsí- ce. Původ má v Indii a jedná distribucí, které se spouštějí distribucí - Debianu. V srpnu to ců a jen odhalování chyb a la- a o odnož PCLinuxOS. Může CD nebo DVD. Právě proto je už bude šestnáct let, co začal dění distribuce trvalo několik to být tedy zajímavé zpestření Knoppix pro mnoho linuxových jeho zakladatel Ian Murdock měsíců, proto nemůže nikoho pro fanoušky PCLinuxOS, kteří uživatelů prvním Linuxem, se projekt Debianu formovat. Ná- překvapit, že Lenny nepřináší již skoro dva roky čekají na kterým se setkali. Již devět let zev Debian vznikl z jeho jména žádné žhavé novinky: jádro nové velké vydání. Konfigu- ho vyvíjí Němec Klaus Knop- a jména jeho přítelkyně Debry. 2.6.26, GNOME 2.22.2, KDE rační nástroje jsou prakticky per. Šestá verze přichází se Na rozdíl od ostatních velkých 3.5.10, Xfce 4.4.2, X.Org 7.3, totožné s PCLinuxOS a ro- zajímavými novinkami. Distri- distribucí, za Debianem nestojí OpenOffice.org 2.4.1, GIMP zumět si s nimi tedy budou buce je založena na novém žádná firma, ale projekt je řízen 2.4.7. Ti, kteří chtějí novější i uživatelé Mandriva Linuxu. vydání Debianu - Lennym, kte- několika společenskými smlou- software, mohou využít větve Jednou z hlavních vizí autorů ré by mělo brzy vyjít. Tradiční vami a zastřešuje jej organizace testing a unstable, u kterých je mít více než jedno prostředí prostředí KDE bylo vyměněno Software in the Public Interest. však vzhledem k povaze ne- na live CD. Zvoleny byly KDE za LXDE, které se pomalu stá- Debian je již dlouhá léta stálicí mohou požadovat takovou a Enlightenment. Granular vá novou hvězdou mezi odleh- na mezi nejpopulárnějšími dis- stabilitu jako u stable. Debian se liší také tím, že má v KDE čenými prostředími. tribucemi. Ač na desktopu v po- 6 by se měl jmenovat Squeeze umístěný panel netradičně Na rozdíl od předchozích verzí, sledních letech zaznamenal a předběžné datum jeho vydá- nahoře, čímž se v rozložení které byly dostupné jen na DVD, mírný pokles zájmu především ní ještě nebylo stanoveno. podobá spíše GNOME. šesté vydání vychází opět na kvůli nástupu Ubuntu, které Celý Debian můžete stáh- Verze 1.0 obsahuje kernel CD. To ovšem znamená snížení z něj vychází, na serverech se nout na 32 CD. Samozřejmě 2.6.26.8, KDE 3.5.10, En- počtu programů. Spolu s Knop- stále drží na špici popularity. existují instalační CD, které lightenment 0.16.999, GIMP pixem vychází i verze Adriane, Jeho velké rozšíření na ser- obsahují méně softwaru 2.6.3, Firefox 3.0.4, Wine která je určená pro uživatele verech plyne především z jeho s tím, že si dle potřeby zbytek 1.0.1 atd. Instalační médium s poškozeným zrakem. ISO konzervativnosti. Zatímco dis- stáhnete a doinstalujete přes funguje jako instalovatelné obrazy nové verze můžete stáh- tribuce jako Mandriva Linux, správce softwaru. Více infor- live CD, jeho 700MB ISO ob- nout ze stránek distribuce. Ubuntu, Fedora či openSUSE mací o možnostech získání raz si můžete stáhnout na Kromě FTP zrcadel je k dispozi- chrlí vydání v půlročním vý- Debianu naleznete na strán- stránkách projektu. ci také torrent. vojem cyklu, aby se zavděčily kách projektu. Odkazy http://www.linuxexpres.cz/spanelsky-region-prechazi-na-open-source-linus-torvalds-na-gnome http://www.linuxexpres.cz/bitva-o-system-pro-netbooky-vrcholi-linux-boduje http://www.linuxexpres.cz/vysel-novy-debian-red-hat-a-microsoft-budou-spolupracovat Q 2/2009 7
 8. 8. www.openmagazin.cz openMagazin Pretože u nás v obci máme iba pomalé dial-up internetové pripojenie, pre upgrade operačného systému som odkázaný na distribučné CD alebo DVD médiá. Preto som v prípade Mandrivy použil distribúciu, ktorá je súčasťou knihy „Mandriva Linux 2009 CZ“. Išlo celkove o štyri DVD médiá, pričom dve sú určené pre 32bitovú platformu a dve pre 64bitovú platformu – čo som, pochopiteľne, plne využil, pretože mám k dispozícii ako 32bitový, tak aj 64bitový počítač. Hoci je samotná inštalácia v prípade tohto systé- mu naozaj jednoduchá, skrýva svoje úskalia a má drobné chybičky krásy. Po výbere jazyka inštalácie (zvolil som, ako inak, slovenčinu, takže názov „Man- driva Linux 2009 CZ“ netreba brať doslovne) som si v 32bitovej verzii (pre 64bitovú som to potom ani neskúšal) vybral najprv možnosť aktualizácie. Táto možnosť však skončila chybou, hoci som mal pred- tým nainštalovanú predchádzajúcu verziu 2008.1. Preto som inštaláciu musel zopakovať s tým, že som vybral inštaláciu plnú. Tým som však neprišiel o žiadne osobné nastave- nia, pretože adresár /home sa pri inštalácii nefor- Mandriva Linux 2009 mátoval. K tomuto stačilo to, že som pri svojej úplne prvej inštalácii tohto systému pred niekoľkými rok- mi nechal na ňom samotnom, aby si rozdelil disky očami začiatočníckeho podľa seba (koreňový adresár /, adresár /home, swapovací priestor...). Toto riešenie odporúčam pre profesionála každého, kto sa