Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Կենսոլորտ

683 views

Published on

կենսոլորտ

Published in: Education
  • Be the first to comment

Կենսոլորտ

  1. 1. ԿԵՆՍՈԼՈՐՏ Լիանա Վահանյան Դոնա Թովմասյան Հովհաննես Մելիքյան Սամվել Գևորգյան
  2. 2.  Կենսոլորտը Երկիր մոլորակի երկրաբանական ոլորտների մի մասն է, որը բնակեցված է կամ բնակեցված է եղել կենդանի օրգանիզմներով։ Այն Երկրի գլոբալ էկոհամակարգն է։  Կենսոլորտը տեղակայված է քարոլորտի վերին մասի, մթնոլորտի ներքին մասի հատման կետում և զբաղեցնում է ողջ ջրոլորտը։
  3. 3. Սահմանները  Կենսոլորտի վերին շերտը մթնոլորտում` 15-20 կմ: Այն որոշվում է Օզոնային շերտով:  Կենսոլորտի ներքին շերտը քարոլորտում` 3,5- 7,5 կմ։ Այն որոշվում է ջրի գոլորշիացման ջերմաստիճանով և սպիտակուցների դենատուրացիայի ջերմաստիճանով:  Կենսոլորտի ստորին շերտը ջրոլորտում` 10- 15 կմ։ Այն որոշվում է Համաշխարհային օվկիանոսի հատակով:
  4. 4. Բաղադրությունը  Կենդանի նյութ - կենդանի օրգանիզմների, մարմինների ողջ համալրումը, որ բնակեցնում են Երկիրը, ֆիզիկա-քիմիական առումով միացյալ է, անկախ իրենց սիստեմատիկ պատկանելիության: Կենսոլորտում տարածված է շատ անհավասարաչափ:
  5. 5.  Կենսածին նյութ - նյութ, որը արտադրվում և վերամշակվում է կենդանի նյութով։ Օրգանական էվոլյուցիայի ընթացքում կենդանի օրգանիզմները հազարապատիկ անցկացրել են իրենց օրգաններով, բջիջներով և արյունով ամբողջ մթնոլորտը, Համաշխարհային օվկիանոսի ողջ ծավալը, հանքային նյութերի հսկայական զանգված։ Կենդանի նյութի այն երկրաբանական դերը կարելի է պատկերացնել ըստ ածխի, նավթի, կարբոնատային տեսակների հանքատեղերի։  Հանքային, անկենդան նյութեր - առանց կենդանի օրգանիզմների մասնակցության ստեղծված արտադրանքներ։
  6. 6.  Կենսահանքային նյութ - ստեղծվում է միաժամանակ կենդանի օրգանիզմների և քարացման ընթացքում ներկայացնելով մեկի և մյուսի դինամիկ հավասարակշիռ համակարգեր։  Ռադիոակտիվ քայքայման ընթացքում գտնվող նյութ։  Ցրված ատոմներ, որոնք անդադար առաջանում են տիեզերական ճառագայթման ազդեցության հետևանքով տարբեր տեսակի երկրային նյութերից։  Տիեզերական ծագման նյութ։
  7. 7. Կենսոլորտի ապագան  Ժամանակի ընթացքում կենսոլորտը ավելի անկայուն է դառնում։ Գոյություն ունի մարդկության համար մի քանի ողբերգական վաղաժամ փոփոխություն, որից մի քանիսը կապված են մարդկության գործունեության հետ։ Մի քանի փիլիսոփաներ, հանդես են գալիս կենսոլորտի մոդիֆիկացման առաջարկով, բոլոր կենդանի օրգանիզմներին տառապանքներից ազատելու նպատակով՝ և բառի բուն իմաստով Երկրի վրա դրախտ ստեղծելու(աբոլիցիոնիզմ)։

×