Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation vs Steady State of Organizations and Internal Communication

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Innovation vs Steady State of Organizations and Internal Communication

 1. 1. VAN DER HILST COMMUNICATIE - CURSUS ORGANISATIEKUNDE DOCENT: LEX HOFSTRA PROGRAMMA: 15.30-17.20: INLEIDING ORGANISATIEKUNDE BLOK I VISIES OP ORGANISATIESTRATEGIE VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR 17.20-18.20: DINER 18.30-20.30: BLOK II VISIES OP ORGANISATIECULTUUR MENSBEELDEN/MOTIVATIE BLOK III VISIES OP ORGANISATIEVERANDERING BLOK IV VISIES OP INTERNE COMMUNICATIE VISIES OP VERANDERINGSCOMMUNICATIE ORGANISATIEKUNDE SC
 2. 2. INTRODUCTIE LEX HOFSTRA CV/CURRICULUM ILLUSIONE WERK ‘ 08-…..: TEAM-/MANAGEMENT-/LIFE-/LOOPBAANCOACH ‘ 02-…..: DOCENT/COACH/TRAINER [VAN DER HILST] ‘ 06-’08: INTERIM-COÖRDINATOR [SOB HAAGLANDEN] ‘ 07-’08: COACHING & INTERVISIE [LOGEION] ‘ 99-’08: DOCENT COMMUNICATIEMANAGEMENT [HU] ‘ 97-’00: INTERIM-HFD.COMMUNICATIE [GEM.OEGSTGEEST] ‘ 95-’96: COMMUNICATIE-ADV. [KNOOPPUNT KRALINGEN] ‘ 93-’95: ORGANISATIE-ADVISEUR [BUREAU OBELON] ‘ 91-’92: MANAGER P&O [PHOTOFINISHING HOLDING INT.] ‘ 82-’85: JOURNALIST-RED. [ROTTERDAMS NIEUWSBLAD] STUDIE ‘ 06: PERSONAL/TEAM LIFE COACH [NEW DIMENSIONS] ‘ 99: INTERN COMMUNICATIEMANAGEMENT [MSC] ‘ 97-‘98: NIMA PR-B [ISBW] ’ 95-’96: NGPR-A [LOI] ‘ 83-’87: BEDRIJFSSOCIOLOGIE/BEDRIJFSKUNDE [EUR] ‘ 76-’82: PEDAGOGISCHE AKADEMIE [PAKW] ORGANISATIEKUNDE SC
 3. 3. BLOK I - INLEIDING ORGANISATIEKUNDE ORGANISATIESTRATEGIE COMMUNICATIESTRATEGIE CORPORATE COMMUNICATIE INTERNE COMMUNICATIE ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIECULTUUR COMMUNICATIESTRUCTUUR COMMUNICATIECULTUUR ORGANISATIEKUNDE SC
 4. 4. <ul><li>BLOK I - VISIES OP ORGANISATIESTRATEGIE [MINTZBERG] </li></ul><ul><li>- STRATEGIEËN ZIJN TOEKOMSTPLANNEN + PATRONEN UIT HET VERLEDEN; </li></ul><ul><li>- STRATEGIEËN HOEVEN NIET BEDACHT TE ZIJN, ZE KUNNEN OOK MIN OF MEER VANZELF ONTSTAAN; </li></ul><ul><li>- EFFECTIEVE STRATEGIEËN ONTWIKKELEN ZICH OP ALLERLEI VREEMDE MANIEREN. </li></ul><ul><li>[JIM COLLINS, HARVARD UNIVERSITY, GOOD TO GREAT]: </li></ul><ul><li>LEIDERSCHAP IS DIENSTBAAR (OP NIVEAU 5); </li></ul><ul><li>WERVEN JUISTE MENSEN; </li></ul><ul><li>ZIEN HARDE FEITEN ONDER OGEN, VERTROUWEN OP SUCCES; </li></ul><ul><li>WETEN WAT ZE HET BESTE KUNNEN, WAAR ZE HET MEEST IN GELOVEN EN WAT CRUCIAAL IS VOOR HUN VOORTBESTAAN; </li></ul><ul><li>ZORGEN VOOR GEDISCIPLINEERDE ORGANISATIECULTUUR; </li></ul><ul><li>HECHTEN BELANG AAN TECHNOLOGIE DOCH SELECTIEF; </li></ul><ul><li>CONTINUE VERBETERING EN EVOLUTIE, GEEN REVOLUTIE. </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 5. 