chystá inštalovať tento systém tak, ako ja (podotýkam, že nie som žiaden linuxovský guru) – popri operačnom systéme Windows, pričom som pre Linux predtým vyhradil časť disku, ktorá Július Pastierik nebola vo Windows naformátovaná a pri vlastnej in- štalácii som vybral možnosť Použiť voľné miesto. http://www.linuxexpres.cz/distro/mandriva-linux-2009-ocami-zaciatocnickeho-profesionala Pravdaže, teraz, pri reinštalácii, som zvolil možnosť Použiť existujúce oddiely. Ako spokojný používateľ OS Mandriva Linux 2008.1 som rád siahol po možnosti jeho upgrade V ďalšej časti sa pri inštalácii Mandriva Linux na verziu 2009. V nasledujúcom článku si ukážeme, aké príjemné príjemné (ale aj nepríjemné) 2009 opýta, či chcete skopírovať inštalačné média novinky ma pritom stretli. na disk. Pretože mi táto služba zhavarovala ako pri 32bitovej, tak aj 64bitovej verzii, neodporúčam ju 8 2/2009
 9. 9. openMagazin www.openmagazin.cz používať (aj keď to možno niekomu fungovať bude). nachádzajú na médiu „Extra DVD“, tak či tak ho KDE 4 nie je z licenčných dôvodov okamžite lokali- Následne som si pri inštalácii 32bitovej verzie (kde musíme po ukončení inštalácie pridať do zdrojov zované aj do slovenčiny, a preto si musíte slovenči- mám na počítači dve DVD mechaniky) pridal k in- software a následne môžeme systém aktualizovať nu osobitne nainštalovať z média „Extra DVD“. Žiaľ, štalačným zdrojom médium „Extra DVD“, aby sa mi (v mojom prípade došlo k aktualizácii asi 130 balíč- ani táto lokalizácia nie je úplne dokonalá (miestami ihneď počas inštalácie nainštalovali tie ovládače, kov). sa vyskytuje angličtina), a preto som si osobne na- ktoré sú súčasťou tohto média. Po spustení ma privítala Mandriva Linux v peknom stavil češtinu. Následná inštalácia prebehla bez problémov (ne- novom prostredí KDE 4. Musím poznamenať, že Kým sme ešte pri KDE 4, musím spomenúť, že robil som žiadne špeciálne výbery či nastavenia), aj toto prostredie je graficky naozaj na dobrej úrovni, toto grafické prostredie prináša aj novú prácu s plo- keď som musel občas, pri potrebe „výmeny“ zdro- aj keď je to na úkor výkonu – na mojom staršom po- chou, ktorá sa mi osobne veľmi páči. Plocha teraz jového média, zasúvať vysunuté DVD mechaniky, čítači, ktorý má iba 512MB RAM dochádzalo občas už nie je chápaná v tomto klasickom slova zmysle, hoci som v nich fyzicky média meniť nemusel (ako k citeľnému poklesu výkonu a zobrazené „widgety“ ale ako „plazma“, t.j. všetky informácie na ploche som už spomínal, mám dve mechaniky). Preto som strácali farby. Nebol však problém, aby som si tam sú vlastne samostatné aplikácie označované ako pri inštalácii 64bitovej verzie túto možnosť vôbec nainštaloval aj pôvodné prostredie KDE 3 alebo plazmoid (v systéme označovaný ako „widget“) nevyužil – nechcelo sa mi pritom sedieť. Napokon, GNOME, takže kto nechce alebo nemôže, nemusí... s množstvom možností nastavenia – napríklad pokiaľ si chceme nainštalovať programy, ktoré sa Na tomto mieste musím spomenúť, že prostredie taskbar vôbec nemusíme mať umiestnený dole Mandriva Linux Linux 2009 v „plnej paráde“ Nastavovanie plazmoidov v KDE 4 2/2009 9
 10. 10. www.openmagazin.cz openMagazin a nemusíme ho mať iba jeden – či dokonca ho ne- lokalizácie KDE 4 či množstva dokumentácie v PDF editor Inkscape, kancelárske programy AbiWord musíme mať vôbec. formáte (z ktorej spomeňme napríklad českú pou- či OpenOffice.org verzie 3.0, nástroj na editovanie Ešte aj klasické odkazy na ploche sú umiestnené žívateľskú príručku programu GIMP alebo časopis PDF dokumentov Pdfedit, DTP nástroj Scribus, mul- v špeciálnom plazmoide, ktorý nesie príznačný ná- Abíčko od čísla 1/2006 až po číslo 4/2008) mnohé timediálny prehrávač KMplayer, hudobný prehrávač zov „Plocha“. Pravdaže, dajú sa nastaviť aj rôzne zaujímavé aplikácie, ako sú Skype, Opera, Real Pla- Amarok, audio editor Audacity. Celkove hudobníci „hračky“, ako je napríklad zmena pracovnej plochy yer, Kaffeine, Adobe Reader, Krusader, vynikajúci si prídu na svoje, žiaľ, mne nič nehovoria veci, ako pomocou rotujúcej kocky, pravidelná zmena poza- pakovací nástroj 7zip alebo Unrar atď. Zároveň sa je automatický bubeník Hydrogen, audio syntetizér dia a pod., tieto však pre vážnu prácu nepovažujem tu nachádza česká a slovenská jazyková lokalizácia TerminatorX či mixér pre audio server Jackmix. za potrebné a slúžia skôr pre prezentačné účely. Na OpenOffice.org 3.0. Predvolený správca súborov je program Dolphin. druhej strane obrazový šetrič vo forme obrázkovej Na štandardnom médiu sa nachádzajú desiatky Pre prácu s internetom je k dispozícii množstvo prezentácie je určite krajší, ako rôzne čiary či pole- „bežných“ aplikácií, na ktoré sme pri Mandrive aplikácií, z ktorých spomeňme internetový prehli- tujúce predmety. zvyknutí. Vzhľadom na ich naozaj obrovské množ- adač Mozilla Firefox 3.0.3, poštový klient Mozilla Pozrime sa teraz, aký software je súčasťou tejto stvo môžeme spomenúť iba minimum, napríklad Thunderbird 2.0.0.17, FTP klient Filezilla atď. distribúcie. Na médiu „Extra DVD“ nájdeme okrem 3D modelovací nástroj Blender, správcu fotografií Nainštalované aplikácie sú prístupné cez menu, „non-free“ ovládačov, už spomínanej slovenskej Digikam, vynikajúci grafický editor GIMP, vektorový v ktorom sú rozdelené do rôznych kategórií (inter- Nastavenie prezentácie ako šetriča obrazovky Náhľad na PDF súbor v správcovi súborov Dolphin 10 2/2009
