openMagazin 12/2009

5,033 views

Published on

Czech magazine about free software

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

openMagazin 12/2009

 1. 1. 12 www.openmagazin.cz Obsah 2 Co se děje ve světě Linuxu a open source 6 Bezplatné CA – nebojte se šifrovat s S/MIME 12 Firefox 3.6 – rychlejší, opatrnější, barevnější 16 Pošťák Thunderbird III. 19 Rok 2009 nejen s Linuxem 23 Mandriva Linux 2010 CZ – Instalační a uživatelská příručka 25 Synchronizujte a sdílejte data: Zdarma a jednoduše 29 SMPlayer: přehrávač videa pro každý den 32 Rozšíření pro Google Chrome 35 Shape Collage: Koláže z vašich fotografií 38 Můj software v Mandriva Linuxu 2 – Co používá Jiří Řánek 43 Návod pro KDE4: Používejte RSS kanály Vážení čtenáři, 46 Novinky ze světa aplikací Mozilla 47 QtMoko v16: jaké to je s Qt Extended openMagazin je jedinečný PDF e-zin, který vám každý měsíc přinese to nejlepší, 52 Společnost RAMET C.H.M., a. s. používá kancelářský balík co vyšlo na portálech věnovaných svobodnému softwaru, a to zcela zdarma. Mů- OpenOffice.org žete se těšit na návody, recenze, novinky, tipy a triky, které si můžete v klidu 53 Kancelářský balík OpenOffice.org používá firma Unimetra, přečíst na svém netbooku nebo jiném přenosném zařízení. Doufáme, že vás ob- s. r. o. sah zaujme a také vás prosíme, abyste PDF soubor šířili, kam to jen jde. Kopíruj- 54 Zrychlete své líné OpenOffice.org te nás, posílejte, sdílejte. A pište nám, jak se vám nový česko-slovenský nejen 57 Rozhovor: Tomáš Bílek, autor praktických rozšíření AltSearch linuxový e-zin líbí. Chcete pro nás psát, spolupracovat s námi? Napište nám, vaše nebo TypoJTB reakce a nápady nás velmi zajímají. 59 Zajímavé programy 83 61 Retro recenze – linuxové PDA Agenda VR3 redakce openMagazinu 64 Poznámkovat či nepoznámkovat? redakce@openmagazin.cz 66 Mark Shuttleworth už nebude ředitelem společnosti Canonical (Ubuntu) www.openmagazin.cz 68 Matroska: multimédia v úhledném balíčku 71 Distribuce xPUD: nečekaně silný soupeř pro Chrome OS 74 Podpořte Liberix a jeho konkrétní aktivity openMagazin je společným projektem portálů AbcLinuxu.cz, LinuxEXPRES.cz, MandrivaLinux.cz, OpenOffice.cz, Penguin.cz, Posterus.sk, Root.cz, Mozilla.cz, Openmoko.cz. Je šířen zdarma pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial- No Derivative Works 3.0 Unported License, což znamená, že jej smíte šířit, nesmíte jej ale měnit ani komerčně využívat. Autorská práva náleží autorům článků. Magazín si můžete stáhnout na adrese OpenMagazin.cz a mnoha dalších. Kontakt na redakci je redakce@openmagazin.cz. Produkuje Liberix, o.p.s. Při přípravě magazínu byl použit kancelářský balík OpenOffice.org a sázecí program Scribus. Autorem loga magazínu je Martin Kopta. Sazbu provádí Michal Hlavatý. • kopírujte • sdílejte • posílejte • vystavujte • publikujte • tiskněte • duplikujte • ISSN 1804-1426
 2. 2. www.openmagazin.cz Co se děje ve světě Linuxu a  open source Jiří Eischmann http://www.linuxexpres.cz/dve­novinky­na­desktopu­chrome­os­ulteo­open­virtual­desktop http://www.linuxexpres.cz/francouzska­armada­prechazi­na­thunderbird http://www.linuxexpres.cz/zakladatel­ubuntu­nebude­reditelem­canonicalu Švédská policie šetří díky svobodnému softwaru. OSS se daří lépe v  evropských firmách než amerických. Francouzská armáda přechází z  Outlooku na Thunderbird. Mark Shuttleworth odstupuje z  vedoucí pozice v  Canonicalu. Linus Torvalds slaví 40. KOffice 2.1. Thunderbird  3. Vývojáři X.org končí s  HAL. DSGUI 0.2. Linux Mint 8 Helena. Ulteo Open Virtual Desktop 2.0 Švédská policie šetří díky svobodnému softwaru Výrazně nižší cena však není jediným kladem nové- Podrobnější výsledky průzkumu jsou zpracovány Open Source Observatory and Repository, evrop- ho řešení. Přináší také výrazný nárůst výkonu, ne- podle jednotlivých oblastí. Např. dotazovaní ze ská organizace na prosazování open source, zve- závislost na dodavateli, otevřené standardy, které Severní Ameriky odpovídali takto: 57 % z nich si řejnila podrobnou případovou studii, která popisuje jsou vyžadovány švédskými zákony, a jednodušší myslí, že výhody OSS převažují nad jeho nevýho- migraci švédské policie z proprietárního řešení na vývoj, což hrálo také podstatnou roli, protože 70 % dami, opak si myslí jen 8 %. 51 % při hledání ře- open-source software. Švédská národní policie má informačního systému švédská policie vyvíjí vlast- šení vždy zvažuje OSS, naopak 9  % to má roční rozpočet na IT 130 milionů eur a 40 milionů ními silami. zakázáno. Nejpoužívanějšími open-source techno- z něj bylo určeno na serverovou infrastrukturu na logiemi jsou Apache a Linux, které používá více roky 2006 až 2011. Původní proprietární řešení se OSS se daří lépe v  evropských firmách než než 40 % dotázaných organizací. Z těch, kteří OSS skládalo z aplikačních serverů s architekturou BEA amerických používají, jej 73 % používá na vývoj aplikací, 59 % WebLogic Server 8.1, operační systém HP Unix a da- Společnost Actuate, zabývající se především vý- jako serverový operační systém a 52 % jako data- tabáze Oracle. Nové řešení založené na open-sour- vojem analytických nástrojů, zveřejnila podrobný báze. ce technologiích se skládá z aplikačních serverů průzkum o nasazení open-source softwaru ve fir- JBoss EAP, které za pětinovou cenu nahradily BEA, mách a organizacích. Dotazováno bylo 1500 IT od- Nejvíce respondentů zařadilo mezi největší výho- ze SUSE Linux Enterprise Serveru jako operačního borníků na pozici senior ze Severní Ameriky, dy OSS žádné licenční poplatky. Dále následuje fle- systému a MySQL jako databáze. Celé řešení sní- Německa, Francie, Velké Británie a Číny. Z průzku- xibilita a nezávislost na dodavateli. Zajímavé také žilo celkové náklady na serverovou infrastrukturu mu vyplývá, že open-source software (OSS) je více je, že 37 % označilo za výhodu to, že nejsou svázá- o 50 % na 20 milionů, což v reáliích švédské policie rozšířen v evropských firmách. Ve Francii už jej po- ni s Microsoftem. Naopak za největší bariéry v na- představuje 400 nových policejních aut nebo plat užívá 67 % dotázaných, v Německu je to 60 %, za- sazení OSS jsou respondenty považovány pro 70 nových vývojářů. Představitelé za nižší cenou tímco v Severní Americe jen 41 %. Mezi oblastmi dostupnost dlouhodobé podpory a správy nebo ne- vidí především vyšší konkurenci. U jednotlivých jsou rozdíly i v jiných otázkách. Například skoro dostatek zaměstnanců schopných zvládnout imple- open-source řešení si totiž navzájem konkurovalo 73 % dotazovaných z Číny odpovědělo, že na OSS mentaci. hned několik dodavatelů, což tlačilo cenu dolů. velmi oceňují přístup ke zdrojovým kódům, jinde toto číslo pohybovalo kolem 40 %. Číslo 12/2009 2/75
 3. 3. www.openmagazin.cz Zástupci firem, kteří odpověděli, že OSS nepouží- jím vývojem, odstoupil z nejvyšší pozice této fir- lik set, ale Linus si i nadále drží hlavní slovo. Mezi- vají, byli dotázáni na důvod. Většina z nich odpo- my. Shuttleworth byl CEO Canonicalu více než pět tím s rodinou přesídlil do USA, kde momentálně věděla, že nasazení či použití OSS vlastně ještě let od založení společnosti v roce 2004. Ač se ob- žije v Portlandu (Oregon). Je zaměstnán v Linux doopravdy nezvažovali. Ačkoliv se úroveň přijetí jevují názory, podle kterých tento krok znamená Foundation a jeho hlavní pracovní činností je i na- v jednotlivých oblastech liší, porovnání výsledků konec zájmu jihoafrického miliardáře o  Linux dále vývoj linuxového jádra. s minulými roky ukazuje, že tato úroveň roste ve a vzdání se vize Ubuntu jako systému pro všech- všech oblastech bez výjimky. Jednotlivé verze prů- ny, důvod je pravděpodobně mnohem prostší. Novinky ze světa softwaru zkumu v různých jazycích naleznete na stránkách Canonical už přestává být tou malou, začínající fir- Actuate. mou, ale nabývá na velikosti. Výsledky hospodaření KOffice 2.1 sice nezveřejňuje, ale loni prý činily něco kolem 30 Po půl roce od vydání první verze kancelářského Francouzská armáda přechází z  Outlooku na milionů dolarů. Jak firma roste, mění se i úloha ře- balíku KOffice, postavené na Qt4, vývojáři uvolni- Thunderbird ditele, kterému přibývá čím dál více administra- li další verzi, která opravuje velké množství chyb, Podle agentury Reuters se francouzské minis- tivních záležitostí. To