Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O cómic

3,069 views

Published on

Elementos do cómic
Creación dun cómic

Published in: Education
 • Be the first to comment

O cómic

 1. 1. Elementos do cómic Elaboración dun cómic O CÓMIC (2) BIBLIOTECA IES AS LAGOAS OURENSE - 2012 http://unhalagoadelibros.blogspot.com
 2. 2. 1. ELEMENTOS DO CÓMIC
 3. 3. I. LINGUAXE VISUAL: A IMAXE II. LINGUAXE VERBAL: A PALABRA III. SIGNOS CONVENCIONAIS
 4. 4. I. LINGUAXE VISUAL A IMAXE
 5. 5. I. LINGUAXE VISUAL <ul><li>A VIÑETA </li></ul><ul><li>OS PLANOS E ENCADRES </li></ul><ul><li>OS ÁNGULOS </li></ul>
 6. 6. VIÑETAS <ul><li>A viñeta é o recadro ou espazo que contén a imaxe. </li></ul><ul><li>A acción represéntase en imaxes sucesivas que seguimos na orde arriba-abaixo e esquerda-dereita. </li></ul><ul><li>As viñetas rectangulares e iguais conseguen un ritmo de narración monótono. </li></ul><ul><li>Se queremos expresar movemento e dinamismo, usaremos viñetas irregulares que inquietan o lector transmitindo a acción e o movemento. </li></ul>
 7. 14. PLANOS – tipos de planos <ul><li>Segundo a proximidade con que son </li></ul><ul><li>representados os personaxes e os escenarios, </li></ul><ul><li>podemos diferenciar distintos tipos de planos : </li></ul><ul><li>Plano xeral </li></ul><ul><li>Plano enteiro </li></ul><ul><li>Plano americano </li></ul><ul><li>Plano medio </li></ul><ul><li>Primeiro plano </li></ul><ul><li>Plano detalle </li></ul>
 8. 15. Plano xeral <ul><li>Aparecen os personaxes e o espazo no que se sitúan. </li></ul>Gran plano xeral Plano xeral
 9. 16. Plano enteiro <ul><li>Os personaxes están de corpo enteiro </li></ul>
 10. 17. Plano americano <ul><li>Os personaxes aparecen cortados á altura dos xeonllos. </li></ul>
 11. 18. Plano medio <ul><li>Os personaxes están cortados pola cintura. Deste modo a ollada do lector concéntrase na súa expresión </li></ul>
 12. 19. Primeiro plano <ul><li>Só aparece o rostro do personaxe </li></ul>
 13. 20. Plano detalle <ul><li>Só aparece un anaco dun corpo ou dun obxecto, para que o lector fixe ben a súa atención nel. </li></ul>
 14. 22. ÁNGULOS <ul><li>Ademais, segundo o ángulo de visión ou punto de vista do debuxante, hai distintos encadres : </li></ul><ul><li>Normal </li></ul><ul><li>Picado </li></ul><ul><li>Contrapicado </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 15. 23. Normal <ul><li>A acción é vista horizontalmente, á altura dos ollos. </li></ul>PLANO MEDIO ANGULACIÓN NORMAL
 16. 24. Picado <ul><li>Picado: a escena é vista desde arriba </li></ul>
 17. 25. Contrapicado <ul><li>A escena é vista desde abaixo </li></ul>
 18. 26. Normal Picado Contrapicado
 19. 28. LINGUAXE VERBAL A PALABRA <ul><li>GLOBOS </li></ul><ul><li>CARTELAS E CARTUCHOS </li></ul><ul><li>ONOMATOPEAS </li></ul>
 20. 29. OS GLOBOS <ul><li>Reproducen o que os personaxes falan ou pensan. </li></ul><ul><li>Xeralmente están formados por unha liña pechada cun rabiño ou delta que sinala quen está falando. </li></ul><ul><li>Pero a forma da liña externa é importante porque nos indica as circunstancias nas que se produce o diálogo: </li></ul><ul><li>• Conversa normal (liña continua) </li></ul><ul><li>• Pensamento (forma de nube e delta substituído por varios círculos que van diminuíndo de tamaño ao achegarse á cabeza do personaxe) </li></ul><ul><li>• Falar a berros (liña xebrada) </li></ul>
 21. 31. CARTELAS E CARTUCHOS <ul><li>Cartelas. Voz do narrador. Colócase na parte superior da viñeta. É rectangular. </li></ul><ul><li>Cartuchos: especie de cartela que serve de enlace entre dúas viñetas. O espazo da viñeta está ocupado polo texto. </li></ul>
 22. 32. ONOMATOPEAS <ul><li>Representan os ruídos que se producen no desenvolvemento da acción. </li></ul><ul><li>Xeralmente saliéntanse mediante a cor, o tamaño, etc </li></ul>