 11. 11. openMagazin www.openmagazin.cz net, kancelária, grafika, zvuk a video, nástroje, buje mať iba členský preukaz, žiadne iné poplatky čovú sieť, takže z ostatných počítačov nie je pro- vývoj, hry, vzdelávanie), pričom tieto kategórie sú sa neplatia), kde používatelia asi ani nevedia, že blém cez proxy server, ktorý mi beží na windowsov- podľa potreby ďalej členené na podkategórie, takže používajú Linux na tenkých klientoch od firmy SUN, skom počítači, pracovať aj s internetom. prístup k príslušným programom je rýchly a prehľad- OpenOffice.org či prehliadač Mozilla Firefox. Tam si Teraz sa dostávame k bodu, prečo sa mi páči ný. Pravdaže, buďto si treba zvyknúť, kde sa čo na- to stiahnete doslovne za pár minút (takto to robím práve Mandriva Linux a prečo o sebe tvrdím, že chádza (nie vždy je toto rozdelenie urobené podľa aj ja) a odnesiete domov na USB kľúči. som v Linuxe „začiatočnícky profesionál“. Hoci som našich predstáv), alebo si môžeme menu uspôsobiť Žiaľ, keď sme pri internete, Mandriva Linux síce robil správcu OS Unix, Linux nie je Unix - napokon podľa vlastných predstáv. rozoznala môj dial-up modem („nešťastný“ Lucent je to napísané už v názve „GNU“, lebo je to zároveň Pretože OpenOffice.org je v súčasnosti k dispozícii winmodem), ale neobsahuje (a nikdy ani neob- anagram „GNU Not Unix“ – a ja by som pridal aj už vo vyššej verzii, ako je na distribučnom DVD, sahovala) v sebe ovládače pre tento hardware. anagram „GNW“. Nerobím žiadne kompilácie zo ihneď po jeho nainštalovaní som urobil reinšta- Vzhľadom na to, že na Slovensku je ešte veľmi veľa zdrojových textov, a preto vítam, že programy sú pre láciu na verziu 3.1. Stiahnutie sa aj pri dial-up dá miest, kde nie je možné iné ako dial-up pripojenie, tento systém v distribučných RPM balíčkoch (vyni- ako tak prežiť (stačí na to „iba“ pol dňa), alebo na je to trochu nepríjemné, pretože tento modem je kajúci server pre softwarový zdroj hotových balíčkov Slovensku stačí zájsť do najbližšej knižnice (potre- dosť rozšírený. Našťastie mám doma malú počíta- je Masarykova univerzita v Brne – ftp.fi.muni.cz). Používateľské možnosti nastavenia pracovného prostredia Nastavenie automatického prihlasovania používateľa bez potreby zadávania mena a hesla 2/2009 11
 12. 12. www.openmagazin.cz openMagazin Inštalácia z RPM balíčkov je krásne jednoduchá nosť, s ktorou som sa stretol – pri neskoršej inšta- prihlasovaní, nie sú na zahodenie), obohatila ma aj pre začiatočníkov – stačí napísať urpmi čosi lácii z DVD ma Mandriva Linux 2009 vyzvala k vlo- o nové verzie programov (osobne ma potešil hlavne (podľa toho, čo potrebujeme nainštalovať), takže Ope- ženiu jedného z distribučných DVD. Po jeho vložení Scribus, ktorý chcem značne využívať, a preto som nOffice.org inštalujem z jeho priečinku príkazom urp- znovu vysunula mechaniku a znovu napísala, že ho preň momentálne vytvoril súbor pre generovanie mi *rpm, jeho desktopovú integráciu do systému chce vložiť. Chyba bola v tom, že nesprávne vypí- slovenského „Lorem Ipsum“), ale hlavne mi potvr- príkazom urpmi *mandriva*rpm a o ostatné sa sala, ktoré médium vlastne chce vložiť. Po vložení dila, že stále je to systém, ktorý sa hodí nielen pre postará systém. Pravdaže, odinštalovanie predchád- „opačného“ média sa program nainštaloval. pokročilejších používateľov, ale aj pre začiatoční- zajúcej verzie je takisto pohodlné – v správcovi balíč- Čo dodať na záver? Mandriva Linux 2009 ma kov (bez ohľadu na to, či predtým poznali alebo kov stačí vyškrtnúť príslušný zoznam a toto potvrdiť trochu nepríjemne prekvapila „detskými“ chybami, nepoznali Windows, Mac OS, ...) ba dokonca na (alebo použiť urpme openoffice*). ktoré som spomenul v článku. Na druhej strane ma ňom môžu „pracovať“ bez špeciálneho dozoru aj Nesmieme však zabudnúť ani na to, že samotné viac než príjemne prekvapila novým KDE 4, ktoré malé deti. Moja štvorročná dcéra sa na ňom bez inštalačné DVD obsahuje také množstvo progra- teraz spríjemňuje prácu na novších počítačoch akýchkoľvek problémov hrá hlavne „Zemiakového mov, že si častokrát vystačíme aj s týmto zdrojom. (ale ani „staré“ KDE 3 či GNOME, ktoré sa dajú, ak chlapca“. Na tomto mieste musím upozorniť na ďalšiu drob- ich máme nainštalované, interaktívne prepínať pri Q Lokalizácia systému Možnosť pridávania a odoberania programov (z distribučných médií) 12 2/2009