se pravděpodobně zlepšuje stabilitu a přináší nové funkce. Ačkoliv na terstvo obrany rozhodlo přejít z e-mailového klien- Shuttleworthovi nelíbí a rád by zůstal blíže vývoji. KOffice pracuje mnohem méně vývojářů než na tu MS Outlook na Mozilla Thunderbird. Využívána OpenOffice.org snaží se ze všech sil a balík může je speciální verze Thunderbirdu zvaná TrustedBi- Proto odstoupil z pozice CEO, kterou přenechal mít zajímavou budoucnost. V současné době však rd, kterou ministerstvo vyvinulo společně s Mo- Jane Silber. Ta pracuje v Canonicalu od jeho za- stále není vhodný k nasazení mezi masy uživatelů. zillou. Na ministerstvu obrany už je nasazena na ložení za tu dobu vystřídala mnoho pozic, naposle- 80 tisících počítačích. Podobné rozhodnutí přitom dy byla COO a ředitelem pro online služby. Mark Textový procesor KWord se dočkal nové imple- nedávno udělaly také ministerstva financí, za- Shuttleworth bude nadále pracovat na pozici bližší mentace tabulek a sledování změn v dokumentu. hraničních věcí a kultury. vývoji Ubuntu. Konkrétně se chce věnovat designu, KSpread nepřináší žádné zásadní nové funkce, ale vztahům s partnery a zákazníkům. Více času by opravuje celou řadu chyb. V KPresenteru přibylo Důvodem jsou prý především bezpečnost, měl trávit s jednotlivými vývojářskými týmy, bu- například číslování slajdů. Projektový manažer spolehlivost a otevřené zdrojové kódy. Otevřenost dováním partnerství a získáváním odezvy od zá- KPlato má podporu pro různé manipulace se zdro- Mozilly jim umožňuje vyvíjet vlastní bezpečnostní kazníků. Tato personální změna by se neměla nijak ji, měnami, typy prací. Karbon má nový framework program, což kvůli uzavřeným kódům nebylo projevit na plánech a strategii firmy. pro moduly efektů SVG filtrů. Rastrový grafický edi- u Outlooku možné. Podle ministerstva také Mozil- tor má novou sadu štětců. Výrazně zlepšena byla la mnohem rychleji reaguje na objevené bez- Linus Torvalds slaví 40 podpora starých formátů MS Office DOC a PPT. Da- pečnostní chyby. Cílem ministerstev je získat co Zakladatel a tvůrce operačního systému Linux tabázový nástroj Kexi se bohužel do vydání 2.1 ne- největší technologickou a komerční nezávislost. oslavil 28. prosince 40. narozeniny. Ač je občan- vešel, protože ještě nebyl dokončen. Kivio, nástroj Francouzská vláda také zvažuje nasazení Linuxu stvím Fin, narodil se do rodiny, která patří ke švéd- na kreslení diagramů bohužel ztratil svého správ- místo Windows a OpenOffice.org místo MS Office. sky mluvící menšině. Ještě před Linusem měla ce a jeho další budoucnost je nejistá. rodina slavné členy, jeho dědeček Ole byl noviná- Mark Shuttleworth odstupuje z  vedoucí po- řem a básníkem a jeho otec Nils byl ve Finsku vý- Na KOffice je založen i  prohlížeč dokumentů zice v  Canonicalu znamným představitelem komunistického hnutí. pro platformu Maemo5, tedy například pro Pro mnohé bylo překvapivou zprávou oznámení, Operační systém Linux vytvořil jako svoji diplo- Nokii N900. že zakladatel nejpopulárnější desktopové distribuce movou práci, když mu bylo 21 let. Od té doby se Ubuntu a společnosti Canonical, která stojí za je- počet vývojářů linuxového kernelu rozrostl na něko- Číslo 12/2009 3/75
 4. 4. www.openmagazin.cz Thunderbird 3 Thunderbird je přeložen do mnoha jazyků včetně Jedním z nich je i projekt v rámci CZ.NIC Labs, Od vydání druhé verze populárního „pošťáka“ už češtiny a slovenštiny a dostupné jsou instalační v rámci něhož se vyvíjí multiplatformní open sour- uběhly skoro tři roky a s jeho vývojem to vypadalo soubory pro Windows, MacOS X a Linux. Jelikož se ce aplikace pro přístup k datovým schránkám. Je všelijak. Krize po odchodu hlavních vývojářů vy- jedná o open source, můžete si jej také sestavit ze psána v Pythonu a využívá knihovnu GTK. Verze ústila ve vytvoření dceřiné společnosti Mozilla zdrojových kódů. 0.2 je stále ve fázi „technical preview“, která by Messaging, v které se mělo Thunderbirdu volněji jen měla demonstrovat možnosti knihovny dslib, dýchat. Až poté se daly věci do pohybu. A třetí Vývojáři X.org končí s  HAL takže by neměla být používána v ostrém provozu. verze přináší celou řadu novinek. Vypadá to, že brzo už se nebudeme v linuxových Přibyla možnost správy více uživatelských účtů, distribucích setkávat s HAL, neboli hardware abs- podpora pro nastavení HTTPS proxy a  stránka Thunderbird převzal z webových prohlížečů zobrazení traction layer (hardwarová abstraktní vrstva). Větši- s informacemi o datové schránce. Podporovanými v kartách. Můžete v nich mít otevřeno několik e-mai- na distribucí se jej již snaží nahradit něčím jiným, systémy jsou zatím Linux, Windows, Mac OS X lů naráz a přepínat mezi nimi. Vylepšeno bylo vyhle- například v Ubuntu je to dvojce DeviceKit a udev, a FreeBSD. dání, které bylo doplněno o časovou osu. E-maily i když HAL je stále přítomný. V jarní verzi 10.04 by jsou nově také indexovány, což se projeví na rych- však měla být odstraněna úplně. Další projekt, který má za cíl multiplatformní open losti vyhledávání. Pokud používáte více e-mailových source řešení pro přístup k datovým schránkám, účtů, můžete je sjednotit pomocí chytrých složek. Nyní se k tomuto kroku odhodlali i vývojáři X.orgu, zastřešuje linuxový portál ABCLinuxu.cz a  ne- Namísto třech složek Doručená pošta tak budete mít X serveru, který využívají všechny linuxové dis- zisková organizace Liberix. Cílem je vytvořit jenom jednu. Vylepšena byla také správa vzhledů tribuce. Ten HAL využíval k takovým věcem jako au- platformně nezávislé knihovny, které by poté bylo a doplňků. Jestliže používáte e-mailový klient Evolu- tomatické nastavení rozlišení. Podle wiki stránek možné využít v různých aplikacích. Skrze Liberix tion, určitě znáte Připomínku příloh, která vás upo- vývojářů by měl být veškerý kód závislý na HAL od- je pořádána sbírka na odměnu, která se v případě zorní na to, že máte k e-mailu připojit přílohu, pokud straněn a měl by být nahrazen platformně závislým úspěšného splnění úkolu rozdělí mezi členy rea- narazí v textu na klíčové slovo. Nyní s touto vlastnos- kódem. Vývojáře k tomu vedlo především to, že HAL lizačního týmu. Momentálně se již vybralo téměř tí přichází i Thunderbird s tím rozdílem, že na přílo- je již zastaralý a jeho vývoj byl zastaven. 80 tisíc Kč. hu upozorňuje jak okamžitě po napsání klíčového slova, tak při odeslání. Zlepšen byl také integrovaný DSGUI 0.2 Novinky ze světa distribucí filtr nevyžádané pošty a ochrana proti phishingu. V polovině tohoto roku byl zákonem spuštěn infor- Změn je daleko více, přečíst si o nich můžete na mační systém datových schránek. Ačkoliv je ofici- Linux Mint 8 Helena stránkách projektu. ální řešení dostupné kromě Windows také pro Měsíc po vydání Ubuntu se objevilo i osmé vydání systém Mac OS X a Linux, je závislé na propri- distribuce Linux Mint, která z něj vychází. S Ubun- Líbí se vám openMagazin? Přispějte na jeho výrobu a propagaci – etárním 602XML Filler. Navíc verze pro Linux je tu je stále úzce spjato a dá se říci, že se jedná pošlete libovolnou částku na účet 2100055120/2010. Stav účtu si vlastně jen verze pro Windows běžící za pomoci o  totožnou distribuci, která pouze přináší jiný můžete zkontrolovat na této adrese. Wine. Navíc nemá 64bitovou verzi, což komplikuje vzhled a snaží se o určitá vylepšení. běh na 64bitových systémech. Z tohoto důvodu Peníze poslouží na pokrytí redakčních prací a propagaci vzniklo několik projektů, které se snaží vytvořit Nový Linux Mint přináší lehce vylepšený vzhled. openMagazinu. Za podporu velmi děkujeme. open source nástroje pro přístup k  datovým Stále si však drží zelený nádech a oproti Ubuntu schránkám. se liší tím, že má pouze jeden panel místo dvou, Vaše otázky zodpovíme na adrese redakce@openmagazin.cz. což by mělo vyhovovat uživatelům Windows. Na- Číslo 12/2009 4/75