5. <ul><li>BLOK I - VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR </li></ul><ul><li>MECHANISTISCH: </li></ul><ul><li>ROUTINE; </li></ul><ul><li>PROCEDURES; </li></ul><ul><li>HIËRARCHIE; </li></ul><ul><li>TAAKSPECIALISATIE; </li></ul><ul><li>BUREAUCRATIE. </li></ul><ul><li>STABIELE OMGEVING </li></ul><ul><li>[ORGANISATIES ZONDER MENSEN] </li></ul><ul><li>ORGANISCH: </li></ul><ul><li>SAMENWERKING; </li></ul><ul><li>COMMUNICATIE; </li></ul><ul><li>INITIATIEF; </li></ul><ul><li>INNOVATIE. </li></ul><ul><li>TURBULENTE OMGEVING </li></ul><ul><li>[MENSEN ZONDER ORGANISATIES] </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 6. 6. BLOK I - VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIEKUNDE SC
 7. 7. BLOK I - VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIEKUNDE SC
 8. 8. BLOK I – VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIEKUNDE SC
 9. 9. <ul><li>BLOK I – VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR [PARADIGMA’S] </li></ul><ul><li>LOGISCH-POSITIVISME: </li></ul><ul><li>ONDERWIJZEN = PRIMAIR PROCES </li></ul><ul><li>VAN DEEL NAAR GEHEEL (FRAGMENTATIE) </li></ul><ul><li>PRESTATIE VERGELIJKEN MET GEMIDDELDE </li></ul><ul><li>GERICHT OP LEZEN EN LUISTEREN </li></ul><ul><li>OP ZOEK NAAR WAT IEMAND NIET KAN </li></ul><ul><li>ROLLEN: EXPERT EN INSTRUCTEUR </li></ul><ul><li>SOCIAAL-CONSTRUCTIVISME: </li></ul><ul><li>LEREN = PRIMAIR PROCES </li></ul><ul><li>VAN GEHEEL (TOTALEN) NAAR DEEL </li></ul><ul><li>PRESTATIE VERGELIJKEN MET VORIGE PRESTATIE </li></ul><ul><li>GERICHT OP ERVARING OPDOEN EN UITLEGGEN </li></ul><ul><li>OP ZOEK NAAR WAAR IEMAND GOED IN IS </li></ul><ul><li>ROLLEN: OOK COACH, TRAINER, LOODS EN ADVISEUR </li></ul><ul><li>LOGICA BRENGT JE VAN A NAAR B, VERBEELDING BRENGT JE OVERAL [ALBERT EINSTEIN] </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 10. 10. BLOK I – VISIES OP ORG.STRUCTUUR [PRIMAIR PROCES] ORGANISATIEKUNDE SC
 11. 11. BLOK I – VISIES OP ORG.STRUCTUUR [PRIMAIR PROCES] ORGANISATIEKUNDE SC
 12. 12. BLOK I – VISIES OP ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIEKUNDE SC
