Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemingsplan

30,922 views

Published on

kort en bondig

Published in: Business
 • Login to see the comments

Ondernemingsplan

 1. 1. Ondernemingsplan(ning) (voor zowel de starter als de doorgroeier)
 2. 2. Waarom een ondernemingsplan? <ul><li>Allereerst voor jezelf: </li></ul><ul><ul><li>Je traint jezelf in een denkproces dat zich tijdens je hele ondernemersleven zal blijven herhalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelt je in staat om aan anderen helder je plan te communiceren om daarna feedback te krijgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Je krijgt inzicht in de haalbaarheid van je plan (iteratief proces) </li></ul></ul>
 3. 3. Waarom een ondernemingsplan? <ul><ul><li>Zwart op wit betekent helderheid voor de partners (zakelijk en privé) >>> “Willen we dit wel?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelt je in staat een bewuste keuze te maken: “Doen we het of doen we het niet?” </li></ul></ul><ul><li>Pas daarna het plan aanpassen voor anderen </li></ul><ul><ul><li>Financiers kunnen kansen en risico’s inschatten en een beslissing nemen om wel of niet mee te doen </li></ul></ul>
 4. 4. Indeling ondernemingsplan <ul><li>De ondernemer(s) </li></ul><ul><ul><li>C.V. van de ondernemer(s) </li></ul></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><ul><li>Missie, kritieke succesfactoren, doel en strategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketingmix </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsanalyse </li></ul></ul><ul><li>Financiën </li></ul><ul><ul><li>Investeringsbegroting </li></ul></ul><ul><ul><li>Exploitatiebegroting </li></ul></ul><ul><ul><li>(Liquiditeitsbegroting: pas in laatste stadium!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Privé-uitgaven </li></ul></ul>
 5. 5. C.V. van de ondernemer(s) <ul><li>N.A.W. etc. </li></ul><ul><li>Opleiding </li></ul><ul><li>Ervaring </li></ul><ul><li>Achtergrond bedrijfsidee </li></ul>
 6. 6. Missie, kritieke succesfactoren, doel en strategie (I) <ul><li>Missie bedrijf </li></ul><ul><ul><li>De vastlegging van de richting die de organisatie op wil. </li></ul></ul><ul><li>Kritieke succesfactoren </li></ul><ul><ul><li>De gebieden die van kritiek belang zijn voor het succesvol behalen van de missie </li></ul></ul><ul><li>Middellange termijn doelen </li></ul><ul><ul><li>(doelen in geld, aantal vestigingen, aantal medewerkers, aantal producten, etc.) </li></ul></ul>
 7. 7. Missie, kritieke succesfactoren, doel en strategie (II) <ul><li>Korte termijn doelen </li></ul><ul><ul><li>(doelen in geld, aantal vestigingen, aantal medewerkers, aantal producten, etc.) </li></ul></ul><ul><li>Strategie bedrijf </li></ul><ul><ul><li>Formele richtlijnen die betrekking hebben op de wijze waarop de missie moet worden gerealiseerd. </li></ul></ul>
 8. 8. Marketingmix <ul><li>Product </li></ul><ul><li>Prijs </li></ul><ul><li>Plaats (distributie) </li></ul><ul><li>Promotie </li></ul><ul><li>(Personeel) </li></ul>
 9. 9. Product/markt combinaties
 10. 10. Omgevingsanalyse <ul><li>Trends </li></ul><ul><li>Hoe beleeft klant het product? </li></ul><ul><li>Concurrentie </li></ul><ul><ul><li>binnen bedrijfstak </li></ul></ul><ul><ul><li>buiten de bedrijfstak </li></ul></ul>
 11. 11. Investeringsbegroting <ul><li>Waarin ga ik investeren voor welke bedragen (f ……)? </li></ul><ul><li>Op welke manier ga ik deze investering financieren? </li></ul><ul><ul><li>Eigen geld (eigen vermogen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Risicodragend vermogen van derden (eigen vermogen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leningen (vreemd vermogen) </li></ul></ul>
 12. 12. Exploitatiebegroting <ul><li>Omzet </li></ul><ul><ul><li>-/- Inkopen </li></ul></ul><ul><li>Brutowinst </li></ul><ul><ul><li>-/- Personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Huisvesting </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Promotie </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Algemene kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Rentekosten </li></ul></ul><ul><ul><li>-/- Afschrijvingen </li></ul></ul><ul><li>Nettowinst </li></ul>
 13. 13. Privé-uitgaven (hoeft niet bij b.v.) (Hoeveel heb ik nodig?) <ul><ul><li>Huishoudelijke uitgaven </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakantie </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame consumptiegoederen </li></ul></ul><ul><ul><li>Huur/rente & aflossing privé-hypotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Gas/water/elektriciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziektekostenverzekering </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsongeschiktheidsverzekering </li></ul></ul><ul><ul><li>Overige uitgaven </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkomstenbelasting </li></ul></ul>
 14. 14. Tips (1) <ul><li>Houdt het plan zo kort en bondig mogelijk. Richtlijn: </li></ul><ul><ul><ul><li>CV 1 bladzijde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marketing 5 bladzijden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financien 3 bladzijden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eventuele detailinformatie: bijlagen </li></ul></ul></ul><ul><li>Streef niet naar perfectie </li></ul><ul><li>Het ondernemingsplan is geen doel op zich, maar een middel </li></ul>
 15. 15. Tips (2) <ul><li>Bedenk: “Vandaag is het plan afgerond, morgen is het verouderd” </li></ul><ul><li>Doelmatig ondernemen is de balans vinden tussen de structuur van het ondernemings-plan en de flexibiliteit van de markt </li></ul>
 16. 16. Tips (3) richting financier <ul><li>Maak een samenvatting met als doel profileren/gunstig stemmen met daarin: </li></ul><ul><ul><li>Aanleiding van het planedrijf (het waarom?) </li></ul></ul><ul><ul><li>(evt. functionele anekdote) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie en missie </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte termijn doelen ( f x omzet, x aantal medewerkers, nieuw filiaal, etc) </li></ul></ul><ul><li>Gebruik binnen het plan een stijl past bij de ondernemer, de onderneming en de branche (cultuur) </li></ul>
 17. 17. Tips (4) richting financier <ul><li>Beschrijving van het onderscheidend vermogen (USP) in wervende stijl </li></ul>
 18. 18. Veel succes!

×