 13. 13. openMagazin www.openmagazin.cz Kniha o Mandriva Linuxu 2009 Vojtěch Zeisek http://www.linuxexpres.cz/knihy/kniha-o-mandriva-linuxu-2009 Jak už se stává tradicí, nedlouho po vydání nové verze populární distribuce Mandriva Linux vyšla z klávesnice Ivana Bíbra a jeho kolektivu dal- ší verze její české příručky. Opět o něco silnější a lepší. Nyní navíc obsahuje dosti podrobný popis nového KDE4, čímž se pro tento softwarový balík stává základní literaturou. Kniha v úvodu avizuje, že je ponejvíce pro lidi, co s Linuxem (Mandriva Linuxem) nemají příliš zkušeností, avšak o počítači něco málo ví. Je hodně upovídaná, což ne každému vyhovuje, ale na druhou stranu už to z ní musí pochopit snad opravdu každý. Ono vysvětlit někomu, kdo Linux v životě neviděl, co to je balíčko- vací systém, jaký je rozdíl mezi KDE a GNOME nebo jak je to s disky a cestami, není lehké tváří v tvář, natož pak skrz papír, kde chybí přímá odezva. Tady autoři odvedli skutečně dobrou práci. Recenze operačního systému: přehrávače apod. Seznam je to velice dlouhý, takže ce síly, aby nováčci slepě nekopírovali příkazy, které Mandriva Linux 2009 očami začiatočníckeho profe- u řady aplikací se člověk nedozví o moc víc, než že si někde vygooglili bez toho, aby jim rozuměli. Tako- sionála aplikace existuje a k čemu se asi používá. Pro ně- ví potom brečí, „že se jim to nějak rozbilo“. Předejít Jde v prvé řadě o příručku k Mandriva Linuxu, ob- koho, kdo je v Linuxu poprvé a hledá své oblíbené tomu by měly i obšírné kapitoly s praktickými návo- sahuje tedy velice podrobný popis jeho instalace prográmky, to může být velice cenné. Ostatní mož- dy, FAQ a odkazy na informace na internetu. a ovládacího centra, včetně typických modelových ná pochytí nějakou klávesovou zkratku nebo objeví Kniha zabírá poměrně široké spektrum uživatelů, situací, problémů a jejich řešení. Velice sympatic- nějaký zapomenutý klenot. Schválně - věděli jste, že od naprostých začátečníků po mírně pokročilé. Lep- ké je, že autoři upozorňují na známé chyby nebo když v KDE4 kliknete pravým tlačítkem na tlačítko ší čitelnosti by určitě pomohlo, kdyby pokročilejší nefunkční nástroje Mandriva Linuxu a radí, jak se Maximalizovat v pravém horním rohu okna, že se pasáže byly nějak zvýrazněny. Celkově ale jde o ve- s nimi vypořádat. Je vidět, že jednak opravdu znají maximalizuje jen na šířku a že když naň kliknete lice podařené dílo. Za nějakých 600 Kč dostanete svou distribuci a jednak se velmi snaží, aby uživatel oběma tlačítky myši zároveň, že se maximalizuje knihu o 430 stránkách a 4 DVD (instalační a do- pochopil i poměrně složitou problematiku. Umíte si na výšku? Pokud už Linux chvíli používáte, popisy plňkové pro 32- i 64bitovou architekturu). Pokud představit, že by v příruče k Windows bylo napsáno, aplikací vám asi přijdou povrchní, ale je to jen tím, o Linuxu, KDE nebo Mandriva Linuxu nevíte vůbec že průvodce sdílení připojení nefunguje? Čtenáři že tato kapitola cílí spíše na lidi, kteří neví prakticky nic, kniha je určena právě pro vás. Pokud už nějaké by autorům měli blahořečit, že je ušetřili dlouhého nic. zkušenosti máte, hrozí, že se moc nových věcí nedo- googlení a nervů. Častým kamenem úrazu uživatelů zvyklých na Win- zvíte. Každopádně to není špatná cena. Linuxu neznalí lidé jistě ocení i kapitolu Základy dows je linuxová správa softwaru. Příslušná kapitola práce v Linuxu, kde je velice hezky a s mnoha ob- začíná obšírným popisem co že to vlastně je ten Ivan Bíbr a kolektiv. Mandriva Linux rázky popsáno, co je co. Až po jednotlivé applety repozitář, balíček a proč na sobě některé balíčky 2009 CZ Instalační a uživatelská v panelu. Trochu matoucí může být, že kapitola závisí. A končí příkazovou řádkou a poznámkami ke příručka. Computer Press, Brno míchá KDE (na které se zaměřuje) a GNOME. Zá- kompilaci. S mezi řádky skrytou poznámkou „Tohle 2008. 432 stran černobílých. 4× služným počinem je i velice tlustá kapitola Vybrané doma nedělejte!“. Najdete tam i poznámky k serve- DVD-ROM. 597 Kč/27,12 €. ISBN: linuxové aplikace, kde se popisují běžné programy ru a řadu ukázek z příkazové řádky (dokonce celou 978-80-251-2287-7. typu OpenOffice.org, Mozilla Firefox, multimediální takovou kapitolku), ale je to spíš taková demonstra- Q 2/2009 13