 13. 13. BLOK II – VISIES OP ORGANISATIECULTUUR [WEICK] ORGANISATIEKUNDE SC
 14. 14. BLOK II – VISIES OP ORGANISATIECULTUUR [OLSTHOORN] MACHTSCULTUUR ‘ DE WIL VAN DE BAAS IS WET’ ROLLENCULTUUR ‘ ALLES VOLGENS HET BOEKJE’ TAAKGERICHTE CULTUUR ‘ AFSPRAAK = AFSPRAAK’ PERSOONS-/INDIVIDUCULTUUR ‘ IK DOE HET ZOALS IK HET WIL’ [TEAMSPEL: ONDERLINGE VERHOUDINGEN] [HUISWERKOPDRACHTEN] ORGANISATIEKUNDE SC
 15. 15. BLOK II – VISIES OP ORGANISATIECULTUUR ORGANISATIEKUNDE SC
 16. 16. <ul><li>BLOK II – MENSBEELDEN/MOTIVATIE [McGREGOR/HERZBERG] </li></ul><ul><li>THEORIE X: </li></ul><ul><li>1. WERKNEMERS VAN NATURE LUI EN SPIJBELEN/VERZAKEN; </li></ul><ul><li>2. MANAGER MOET DUS STRAFFEN EN BELONEN; </li></ul><ul><li>3. WERKNEMERS WILLEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID; </li></ul><ul><li>4. WERKNEMERS WILLEN ZEKERHEID, HEBBEN WEINIG AMBITIE. </li></ul><ul><li>MOTIVATIE EXTRINSIEK GERICHT OP GOEDE LEIDING, GOEDE BELONING EN GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN </li></ul><ul><li>THEORIE Y: </li></ul><ul><li>WERKNEMERS WILLEN WERKEN, UITRUSTEN EN SPELEN; </li></ul><ul><li>BETROKKENHEID WERKNEMERS ZORGT VOOR ZELFSTURING; </li></ul><ul><li>GEMIDDELDE MENS WIL/KAN VERANTWOORDELIJK ZIJN; </li></ul><ul><li>KEUZES MAKEN/BESLUITEN NEMEN KAN MEDEWERKER ZELF. </li></ul><ul><li>MOTIVATIE INTRINSIEK GERICHT OP ERKENNING, PRESTATIES, UITDAGEND WERK, VERANTWOORDELIJKHEID EN CARRIÈRE </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 17. 17. BLOK II – VISIES OP ORGANISATIECULTUUR [VAN LOON] ORGANISATIEKUNDE SC
 18. 18. <ul><li>BLOK II – VISIES OP ORGANISATIECULTUUR [REIJNDERS] </li></ul><ul><li>EXPLICIETE ORGANISATIE: </li></ul><ul><li>ORGANOGRAM MET FUNCTIES; </li></ul><ul><li>RATIONALITEIT; </li></ul><ul><li>PROCEDURES, BEVOEGDHEDEN; </li></ul><ul><li>MACHT (OP GROND VAN POSITIE); </li></ul><ul><li>BEHEERSMATIG PLANNEN; </li></ul><ul><li>INHOUD EN TAAK. </li></ul><ul><li>IMPLICIETE ORGANISATIE: </li></ul><ul><li>ROLLEN DIE MENSEN VERVULLEN, RELATIES DIE ZE HEBBEN; </li></ul><ul><li>IRRATIONALITEIT, EMOTIES, GEVOELENS; </li></ul><ul><li>ONGESCHREVEN REGELS, PERSOONLIJKE VERHOUDINGEN; </li></ul><ul><li>INVLOED EN INVLOEDSBESEF; </li></ul><ul><li>FLEXIBEL ONTWIKKELEN; </li></ul><ul><li>BEDOELING/BETREKKING, EXPRESSIE EN APPÈL OP ANDER. </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 19. 19. BLOK III – VISIES OP ORGANISATIEVERANDERING HUIDIGE SITUATIE: GEWENSTE SITUATIE: ORG. STRATEGIE ORG. STRATEGIE CC/IC VERANDERINGSCOMMUNICATIE CC/IC ORG.STRUCT. ORG.CULT. ORG.STRUCT. ORG.CULT. ORGANISATIEKUNDE SC