 5. 5. www.openmagazin.cz bídku, kterou Mint taktéž řeší vlastním způsobem, Ulteo Open Virtual Desktop 2.0 však uživatelé nemusí spouštět celý desktop, ale je nyní možné konfigurovat. Software manager pro- Poté, co byl Gaël Duval „odejit“ z  Mandrivy, kliknutím na odkaz v  prohlížeči mohou spustit dělal vizuální změny. Jedná se o vlastní aplikaci, společnosti, kterou založil, pustil se do dalšího samostatnou aplikaci. OVD 2 je k dispozici také která se však velmi podobá Synapticu. Vzhled projektu – Ulteo. Původně se mělo jednat o další sdílení adresářů pro snadnější spolupráci. Přidává změnil také Update Manager. Aplikace Upload distribuci, která měla uživatelům přinést maximální podporu pro Windows Server 2003 a dokáže běžet Manager byla rozdělena do dvou aplikací, jedna pohodlí a prostě fungovat. Nakonec se ale z Ultea na EC2 od Amazonu. Ulteo OVD může být nain- řeší přenos souborů po protokolech FTP, SFTP, SCP vyloupl projekt, který přináší zajímavé nápady na stalováno na Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, a druhá tyto služby zpřístupňuje z panelu. Vývojá- poli virtualizace systému a aplikací. CentOS a Fedoru. Lze také stáhnout kompletní in- ři také své aplikace otevřeli ostatním distribucím. stalaci, která již systém obsahuje (Ubuntu). Byly odstraněny loga Linux Mintu a upraveny zá- Prvním veřejným počinem Ultea byl OpenOffice.org vislosti tak, aby šly bez problémů nainstalovat do v prohlížeči, z něhož se stal rázem jednoznačně Ulteo Open Virtual Desktop je open source Ubuntu. nejpropracovanější online kancelářský balík. Poté a  můžete si jej stáhnout a  vyzkoušet i  vy. byl prezentován celý linuxový operační systém Linux Mint je k dispozici ve dvou edicích – Main Edi- v prohlížeči. Dále se začal projekt zaměřovat na tion, která má 688 MB, a Universal Edition, která spojení světů Linuxu a Windows. má 1GB, obsahuje více softwaru a také českou a slovenskou lokalizaci. Více najdete v článku Re- Nový Open Virtual Desktop přináší virtualizovaný cenze: Linux Mint 8 Helena. desktop, pomocí něhož lze spouštět jak aplikace pro Windows, tak pro Linux. Oproti minulé verzi Číslo 12/2009 5/75
 6. 6. www.openmagazin.cz Bezplatné CA – nebojte se šifrovat s S/MIME František Kučera http://www.abclinuxu.cz/clanky/bezpecnost/bezplatne­ca­nebojte­se­sifrovat­s­s­mime V dnešním praktickém návodu se naučíme šifrovat e-maily pomocí S/MIME. Zároveň je budeme moci i elektronicky podepisovat, což je výhodné, protože e-mailové adresy jde jinak velice snadno podvrhnout a vydávat se za někoho jiného. Úvod S/MIME (a obecně PKI) oproti tomu funguje na hi- Bezplatné certifikační autority Naše soukromí by mělo být chráněno listovním erarchickém principu. Existují zde tzv. certifikační Provozovat certifikační autoritu něco stojí, a tak se tajemstvím, nicméně dnešní svět je plný autority (dále jen CA). Kořenové (nejvyšší) CA svým ani vydávání certifikátů neobejde bez placení všemožných slídilů a  jiných záškodníků, takže podpisem (certifikátem) ověřují podřízené CA a ty (alespoň u těch CA, které jsou ve výchozí instala- kromě spoléhání se na psané právo je dobré pou- jednotlivé uživatele. Příjemce má ve svém e-mai- ci prohlížečů a e-mailových klientů). Vedle toho žívat i kryptografii. Ač to slovo zní hrozivě, šifrování lovém klientovi nainstalované certifikáty autorit, zde existují i CA, které ověří vaši „totožnost“, a vy- je snadné a dostupné i běžnému uživateli. kterým důvěřuje, což umožňuje bezpečnou komu- dají vám certifikát bezplatně. nikaci bez toho, aby bylo potřeba si předávat ve- OpenPGP (GPG) vs. S/MIME řejné klíče osobně nebo se spoléhat na podpisy Jako zástupce těchto certifikačních autorit jsem vy- OpenPGP a S/MIME jsou do jisté míry konkurenční kamarádů. bral CAcert.org a StartSSL. CAcert je zcela neko- technologie. Oboje slouží k šifrování a podepisování merční a komunitní a její certifikáty používá např. e-mailů, z bezpečnostního hlediska jsou srovnatelné S/MIME bývá někdy spojováno spíš se světem ko- poskytovatel IPv6 tunelů SixXS nebo nadace FSFe. – stojí na stejném šifrovacím algoritmu (RSA). V čem merčního a uzavřeného softwaru, zatímco OpenP- U StartSSL si naopak časem můžete (ale nemusí- se ale liší, je způsob, jakým se ověřuje vlastník klíče. GP se považuje za víc „open“. V obou případech te) přikoupit placený certifikát, který bude důvě- se ale jedná o otevřené standardy a v obou přípa- ryhodný ve většině e-mailových klientů a také OpenPGP funguje na síťovém principu – jednodu- dech existují jak otevřené, tak uzavřené imple- nabízí další zajímavé služby (DNS, OpenID). še si vytvoříte svůj klíč (resp. pár veřejného a sou- mentace: GnuPG (GPG), OpenSSL, GnuTLS, PGP… kromého klíče) a můžete šifrovat a podepisovat. Tento článek se věnuje S/MIME, ale neznamená to, Vytvoření soukromého klíče Aby mohl někdo jiný váš podpis ověřit (věděl, že že by S/MIME byla jediná správná cesta – záleží na a  požadavku patří vám), musíte mu nejdřív předem sdělit otisk způsobu vaší práce, zda vám víc vyhovuje pavuči- S/MIME stojí na asymetrické kryptografii – tedy šif- svého klíče, což je náročné – musíte to totiž na důvěry (WoT – Web of Trust) u PGP/GPG nebo rování s  dvojicí klíčů, soukromým a  veřejným. provést nějakou důvěryhodnou cestou (např. pře- hierarchický systém s certifikačními autoritami. V prvním kroku si tedy tuto dvojici klíčů vytvoříme dat na papíře při osobním setkání). Druhou možnos- A v neposlední řadě také záleží na tom, jakou tech- – použijeme k tomu software OpenSSL, který naj- tí je, že váš klíč podepíší vaši kamarádi a „zaručí“ nologii používají lidé, se kterými si budete dopi- dete ve své linuxové distribuci. se za vás. Adresát pak uvidí, kdo váš klíč podepsal, sovat – výhodné je tak mít oboje. a pokud těm lidem věří, bude věřit i vašemu pod- Nejprve si vyrobíme pomocný soubor s nastavením pisu – nemusíte se tedy setkávat osobně. – šablonu – a pojmenujeme ho nastavení.txt: Číslo 12/2009 6/75
 7. 7. www.openmagazin.cz default_bits = 4096 adresy cizích lidí, což by jistě nebylo dobré. Násle- Po ověření e-mailové adresy si můžeme požádat distinguished_name = req_distinguished_name dující podpis se liší podle zvolené CA – kterou si o certifikát – klikneme na „Klientské certifikáty“ prompt = no vyberete, je na vás. a „Nový“. Zaškrtneme svoji e-mailovou adresu a volbu „Show advanced options“. Do textového [req_distinguished_name] CAcert.org pole vložíme obsah souboru požadavek.pem a ode- commonName = franta@example.com Po nezbytné registraci a přihlášení klikneme v na- šleme. bídce na „Emailové účty“ a „Přidat“. Zadáme svo- Zadejte samozřejmě svoji e-mailovou adresu. Více ji e-mailovou adresu (stejnou jako v  CSR) údajů (země, organizace…) není potřeba uvádět – a odešleme. Vzápětí nám přijde ověřovací e-mail stejně by se ve vydaném certifikátu neobjevily – igno- s odkazem – klikneme na něj a potvrdíme, že se rují se, protože je v našem případě nelze ověřit. skutečně jedná o náš e-mail. Následujícím příkazem si vygenerujeme soukromý klíč a požadavek: openssl req ­new ­keyout klíč.pem ­out požadavek.pem ­nodes ­config nastavení.txt Soubor klíč.pem teď musíme střežit jako oko v  hlavě, je to náš soukromý klíč a  díky volbě ­nodes není ani chráněný heslem. Takový soubor patří na šifrovaný disk bezpečného počítače. Také můžete volbu ­nodes vypustit – pak ale nezapo- meňte heslo. Soubor požadavek.pem je tzv. CSR, tedy požadavek na podepsání certifikátu. Obsahuje náš veřejný klíč a metadata (v našem případě jen e-mailovou adresu). Oba soubory jsou v textovém PEM formátu – snadno se kopírují třeba přes schránku a můžete si je zálohovat vytištěním na papír (jsou v Base64 kódování). Získání certifikátu Soubor s CSR požadavkem vygenerovaný v před- chozím kroku teď předáme certifikační autoritě a ta nám na základě něj vystaví certifikát. Před tím je potřeba ověřit, že jsme majiteli dané e-mailové ad- resy – jinak byste si mohli vyžádat certifikáty pro Číslo 12/2009 7/75
 8. 8. www.openmagazin.cz Máme klientský certifikát. Uložíme si ho včetně hlaviček (­­­­­BEGIN CERTIFICATE­­­­­ a ­­­ ­­END CERTIFICATE­­­­­) do souboru cer­ tifikát­cacert.pem. Klíč a certifikát můžeme zabalit do jednoho soubo- ru – k tomu slouží binární formát PKCS#12: openssl pkcs12 ­export ­in certifikát­ cacert.pem ­inkey klíč.pem ­out cacert.p12 Při vytváření tohoto „archivu“ budeme požádáni o heslo, kterým bude chráněn. Textové PEM sou- bory s klíčem a certifikátem můžeme smazat (da- jí se v případě potřeby z PKCS#12 zase obnovit). StartSSL Opět se zaregistrujeme a přihlásíme. Poté klikne- CAcert.org nám obratem vygeneruje certifikát: me na „Validations Wizzard“ a vybereme „Email Address Validation“. Tentokrát nebudeme klikat na odkaz z e-mailu, ale opíšeme z něj kontrolní kód do webového formuláře. Ověření dané adresy je teď platné po dobu třiceti dnů – do té doby si mu- síme certifikát vyřídit, jinak je potřeba adresu znovu ověřit (na platnost certifikátu samozřejmě tato lhůta nemá vliv). Číslo 12/2009 8/75