 14. 14. www.openmagazin.cz openMagazin Recenze knihy Ubuntu 8.10 CZ Lubomír Čevela http://www.linuxexpres.cz/knihy/recenze-knihy-ubuntu-8-10-cz-prakticka-prirucka-uzivatele Jedna ze základních pouček informatiky zní: „Když všechno selže, začni číst návod.“ Začínající uživatel Linuxu se správně ptá: „Jaký návod?“ Pro zájemce o linuxovou distribuci Ubuntu může být v tomto případě dobrou volbou kniha Ivana Bíbra a kolektivu Ubuntu 8.10 Praktická příruč- ka uživatele Linuxu. Kniha svými vlastnostmi na první pohled nijak nevy- zovky a mnoha dalších ovládacích prvků jim dokáže kniha nepomáhá jen začínajícím uživatelům, ale na bočuje z řady odborných příruček vydaných naklada- usnadnit počátek práce s čerstvě nainstalovaným své si přijdou i ti o něco zkušenější. Ačkoli nepatřím telstvím Computer Press. Jde o brožuru formátu A5, systémem. Návazná kapitola „Aplikace v Ubuntu“ je do cílové skupiny, pro kterou je kniha určena, s chu- obsahující 272 stran textu, doplněného 229 černobílý- seznámí s vlastnostmi a ovládáním vybraných základ- tí jsem si tuto část přečetl. Přece jenom vyhledávání mi obrázky. Na vnitřní straně její obálky jsou nalepena ních programů. Jmenujme například OpenOffice.org, řešení některých problémů na internetu je zdlouha- dvě DVD. Obě jsou instalačními médii pro českou verzi Mozilla Firefox, Evolution, Rhythmbox, Eye for Gnome, vá práce. A to nepočítám čas, když návod nenalez- linuxové distribuce Ubuntu 8.10. První z nich pro 32bi- Sound Juicer a Skype. nete a problém řešíte vlastními silami. Přes všech- tovou, druhé pro 64bitovou verzi. Příručku lze pova- Zaměření knihy mírně přesahuje kapitola „Hry nu fundovanost ani tato kapitola nevybočuje z mezí žovat za aktualizaci předchozího vydání věnovaného v Ubuntu“. V ní autoři přibližují čtenáři značné srozumitelné praktické příručky určené pro běžné Ubuntu 8.04 CZ. Svým zaměřením není určena ostříle- množství počítačových her spustitelných v Linuxu uživatele Linuxu a nikoli linuxové profesionály. ným linuxovým profesionálům. Ti v ní pravděpodobně a připojují mnoho užitečných rad pro jejich provoz Text příručky je rozšířen o velké množství interne- mnoho nového neobjeví. Naopak začínajícím nebo v distribuci Ubuntu. Tak jako zbytek textu knihy tových odkazů. Zde své ovoce nese především spo- mírně pokročilým uživatelům může být téměř ideálním i tato kapitola je provázena zvýrazněnými rámečky lupráce autorů knihy s portálem www.linuxexpres. pomocníkem při jejich pronikání do tajů nejnovější obsahujícími vysvětlení některých základních poj- cz, ale odkazy se neomezují jen na něj. Právě díky verze linuxové distribuce Ubuntu. Díky dvěma přiba- mů. I když hry nehrajete, doporučuji nevynechat odkazům do tématicky relevantních míst internetu leným DVD ji nemusí stahovat z internetu. Standardní krátkou subkapitolu věnovanou emulátorům. může kniha přinést mnohem větší množství infor- instalace Ubuntu 8.10 je na nich rozšířena o další uži- Slovo „praktická“ v názvu příručky není pouhou mací, než je možné vměstnat do jejích stránek. tečné instalační balíčky. Kromě toho na DVD najdete reklamou. Kolektiv vedený Ivanem Bíbrem je se- Jako každý v oboru IT jsem musel přečíst spoustu ve složku „/extra-cz/dokumentace“ s bonusy ve formě staven ze zkušených linuxových praktiků, a proto odborných příruček a knize Ubuntu 8.10 CZ přidá- elektronických publikací. Jmenujme například archiv v textu naleznete minimum teorie a maximum prak- vám ještě jeden významný bod k dobru. Příjemně se elektronického časopisu Abíčko uživatelské příručky tických rad. Dovolte mi citát: čte. Pro zájemce o aktuální verzi Ubuntu a distribucí k Firefoxu, OpenOffice.org a GIMPu. „Jednoduchá a zapamatovatelná rada: pamatujte od ní odvozených vysoce doporučuji. Obě knihy si Obsah příručky autoři rozdělili do jedenácti kapitol. na to, ze jakmile po vás systém vyžaduje heslo, můžete zakoupit První z nich „Úvod do Linuxu“ seznamuje čtenáře se provádí se akce, která ovlivní celý jeho běh a funkč- Ivan Bíbr a kolektiv. Ubuntu 8.10 základními pojmy nejen světa Linuxu, ale také svobod- nost. V takovém případě nikdy nedělejte, čemu CZ Praktická příručka uživatele v elektronickém ného softwaru vůbec. Další tři kapitoly jsou věnovány nerozumíte, nemusí to skončit dobře.“ Linuxu. Computer Press, Brno obchodu shop. instalaci Ubuntu. Ta je probrána velice podrobně Největší důraz na praxi je kladen v posledních 2009. 272 stran černobílých. 2× včetně řešení mnoha známých problémů. Především třech kapitolách Zkrášlujeme a zlepšujeme Ubuntu, DVD-ROM. 397 Kč/17,83 €. ISBN: qcm.cz linuxovým začátečníkům je určena následující kapitola Správa systému, Časté dotazy a problémy. Právě 978-80-251-2332-4. http://www.shop. „Pracujeme v Ubuntu“. Vysvětlení používání virtuál- poslední jmenovaná vychází z dlouhodobých zku- Q qcm.cz/inshop/linux ních ploch, úprav panelu, nastavení rozlišení obra- šeností s distribucí Ubuntu a jejích klonů. Zde už 14 2/2009