 20. 20. BLOK III – VISIES OP ORGANISATIEVERANDERING ORGANISATIEKUNDE SC FORMELE ORGANISATIE: STRUCTUUR, REGELS, PROCEDURES, WERKVERDELING, RAPPORTAGELIJNEN, BELEID, DOELEN, TECHNOLOGIE, FINANCIËN, PRODUCTEN ------------------------------------------------------------------------------- INFORMELE ORGANISATIE: COALITIES, PSYCHOLOGISCHE BEHOEFTEN, MACHT, PIJN, INFORMEEL LEIDERSCHAP, CONFLICT, MORAAL, INFORMELE NORMEN, GEVOELIGHEDEN, SOCIALE CODES, LOYALITEIT, VRIENDSCHAPPEN, EMOTIONELE GEVOELENS, PERCEPTIES, RISICONEMEND GEDRAG, LIJDEN, SCHAAMTE [TWYNSTRA GUDDE]
 21. 21. BLOK III – VISIES OP ORGANISATIEVERANDERING ORGANISATIEKUNDE SC VISIES OP VERANDEREN [DE CALUWÉ & VERMAAK] BLAUWDRUK: STAPPENPLAN VAN A NAAR B MET BESLISDOCUMENTEN ROODDRUK: MENSEN BELONEN & STRAFFEN VIA HRM-INSTRUMENTEN GEELDRUK: WIN-WIN SITUATIES CREËREN EN COALITIES VORMEN GROENDRUK: VAN BEWUST ONBEKWAAM NAAR ONBEWUST BEKWAAM WITDRUK: UITGAAN VAN WIL, WENS & ‘NATUURLIJKE WEG’ VAN DE MENS [INZICHTKAARTEN]
 22. 22. <ul><li>BLOK IV – VISIES OP INTERNE COMMUNICATIE [REIJNDERS] </li></ul><ul><li>ACTIE-VISIE OP INTERNE COMMUNICATIE: </li></ul><ul><li>WERKNEMERS ZIJN EEN DOELGROEP (WIJ/ZIJ-DENKEN); </li></ul><ul><li>WERKNEMERS HEBBEN WEINIG VERSTAND VAN ZAKEN; </li></ul><ul><li>CENTRAAL STAAT ZENDEN VAN BOODSCHAPPEN (ONE-WAY); </li></ul><ul><li>DIRECTIE/PROJECTGROEP IS BRON, ‘HIS MASTER’S VOICE’; </li></ul><ul><li>WERKWIJZE: VERTELLEN, UITLEGGEN, OVERTUIGEN. </li></ul><ul><li>INTERACTIE-VISIE OP INTERNE COMMUNICATIE: </li></ul><ul><li>MEDEWERKERS (ACTOREN) ZIJN DE ORGANISATIE; </li></ul><ul><li>MEDEWERKERS ZIJN EEN WAARDEVOLLE BRON VAN KENNIS EN INFORMATIE; </li></ul><ul><li>CENTRAAL STAAT ONTMOETING MET ANDER(EN) EN INTERESSE IN DIENS OPVATTINGEN EN BEELDEN VAN DE REALITEIT; </li></ul><ul><li>IEDEREEN IS ZENDER EN ONTVANGER, ‘HIS MASTER’S COACH’; </li></ul><ul><li>WERKWIJZE: GESPREK, DIALOOG, ADVISEREN, FACILITEREN, COACHEN, HELPEN (TWO-WAY/MULTI-WAY). </li></ul><ul><li>[INSPIRATIESPEL] </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 23. 23. BLOK IV – VISIES OP INTERNE COMMUNICATIE [REIJNDERS] ORGANISATIEKUNDE SC