 9. 9. www.openmagazin.cz stallation of the certificate is seamless and doesn't require any special knowledge by the user. For the security minded it's  important to note that the private key is generated in the browser and not at the server side! Na jednu stranu je to pohodlnější způsob (nemu- síme si klíč s  požadavkem vytvářet ručně v příkazové řádce), na druhou stranu nemáme situaci tolik pod kontrolou (byť se klíč generuje v prohlížeči, a ne na serveru) a nemůžeme si zvo- lit dlouhý klíč 4096, ale „jen“ 2048 (případně 1024). Pokud ale žádáme o  serverový certifikát (pro doménu), můžeme vlastní CSR a vlastnoručně vy- tvořený klíč použít. U serverových certifikátů mů- žeme mít i délku 4096 bitů. Po ověření e-mailové adresy si můžeme požádat o certifikát – klikneme na „Certificates Wizzard“ a zvolíme „S/MIME and Authentication Certificate“. V případě klientských (S/MIME) certifikátů bohužel nemůžeme použít vlastní CSR a soukromý klíč z předchozího kroku. Ke generování klíče totiž do- chází ve webovém prohlížeči – jak praví jejich FAQ: Otázka: Can I  submit a  certificate request (CSR) for client certificates (S/MIME)? Odpověď: No. The client certificates (S/MI- ME) are created by using the capabilities of the browser. The private key and certificate request are generated by either using the <KEYGEN> tag (Firefox) or activeX control (Internet Explorer). This is the most conveni- ent way for the majority of users. The in- Číslo 12/2009 9/75
 10. 10. www.openmagazin.cz Klientský (S/MIME) certifikát je teď včetně klíče na- tifikáty / Importovat. Budeme dotázání na Budeme dotázáni na heslo k PKCS#12 souboru instalován v našem webovém prohlížeči. Odtud si heslo k *.p12 souboru a hlavní heslo k Thunderbi- a potom na heslo, kterým bude soukromý klíč ho vyexportujeme do souboru startssl.p12 – ve rdu (pokud ho máme) – tím bude také náš certifikát chráněn v rámci GPG systému (stejně jako u GPG Firefoxu pomocí Úpravy / Předvolby / Rozší­ a klíč chráněn. Podobným způsobem si importuje- jsou tyto klíče uloženy v adresáři ~/.gnupg) řené / Šifrování / Certifikáty / Zálohovat. me i kořenový certifikát dané CA. Zálohu jsme provedli ve formátu PKCS#12, což je Dále je potřeba importovat kořenový certifikát binární formát a v souboru je uložený jak soukro- Takto potom vypadá podepsaná a  zašifrovaná dané CA a označit ho za důvěryhodný: mý klíč, tak certifikát (veřejný klíč). zpráva v Thunderbirdu: # importujeme kořenový certifikát StartSSL nabízí vedle vydávání SSL certifikátů i ji- gpgsm ­­import root.crt né zajímavé služby. Můžete si zde zdarma ak- tivovat OpenID, které pak bude: https:// # vypíšeme si veřejné klíče a zjistíme vaše­jméno­či­přezdívka.startssl.com/ (pokud otisk toho daného kořenového certifikátu máte svoji doménu nebo stabilní webovou adresu, gpgsm ­k doporučuji používat jako OpenID adresu je a na StartSSL pouze delegovat – budete na nich ne- # nepovinný komentář – pro pořádek závislí a můžete kdykoli svého OpenID poskytova- echo "# CAcert" >> ~/.gnupg/trustlist.txt tele změnit). Ověřování pak probíhá (stejně jako přihlašování k jiným službám StartSSL) přes klient- # otisk certifikátu + S (označíme danou CA ský certifikát, takže při používání svého OpenID jako důvěryhodnou) ani nebudete muset zadávat heslo. StartSSL dále echo poskytuje DNS servery (můžete je používat pro "13:5C:EC:36:F4:9C:B8:E9:3B:1A:B2:70:CD:80: svoji doménu, zatím je to beta). 88:46:76:CE:8F:33 S" >> ~/.gnupg/trust­ Výhodou oproti OpenPGP/GPG zde je, že není po- list.txt Nastavení e-mailového klienta třeba doinstalovávat žádné rozšíření (Enigmail) – Bez ohledu na to, kterou CA jsme si vybrali, máme S/MIME je podporované ve výchozí instalaci Thun- # pošleme signál HUP gpg­agentovi, aby si teď jak soukromý klíč, tak podepsaný certifikát derbirdu. načetl změny v jednom souboru – buď cacert.p12 nebo star­ killall ­SIGHUP gpg­agent tssl.p12. Teď je potřeba nainstalovat si do e-mai- KMail lového klienta (zejména na straně příjemce) KMail obsahuje ve výchozí instalaci modulu jak pro V KMailu (Kontactu) si potom nastavíme klíč pro kořenový certifikát dané CA (získáme na jejich OpenPGP (GPG), tak pro S/MIME šifrování a pode- danou identitu (e-mailovou adresu odesílatele) v: webu) a importovat si svůj klíč a certifikát (PK- pisování. Ke správě klíčů a certifikátů v KDE slou- Nastavení / Nastavit KMail / Identity / CS#12) do e-mailového klienta, ze kterého bude- ží grafický nástroj Kleopatra, který je nadstavbou Změnit / Šifrování (na stejném místě se na- me posílat podepsané e-maily a číst ty šifrované. nad gpgsm (GNU privacy guard – S/MIME version). stavují jak OpenPGP klíče, tak S/MIME). Thunderbird Svůj klíč a certifikát si importujeme pomocí příkazu: V Thunderbirdu si importujeme soubor *.p12 po- mocí Úpravy / Předvolby / Rozšířené / Cer­ gpgsm ­­import cacert.p12 Číslo 12/2009 10/75
 11. 11. www.openmagazin.cz Takto potom vypadá podepsaná a  zašifrovaná Certifikát CA byste si tak měli stáhnout aspoň na zpráva v KMailu: různých počítačích v různých sítí a zkontrolovat, zda je vždy stejný. V tomto případě má výhodu StartSSL, protože její komerční certifikáty jsou v běžných prohlížečích už nainstalované, a tak si její Class 1 certifikát můžete stáhnout po bez- pečném HTTPS. Jestliže máte pocit, že vám tato úroveň zabezpečení nevyhovuje, stačí si pořídit certifikát od některé z komerčních CA. Nabídka je opravdu široká – stačí, když se podíváte do svého e-mailového klienta nebo webového prohlížeče, ja- ké autority v něm jsou nainstalované jako důvě- ryhodné. Osobně si myslím, že mít podepsaný certifikát od bezplatné CA je dobrou alternativou k samopodepsaným certifikátům – za nulové ná- klady přináší alespoň nějaké zvýšení důvě- ryhodnosti (jak velké, to nechám na vás). Na rozdíl od Thunderbirdu v KMailu nestačí zadat certifikát pro danou doménu probíhá opět e-mai- heslo ke „klíčence“ jen při spuštění e-mailového lem – je potřeba mít přístup k adrese ve tvaru klienta, KMail používá gpg-agenta a na heslo se webmaster@vaše­doména.cz. ptá častěji (záleží na vašem nastavení). Je to bezpečné? Serverové certifikáty Pokud identifikace uživatele spočívá jen v zaslání Tento článek se zabývá získáním certifikátu pro šif- e-mailu a kliknutí na odkaz, lze samozřejmě namí- rování a podepisování e-mailů, ovšem služeb těch- tat, že toto řešení není příliš bezpečné. Stejně tak to CA můžete samozřejmě využít i  pro získání prosté stahování kořenového certifikátu CA z její- serverového certifikátu. Ten vám poslouží k zabez- ho webu není optimální – cestou nám teoreticky pečení vašeho webového, poštovního, XMPP nebo mohl někdo podstrčit jiný certifikát a my to nemá- jiného serveru. Kontrola, zda jste oprávněni získat me jak ověřit, protože neznáme otisky certifikátu. Číslo 12/2009 11/75
 12. 12. www.openmagazin.cz Firefox 3.6 – rychlejší, opatrnější, barevnější Jan Hrach http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/firefox­3.6­rychlejsi­opatrnejsi­barevnejsi Mozilla Firefox je nejpopulárnější linuxový prohlížeč a druhý nejpoužívanější prohlížeč vůbec. Stále probíhá jeho vývoj a co nevidět vyjde nová verze 3.6. Pojďte se podívat, zda přináší nějaké zajímavé změny. Poslední verze (3.5), která vyšla 30. června minulého roku, přinesla spoustu novinek. Jak je poznat již z čísla 3.6, nyní se jedná o „desetinku“ přinášející jen drobná vylepšení. Každopádně si myslím, že některá z nich stojí za po- zornost. Personas Jedním z velkých taháků verze 3.6 jsou personalizované motivy vzhledu , tak- zvaná Personas. Původně byla vyvíjena zvlášť jako rozšíření a nyní se je Mo- zilla rozhodla začlenit do Firefoxu rovnou. O co jde? Nástrojové lišty jsou obvykle šedé, případně v některých tmavých tématech černé. Personas umožňuje dát jim na pozadí obrázek. Těžko říct, jak moc to může být uži- tečné, osobně si dovedu představit využití asi jen pro marketing a propaga- ci loga nebo firemních barev například v internetové kavárně či při OEM instalaci počítače. V galerii již hotových stylů getpersonas.com jich najdete nepřeberné množ- ství od infantilních křiklavých obrázků až po decentní vzory. Nicméně, jak jsem již napsal, Personas mění pouze vzhled panelů nástrojů, stavového řádku a tabů (ty se chovají jako poloprůhledné), nikoli však již na- bídek a dalších prvků uživatelského rozhraní. Po rozkliknutí nějakého menu tedy pocit grafického vyladění pravděpodobně rychle vyprchá… Nastavené Personas. Ještě se sluší podotknout, že Firefox není potřeba re- startovat. Číslo 12/2009 12/75