 15. 15. openMagazin www.openmagazin.cz Software pro biologický výzkum čili Tučňák biologem Vojtěch Zeisek http://www.linuxexpres.cz/praxe/software-pro-biologicky-vyzkum-cili-tucnak-biologem Linux je použitelný prakticky pro cokoliv. Dnešní příklad ukáže cestu jedním biologickým výzkumem na poli ekologie a molekulární biologie, od počátku až do konce. Ku pomoci nám bude povětšinou svobodný software z prostředí GNU/Linuxu. O čem bude řeč Začínáme pracovat lity výskytu vámi studovaného druhu a počítat vzdále- nosti mezi populacemi, jak se příbuznost (genetická Na úvod je potřeba trocha teorie, neboť nepředpo- Dnešní biolog, ať už pracuje sebevíce v terénu, se podobnost) mění se vzdáleností apod. Samozřejmostí kládám, že většina čtenářů má podrobnější biolo- bez počítače prostě neobejde. Mezi základní vy- je využití GPS. Většinou je možné exportovat data gické znalosti. Zajímám se o genetickou příbuznost bavení tak patří pořádný prohlížeč a kancelářský z GPS přímo do tabulkového editoru, ale zdaleka ne mezi rostlinnými populacemi na úrovni krajiny. balík. Ani jedno z toho není nutné představovat. Jen vždy je linuxový ovladač plně funkční a krom toho je Z toho pak můžeme usuzovat na historii šíření upozorním, že oproti běžné kancelářské práci mají mnohdy stejně pohodlnější psát si v terénu poznámky a logiku dnešního rozšíření. Je to trochu podobná mnohem větší význam tabulkový editor (zapisová- na papír a do počítače to zanést až v klidu doma. Od- otázka, jako kdybychom se ptali, jaká je genetická ní dat pro budoucí výpočty) a práce s databázemi padne tím spousta problémů s baterkami a získávání příbuznost mezi obyvateli Prahy a Brna a jestli se (když tabulky nestačí...). Důležitá je také práce dat z přístroje upadlého do řeky. víc projevuje D1 jako migrační koridor (vyšší příbuz- s literaturou. Ve vědecké práci totiž musí veškerá Pro profesionální zpracování geografických dat je nost) anebo Vysočina jako migrační bariéra (nižší tvrzení ve vašich článcích být vaše vlastní výsledky, pod Linuxem asi nejpopulárnější geografický infor- příbuznost). anebo musíte citovat původního autora, od kterého mační systém Quantum GIS a GRASS GIS. Oba jsou Já ale nepracuji s lidmi, ale s vodními rostlinami. to víte (a který to doloží svým vlastním výzkumem). špičkové a zdarma. Globálně je ale asi nejpopulár- To je ale jedno; parafrází klasika - jsme stejného Buď můžete použít vestavěnou funkci OpenOffice. nější neuvěřitelně předražený ArcGIS od ESRI. Jsou genetického základu, ty i já. Na úrovni DNA jsou si org anebo LaTeX, a zvláště pak jeho bibliografic- tu prostě věci mezi nebem a zemí, kterým asi nikdy živáčkové podobnější, než se zdá. Poznání mecha- ké rozšíření BibTeX. Já s oblibou používám Kile neporozumím... nismů a logiky šíření a rozšíření rostlin v krajině má a KBibTeX. Asi nejpoužívanější databáze vědec- Moje vlastní data pro GIS zatím nejsou v publi- i veliký praktický význam. Od pochopení obecných kých článků i vědecky zaměřený Google Scholar kovatelné podobě (=nejsou hezká na pohled), tak mechanizmů šíření rostlin (pak víme, kam povedou umí exportovat záznamy do BibTeXu (*.bib). Z KBib- přikládám jen mapku rozšíření stulíku žlutého, na naše – i nechtěné – zásahy do životního prostředí) TeXu lze exportovat do HTML, RTF i PDF. Program je kterém provádím své výzkumy. přes ochranu vzácných druhů po potlačování těch velice pohodlný a obsahuje integrované vyhledávání Po teoretické přípravě přichází fáze terénní práce: invazních (mnohdy způsobujících velké hospodář- ve vědeckých databázích. objet všechny lokality výskytu vámi studovaného ské škody). Jelikož pracuji s rozšířením rostlin v prostoru, velmi druhu, odebrání vzorků, zanesení do mapy a sepsá- důležitá je práce s mapami. Můžete pak zobrazit loka- ní záznamů. Následují laboratorní analýzy. 2/2009 15
 16. 16. www.openmagazin.cz openMagazin Úprava článku v KBibTeXu je velice jednoduchá Mapka rozšíření stulíku žlutého V laboratoři Pracuji s DNA. Existují dvě základní techniky získávání informací z DNA. Buď ji „čteme“ písmeno po písmenu, anebo ji na určených místech „štípeme“ (fragmentujeme), čímž získáme různě dlouhé proužky DNA. Na gelu pak výsledný obrázek připomíná čárový kód. Těžší úseky se pohybují pomalu, malé rychle, tak se nám rozvrství. Každý jedinec má proužky trochu jiné, můžeme je tak přesně odlišit. Délka jednotlivých úseků DNA je pak podob- ný znak jako třeba délka listu. Když takových znaků máme víc, můžeme přesně určit příbuznost mezi jedinci a identifikovat jednotlivé jedince. Protože čtení z gelu není příliš pohodlné, používá se speciální přístroj, tzv. sekvenátor. Sekvenátory jsou velice drahé (řádově miliony kč), běžně k nim je hard- warový klíč a předinstalovaný počítač s nějakou verzí Windows a speci- álními ovladači. Pokud se výrobce nerozhodne postavit obslužný počítač na Linuxu, není tu pro něj místo. Vyprodukovaná data už na na linuxovém stroji zpracovat lze. Pro fragmentační data obecně existuje mnohem méně GeneMarker běžící pod Wine softwaru než pro data sekvenační (pořadí písmen v DNA, třeba ATGCT- TAACTAAG). 16 2/2009