 23. 34. <ul><li>SINAIS CINÉTICOS OU LIÑAS DE MOVEMENTO </li></ul><ul><li>METÁFORAS VISUAIS OU IDEOGRAMAS </li></ul><ul><li>XESTOS </li></ul>III. SIGNOS CONVENCIONAIS
 24. 35. SINAIS CINÉTICOS OU LIÑAS DE MOVEMENTO <ul><li>Marcan a traxectoria dun personaxe ou obxecto e dan sensación de movemento </li></ul>
 25. 37. Onomatopeas + sinais cinéticos
 26. 38. Onomatopeas + sinais cinéticos
 27. 39. METÁFORAS VISUAIS OU IDEOGRAMAS <ul><li>E xpresan estados de ánimo, sensacións, etc. Proceden normalmente de metáforas da linguaxe cotiá. </li></ul><ul><li>Por exemplo: </li></ul><ul><li>ver as estrelas = sentir dor; </li></ul><ul><li>acenderse unha lámpada = ter unha boa idea, </li></ul>
 28. 42. Onomatopeas + ideogramas
 29. 43. XESTOS <ul><li>Reflicten os sentimentos e actitudes dos personaxes. </li></ul>
 30. 44. Algúns xestos <ul><li>Pelo de punta = terror, cólera </li></ul><ul><li>Cellas altas = sorpresa </li></ul><ul><li>Cellas fruncidas= enfado </li></ul><ul><li>Cellas coa parte exterior caída: pesadume </li></ul><ul><li>Mirada ladeada: maldade, traición </li></ul><ul><li>Ollos moi abertos = sorpresa </li></ul><ul><li>Ojos pechados = sono, confianza </li></ul><ul><li>Ojos desorbitados = cólera, terror </li></ul><ul><li>Nariz escura = borracheira </li></ul><ul><li>Boca moi abierta = sorpresa </li></ul><ul><li>Boca sorrinte = confianza </li></ul><ul><li>Boca sorrinte amosando os dentes = hipocresía </li></ul><ul><li>Comisuras dos labios para abaixo: pesadume </li></ul><ul><li>Comisuras dos labios para arriba amosando os dentes = cólera </li></ul>
 31. 46. Pasos a seguir Creamos os nosos cómics
 32. 47. <ul><li>Para crear banda deseñada convén partir dun </li></ul><ul><li>GUIÓN ou PLAN INICIAL que podemos detallar nos seguintes pasos: </li></ul>
 33. 48. 1. ARGUMENTO 2. GUIÓN 3. STORYBOARD ou guión gráfico 4. REALIZACIÓN
 34. 49. 1. ARGUMENTO <ul><li>Pensamos o argumento ou historia que queremos contar. </li></ul>
 35. 50. 2. GUIÓN <ul><li>Planificamos como imos contar a historia. </li></ul><ul><li>Deste modo, definimos a estrutura do cómic: </li></ul>
 36. 51. <ul><li>2.1. Fragmentamos o argumento en viñetas e establecemos as secuencias narrativas. </li></ul>
 37. 52. <ul><li>2.2. Especificamos como será cada viñeta: os personaxes que aparecen, o encadre, o tipo de plano. </li></ul>
 38. 53. <ul><li>2.3. Decidimos os diálogos e os textos de apoio. </li></ul>
 39. 54. <ul><li>2.4. Tamén decidimos as elipses ou saltos temporais que imos introducir. </li></ul>
 40. 55. Glub, glub -- Picado Fonsa baixa ao fondo do pozo no caldeiro e bebe. Viñeta 4 -- Globo: Arre demo que esta pita che estaba ben salgada. Preciso beber axiña! Plano medio de Fonsa. Ao fondo: lúa, casas, árbores Escenario exterior nocturno. En primeiro plano, Fonsa Milmañas Viñeta 1 Onoma- topeas Diálogos e textos de apoio Encadre/plano Descrición A FRAGA MILMAÑAS
 41. 56. 3. STORYBOARD ou guión gráfico <ul><li>É dicir, debuxamos de maneira simplificada, con trazos sinxelos e esquemáticos, a secuencia ou historia que queremos contar. Marcamos o tamaño e distribución das viñetas. Unha vez vista no seu conxunto, podemos rectificar ou engadir o que consideremos oportuno. </li></ul>
 42. 57. Plantilla storyboard
 43. 58. 4. REALIZACIÓN <ul><li>Debuxamos as viñetas sobre o soporte escollido (cartolina ), colocamos os globos de texto e pintamos coa técnica e material desexados (rotulador, acrílico…). </li></ul>
 44. 59. http :// sites . google . com / site /luciaag2/ elc %C3%B3micylaimagensecuencial http ://www. mejoresideas . com / taller-creacion-comic .html http ://agrega. hezkuntza . net / repositorio /19042011/64/ es-eu _2011041413_1310408/ comic / modulos /es/ content _1_3.html ALGÚNS ENLACES DE INTERESE
 45. 60. I CONCURSO DE CÓMIC

×