 13. 13. www.openmagazin.cz Několik různých Personas Vzhled menu se nemění, takže příliš nezapadá… Přehled otevřených panelů Ctrl+Tab již pouze nepřeskakuje mezi otevřenými panely, ale zobrazí nabídku s jejich náhledy. Pokud jich je tolik, že se nevejdou na obrazovku, tlačítkem „Zobrazit všech n panelů“ se nabídka zvětší a mezi panely lze dokonce vy- hledávat. Podle mě velmi praktická funkce Pozor! Pozor! Máte děravý plugin! Mozilla zjistila, že největší bezpečnostní hrozbu nepředstavují díry v samotném Firefoxu (jsou docela rychle opravovány), ale děravé zásuvné moduly, které si aktualizaci řeší samy a mnohdy docela sporadicky. Uživate- Číslo 12/2009 13/75
 14. 14. www.openmagazin.cz lům bude při detekci neaktualizovaného pluginu vyjíždět varování. Zároveň si můžete aktuálnost svých pluginů ověřit na mozilla.com/en-US/plugincheck. Bohužel například mplayerplug-in nezná. Nicméně u nás by měla být bez- pečnost pluginů řešena balíčkovacím systémem. Vylepšená podpora tagu video Dostáváme se již spíše ke kosmetickým vylepšením. Uživatel si může pře- hrávající se video vložené pomocí tagu video zvětšit na celou obrazovku. Bohužel se zdá, že Firefox zatím nepodporuje hardwarově akcelerovaný vý- stup, jako je například gl nebo xv u MPlayeru, a proto je přehrávání zvětšené- ho videa velmi trhané. Dále je možné u tagu video použít atribut poster a nastavit ho na cestu k obrázku, který se bude místo videa zobrazovat před jeho spuštěním. Napovídání ve formulářových polích Pokud začnete psát text do vstupního pole formuláře, které jste již dříve vy- plňovali, zobrazuje se nápověda nejen výrazů začínajících stejně, ale i ob- sahujících kousek dosud zadaného řetězce. Stejně to funguje i pro vyhledávací políčko. Drobnost, ale potěší. Číslo 12/2009 14/75
 15. 15. www.openmagazin.cz Rychlost a  paměť Stalo se již tradicí, že v každé nové verzi slibuje Firefox ještě vyšší rychlost a nižší paměťovou náročnost. S pamětí musím souhlasit – verze 3.6 si na roz- díl od 3.5 vezme při desítkách otevřených panelů skutečně méně. Rychlost je u obou velmi podobná. Měření Měřil jsem na AMD Sempronu 3000+, Firefox měl vždy nový profil bez rozší- ření. Měřil jsem studený start, teplý start (data jsou v cache) a dobu vykres- lení jedné velmi košaté diskuze pod zápiskem Krokodýlí řeka. Rychlost Firefoxů Firefox 3.5.6 Firefox 3.6b5 Studený start 10 s 9,5 s Teplý start 2s 2s Renderování stránky 21 s 20,5 s Závěr Je pěkné pozorovat, že Firefox se s každou další verzí zlepšuje. Náhledy při přepínání panelů, inteligentnější doplňování vstupních polí a další novinky jsou vlastnosti, které jistě potěší. Přidejte pár rozšíření a máte dobrý prohlí- žeč. Jen ještě trochu srazit paměťovou náročnost, zejména při delším běhu… Číslo 12/2009 15/75
 16. 16. www.openmagazin.cz Pošťák Thunderbird III. Jan Hrach http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/postak­thunderbird­iii Po dlouhé době a několika odkladech vyšla třetí verze populárního pošťáka: Mozilla Thunderbird 3. Přináší nové grafické rozhraní, vyhledávání a vylepšenou práci se složkami. Těžké období S Thunderbirdem to vypadalo jednu dobu skutečně neslavně. Krize po od- chodu hlavních vývojářů nakonec vyvrcholila založením Mozilla Messaging, která vzala vývoj Thunderbirdu pod svá křídla a vývoj se dal opět zvolna do pohybu. Opravdu zvolna, například první návrh na vylepšení GUI zazněl už před čtyřmi lety a implementace ve stabilní verzi se dočkal teprve nyní. Trojka přichází Uživatelé předchozích verzí, kteří volali hlavně po použitelném vyhledávání, se dočkali. A spolu s ním přišla spousta dalších velkých i menších novinek. Protože vyřizováním korespondence tráví uživatelé poměrně dost času, ho- dí se každé vylepšení. GUI Začneme s největším tahákem nového Thunderbirdu. Určitě si povšimněte panelů v horní části okna. Do nového panelu se dá otevřít téměř cokoliv – výpis složky, zpráva, vyhledávání. Ovšem bohužel ne už například okno pro psaní nové zprávy. Ale i tak tuto vlastnost určitě ocení hlavně ti, kteří si zvykli na panely ve webovém prohlížeči, a zatvrzelí odpůr- ci konceptu jedna aplikace – jedna plocha. Dále se přestěhovala tlačítka Odpovědět, Přeposlat, Smazat a další do části okna se zprávou. Osobně mi toto rozložení přijde logičtější, nicméně není problém je vrátit zpět do horní lišty. Rovněž si všimněte hvězdičky ve- dle e-mailové adresy. Slouží k  rychlému přidání do kontaktů, případně k úpravě existujícího kontaktu. Číslo 12/2009 16/75
 17. 17. www.openmagazin.cz Složky a  vše kolem nich Tlačítko „archivovat“ vytvoří ve složce Archiv podsložku s číslem aktuálního Pokud vyberete více zpráv nebo sbalené vlákno, zobrazí se vám rychlý přehled. roku a zprávu do ní přesune. Užitečné, pokud nechcete mít například v Do- ručených nepořádek. Vyhledávání Při prvním spuštění si Thunderbird vytvoří index, což může trvat poněkud déle, ale následné vyhledávání ve zprávách je bleskové. Při hledání si můžete na- stavit spoustu filtrů – zajímají vás zprávy, které přišly v říjnu 2009, jsou ve slož- ce AbcLinuxu, napsal je Robert Krátký a obsahují přílohu ve formátu PDF? Navíc se při vyhledávání zobrazuje kalendář se statistikou, kolik odpovídajících zpráv přišlo ve kterém roce a měsíci. Vyhledané zprávy si můžete nechat zobrazit jako rychlý přehled (viz výše) nebo jako normální seznam V minulých verzích Thunderbirdu se ve výpisu složek rozlišovaly pouze složky, ve kterých byly všechny zprávy přečtené, a ty, ve kterých byla nějaká ne- přečtená zpráva (ta se zobrazila tučně). Thunderbird 3 přidává třetí stav „při- šla nová zpráva a do složky jste se ještě nepodívali“. To je indikováno tučně a modře. Číslo 12/2009 17/75
 18. 18. www.openmagazin.cz Průvodce přidáním nového účtu Zejména pro začátečníky je stresující, když si přidávají nový účet a nevědí, co je to ten SMTP server, POP3 a IMAP. Mozilla se chlubí novou vlastností – při při- dávání účtu stačí zadat jméno, e-mail a „heslo“ a Thunderbird se pak pokou- ší zbylé údaje uhádnout – například pro e-mail example@example.com se zkouší postupně připojit na smtp.example.com:25 pro SMTP, imap.example.com, mail.example.com, pop3.example.com a další „běžné tva- ry“. Osobně se mi takovéto věštění z křišťálové koule příliš nelíbí, zejména pro- tože se na vyvěštěné adresy budou posílat uživatelovy přihlašovací údaje. Škálování obrázků Pokud mají vaši známí zlozvyk posílat e-mailem nezmenšené fotografie, urči- tě oceníte, že Thunderbird ty, které se nevejdou do okna, přeškáluje, takže pro rychlé prohlédnutí není třeba horizontálně rolovat nebo otevírat externí Upozornění na nepřiložený soubor prohlížeč obrázků. Když Thunderbird detekuje ve zprávě nějaké slovo naznačující, že se v e-mai- lu mluví o příloze, zobrazí vám žlutou lištu s upozorněním, že pravděpodobně Závěrem chcete přiložit soubor. Pokud nic nepřiložíte, zeptá se ještě jednou při odesílání. Třetí verzi používám už od bety a dosud jsem nenarazil na žádnou chybu. Možná trochu zamrzí absence integrované podpory GPG a kalendáře (je nutné nainstalovat rozšíření Enigmail a Lightning), jako mají například produkty z balíku Kontact. Nicméně pokud požadujete multiplatformního e-mailového klienta, je pro vás Thunderbird již plnohodnotnou alternativou velkých balíků. Číslo 12/2009 18/75