 17. 17. openMagazin www.openmagazin.cz má na práci i jiné věci než pilovat svůj kód. Takto ve rozhraní pro práci s R. Pohodlný tabulkový editor pro výsledku můžete mít spoustu prográmků, z nichž úpravy dat, snadné operace s doplňkovými modu- každý dělá jen jednu věc, ale zato pořádně. ly, zvýraznění syntaxe během psaní, debugger, log Jinou možností je použít nějaký z velkých balíků. apod. Oba projekty procházejí bouřlivým vývojem Pro velkou většinu statistiky je asi nejpopulárnější a jsou stále lepší a lepší. balík R, pro matematické modely pak Octave. Častý je i Scilab. Já prozatím kombinuji obě cesty. Pro základní Software pro biology Různě dlouhé úseky DNA na gelu odlišují různé zpracování „surových“ dat používám program jedince MSA, který má z pohledu uživatele Linuxu přímo není v Linuxu problém otřesné ovládání. Za to ale spočítá všechny potřeb- Jedním z nejlepších je GeneMarker, jehož prak- né genetické koeficienty a připraví data k dalšímu Vědecký software nebývá proslaven krásou grafic- ticky plně funkční demoverzi lze zdarma stáhnout. použití. kých výstupů. Mnohdy je vhodné data pro grafy vzít Program je sice jen pod Windows, ale po doinstalo- Pro výpočet parametrů populační genetiky je a nakreslit je např. pomocí OpenOffice.org Calc. Ne- vání MSXML4 pomocí Winetricks (v openSUSE sou- skvělým pomocníkem Arlequin. Tyto údaje nám po- ocenitelnými pomocníky jsou také známé grafické část balíku wine) ochotně běží pod Wine. Program odhalí, kolik procent genetické variability se skrývá editory GIMP a Inkscape. Na konci opět přichází ke slouží k pohodlnému čtení dat, která si pak zapíše- mezi jedinci v rámci jedné populace a kolik mezi slovu kancelářské aplikace anebo LaTeX. me do OpenOffice.org Calc. populacemi na úrovni krajiny. Dozvíme se tak např., Vypočítané v R a nakreslené v OpenOffice.org Jednotlivé vrcholy odpovídají proužkům na gelu jak moc dochází k výměně jedinců mezi populacemi Calc. Jednotlivé barvy jsou geografické oblasti výše a slouží k jednoznačné identifikaci jedinců. a jak moc je pro daný druh důležitá migrace z místa a symboly populace. Promíšenost skupin naznaču- na místo. Arlequin je napsán v Javě a pro Linux je je, že mezi populacemi dochází k čilé výměně gene- k dispozici soubor JAR. Jeho spuštění je pro mě vždy tického materiálu (křížení). U počítače z nějakého záhadného důvodu dosti obtížné, a tak Snažil jsem se vám ukázat, jak vypadá jedna si raději pod Wine pouštím verzi pro Windows. z mnoha možností nasazení Linuxu ve vědě. Mož- Nyní již máme všechna data zapsána do úhledné Oba zmíněné programy lze nahradit balíkem R nosti jsou prakticky neomezené, stačí jen chvilku tabulky a začíná ta hlavní softwarová práce. Dosud (např. balíky adegenet, agce, BiodiversityR), ale bez pátrat po vhodném softwaru. Doufám, že jsem jsme pracovali z nemalé části rukama, nyní přišla další práce to není náhrada kompletní. A je asi uži- vás přesvědčil, že Linux je platný i na tomto poli řada na počítač. Při práci s daty existují, alespoň vatelsky méně pohodlná. Pro další výpočty můžeme lidského konání a také doufám, že jste se nezalekli v biologii, dvě trochu odlišné cesty. Spousta biolo- opět využít balík R. Najdete jej např. v repozitářích přemíry biologie na tomto počítačovém serveru. gů, co umí alespoň trochu programovat, si napíše Debianu, Ubuntu nebo v repozitáři projektu Educa- Přátelé pracují se sekvencemi DNA a obrovskými nějaký malý prográmek určený speciálně pro jejich tion pro openSUSE. Nejvíce doplňkových modulů on-line databázemi molekulárních dat, svou labora- úlohu. Běžně píšou v Javě a poskytují binárky pro je v repozitáři pro R Marka Stopky. Já používám mj. toř opouštějí jen zřídka a neradi mají v tomto ohledu Windows, Linux i Mac. Software je sice zdarma, balíky adegenet, BiodiversityR, cluster, FactoMineR, situaci jednodušší. Některý špičkový speciální soft- ale zdrojové kódy k němu nebývají. Když ale auto- fpc nebo vegan. ware je k dispozici jen pro Linux. Živou přírodu sice rovi napíšete, obvykle reaguje velice rychle. Nutno Pro ty, kdo se nikdy nesžili s příkazovou řádkou studují povětšinou pomocí počítače, ale tučňák je také poznamenat, že biologové nebývají nejlepšími R, existují pod Linuxem minimálně dvě zajímavé stále s nimi. :-) programátory, a tak výsledek bývá funkční, ale z po- možnosti. První je R4Calc, doplněk do OpenOffice. Pokud vás téma zaujalo a nebojíte se angličtiny hledu informatika ne nejčistší. Je to komplikovaný org, který do Calcu přidá nové menu; to umožňuje ani odborné biologie, můžete se podívat (PDF). problém. Skvělý informatik málokdy rozumí tomu, spouštět příkazy R přímo z Calcu. Velice zajímavým Q co má pro biologa naprogramovat a chudák biolog projektem je Rkward. Poskytuje kompletní grafické 2/2009 17
 18. 18. www.openmagazin.cz openMagazin Nastavení struktury vzorků do populací pro další výpočty Nastavení výpočtů v Arlequinu MSA počítá skvěle, ale jeho ovládání je poněkud svérázné Prostorové znázornění příbuznosti popu- lací 18 2/2009