 24. 24. <ul><li>BLOK IV – VISIES OP INTERNE COMMUNICATIE [REIJNDERS] </li></ul><ul><li>EXTRINSIEKE BENADERING VAN INTERNE COMMUNICATIE (IC): </li></ul><ul><li>IC IS MIDDEL OM TE MOTIVEREN; </li></ul><ul><li>PERSONEEL: WERKNEMERS; </li></ul><ul><li>KLIMAAT: WANTROUWEN/ANGST, ONBEGRIP, GESLOTENHEID; </li></ul><ul><li>BESLUITVORMING IS IN HANDEN VAN DE TOP; </li></ul><ul><li>WEINIG GEPLANDE INTERACTIE IN DE ORGANISATIE. </li></ul><ul><li>INTRINSIEKE BENADERING VAN INTERNE COMMUNICATIE (IC): </li></ul><ul><li>IC IS EEN VOORWAARDE VOOR MOTIVATIE; </li></ul><ul><li>PERSONEEL: MEDEWERKERS; </li></ul><ul><li>KLIMAAT: VERTROUWEN, BEGRIP, OPENHEID; </li></ul><ul><li>BESLUITVORMING ZOVEEL MOGELIJK DECENTRAAL; </li></ul><ul><li>VEEL GEPLANDE INTERACTIE IN DE ORGANISATIE. </li></ul><ul><li>[KWALITEITENSPEL] </li></ul>ORGANISATIEKUNDE SC
 25. 25. BLOK IV – VISIES OP VERANDERINGSCOMMUNICATIE VAN MIDDELEN- NAAR INTERVENTIEDENKEN [KOELEMAN] BLAUWDRUK: NIEUWSBRIEF, BROCHURE, VIDEO, GRAFIEKEN, MAQUETTE ROODDRUK: ZEEPKIST, PERSONEELSGESPREKKEN, HRM-INSTRUMENTEN GEELDRUK: ENQUÊTE, INSPRAAKBIJEENKOMSTEN, EXPERTSESSIES, BLOGS GROENDRUK: DISCUSSIES, FEEDBACK, TRAININGEN, INTERVISIE, COACHING WITDRUK: BRAINSTORMS, OPEN SPACE, KLANTENPANELS, INTERNE MARKT ORGANISATIEKUNDE SC
 26. 26. SAMENVATTING - DEEL I: VISIES/GEKLEURDE BRILLEN ORG.STRATEGIE: PLANNEN/PATRONEN ZELF ONTSTAAN REVOLUTIE EVOLUTIE ORG.STRUCTUUR: MECHANISTISCH ORGANISCH PIRAMIDE SYSTEEM HARKJE/ORGANOGRAM CELLEN ORG.CULTUUR: MACHT/ROLLEN TAAK/PERSOON FORMEEL INFORMEEL STASIS CHAOS MENSBEELDEN/MOTIVATIE: THEORIE X THEORIE Y EXTRINSIEK INTRINSIEK ORGANISATIEKUNDE SC
 27. 27. SAMENVATTING - DEEL II: VISIES/GEKLEURDE BRILLEN ORG.STRUCTUUR: MECHANISTISCH ORGANISCH ORG.CULTUUR: MACHT/ROLLEN TAAK/PERSOON FORMEEL INFORMEEL MENSBEELDEN/MOTIVATIE: THEORIE X THEORIE Y EXTRINSIEK INTRINSIEK ORG.VERANDERING: BLAUW/ROOD GEEL GROEN/WIT INTERNE COMMUNICATIE/VERANDERINGSCOMMUNICATIE: ACTIE-VISIE INTERACTIE-VISIE EXTRINSIEK INTRINSIEK MIDDELEN-DENKEN INTERVENTIE-DENKEN ORGANISATIEKUNDE SC
 28. 28. HENRY MINTZBERG: MINTZBERG OVER MANAGEMENT JIM COLLINS: GOOD TO GREAT RICARDO SEMLER: SEMCO-STIJL/THE SEVEN DAY WEEKEND BROEKSTRA E.A.: DE BRUG NAAR BUSINESS SPIRITUALITEIT JAAP PETERS: INTENSIEVE MENSHOUDERIJ/SLOW MANAGEMENT MAKIN E.A.: HET PSYCHOLOGISCH CONTRACT IN ORGANISATIES BERT COENEN: HET VERBORGEN LIJDEN IN ORGANISATIES CALUWÉ & VERMAAK: LEREN VERANDEREN FRANK FURUDI: BANGE OUDERS JUDITH MAIR: HET IS MOOI GEWEEST ORGANISATIEKUNDE SC
 29. 29. CURRICULUM ILLUSIONE: VERBEELDING BRENGT JE OVERAL ORGANISATIEKUNDE SC

×