 19. 19. www.openmagazin.cz Rok 2009 nejen s Linuxem Jiří Eischmann http://www.linuxexpres.cz/rok­2009­nejen­s­linuxem Rok 2009 byl plný událostí, které se přímo i nepřímo týkaly Linuxu a otevřeného softwaru. Netbooky i nadále hýbaly světem Linuxu stejně tak jako Linux ovlivňoval svět mobilních telefonů. OSS byl nasazován na úřadech po celé Evropě kromě České republiky. Nejeden z nás se zapotil s grafickými kartami Intel a v neposlední řadě vyšlo mnoho distribucí obsahujících mimo jiné i stabilní a použitelné KDE Netbooky i  nadále hýbaly světem Linuxu Jestli něco v posledních letech zahýbalo světem desktopového Linuxu, byly to netbooky. Microsoft na tomto trhu zaspal a speciálně upravené linuxové distribuce byly instalovány na téměř všechny net- booky. Poté Microsoft získal agresivní cenovou po- litikou na trhu převahu, ale i tak někteří výrobci hlásí kolem 30 procent prodaných netbooků s Li- nuxem. Na nástup netbooků již zareagovaly všich- ni velcí linuxoví distributoři a každý z nich nabízí nějakým způsobem upravenou verzi pro běh na po- čítačích s malou obrazovkou. Fenoménem v této oblasti se však stal v roce 2009 Moblin. Tento projekt byl založen společností Intel za účelem vytvoření distribuce pro netbooky s  procesorem Atom. Později přešla správa projektu pod Linux Foun- dation, aby byl dosaženo neutrality. Intel si však za- choval vůdčí roli ve vývoji. Moblin se vyznačuje nejen optimalizací na procesor Atom, ale i originálním roz- hraním, které během roku převzaly všechny velké distribuce. Moblin se v minulém roce dostal již do Ubuntu Moblin Remix, zdroj blog. canonical. com verze 2 a výrobci netbooků Foxconn, Acer a Dell ozná- mili, že budou přímo Moblin nebo ostatní distribuce s jeho rozhraním instalovat na své netbooky. Číslo 12/2009 19/75
 20. 20. www.openmagazin.cz Ke konci roku mělo podle předpovědí dojít k nástu- Nasazování open source software la novou burzovní platformou Xentra, postavenou pu netbooků s procesory ARM, které by měly po- v  Evropě na Linuxu, která je údajně nejrychlejší na světě. moci Linuxu mezi netbooky, ale kromě několika Na začátku prosince jsme vás informovali o tom, A  poté Londýnská akciová burza oznámila, že prototypů a ohlášení zatím k ničemu nedošlo. Snad že rozšíření OSS v evropských firmách a institucích opouští Windows, a přechází na řešení, postavené se dočkáme v roce 2010. je větší než v Severní Americe. Potvrzovaly to i udá- na Linuxu, který dnes dominuje na světových losti v roce 2009. Španělský region Axarquia se burzách. Na Windows nyní běží pouze jedna vý- Sun odkoupen firmou Oracle rozhodl nasadit ve svých organizacích open sour- znamnější burza a i ta zvažuje přechod na Linux. Na jaře celý svět sledoval námluvy společnosti Sun ce software, který poběží na linuxové distribuci Microsystems. Jelikož tato firma stojí také za celou Guadalinex (derivát Ubuntu). Maďarská ekonomika Česká republika se zatím zdá býti vůči těmto trendům řadou významných open source projektů sledovat je na dně a veřejné finance předlužené, proto se rezistentní. Možná, že jsme oproti Švýcarsku, Dánsku, svět OSS tyto události s ještě větším zájmem. Sun tamní vláda rozhodla podporovat nasazení OSS, Německu a Francii dost bohatí na to, abychom nad sice držel velké množství zajímavých technologií, což by mělo vést k úsporám. Kromě vyhrazených open source alternativami alespoň uvažovali. Nebo ale všeobecně se mělo za to, že je nedokázal dosta- peněz na OSS byly také zakázány jakékoliv pod- na tom nejsme ještě tak špatně, abychom k tomu by- tečně komerčně využít, proto se rozhodl hledat mínky, které by nasazení OSS znemožňovaly. li donuceni jako Maďarsko. Dočkáme se v roce 2010 partnera, kterému by se jeho technologie hodily v tomto směru nějakého průlomu? do portfolia. Jelikož Sun není žádným drobečkem, Stejně jako maďarská vláda, i ta nová německá se IT firem, které by ho mohly pohltit, mnoho nebylo. v programovém prohlášení zavázala k prosazování Linux na mobilech Už to vypadalo, že skončí v náručí IBM, ale námlu- otevřených standardů a férovým podmínkám pro Linux potvrzuje, že je velmi univerzálním ope- vy na poslední chvíli ztroskotaly a Sun nakonec OSS. Ve Švýcarsku vznikla skupina napříč politický- račním systémem, a prosazuje se v další oblasti – skončil v náručí Oracle, o kterém se původně spe- mi stranami, která prosazuje otevřené standardy mobilních telefonech a komunikátorech. Zde si hle- kulovalo, že chce Sun odkoupit společně s HP. a OSS ve státní sféře. Jedním z cílů je vytvořit cent- dá místo na slunci již několik let, ale rok 2009 byl rum, které by státním organizacím pomáhalo s pře- z tohoto pohledu nejlepší a nabídl několik průlo- V souvislosti s touto fúzí vyvstávají otázky, co se stane chodem na OSS. V Dánsku město Lyngby-Taarbæk mových událostí. s jednotlivými open source projekty Sunu. Největší spustilo řetězovou reakci mezi dalšími městy v na- strach má odborná veřejnost především o open sour- sazování kancelářského balíku OpenOffice.org. Na začátku roku Palm oznámil operační systém ce databázi MySQL, protože Oracle je největším pro- V roce 2008 na sebe upozornila Francie obřím pře- WebOS, postavený na Linuxu, který by měl po- ducentem databázových produktů na světě a MySQL chodem četníků na linuxovou distribuci Ubuntu hánět jeho chytré telefony. Palm dříve dominoval byla pro jeho komerční produkty určitým konkurentem. a v minulém roce to bylo zase francouzské minis- trhu s PDA a komunikátory, ale v posledních letech Evropská komise si dokonce podmínila schválení fúze terstvo obrany, které se rozhodlo nasadit e-mai- úplně vyklidil pole. WebOS by měl být nový start. tím, že se Oracle zaváže k tomu, že vývoj MySQL ne- lového klienta Mozilla Thunderbird na 80 tisíc Společně s ním byl také oznámen nový telefon přidusí nebo neuzavře. Naopak budoucnost pod kříd- počítačů. Ministerstvo navíc zvažuje nasazení Palm Pre, který v  plné parádě demonstroval ly Oracle má Java, v které je vytvořena celá řada OpenOffice.org a Linuxu. možnosti nového systému a byl mnoha recenzen- aplikací této společnosti. Počítá se také s operačním ty označen za „iPhonobijce“. Na konci roku Palm systémem Solaris, který by měl společně s Oracle Nasazování OSS nezůstalo však pouze u veřejného představil další telefon – Pixi. A WebOS má nakro- Enterprise Linux vytvořit dvojici, schopnou nabídnout sektoru. Obzvláště dobře si OSS, konkrétně Linux, čeno k tomu být významným hráčem na poli mo- zákazníkovi vše, co potřebuje. Zdá se, že ani vývoj vedl mezi burzovními společnostmi. Nejdříve se ně- bilních telefonů. OpenOffice.org by neměl být výrazněji ohrožen. mecká společnost Deutsche Borse Group pochlubi- Číslo 12/2009 20/75
 21. 21. www.openmagazin.cz V expanzi pokračoval také Google Android, který je taktéž postavený na Linuxu. Na konci října vyšel ve verzi 2 a  Google nezahálí také v  marketingu a dojednává jeho instalaci na mobily mnoha výrob- ců. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 měl Google Andro- id podíl na trhu s  chytrými telefony pouze 3,5 procenta, ale podle agentury Gartner by měl mít v ro- ce 2012 druhý největší podíl za Symbianem, který by měl v dohledné době být taktéž open source. Zapomínat by se nemělo ani na LiMo, kterému vzal trochu vítr z plachet právě Google Android, i tak bychom ho ale na konci roku našli na více než 40 typech chytrých telefonů. Posledním z řady linuxových řešení pro mobilní tele- fony je Maemo, za jehož vývojem stojí Nokia. Ta sice sází především na Symbian, ale Maemo nasazuje na své drahé komunikátory. Na podzim vyšlo Maemo 5 a komunikátor Nokia N900, který tento operační sys- tém obsahuje a je mnohými recenzenty označován za to nejlepší, co nyní trh s chytrými telefony nabízí. KDE konečně připraveno Uživatelem vyladěné KDE 4. 3. 2 KDE 4.0 bylo vydáno přesně před dvěma lety, ale do použitelného stavu mělo ještě hodně daleko a vydo- KDE udělalo v roce 2009 také velký skok v loka- Móda cloud computingu zasáhla svět open source bylo si pověst sice technologicky vyspělého, ale ne- lizaci. Zatímco ještě na začátku roku čeští uživa- ze dvou stran. Na jedné straně to byl OSS, který vyzrálého prostředí. Ještě v distribučních vydáních na telé často naráželi na anglické texty, KDE 4.3 je na začal být využíván pro podporu cloud computingu, podzim roku 2008 strašilo uživatele nestabilitou tom s českými překlady mnohem lépe a anglické a na druhé straně to byly internetové služby, kte- a  menším množstvím funkcí, než měla verze 3. texty jsou spíše výjimkou. ré linuxoví distributoři začali poskytovat svým V jarních vydáních to však bylo mnohem lepší a o KDE uživatelům. Nejaktivnější v tomto směru byl asi 4.3, které se nachází ve vydáních podzimních, už se Oblačno i  ve světě open source tvůrce distribuce Ubuntu – Canonical. Ten společně dá říct, že je připraveno pro masové nasazení mezi Jedním z nejčastěji skloňovaných termínů byl v ro- s americkým online gigantem Amazonem vytvořil běžné uživatele. Z dozrání KDE těží distribuce, které ce 2009 cloud computing a tento trend se nevyhnul technologii pro budování a provoz cloudu. Ubuntu staví především na něm. Také díky němu mají uživa- ani open source softwaru. Za „cloud“ se považuje Enterprise Cloud je určen pro tzv. soukromý cloud telé podzimního openSUSE a Mandrivy jedno z nejpo- internetová služba, která je, aniž by to uživatel po- v rámci jedné společnosti a Amazon EC2 je naopak vedenějších vydání za poslední roky. cítil, provozována z velkého množství serverů. určen pro službu, která bude zpracovávat poža- Číslo 12/2009 21/75