 19. 19. openMagazin www.openmagazin.cz Patří sem tedy např. pasiáns, black jack, miny, ša- chy nebo populární sudoku. Všechny hry naleznete v hlavní nabídce Aplikace | Hry . Tyto standardní hry si ukazovat nebudeme, protože jsou všeobecně známé a jejich ovládání je jednoduché. Zaměříme se na složitější hry a podíváme se na: další open- source hry, které jsou součástí softwarových zdrojů Ubuntu; • komerční hry - ukážeme si též speciální způsoby instalace; • dozvíte se také, o čem tyto hry jsou, jak se insta- lují a kde je najdete. Toto je ukázka z knihy Ubuntu 8.10 CZ Praktická příručka uživatele Linuxu, kterou můžete zakoupit v shop.qcm.cz. Ukázka je rozdělena do dvou dílů a jedná se o krátký výtah z kapitoly Hry v Ubuntu, která je v knize mnohem delší. Druhý díl vyšel pod názvem Pařba v Ubuntu - přehled několika her. Sbírku základních her lze velmi jednoduše rozšířit o další, které se nacházejí ve zdrojích softwaru pro Ubuntu. Instalují se stejně jako jakýkoliv jiný soft- ware, stačí si projít položku Hry v katalogu správce Racer - jízda v Lamborghini balíčků. Po jejich nainstalování je naleznete opět v hlavní nabídce v menu Aplikace | Hry. Hry v Ubuntu – instalace Existují hry, které ve zdrojích softwaru nenaleznete, protože je lze získat jedině zakoupením. Jejich cena a přehled vybraných se může pohybovat od desítek korun až po tisíce. Instalační balíček je po zaplacení možné stáhnout na stránkách výrobce a pak jej podle instrukcí komerčních her nainstalovat. Do této skupiny patří také hry, které jsou určeny pro jiný operační systém, než je Ubuntu - mohou to být hry určené pro starší systémy, jako Jiří Eischmann byl DOS, nebo jiné. V Ubuntu lze provozovat a hrát také mnoho her určených pro Windows, stejně jako http://www.linuxexpres.cz/hry/hry-v-ubuntu-instalace-komercnich-her klasické hry z herních automatů - na jejich spuštění http://www.linuxexpres.cz/hry/parba-v-ubuntu-prehled-nekolika-her existuje speciální software. Nabídka her pro Ubuntu bohužel není v současné Ubuntu obsahuje již v základní instalaci mnoho jednoduchých, ale přesto velmi oblíbených době tak pestrá jako nabídka her pro systém Win- a hratelných her. Jedná se obvykle o počítačové varianty karetních, deskových nebo logických dows. Plyne to z faktu, že Linux svou pozici jako her. herní platforma ještě hledá a výrobci her preferují 2/2009 19
 20. 20. www.openmagazin.cz openMagazin Instalace her pomocí správce softwaru Přidání spouštěcích práv v Nautilu ve většině případů právě systém Windows. Pouze pro nás nestandardním způsobem. Správce soft- mnohem více. Největším internetovým obchodem někteří z nich mají snahu své projekty vyvíjet také waru je totiž obvykle zastoupen samotným instalá- s linuxovými hrami je anglický server TuxGames, pro linuxové operační systémy či je aspoň převést. torem hry, který má podobu spustitelného souboru. který prodává přes sto herních titulů pro Linux. Hry I přes tuto poněkud smutnou skutečnost si dnes Ten je obvykle navržen tak, aby fungoval ve většině zasílá do celého světa včetně ČR. V poslední době můžeme vybírat hry z poměrně rozsáhlé řady kva- linuxových distribucí včetně Ubuntu. nabízí u některých titulů stažení ihned po zakou- litních a hlavně zábavných titulů. V této kapitole Mnoho her pro Linux produkovala společnost Loki pení. Firmou specializující se na portování her na se podíváme na několik vybraných her, které nám, games, která svou činnost bohužel již ukončila. Linux je Linux Game Publishing, která pravidelně autorům, přišly nejzajímavější. Většinu her si pouze Stále ovšem existují její instalátory pro nejrůznější přináší nové herní tituly. Všechny její produkty nalez- ukážeme a řekneme si základní informace. Popis herní tituly. Najdete je na stránce Loki installers nete v obchodě TuxGames. mnohých z nich, zvláště u rozsáhlých moderních for Linux gamers. Hledejte v sekci Download. Na- her, by totiž vydal na samostatnou knihu. bízeny jsou instalátory pro hry jako Doom 3, Quake (1 až 3), Savage, Serious Sam, Unreal tournament, Instalátory komerčních her Neverwinter nights, Racer, Vegastrike, Medal of ho- Komerční hry nor, Warsow, Aliens vs. predator a jiné. Před spuštěním vlastní instalace hry je vhodné V seznamu her jsme uvedli pouze ty nejznámější, stáhnout instalátor z přenosného média nebo z in- Zastavme se na chvíli u komerčních her, protože které se proslavily především ve světě Windows ternetu na pevný disk. Jestliže má program příponu ty jsou tak trochu samostatnou kapitolou. Většina a lze je u nás poměrně jednoduše sehnat. Kva- .zip, .rar, .arj, .tar, .gz či bz2, jedná se o kompri- z komerčních her pro Linux se na počítač instaluje litních komerčních her pro Ubuntu avšak existuje movaný archiv a je nutné ho nejdříve rozbalit. Po 20 2/2009

×