 22. 22. www.openmagazin.cz davky zvenčí. Obě technologie jsou součástí Změna přišla až s podzimními vydáními distribucí, muset na konkrétní výsledky počkat, ale na odmě- podzimního vydání Ubuntu Server. Linux v drtivé které již přinesly optimalizované ovladače nu pro řešitele už se podařilo vybrat skoro 80 tisíc většině případů využívá i Google, jehož služby ja- s mnohem vyšším výkonem. Akcelerační architek- korun. Motivací není pouze přinést svobodné a sku- ko Gmail lze také označit za cloud. tura EXA byla nahrazená UXA. Ovladače využívají tečně multiplatformní řešení, ale také dokázat, že Kernel Mode Setting a Graphics Execution Manager. toho lze dosáhnout s mnohem menšími prostředky, Móda „obláčkových služeb“ se nevyhnula ani linu- S největší pravděpodobností tak mají ovladače In- než které zaplatil stát. xovým distributorům. Jednou z prvních vlaštovek tel to nejhorší za sebou a nyní by se měli uživate- v této oblasti byla služba Ubuntu One, pomocí níž lé jen těšit z vyšší stability a výkonu. Pravidelná dávka distribučních mohou uživatelé Ubuntu synchronizovat data, kontak- vydání ty a poznámky mezi počítači. Základní verze je zdar- Problém s  datovými schránkami Stejně jako každý rok i v roce 2009 se objevila ce- ma, za více místa se platí. Do budoucna by to mohl V polovině minulého roku byly zákonem uvedeny lá řada distribučních vydání a mnoho z nich jsme být další příjem do pokladen tvůrců distribucí. v život tzv. datové schránky, které slouží k zasílání vám představili v recenzích: dokumentů orgány veřejné správy v elektronické Neposedné ovladače od Intelu podobě. Jelikož se jedná o záležitost, která je pro • Slečno, chtěl bych vám ukázat nové open- Společnost Intel vyvíjí open source ovladače pro vybrané subjekty povinnou, byla jednou z podmí- SUSE 11.1 svoje grafické karty. Díky tomu jsou obsaženy nek multiplatformnost řešení. Oficiální řešení zho- • OpenSolaris: Slunce, které svítí Linuxu do očí v jádře a proto s jejich instalací a provozem nejsou tovené firmou Software602 je však multiplatformní • Přehled aktuálních novinek ze světa Debianu zásadnější problémy. Minulý rok se však rozhodli pouze v uvozovkách, protože verze 602XML Filler • Greenie – pohled na slovenskou distribuci vývojáři z Intelu ovladače kompletně přepsat. Nová pro Linux je vlastně jen verzí pro Windows běžící • Recenze: Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope architektura měla velké přísliby do budoucna, ale pomocí technologii Wine. Navíc je proprietární a ne- • Recenze: Novinky v Mandriva Linuxu 2009.1 mnoho uživatelů si kvůli tomu prožilo během mi- má 64bitovou verzi, což komplikuje provoz na 64bi- • Salix OS – Parádní Slackware s Xfce nulého roku peklo. Nejhorší byla situace na jaře, kdy tových systémech. • Recenze: Ubuntu 9.10 Karmic Koala většina distribucí přešla s novým jádrem na nové • Obsáhlá recenze Mandriva Linuxu 2010.0 ovladače, jejichž výkon byl opravdu špatný. Nejhůře Proto se rozhodli vzít příznivci svobodného soft- • Recenze openSUSE 11.2 z velkých distribucí asi dopadlo Ubuntu, které na- ware řešení do vlastních rukou a vzniklo hned něko- • Recenze: Fedora 12 Constantine sadilo jádro 2.6.28, s nímž byly ovladače nejpoma- lik projektů, které mají odstranit všechny vytýkané lejší. Není divu, že návod na instalaci nových problémy. Jedno z  nich vzniklo v  CZ.NIC Labs ovladačů a jádra, který jsem napsal v recenzi na a jmenuje se DSGUI. Na konci roku byla oznáme- Ubuntu 9.04, se setkal s takovým ohlasem. Ostat- na verze 0.2, která má zatím sloužit pouze jako ní velké distribuce jako například Mandriva, které ukázka. Další projekt organizuje nezisková organiza- nasadily jádro 2.6.29, měly výkon s grafickými kar- ce na podporu svobodného softwaru Liberix a li- tami Intel trochu lepší, ale stále daleko od ideálu. nuxový portál ABCLinuxu.cz. Tady si ještě budeme Číslo 12/2009 22/75
 23. 23. www.openmagazin.cz Mandriva Linux 2010 CZ – Instalační a uživatelská příručka Hobil http://www.linuxexpres.cz/knihy/mandriva­linux­2010­cz­instalacni­a­uzivatelska­prirucka Distribuce Mandriva Linux vychází dvakrát ročně. Speciální české vydání tento cyklus kopíruje, avšak poslední verze (tedy 2009.1) nevyšla. Po jednom roce tedy máme k dispozici nové vydání, obsahující instalační DVD, bonusové dvouvrstvé DVD9 naplněné až po okraj dalším softwarem a nástroji a – což nás v této chvíli zajímá především – příručku od pětičlenného autorského kolektivu vedeného Ivanem Bíbrem. Příručka během let od relativně skromných začát- • Pracovní prostředí GNOME (6 kapitol) – po- • Odkazy a  zdroje informací (9 kapitol) - jak ků nabobtnala a dnes využívá maximálního počtu pis pracovního prostředí GNOME a  jeho na- hledat, jak se ptát, kde jsou dostupné infor- stran používaného pro knihy s brožovanou vazbou. tivních aplikací. mace v češtině atd. Cca 430 stran nabitých kvalitními a ověřenými • Mandriva Linux na netbooku (5 kapitol) – • Literatura – obsahuje 21 odkazů na publikace informacemi, provázející čtenáře instalací, použí- probrána jsou "odlehčená" prostředí LXDE, Xf- s linuxovou tématikou, všechny v češtině, chcte-li váním i řešením mnoha případných potíží či zá- ce, tipy a triky pro práci s netbooky. se dozvědět o Linuxu něco víc, víte, kam zamířit. drhelů při správě a  provozu Mandriva Linuxu. • Vybrané linuxové aplikace (18 kapitol) – • Seznam tabulek, Seznam obrázků Obsahuje také řadu odkazů na další dostupné infor- vedle výchozího OpenOffice.org či Firefoxu na- a  Rejstřík. – U rejstříku bych se rád pozastavil. mace na internetu. příklad i  Skype, digiKam, střih videa Pokud ho příliš nevyužíváte, zkuste to změnit. v Avidemuxu, komprimační nástroje a další. Přestože obsah knihy je velmi podrobný, 21 Obsah knihy • Nastavení systému (31 kapitol) – podrobný po- stran setříděných hesel ve dvou sloupcích vám • Úvodem (9 kapitol) – např. změny oproti před- pis možností Ovládacího centra a jeho modulů. pomůže najít přesně to, co hledáte. chozím verzím, obsah Extra DVD. • Správa softwaru (16 kapitol) – to, v čem se • Před instalací (3 kapitoly) – systémové poža- asi z uživatelské stránky nejvíc odlišuje svět Podrobnosti a  dojmy davky, kooperace Linuxu s Windows. Linuxu a Windows - pokud s Linuxem začíná- Od posledního vydání se změnilo mnohé. Někdejší pa- • Instalujeme (25 kapitol) – probírá jednotlivé te – rozhodně přečíst. desátistránkový oddíl Základy práce v  Linuxu se roz- kroky instalačního procesu, včetně varování • Základy práce v  příkazové řádce (12 kapitol) padl na tři o  celkovém rozsahu devadesáti stran na možná úskalí. – grafické prostředí je volitelnou součástí systé- (Základy práce v  Linuxu a  KDE 4, Pracovní • První start systému (10 kapitol) – co a proč mu, vlastně ho vůbec nepotřebujete, nastínění prostředí GNOME a Mandriva Linux na netbooku, udělat po dokončení instalace, návody na vy- toho, jak a co lze v příkazové řádce udělat. která probírá možnosti prostředí LXDE a Xfce). Část vě- užití bonusového Extra DVD. • Praktické návody a  FAQ - obsahuje celkem novaná KDE 4 byla úplně přepracována, podrobně je • Základy práce v  Linuxu a  KDE4 (9 kapitol) 41 „kapitol“ – velmi dobře zvolených krátkých vysvětlena práce s Plasmou, widgety a aktivitami. – rozsáhlý popis možností nového grafického návodů, triků či tipů. U všech prostředí jsou vysvětleny možnosti nastavení, prostředí a aplikací. uvedeny klíčové aplikace a mnoho dalšího. Číslo 12/2009 23/75
 24. 24. www.openmagazin.cz Jestliže se jedna kapitola takto rozrostla, musel se softwaru možnosti, které znáte z Windows, vysoko Při čtení této příručky je zřejmé, že jde o vyzrálý prostor ubrat jinde. Kapitola Vybrané linuxové převyšuje. Popsána je jak filozofie celého systému, produkt s velmi vysokou užitnou hodnotou. Na své aplikace prošla (dle mého názoru potřebnou) tak i jednotlivé kroky, které se před a při instalaci si přijdou jak noví uživatelé Mandriva Linuxu (pro revizí – byly vypuštěny části týkající se různých uti- programů provádějí. V  souladu se zaměřením ně jde bez přehánění o povinnou literaturu, která lit (kupříkladu Převod CD na MP3 nebo OGG ), Mandrivy se nemusíte bát příkazového řádku (vše jim ušetří jak nervy, tak i hodiny a hodiny práce), nebo systémových nastavení (Práce s  telefonem je možné naklikat), ale alternativní možnosti in- tak staří kozáci (zejména popis nových vlastností pomocí Bluetooth ). Podobné informace najdete stalace v příkazovém řádku jsou popsány také. v prostředích či aplikacích a některé vychytávky). buď u příslušné „vybrané linuxové aplikace“, nebo se probírá v části věnované Nastavení systému . V oddílu Základy práce v  příkazovém řádku Pokud si knihu koupíte na stránkách Liberixu, přibyla kapitola Diagnostika systému . Dozvíte podpoříte jeho konkrétní aktivity, mimojiné Poinstalační nastavování Linuxu je to, co Mandrivu se, jak v něm nastavit české prostředí, probrány rozvoj LinuxEXPRESu, jenž je ve správě Libe- od jiných linuxových distribucí odlišuje nejvíc. Ovlá- jsou některé základní příkazy, připomenuta je prá- rixu. Utržené finance jdou na autorské hono- dací centrum Mandriva Linuxu zastřešující více než ce se správcem souborů Midnight Commander, ráře, překlady a  další zcela konkrétní aktivity. osmdesát nástrojů pro nastavení jednotlivých sou- práce s archivy a řada dalších postřehů. částí systému či hardwaru. Jde o komplexní a vy- Zcela nejdůležitější a nejcennější je na knize její zrálý systém s minimem nedostatků. Právě těmto Část Praktické návody a  FAQ je opět o něco delší praktičnost. Jsou v instalátoru Mandriva Linuxu chy- nástrojům se podrobně věnuje kapitola Nastavení než dříve. Z celé knihy, ale zejména z této kapitoly, by? Ano, a zde se dozvíte jaké a jak je obejít/vyřešit. systému . Uživatel nemusí nic vědět o /etc a jiných je cítit, že autoři jsou úzce navázáni na komunitu Začátečník bez těchto informací nemá šanci a zku- systémových adresářích, ale pokud potřebuje a internetové fórum uživatelů Mandriva Linuxu. Smys- šený uživatel se zapotí. Co a proč instalovat. Dopo- luplné nebo často opakované dotazy uživatelů dis- ručované programy jsou ověřené, vybrané z mnoha • nastavit grafickou či zvukovou kartu, 3D efek- kutované na fóru se díky tomu dostávají do knihy dostupných a autory vyzkoušených alternativ. Nic se ty, tiskárny, připojení k netu, a vy máte možnost využívat ověřené a funkční po- nezastírá, nic se nelakuje, ale jak věci jsou, tak se • spravovat uživatele či skupiny, síťové profily, stupy pro řešení nejrůznějších potíží. Jen namátkou: o nich píše. Informace jsou spolehlivé, proložené le- disky a diskové oddíly, Tvorba virtuální DVD mechaniky. Nastavení myši pro titými zkušenostmi a hlubokými znalostmi. Upřímně • využívat sdílení dat a služeb v rámci sítě, leváky. Jak obnovit zavaděč Windows. Jak obnovit lituji, že jde jen o příručku „na půl roku“. • vytvořit a používat sdíleny disk, smazané soubory. Popis adresářové struktury. Změ- • provést základní nastavení některých serverů, na hesla uživatele root, nebo úvaha o licenční poli- O knize • zajistit bezpečnost systému (firewall), tice (Kdy mohu používat programy i komerčně). brožovaná vazba a mnoho dalších věcí formát knihy: 167 mm x 225 mm Knize se zcela nevyhnul tiskařský šotek (zkomo- 432 stran černobílých ...pomoc najde v Ovládacím centru. Informace, ná- lený odkaz v rámečku na straně 255), nebo pře- Přiložen 4 x DVD-ROM vody k použití, tipy, triky – to vše je obsahem toho- klepy (chybně uvedený příkaz guzip (správně má Datum vydání: listopad 2009 to oddílu knihy. být gunzip) na straně 340. Rovněž by byl užitečný Nakladatel: Computer Press popis významu ikon v aktualizačním dialogu (pro- Doporučená cena: 597 Kč Další oddíl je věnovány Správě software . Zatím- bíráno na straně 298). To jsou ale drobnosti, které ISBN: 978-80-251-2825-1 co možnosti správy systému v Mandriva Linuxu celkový vynikající dojem z publikace neruší. EAN: 978-80-251-2825-1 jsou srovnatelné s komfortem ve Windows, správa Číslo 12/2009 24/75
 25. 25. www.openmagazin.cz Synchronizujte a sdílejte data: Zdarma a jednoduše Roman Bořánek http://www.linuxexpres.cz/software/synchronizace­a­sdileni­dat­zdarma­a­jednoduse Dnes je naprosto běžné, že má někdo více počítačů. Jeden používá doma pro zábavu, druhý jako přenosnou pracovní stanici a tak podobně. Problém nastává, když máte část dat tam a část zase onde. Pět nástrojů, které si dnes představíme, by vás tohoto problému mohlo zbavit. Pár slov úvodem s bezpečností celkem dobře. Vaše data jsou na resář Dropbox, se kterým pracujete jako Co je vlastně synchronizace? Jde o  proces, kdy serveru umístěna šifrovaně, takže se nebojte, že s jakýmkoliv jiným adresářem, o samotné přeno- prostřednictvím  nějakého serveru aktualizujete da- by admin zaháněl nudu čtením vaší koresponden- sy na server se na pozadí stará démon Dropboxu, ta na svých počítačích. Představte si to v praxi. ce. Bez hesla se k datům nikdo (včetně provozova- takže s tím nemusíte mít starosti. Upravujete nějaký dokument, který potom uložíte. tele) nedostane. Navíc nejsou data umístěna Celý dokument nebo jen jeho změny se odešlou na fyzicky na jednom místě, ale kus je tam, kousek Hlavní výhodou integrace do prostředí je to, že s ob- server a ten vydá pokyn, aby se data aktualizova- zase jinde. Z toho plyne ještě větší bezpečnost. sahem na svém úložišti můžete manipulovat pomo- la i na dalších počítačích, které synchronizujete. Šifrování dat během přenosu z vašeho počítače na cí jakéhokoliv správce souborů. Adresářům lze server je také téměř samozřejmost. snadno nastavit sdílení s ostatními uživateli Drop- Možná si říkáte, v čem je tento způsob lepší než tře- boxu, a pokud chcete poskytnout nějaký soubor ba FTP? Největší výhoda je samozřejmě v automa- Jděte na to multiplatformně i někomu, kdo Dropbox nemá, tak ho přesuňte do tizaci procesu. Například si stačí vybrat adresář, Multiplatformnost je u synchronizačních nástrojů adresáře public a poté si nechte vygenerovat odkaz který chcete synchronizovat, a všechny další úko- docela podstatná. Určitě se nebudete chtít ke stažení, přes který ho může stáhnout kdokoliv. ny už probíhají automaticky na pozadí běžné práce. omezovat pouze na synchronizaci linuxových dis- tribucí, ale budete požadovat propojení například Dropbox působí tak trochu i jako zálohovací ná- Opravdu zdarma? s Windows stanicí a podobně. A proto jsou čtyři stroj, a  to proto, že na serveru jsou umístěny Další dobrá otázka. Provoz datových center, kde z  pěti nástrojů v  tomto článku multiplatformní, i předchozí verze daného souboru. Takže pokud jsou data umístěna, pochopitelně něco stojí, tak alespoň v tom smyslu, že je můžete provozovat na něco omylem smažete a  uložíte, nemusíte se proč by mi někdo poskytoval prostor na svých serve- třech nejběžnějších systémech dneška. Ale teď už strachovat. Přes webové rozhraní, které je mimo- rech zdarma? Každá synchronizační služba má větši- se pojďme podívat na jednotlivé služby. chodem také povedené, můžete ve starších nou několik úrovní, přičemž ta základní je zdarma verzích souborů listovat. Verze zdarma nabízí 2 GB a působí jako upoutávka na komerční tarify. Zdar- Dropbox úložného prostoru a dále jsou k dispozici varianty ma dostanete nejčastěji 1-2 GB úložného prostoru. Dropbox je z našeho výběru zřejmě nejznámější s 50 GB (9,99 $ měsíčně) a 100 GB (19,99 $ mě- a nejoblíbenější. Sází na jednoduchost, nechlubí síčně). Na stránkách Dropbox.com naleznete při- Uživatelé, kteří se s podobnými službami teprve se hromadou funkcí, ale ty co má, zvládá skvěle. pravené balíčky pro Ubuntu a Fedoru. seznamují, se často obávají o bezpečnost svých Příjemná je hlavně integrace do souborového správ- dat. V současné době je na tom většina služeb ce Nautilu. V domovském adresáři se vytvoří ad- Číslo 12/2009 25/75

×